2017. augusztus 23. szerda
Bence
VIDEÓK TELJES ADÁSOK EXTRÁK GALÉRIA SZEREPLŐK JÁTÉKSZABÁLY
Vigyázat, gyerekkel vagyok!
Játékszabály

'VIGYÁZAT, GYEREKKEL VAGYOK!' MŰSOR JÁTÉKSZABÁLYZAT
2017.03.01.

Nyertes: Szelencsik Csongor.
1. Pótnyertes: Tóth Krisztina. Gratulálunk!

A nyertest az appban megadott e-mail címén értesítjük!

1. A MŰSORSOROZATRÓL RÖVIDEN:


A hazai hírességek a TV2 képernyőjén - gyermekükkel karöltve küzdenek meg egymással, miközben néhány vicces családi történet is napvilágot lát, lerántva a leplet a sztárok magánéletéről! A műsor folyamán a három páros, három hazai híresség és gyermeke három feladat során mérkőzik meg egymással. A szórakoztató feladatok alatt egyre többet tudunk meg a szereplők családi életéről, vicces és olykor igen meglepő történetek kerülnek napvilágra. A legtöbb pontot gyűjtő pár a végjátékban egy hatalmas memóriatábla előtt kell, hogy bizonyítson. Minden eltalált kép-pár százezer forintot ér. A két perc alatt összegyűjtött összeget a páros jótékony célra ajánlja fel.


I. ALAPFOGALMAK:


„Vigyázat, gyerekkel vagyok!” nyereményjáték a TV2 Live alkalmazással
A 2015. szeptember 22-től ingyenesen letölthető a TV2 Live alkalmazás, ami iOS, Android és Windows Phone operációs rendszert használó telefonokról vagy tablet eszközökről érhető el.
A szolgáltatás lényege, hogy a résztvevők az általuk választott, a Vigyázat, gyerekkel vagyok! műsorsorozatban megjelenő kérdésekre válaszolhatnak, kiválasztva azt a választ, amelyet helyesnek gondolnak.
Minden olyan résztvevő, aki legalább egy érvényes választ leadott egy adásban, és a regisztráció során megadta az email címét, az részt vesz a főnyeremény kisorsolásában.
A nyereményről a TV2 műsorából, valamint a TV2.hu oldalról értesülhetnek a nézők és a résztvevők.
A „Vigyázat, gyerekkel vagyok!” tippjáték-szolgáltatás szervezője a TV2 Média Csoport Zrt. (székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174.; cégjegyzékszáma: 01-10-049017) a továbbiakban: „TV2”.
Résztvevők:
A tippjátékot igénybevevő személyeket a későbbiekben Résztvevőknek nevezzük.
A „Vigyázat, gyerekkel vagyok!” tippjátékban természetes személyek vehetnek részt, akik rendelkeznek az alkalmazás letöltéséhez és megfelelő működtetéséhez alkalmas eszközzel és a regisztráció során e-mail címüket megadták.


II. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA:


A „Vigyázat, gyerekkel vagyok!” tippjáték-szolgáltatás célja, hogy a résztvevők megtippeljék az applikációban megjelenő kérdésre a helyes választ.


III. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MENETE ÉS MEGVALÓSULÁSA


A tipp csak akkor minősül érvényesnek, ha az a tippjátéki időszak alatt (a tippjáték indításától annak felfüggesztéséig vagy lezárásáig) a TV2 zárt rendszerébe megérkezik. Tekintettel a különböző szolgáltatók hálózati kapacitására, a szavazat beérkezése szolgáltatókként eltérő időt vesz igénybe. A sikeres tippjátékot az alkalmazásban a „szavazat elküldése” gomb eltűnése, és egy a tipp mellett megjelenő zöld pipa jelzi.
- SMS küldésével, illetve a telefonhívással a tippjátékban nem lehet részt venni.
- A „Vigyázat, gyerekkel vagyok!” tippjáték részvételi feltételeit, szabályzatát – ide értve a megnyerhető nyereményeket, a nyertes sorsolásának módját, a nyeremény kiadásával kapcsolatos feltételeket, azok eljuttatásának módját, valamint a nyertessé minősítés feltételeit - a résztvevők részéről megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni, figyelemmel arra, hogy azok tartalmának megismerése és elfogadása a mobilalkalmazás letöltésének feltétele.


IV. A RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA IGÉNYBE VEHETŐ SZOLGÁLTATÁS MENETE:

- A résztvevő a tippeléssel hozzájárulását adja, hogy a szervező értesítésekben tájékoztassa a résztvevőt a további tippjátékokról és a műsorral, nyereményekkel vagy a támogatókkal kapcsolatos fontosabb üzenetekről. Az üzenetekben kereskedelmi információt és szöveges hirdetést is elhelyezhet a szolgáltató.
- A tippjáték megindításától annak lezárásáig – a továbbiakban: tippjátéki időszak – egy felhasználói azonosítóval egy eszközről egy tipp adható le.


