VIDEÓK | Hírek | GALÉRIA | ARCHÍV

Nyerj páros belépőjegyet a Sztárban Sztár döntőjére!

Köszönjük a jelentkezéseteket! A játék lezárult, a döntőre a páros jegyeket nyerték:
Csendi Dezsö
Ferenczi Anna

Gratulálunk!

A nyereményjáték szervezője:
TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174., Cégjegyzéket vezető bírósága: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 01-10-049017) (a továbbiakban TV2, amely a TV2.hu lekérhető médiaszolgáltatás üzemeltetője és tartalomszolgáltatója, valamint a TV2 médiaszolgáltatás hivatalos Facebook-oldalának is tartalomszolgáltatója)

A játék időtartama:
A játék időtartamát meghosszabbítottuk: 2017.11.04-től 2017.11.07. 12.00-ig.

A nyeremény:
Két nyertes részére 1 - 1 db páros belépőjegy a „Sztárban Sztár” döntőjére.

Részvétel:
A játékban azok a 12. életévüket betöltött személyek vehetnek részt, akik a játékszabályban meghatározott időszakban olyan fotót töltenek fel //tv2.hu/sztarban_sztar/247709_legy-te-is-sztarban-sztar-es-nyerj-paros-jegyet-a-dontore.html oldalon keresztül, amelyen a Sztárban Sztár-szereplők által megformált karakter valamelyikét idézik meg megjelenésükkel (ruha, haj, smink, kiegészítők…stb.), személyes adataikat a regisztrációkor megadják és elfogadják a jelen Játékszabályzatot, valamint a TV2 Adatkezelési szabályzatát (a továbbiakban: Játékos). A 18. életévét be nem töltött személy csak törvényes képviselője hozzájárulásával és törvényes képviselő adatainak megadásával jelentkezhet a játékba.

A játék menete:
A www.tv2.hu közzétett játékfelhívásra a Játékosnak az alábbi linken: //tv2.hu/sztarban_sztar/247709_legy-te-is-sztarban-sztar-es-nyerj-paros-jegyet-a-dontore.html
olyan fotót kell feltöltenie, amelyen a Sztárban Sztár énekesei által megformált karakterek valamelyikét jelenítik meg.

A feltöltési határidő lejárta után a Sztárban Sztár produkciós csapata a beérkezett fotókat értékeli és kiválasztja a két legjobban sikerült „átalakulást”.
A két győztes nevét 2017.11.07-én tesszük közzé a sztarbansztar.hu weboldalon.
Nyereményük: 1 – 1 db páros belépőjegy a Sztárban Sztár című show-műsor döntőjére.
A beküldött fotók közül a legjobbakat a feltöltési határidő lejártát követően, szerkesztőségi ellenőrzés után jelenítjük meg a tv2.hu és a sztarbansztar.hu weboldalakon.
A játék során csak jogtiszta fotókat lehet feltölteni, amelyek a Játékost - aki feltöltéssel hozzájárul a fotójának és az űrlapon használt felhasználói nevének nyilvánosságra hozatalához -, vagy az általa ismert és a feltöltéshez hozzájárulást adó személyt ábrázolják, vagy egyéb okok miatt nem állnak szerzői jogi védelem alatt, illetve nincs szükség a fotón lévő személy képmásának a nyilvánosságra hozatalához szükséges engedélyre.

A más képmásával való visszaélés, a fotón lévő személy képmásának reá nézve sértő volta, valaki képmásának engedély nélküli nyilvánosságra hozatala személyiségi jogi jogsértés, amely polgári jogi eljárást von maga után, amiért a felelősség kizárólag a Játékost terheli. Szintén a Játékos felelőssége, hogy a feltöltött kép szerzői jogot ne sértsen, a jogosulatlan felhasználásért a Játékos köteles helytállni.
A Játékos vállalja, hogy a jogsértő fotót – ha jogsértésről a szervező tudomást szerez – haladéktalanul törli a felületről. Amennyiben a jogsérelmet szenvedő a TV2 ellen indít eljárást, akkor a feltöltő teljes körű helytállással tartozik az TV2-tért mindennemű kárért.
A Játékosok a fénykép feltöltésével automatikusan elfogadják a kiírás, a jelen játékszabályzat feltételeit, valamint a https://tv2.hu/adatkezelesi_szabalyzat - ban foglaltakat, különös tekintettel a „Video és kép feltöltésre vonatkozó szabályok:”, valamint a „Nyilatkozat személyhez fűződő jogokról” szabályait.
Az olyan fotót, fényképet, amely egyébként megfelel a kiírásnak, de obszcén, vulgáris, rágalmazó, gyűlöletkeltő, támadó tartalmú, illetve nagy valószínűséggel a fényképen lévő személy jóhírnevét sérti, vagy vélelmezhetően egyéb személyiségi/szerzői jogot sért, a szerkesztőségi ellenőrzés kiszűri. Az ilyen fotó nem jelenik meg a játék felületén.

