május 25.
Orbán

MŰSORAINK VIDEÓK TELJES FILMEK TELJES ADÁSOK MŰSORÚJSÁG SZÓRAKOZÁS TV2 INFÓ KARRIER TV2 AKADÉMIA
NYEREMÉNYJÁTÉK
Felhasználói szabályzat az adventi nyereményjátékhoz

A nyereményjátékok szervezője és lebonyolítója:
(TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174., Cégjegyzéket vezető bírósága: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzékszám: 01-10-049017) (a továbbiakban TV2)


A játék időtartama:
2018. december 1-től, 2018. december 24-ig tart.


A nyeremény:
napi egy ajándékcsomag


Részvétel:
A játékban azok vehetnek részt, akik a megadott határidőn belül a tv2.hu/karacsony oldalon feltett kérdésre helyesen válaszolnak.
A nyereményjátékban a TV2 dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.


A játék menete:
A játékosnak 3 válaszlehetőség közül kell kiválasztani az adott napi kérdés helyes megfejtését. Miután bejelölte az általa helyesnek vélt választ, a neve és e-mail címe megadása után tud a küldés gombra kattintani. A küldéssel automatikusan elfogadja a szervező adatkezelési és felhasználási szabályzatát.


Sorsolás:
A nyerteseknek 24 órája van jelentkezni a nyereményért onnantól számítva, hogy kiküldjük az értesítő e-mailt. Ha a nyertes nem jelentkezik a megadott időn belül a nyereményéért, akkor új nyertest sorsolunk egészen addig, amíg sikerrel nem járunk.


A nyertesek neve itt található! 


A résztvevők a játék kérdésére a válasz elküldésével automatikusan elfogadják a kiírás, illetve a játékszabályzat feltételeit és hozzájárulnak ahhoz, hogy a TV2 a játékosok személyes adatait nyilvántartásba vegye és a játék, a sorsolás lebonyolítása és dokumentálása céljából. További harmadik személyeknek a TV2 ezen információt nem adja ki. A TV2 kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályok betartásával kezeli TV2.hu - Adatkezelési szabályzat.


Esetleges technikai problémák:
A Szervező nem vállal felelősséget kapcsolódási, hardver, valamint más egyéb, a játék használata során felmerülő technikai problémák miatt. A Szervező nem vállal felelősséget azért sem, ha az alábbiakban felsorolt egy vagy több ok miatt a játékos kapcsolódása sikertelen, vagy az adott pillanatban technikai probléma miatt lehetetlenné válik a játék:
- Felhasználó oldali hálózati túlterhelés,
- Játékot kiszolgáló rendszer túlterheléséből adódó kapcsolódási hiba
- Előre nem látható külső behatások kapcsán
- Emberi mulasztásból, vagy elektronikus hibából adódó probléma és
- Bármilyen nem rendeltetésszerű használatból fakadó hiba esetén a TV2 fenntartja magának a jogot a jelen játékszabály módosítására és kiegészítésére az adott játék megkezdése előtt, a változtatást a játék meghirdetésénél teszi közzé. Fenntartja azt a jogot is, hogy a fent rögzített időtartam alatt a játékot bármikor beszüntesse. A játékos a játékra való regisztrációjával elismeri, hogy a játék online játék leírását és a játékszabályzatát, illetve a játék szabályait megismerte, azokat magára nézve is kötelező érvényűnek elfogadta és a játékkal kapcsolatban reklamációval nem élhet.
A TV2 fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a játék oldalain.
A Szervező bármely, a jelen játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.TV2.hu - Adatkezelési szabályzat.

2018. november 30. 17:32

Címkék: adventi nyereményjáték   nyereményjáték   felhasználói szabályzatKÖZÖSSÉG
          


MŰSORÚJSÁG