V. A SZOLGÁLTATÁS IDŐTARTAMA:


- A Vigyázat, gyerekkel vagyok! tippjáték szolgáltatás csak az adás alatt, meghatározott időszakokban vehető igénybe.
- A tippjátéki etapon belül a tippjátéki lehetőség a TV2 döntése értelmében - újabb bejelentést követően - határozatlan ideig az adás alatt meghosszabbítható; erről az adásban a műsorvezető tájékoztatja a nézőket.
- Az egyes adásokhoz tartozó tippjátéki etapok kommunikálása minden esetben a műsorban és az alkalmazásban is megtörténik; azt követően, hogy az alkalmazásban küldött üzenettel vagy a műsorvezető által az adásban közöltekkel a tippjátékot lezárta, a továbbiakban már érvényes tipp nem küldhető.
- Érvényes tippnek azok a beérkezett és feldolgozott tippek számítanak, amelyek a tippjáték indítása és lezárása közötti időtartam alatt érkeztek meg a TV2 által üzemeltetett technikai rendszerbe. A TV2 az egyes tippjátéki etapokról elkülönített adatbázist tárol.
- A szervezők fenntartják a jogot arra, hogy egy-egy tippjátéki etapon belül részeredményeket közöljenek, illetve az egyes etapokon belül résztippjátékokat indítsanak és zárjanak. A tippjáték indítása/lezárása, felfüggesztése, újraindítása és lezárása, résztippjáték elrendelése és lezárása tekintetében az adásban elhangzó időpontok, illetve elhangzottak az irányadók.

VI. NYEREMÉNYEK, AZ EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE, NYERTES


1. A nyeremény


A Vigyázat, gyerekkel vagyok! műsorsorozatban a résztvevők által a műsor adásában indított tippjátékon érvényes tippet küldők között az adásban és az adás műsorelőzeteseiben ismertetett és bemutatott nyeremény kerül kisorsolásra. A nyeremény bemutatása illusztráció és arra szolgál, hogy a megnyerhető nyereménytárgyat/szolgáltatást a résztvevők/potenciális résztvevők megismerhessék.
Azok között a Résztvevők között (I. ALAPFOGALMAK), akik helyes formában adták le a „Vigyázat, gyerekkel vagyok!” tippjátékban érvényes tippet, a TV2 a számítógépes véletlenszerű algoritmus segítségével kisorsolja a nyertest. A főnyeremény sorsolására a műsorsorozat végén kerül sor.
A megadott e-mail és azonosító minden résztvevő esetében egyszer kerül be a sorsolási adatbázisba.
Minden egyes nyeremény tekintetében a fentiek szerint kerül a nyertes kisorsolásra.
A nyeremény más nyereménytárgyra és pénzösszegre nem váltható át.
A Vigyázat, gyerekkel vagyok! tippjátéki szolgáltatás kisorsolt nyertesét a TV2 e-mailben kiértesíti nyereményük tárgyáról, illetve a nyeremény átvételének feltételeiről.
A nyertes hiteles és teljes körű azonosítását követően illetve nyertessé nyilvánítása után a TV2 vagy megbízottja juttatja el/adja át a nyereményt. A nyeremény átadásáról televíziós felvétel készülhet.
A nyeremény után a hatályos törvények szerinti az adó- és járulékfizetési kötelezettségnek a műsorsorozat közzétevője tesz eleget.
A TV2 fenntartja a jogot a nyeremények/nyereménytárgyak megváltoztatásra, más nyeremények meghirdetésére, a nyeremények törlésére, kevesebb vagy több nyeremény meghirdetésére. A változásról a nézők a műsorsorozatban értesülhetnek.


2. A nyertes definiálása


Nyertesnek ismeri el a TV2 azt a nyereménysorsoláson kisorsolt résztvevőt, aki érvényes tippet adott le és az alábbiakban felsorolt módokon egyértelműen igazolni tudja, hogy a tippjáték során megadott felhasználói azonosító (Facebook, Twitter vagy Gmail felhasználónév) az övé:
• az azonosítóra küldött e-mailre vagy privát üzenetre a saját nevében válaszol
• a felhasználónév vagy fénykép alapján az azonosító minden kétséget kizárólag az adott személyhez rendelhető
• írásos nyilatkozat tesz arról, hogy az azonosítót természetes személyként ő hozta létre.


