február 26.
Edina

MŰSORAINK VIDEÓK TELJES FILMEK TELJES ADÁSOK MŰSORÚJSÁG SZÓRAKOZÁS TV2 INFÓ KARRIER TV2 AKADÉMIA
NYEREMÉNYJÁTÉK
Pénzt vagy éveket nyereményjáték

A nyereményjátékok szervezője és lebonyolítója:
TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174., Cégjegyzéket vezető bírósága: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzékszám: 01-10-049017 (a továbbiakban TV2)

A játék időtartama:
2019. február 25-től, 2019. március 4. 12:00-ig tart.

A nyeremény:

1 db iPhone Xs

Részvétel és a játék menete:
A játékban azok vehetnek részt, akik a megadott határidőn belül helyesen válaszolnak TV2.hu/penztvagyeveket oldalán nevük és email címűk megadása mellett arra a kérdésre, hogy az adott képen Kasza Tibi hány éves. Ahhoz, hogy a játékos részt vehessen a sorsoláson, a linken található képek közül legalább 1 képnél helyesen kell megtippelni Tibi korát. A legalább 1 jó választ adók között pedig egy iPhone Xs telefont sorsolunk ki.

A nyereményjátékban a TV2 dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

Sorsolás:
A helyes és érvényes választ adók kerülnek be a vonatkozó játék nyereménysorsolási adatbázisába. A nyereménysorsolási adatbázisból a nyertes sorsolását számítógép végzi. A 1 darab nyertest a Szervező 2019. március 4. napján 22:30-kor sorsolja ki az aznap sugárzott Pénzt vagy éveket adás után. A nyerteseket a Szervező emailben értesíti, a nyertesnek pedig 24 órája van jelentkezni a nyereményért onnantól számítva, hogy kiküldjük az értesítő e-mailt. Ha a nyertes nem jelentkezik a megadott időn belül a nyereményéért, akkor új nyertest sorsolunk egészen addig, amíg sikerrel nem járunk.
A nyertesek neve a TV2 facebook oldalán tesszük közzé.

A résztvevők a játék kérdésére a válasz elküldésével automatikusan elfogadják a kiírás, illetve a játékszabályzat feltételeit és hozzájárulnak ahhoz, hogy a TV2 a játékosok személyes adatait nyilvántartásba vegye és a játék, a sorsolás lebonyolítása és dokumentálása céljából. További harmadik személyeknek a TV2 ezen információt nem adja ki. A TV2 kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályok betartásával kezeli (//tv2.hu/adatkezelesi_szabalyzat ).

A nyeremények átvétele:
A nyereményeket a Szervező székhelyén, az 1145 Budapest, Róna utca 174. szám alatt tudják átvenni a nyertesek hétköznap 08:00 és 20:00 között. A nyertes kiértesítésekor a Szervező elkéri a nyertes személyes adatait (név, anyja neve, születési hely idő, adóazonosító jel), melyeket a nyeremény átvételéhez, a nyertes beazonosításához használ fel. Harmadik személy egy meghatalmazással tudja átvenni a nyereményt, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell azokat az adatokat, amely a nyertes beazonosítását garantálja. A nyeremény átvételéhez átvételi elismervény kitöltését kérjük.

Esetleges technikai problémák:
A Szervező nem vállal felelősséget kapcsolódási, hardver, valamint más egyéb, a játék használata során felmerülő technikai problémák miatt. A Szervező nem vállal felelősséget azért sem, ha az alábbiakban felsorolt egy vagy több ok miatt a játékos kapcsolódása sikertelen, vagy az adott pillanatban technikai probléma miatt lehetetlenné válik a játék:
- Felhasználó oldali hálózati túlterhelés,
- Játékot kiszolgáló rendszer túlterheléséből adódó kapcsolódási hiba
- Előre nem látható külső behatások kapcsán
- Emberi mulasztásból, vagy elektronikus hibából adódó probléma és
- Bármilyen nem rendeltetésszerű használatból fakadó hiba esetén a TV2 fenntartja magának a jogot a jelen játékszabály módosítására és kiegészítésére az adott játék megkezdése előtt, a változtatást a játék meghirdetésénél teszi közzé. Fenntartja azt a jogot is, hogy a fent rögzített időtartam alatt a játékot bármikor beszüntesse. A játékos a játékra való regisztrációjával elismeri, hogy a játék online játék leírását és a játékszabályzatát, illetve a játék szabályait megismerte, azokat magára nézve is kötelező érvényűnek elfogadta és a játékkal kapcsolatban reklamációval nem élhet.

A TV2 fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a játék oldalain.

A Szervező bármely, a jelen játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

TV2.hu - Adatkezelési szabályzat:
//tv2.hu/adatkezelesi_szabalyzat

2019. február 24. 23:08KÖZÖSSÉG
          


MŰSORÚJSÁG