2020. április 10. péntek
Zsolt

Nyerj jegyet Király Viktor koncertjére!

A helyest megfejtést küldők között sorsoltunk, alább olvashatod a nyertes nevét.


Páros belépőt nyert Király Viktor december 22-én 19:30-kor kezdődő koncertjére:
Királyné Sziklai Annamária
Gratulálunk!

A nyereményjátékok szervezője és lebonyolítója:

TV2 Média Csoport Zrt. (1145 Budapest, Róna u. 174. Cégjegyzékszám: 01-10-049017) (a továbbiakban TV2)
A játék időtartama:
2017.12.17. 21:00- 2017.12.18. 09:00

A nyeremény:
Páros belépőjegy Király Viktor december 22-i koncertjére.

Részvétel:
A játékban azok vehetnek részt, akik emailben elküldik válaszukat a Sztárban Sztár +1 kicsi hivatalos Facebook-oldalán feltett kérdésre. A nyereményjátékban a TV2 dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. Amennyiben a sorsolás eredményeként a nyereményből kizárt szavazó kerül ki nyertesként, akkor a pótnyertes lesz a sorsolás nyertese.

Az egyes játékok időtartama:
A meghirdetett játék időtartama az éppen aktuális nyereményjáték-posztban találhatóak, ez alatt az időszak alatt lehet érvényes választ küldeni és amennyiben a válasz helyes is, akkor a felhasználó játékos részt vesz a nyereménysorsoláson.

A játék menete:
A játék keretében a játékosok a Sztárban Sztár +1 kicsi Facebook-oldalán elhelyezett poszt alapján, a műsorral kapcsolatos kérdésre válaszolhatnak. A játékos minden kérdést csak egyszer válaszolhat meg. A játékos egy helyes válasszal csak egyszer kerül be a sorsolási adatbázisba. A játékidő előtt és után küldött válaszok nem érvényesek.
Sorsolás:
A helyes és érvényes választ adók kerülnek be a vonatkozó játék nyereménysorsolási adatbázisába. A nyereménysorsolási adatbázisból a nyertes sorsolását számítógép végzi. A nyertesek névsorát a Sztárban Sztár +1 kicsi hivatalos weboldalán tesszük közzé, a sorsolást követően, 24 órán belül.
A nyeremény más nyereménytárgyra vagy készpénzre nem váltható át. A nyertessel a kapcsolatot a TV2 veszi fel és az általa megadott adatok alapján a személyes átvételt biztosítjuk. A rossz személyazonosítók miatt a nyeremény átvételének ellehetetlenülése miatt nem vállalunk felelősséget. A nyeremény - a sikeres kapcsolatfelvételt követően a nyereményként elnyert páros belépőjegy szerinti élő adás napján vehető át. A TV2 az átvételről és az előadásban történő nézőként való részvétel egyéb feltételeiről a nyertest e-mailben tájékoztatja.

Szabályzatunk értelmében az aktuális nyertes visszajelzését minden héten a válaszemailben meghatározott időn belül várjuk a sztarbansztarjegy@tv2.hu e-mail címre arról, hogy át tudja-e venni nyereményét, el tud-e jönni partnerével a koncertre.

Amennyiben a nyertes az élő adás napján nem jelenik meg az előzetes tájékoztató levélben megjelölt időpontban, úgy elesik az élő adáson való részvételtől!
Amennyiben a nyertes a nyereményt visszautasítja, akkor új nyertest sorolunk ki.
Amennyiben a nyertes a kihirdetés időpontjától számítva a válasz-emailben meghatározott időn belül nem jelentkezik vissza, nem reagál e-mailes megkeresésünkre, úgy elesik a nyereménytől.
A résztvevők az oldal használatával egyidejűleg hozzájárulnak ahhoz, hogy a TV2 a játékosok személyes adatait (név, email cím) nyilvántartásba vegye és a játék, a sorsolás lebonyolítása és dokumentálása céljából. A TV2 kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályok betartásával kezeli További harmadik személyeknek – ide nem értve a TV2 megbízásából eljáró, a TV2 Adatvédelmi Szabályzatában írt Adatfeldolgozót – a TV2 ezen információt nem adja ki. A TV2 kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályok betartásával kezeli (//supertv2.hu/adatkezelesi_szabalyzat ).
A résztvevők a játék kérdésére a válasz elküldésével automatikusan elfogadják a kiírás, illetve a jelen játékszabályzat feltételeit, a játékhoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a Játékhoz megadott személyes adatokat (név és emailcím) a TV2 a játék lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje, valamint későbbi promóció céljából 5 évig nyilvántartsa.

Esetleges technikai problémák:
A Szervező nem vállal felelősséget kapcsolódási, hardver, valamint más egyéb, a játék használata során felmerülő technikai problémák miatt. A Szervező nem vállal felelősséget azért sem, ha az alábbiakban felsorolt egy vagy több ok miatt a játékos kapcsolódása sikertelen, vagy az adott pillanatban technikai probléma miatt lehetetlenné válik a játék:
- Felhasználó oldali hálózati túlterhelés,
- Játékot kiszolgáló rendszer túlterheléséből adódó kapcsolódási hiba
- Előre nem látható külső behatások kapcsán
- Emberi mulasztásból, vagy elektronikus hibából adódó probléma és
- A TV2 fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a játék oldalain. A Szervező bármely, a jelen játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.
A játékosok adatait bizalmasan kezeljük, azokat harmadik fél számára nem adjuk át és csak az alkalmazásokkal kapcsolatban használjuk.


Címkék:

2017. december 17. 18:50További produkciók© TV2 Zrt.    |    Impresszum    |    Adatkezelési szabályzat    |    Felhasználói szabályzat    |    Kereskedelmi információk

Powered by Neoport Core CMS