február 26.
Edina

MŰSORAINK VIDEÓK TELJES FILMEK TELJES ADÁSOK MŰSORÚJSÁG SZÓRAKOZÁS TV2 INFÓ KARRIER TV2 AKADÉMIA
NYEREMÉNYJÁTÉK
Nyerj páros belépőjegyet a The Color Run futófesztiválra!
Szeretnél Te is csatlakozni a színekben pompázó futók táborához? Most itt a lehetőség, hogy megnyerd az 5 darab páros belépőjegy, nevezési csomag egyikét! 

Ahhoz, hogy részt vegyél a játékban, nem kell mást tenned, mint válaszolni az alábbi kérdésre, a helyes választ pedig elküldeni a jatek@tv2.hu e-mail címre.

Melyik nap kerül megrendezésre a The Color Run futóverseny?

1200x628_tv2_TCR5.jpg

A játék időtartama: május 15 – május 22.


A nyereményjátékok szervezője és lebonyolítója:
(TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174., Cégjegyzéket vezető bírósága: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzékszám: 01-10-049017) (a továbbiakban TV2)

A játék időtartama:

2019. május 15-től, 2019. május 22. 23:59-ig tart.

A nyeremény:

5 db páros jegyet/nevezési csomag a The Color Run futóversenyre

Részvétel és a játék menete:

A játékban azok vehetnek részt, akik a megadott határidőn belül helyesen válaszolnak a tv2.hu/thecolorrun linken található kérdésre, mely szerint „Melyik nap kerül megrendezésre a The ColorRun futóverseny?”

Ahhoz, hogy a játékos részt vehessen a sorsoláson, helyesen kell válaszolnia a feltett kérdésre, a megfejtést pedig a jatek@tv2.hu e-mail címre el kell küldenie

A nyereményjátékban a TV2 dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

Sorsolás:

A helyes és érvényes választ adók kerülnek be a vonatkozó játék nyereménysorsolási adatbázisába. A nyereménysorsolási adatbázisból a nyertes sorsolását számítógép végzi. Az 5 darab nyertest a Szervező 2019. május 23. napján sorsolja ki. A nyerteseket a Szervező emailben értesíti, a nyertesnek pedig 24 órája van jelentkezni a nyereményért onnantól számítva, hogy kiküldjük az értesítő e-mailt. Ha a nyertes nem jelentkezik 24 órán belül a nyereményéért, akkor új nyertest sorsolunk egészen addig, amíg sikerrel nem járunk.

A nyertesek nevét a tv2.hu/thecolorrun oldalán tesszük közzé.

A nyertesek nevét és email címét a Szervező a nyereményátadás és az ezzel összefüggő kapcsolattartás céljából átadja a ColorRun futóverseny szervezőjének, az Euro Designer Kft ( The Color Run Hungary Kft., Székhelye: 1064 Budapest, Izabella utca 68/b, Levelezési címe: 1064 Budapest, Izabella utca 65., Adószáma: 22606680-2-42, Cégjegyzékszáma: 01-09-334562, a továbbiakban: Euro Designer Kft.).

A résztvevők a játék kérdésére a válasz elküldésével automatikusan elfogadják a kiírás, illetve a játékszabályzat feltételeit és hozzájárulnak ahhoz, hogy a TV2 a játékosok személyes adatait nyilvántartásba vegye és a játék, a sorsolás lebonyolítása és dokumentálása céljából. További harmadik személyeknek a TV2 ezen információt nem adja ki. A TV2 kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályok betartásával kezeli (//tv2.hu/adatkezelesi_szabalyzat ).

A nyeremények átvétele:

A nyeremények átvételének részleteiről az Euro Designer Kft. értesíti a nyerteseket.

Esetleges technikai problémák:
A Szervező nem vállal felelősséget kapcsolódási, hardver, valamint más egyéb, a játék használata során felmerülő technikai problémák miatt. A Szervező nem vállal felelősséget azért sem, ha az alábbiakban felsorolt egy vagy több ok miatt a játékos kapcsolódása sikertelen, vagy az adott pillanatban technikai probléma miatt lehetetlenné válik a játék:

- Felhasználó oldali hálózati túlterhelés,
- Játékot kiszolgáló rendszer túlterheléséből adódó kapcsolódási hiba
- Előre nem látható külső behatások kapcsán
- Emberi mulasztásból, vagy elektronikus hibából adódó probléma és
- Bármilyen nem rendeltetésszerű használatból fakadó hiba esetén a TV2 fenntartja magának a jogot a jelen játékszabály módosítására és kiegészítésére az adott játék megkezdése előtt, a változtatást a játék meghirdetésénél teszi közzé. Fenntartja azt a jogot is, hogy a fent rögzített időtartam alatt a játékot bármikor beszüntesse. A játékos a játékra való regisztrációjával elismeri, hogy a játék online játék leírását és a játékszabályzatát, illetve a játék szabályait megismerte, azokat magára nézve is kötelező érvényűnek elfogadta és a játékkal kapcsolatban reklamációval nem élhet.

A TV2 fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a játék oldalain.

A Szervező bármely, a jelen játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.
TV2.hu - Adatkezelési szabályzat:
//tv2.hu/adatkezelesi_szabalyzat

2019. május 15. 10:46

Címkék: the color run   JátékKÖZÖSSÉG
          


MŰSORÚJSÁG