3. A nyertes kiértesítése:


A „Vigyázat, gyerekkel vagyok!” tippjáték kisorsolt nyerteseit a TV2 a nyertes megadott azonosítójára küldött e-mail üzenet formájában értesíti a nyereményük tárgyáról, valamint a nyeremény átvételének feltételeiről, a sorsolást követően egy napon (24 órán) belül vagy az adást követő első munkanapon. A sorsoláskor négy pótnyertes kerül kisorsolásra.
Amennyiben a nyertes nem küldi el az adatait az általa megadott azonosítóra küldött e-mail üzenetre, úgy a TV2 a pótnyertest/pótnyerteseket értesíti. Adatainak az elküldésére az értesítés időpontjától számított 72 órán belül van lehetősége. Ennek értelmében tehát a kisorsolt résztvevő, illetve a kisorsolt azonosító (e-mail cím) jogosultja akkor tekinthető nyertesnek és így jogosultnak a nyereményre, ha a tájékoztatás céljából történő megkeresés eredményes, a résztvevő visszajelzett a megkeresésre.
Ha a Résztvevő megtagadja az adatrögzítés bármely lépését (nem adja meg személyes adatait, vagy a nyeremény eljuttatásához szükséges folyamat bármely lépését), akkor az ilyen „nyertesként” kisorsolt résztvevő a nyeremény kiadása iránti igényét elveszíti, és ilyen igénnyel nem léphet fel. Ebben az esetben a sorsoláskor már kisorsolt pótnyertes/nyertesek válhatnak jogosulttá a nyereményre.


4. A nyeremény átadásának feltétele:


A sikeres kiértesítés alkalmával beazonosított nyertes a személyes adatait az alábbiak szerint köteles megadni:
- név, cím, anyja neve, születési hely és idő, telefonszám
- nyilatkozat az adólevonásokhoz
- A beazonosított nyertes személyesen, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással erre feljogosított személy útján egyeztethet a nyeremény átvételéről.
A TV2 kijelenti, amennyiben a nyertes kiskorú, a nyeremény átvétele érdekében helyette és nevében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:12§-ban meghatározottak szerint törvényes képviselője jogosult a szükséges írásbeli jognyilatkozat megtételére, illetve a nyereménytárgy átvételére.


5. A nyereményigény érvényesítése


Ha a nyertes bármely okból visszautasítja a nyereményt – akár azért is, mert a nyeremény olyan, amely számára nem megfelelő vagy alkalmatlan, vagy a nyereménnyel kapcsolatos egyéb feltételeket nem tudja teljesíteni -, akkor a pótnyertesé lesz a nyeremény.
A nyertes a nyereménnyel kapcsolatban a szervezővel, a sugárzó szervezettel, a gyártóval, a nyeremény felajánlóval szemben igényt vagy követelést nem terjeszthet elő csak annyiban, hogy ha a fentiek szerinti valamennyi, a nyeremény átvételéhez jogosító feltételnek megfelelt, akkor a nyeremény számára történő kiadását követelheti. A nyeremény tekintetében nincs a TV2-vel szemben kellékszavatossági jog, jótállás, hacsak a nyereménnyel együtt ilyen jótállási vagy garancia okirat nem kerül átadásra vagy megküldésre.
A nyeremény kézbesítése vagy átadása a sorsolást követően, de legkésőbb 90 napon belül történik. A nyeremény átadására ettől eltérően a nyertessel megállapodott későbbi időpontban is sor kerülhet.

VII. ADATKEZELÉS


A nyertes tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, amelyet a TV2, továbbá a TV2 által meghatározott más médiaszolgáltató a műsorsorozat – akár utólagos – kommunikációval kapcsolatban bemutathat. A TV2 ilyen igénnyel a nyertes felé a nyereményadásáig, illetve nyereményátadásakor élhet. Kép-, hang- és filmfelvétel esetén külön nyilatkozat aláírására kerül sor a rögzítési és felhasználási módok engedélyezéséről.
A nyertes engedélyezi és önként kifejezetten hozzájárul, hogy a tippjáték szervezése és eredményes lebonyolítása céljából a személyes adatait a TV2 az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”) foglaltaknak megfelelően kezelje, tárolja és dolgozza fel.
A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy neve és lakhelye (csak a település) megjelenjen a http://www.TV2.hu oldalon.
A nyertes kijelenti, hogy a jelen játékszabályzatban foglaltakat, a tippjáték feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a tippjátékhoz, illetve a nyeremény kiadásához kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a tippjátékhoz /nyertesként való elismeréshez megadott személyes adatokat a tippjáték lebonyolítása érdekében és nyertesként való elismeréséhez és az ehhez kapcsolódó panaszok, hatósági eljárások miatti szükséges mértékben a TV2 nyilvántartsa, kezelje, tárolja és feldolgozza, 3. személy részére adatfeldolgozás, valamint a nyereményátadás céljából a nyereményfelajánlónak továbbítsa.
A nyertes bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. Abban az esetben, ha a nyertes a nyeremény átadását követően a továbbiakban az adatai kezeléséhez mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból, valamint kérheti azok zárolását a TV2 székhelyén vagy az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban megadott elektronikus címen. A nyertes az Infotv-ben biztosított feltételek fennállása esetén tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, illetve jogai megsértése esetén, az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
Az adatbázis harmadik félnek – a fentiek kivételével és céllal - nem kerül átadásra.
A TV2 adatkezelési szabályzata az alábbi internetes linken érhető el:
http://TV2.hu/adatkezelesi_szabalyzat