A játék szervezője fenntartja a jogot a játék feltételeinek megváltoztatására, beleértve a nyeremény megváltoztatását is. A szervező jogosult előzetes tájékoztatás mellett a játék megszűntetésére.
A Játékos kijelenti, hogy a játékhoz kapcsolódó adatkezelés feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a szavazáshoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a játékhoz megadott személyes adatokat a TV2, nyereményjáték sikeres lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje és a ReachMedia Kft. segítségével feldolgozza a //tv2.hu/adatkezelesi_szabalyzat – ban írtak szerint.

Nyertes és a nyeremény:
A játék két nyertese az lesz, akiknek a beküldött képét a Sztárban Sztár csapata a legjobbnak ítéli és győztesként kihirdeti (a továbbiakban Nyertes).
A két nyertes nyereménye: 1 – 1 db páros belépőjegy a „Sztárban Sztár” döntőjére.
A nyeremény más nyereménytárgyra vagy készpénzre nem váltható. A szervező fenntartja a jogot, hogy a fentiektől eltérő nyereményt hirdessen meg, az új nyereményről a tájékoztatás a fentiek szerinti honlapon történik.
A Nyertessel a kapcsolatot a TV2 veszi fel és az általa megadott adatok alapján a személyes átvételt biztosítjuk. A rossz személyazonosítók miatt a nyeremény átvételének ellehetetlenülése miatt nem vállalunk felelősséget. A nyeremény - a sikeres kapcsolatfelvételt követően a nyereményként elnyert páros belépőjegy szerinti élő adás napján vehető át. A TV2 az átvételről és az előadásban történő nézőként való részvétel egyéb feltételeiről a Nyertest e-mailben tájékoztatja.
Amennyiben a Nyertes az élő adás napján nem jelenik meg az előzetes tájékoztató levélben megjelölt időpontban, úgy elesik az élő adáson való részvételtől!
Amennyiben a Nyertes a nyereményt visszautasítja, akkor új nyertest sorolunk ki.

Amennyiben a Nyertes az értesítéstől számított 24 órán belül nem jelentkezik vissza, nem reagál e-mailes megkeresésünkre, úgy elesik a nyereménytől. Szintén elveszti a nyereményre való jogosultságát a nyertes, ha kapcsolatfelvétel során – ha ilyen igény merül fel – nem járul hozzá, hogy a nyertes kép a TV2 médiaszolgáltatásban és TV2.hu-n megjelenjen.
A Játékosok a fénykép feltöltésével egyidejűleg hozzájárulnak ahhoz, hogy a TV2 a játékosok személyes adatait (teljes név, email cím, telefonszám, születési idő) nyilvántartásba vegye és a játék, a sorsolás lebonyolítása és dokumentálása céljából továbbá beleegyezik abba, hogy a megadott adatai a TV2 adatbázisába kerüljenek, ahol visszavonásig megőrzik őket, és azokat a TV2, illetve az adatfeldolgozó– a Felhasználó esetleges tiltási nyilatkozata kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül saját marketing tevékenysége céljából felhasználhassa. A TV2 kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályok betartásával kezeli (//tv2.hu/adatkezelesi_szabalyzat).

Esetleges technikai problémák:
A Szervező nem vállal felelősséget kapcsolódási, hardver, valamint más egyéb, a játék használata során felmerülő technikai problémák miatt. A Szervező nem vállal felelősséget azért sem, ha az alábbiakban felsorolt egy vagy több ok miatt a játékos kapcsolódása sikertelen, vagy az adott pillanatban technikai probléma miatt lehetetlenné válik a játék:
- Felhasználó oldali hálózati túlterhelés,
- Játékot kiszolgáló rendszer túlterheléséből adódó kapcsolódási hiba
- Előre nem látható külső behatások kapcsán
- Emberi mulasztásból, vagy elektronikus hibából adódó probléma és
- Bármilyen nem rendeltetésszerű használatból fakadó hiba esetén.
A Szervező nem vállal felelősséget azért sem, ha a nyereményről szóló értesítésre az internetes kapcsolat meghibásodása vagy a levelező program hibája miatt a Nyertes a megadott időn belül nem tud reagálni.
A TV2 fenntartja magának a jogot a jelen játékszabály módosítására és kiegészítésére az adott játék megkezdése előtt, a változtatást a játék meghirdetésénél teszi közzé. Fenntartja azt a jogot is, hogy a fent rögzített időtartam alatt a játékot bármikor beszüntesse. A játékos a játékra való regisztrációjával elismeri, hogy a játék online játék leírását és a játékszabályzatát, illetve a játék szabályait megismerte, azokat magára nézve is kötelező érvényűnek elfogadta és a játékkal kapcsolatban reklamációval nem élhet.

TV2.hu - Adatkezelési szabályzat:
//tv2.hu/adatkezelesi_szabalyzat

Korhatár: 12 év

Címkék: nyereményjáték   sztárban sztár   sztárban sztár 5

2017. november 4. 8:28


KÖVESS MINKET!© TV2 Zrt.    |    Impresszum    |    Adatkezelési szabályzat    |    Felhasználói szabályzat    |    Kereskedelmi információk
Powered by Neoport Core CMS