VIII. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA


A hibás vagy a szolgáltatás időtartamán kívül beérkezett szavazatokért a TV2 semmilyen felelősséget nem vállal.

A TV2 nem vállal felelősséget kapcsolódási, hardver, valamint más egyéb, a játék használata során felmerülő technikai problémák miatt. A Szervező nem vállal felelősséget azért sem, ha az alábbiakban felsorolt egy vagy több ok miatt a játékos kapcsolódása sikertelen, vagy az adott pillanatban technikai probléma miatt lehetetlenné válik a játék:
- Felhasználó oldali hálózati túlterhelés,
- Játékot kiszolgáló rendszer túlterheléséből adódó kapcsolódási hiba
- Előre nem látható külső behatások kapcsán
- Emberi mulasztásból, vagy elektronikus hibából adódó probléma és
- Bármilyen nem rendeltetésszerű használatból fakadó hiba esetén.

A Szervező nem vállal felelősséget azért sem, ha a nyereményről szóló értesítésre az internetes kapcsolat meghibásodása vagy a levelező program hibája miatt a Nyertes a megadott időn belül nem tud reagálni.


IX. MŰSORVÁLTOZÁS ÉS EGYÉB VÁLTOZTATÁSI JOGOK


A TV2 fenntartja a jogot, hogy a műsorváltozásra, amely értelmében jogosult más napokon és rendszerességgel és akár kevesebb adásszámmal a műsorsorozatot sugározni.
A TV2 fenntartja azt a jogot is, hogy a jelen szabályzat szerinti kiesési rendszeren kívül más kiesési rendszert alkalmazzon, illetve a szervezők fenntartják a jogot a tippjátéki rendszer megváltoztatására.
Minden változtatásról a műsorsorozatban előzetesen értesülhetnek a résztvevők, illetve a nézők. A változtatások esetén a jelen szabályzat átdolgozásra kerül és ugyanazokon a platformokon kerül közlésre és meghirdetésre, mint a jelen szabályzat.
A változtatások a résztvevők szerzett jogait nem érinthetik.


IX. A SZOLGÁLTATÁS TECHNIKAI KIVITELEZÉSE; SZAVATOSSÁG, GARANCIA


A tippjáték önálló számítástechnikai rendszeren fut. A szolgáltatáshoz kapcsolódó tippjáték előírásoknak megfelelő lebonyolítását a mindenkor hatályos törvények és jogszabályok betartásával szavatolja a TV2.
A résztvevő a tippjátéksal kapcsolatban jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszi, elfogadja, és egyben kijelenti, hogy abban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt.
A hivatalos Szabályzat hozzáférhető a Szervező címén és valamint a műsor honlapján http://tv2.hu/vigyazat_gyerekkel_vagyok/


A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát. Az esetleges módosításokat a Honlapon közzéteszi.


Ügyfélszolgálat, információk, elérhetőségek:
A szolgáltatással kapcsolatban a +36-1-336-55-45 -ös telefonszámon elérhető ügyfélszolgálatánál lehet érdeklődni az adás ideje alatt. A TV2 a beérkező kérdéseket, észrevételeket feldolgozza és az egyes hívókat minden esetben visszahívja, a beérkező észrevételekről, kérdésekről a TV2 ügyfélszolgálata egyedi sorszámmal ellátott listát vezet. A TV2 ügyfélszolgálata a hívó által megadott hívószámon hívja vissza az ügyfeleket.SZAVAZZ!

Te cserfes kisgyerek voltál?

Igen

Nem


© TV2 Zrt.    |    Impresszum    |    Kereskedelmi információk    |    Adatkezelési szabályzat    |    Felhasználói szabályzat    |    Google+
A tv2.hu felületén megjelenő illusztrációk egy részének forrása: Europress fotóügynökség
Powered by Neoport Core CMS