PREMIER LEAGUE   I   LA LIGA   I   Bajnokok Ligája   I   SEHA Liga   I   Spílerek   I   MŰSORÚJSÁG   I   NÉZD VISSZA!   I   Spíler Extra

Kommentátorverseny-szabályzat
Kommentátorverseny-szabályzat

Próbáld ki magad kommentátorként, és nyerj!

A TV2 Média Csoport Zrt. (székhely: 1145 Budapest, Róna utca 174., cégjegyzékszám: 01-10-049017
adószám: 25771859-2-44, a továbbiakban TV2 Zrt.) a Spíler Extra szolgáltatásának keretében kommentátor versenyt hirdet azok számára, akik szeretnék kipróbálni magukat sportkommentátorként (a továbbiakban: Verseny).

Ehhez nem kell mást tenni, mint a https://tv2.hu/spilertv/ weboldalon ingyenesen regisztrálni és a TV2 által minden héten péntekig kijelölt, és a www.spilerextra.hu weboldalra feltöltött labdarúgó-mérkőzés részletét kommentálni, valamint a kommentálásról videót készíteni és minden héten szerdáig feltölteni a lentiekben írtak szerint. A https://tv2.hu/spilertv/ weboldalon történő regisztrációt követően a versenyző kap emailen egy kódot. A versenyzőnek ezt követően ingyenesen regisztrálnia kell a www.spilerextra.hu oldalra, és a TV2 Zrt-től kapott kóddal aktiválnia kell a regisztrációját, ezután férhet csak hozzá a kommentálni kívánt videókhoz. Egy versenyző a Verseny során csak egyszer regisztrálhat be, illetve indulhat a Versenyen.

Az általad készített videót a https://tv2.hu/spilertv/kommentatorverseny/11244_kommentator_verseny.html linken található űrlap segítségével tudod feltölteni és ezáltal tudsz részt venni a versenyen.

A feltöltött videókat a TV2 által kijelölt szakmai Zsűri megnézi és értékeli, hetente, majd pedig havonta rangsorolják. 

A verseny időtartama: 2020. április 24 – június 30.

A nyeremény:
heti nyeremény: a Zsűri által legjobbnak ítélt heti Top 3 videó feltöltője 3 hónapos ingyenes Spíler Extra hozzáférést nyer.

havi nyeremény: a Zsűri által az adott hónapban legjobbnak ítélt videó készítője a 3 hónapos Spíler Extra hozzáférés mellett ösztöndíjat nyerhet a TV2 Akadémia sport riportereinek tanfolyamára 2020. szeptemberétől induló évfolyamban (a rendkívüli helyzettől függően TV2 fenntartja a változtatás jogát).

különdíj: TV2-es ajándékcsomag

A Versenyben a TV2 dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A nyeremény más nyereményre vagy készpénzre nem váltható át. A nyertesekkel a kapcsolatot a TV2 veszi fel.

A rossz személyazonosítók miatt a nyeremény átvételének ellehetetlenülése miatt nem vállalunk felelősséget.

A TV2 a nyeremény átvételének részleteiről e-mailben tájékoztatja a nyerteseket.

Amennyiben a nyertes a nyereményt visszautasítja, akkor a Zsűri új nyertest választ és hirdet. Amennyiben a nyertes a nyereményről szóló értesítést követő 24 órán belül nem válaszol a TV2 megkeresésére, úgy elesik a nyereménytől és a Zsűri által kiválasztott új nyertes válik jogosulttá a nyereményre.

A versenyzők az űrlap kitöltésével és a videó elküldésével egyidejűleg hozzájárulnak ahhoz, hogy a TV2 a versenyzők személyes adatait nyilvántartásba vegye és a Verseny, illetve a TV2 és a versenyző között létrejött felhasználási szerződés dokumentálása céljából nyilvántartsa.

A TV2 kötelezettséget vállal arra, hogy a versenyzők személyes adatait a hatályos jogszabályok betartásával kezeli (//tv2.hu/adatkezelesi_szabalyzat).

Ahhoz, hogy videódat fel tudd tölteni, és a TV2 Zrt. és közted, mint Feltöltő felhasználásra vonatkozó megállapodás jöjjön létre, az alábbi személyes adatokat kell megadnod:
Név:
Életkor:
lakcím:
anyja neve:
születési hely, idő:
E-mail cím:
Telefonszám:

A videó feltöltését megelőzően a videó feltöltője, aki betöltötte a 18. életévét (a továbbiakban: Feltöltő), köteles megismerni a videó felhasználásának körülményeit, feltételeit tartalmazó felhívást és azok megtartására, illetve a szükséges jognyilatkozatok megtételére az érvényes jelentkezése feltételeként a jelentkező kötelezettséget vállal. A Feltöltő az űrlap elküldésével hozzájárul a megadott adatainak alábbi feltételekkel és célból történő kezeléséhez.
A feltöltött videó mérete nem lehet több mint 100 Mb
A feltöltött videó hossza nem lehet több, mint 5 perc
A feltöltött videó formátuma lehet MP4

TV2 Zrt. a cégjegyzékbe bejegyzett, jogszerűen működő gazdasági társaság, amely jogosultja és üzemeltetője a „TV2” elnevezésű országos, lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásnak, továbbá a tv2.hu domain alatt működő lekérhető médiaszolgáltatásnak és aloldalainak. A TV2 Zrt. valamennyi, a TV2 Zrt.-hez tartozó, magyar nyelvű és Magyarországon terjesztett audiovizuális médiaszolgáltatások (a továbbiakban: Kábelcsatornák) médiaszolgáltatójával (CEE Broadcasting Co. Srl.) olyan jogviszonyban áll, amelynek alapján jogosult ezen csatornákon történő sugárzás céljából műsorszámok sugárzási és egyéb vagyoni-felhasználási jogait megszerezni, és erre vonatkozóan kötelezettséget vállalni.

A Feltöltő tudomásul veszi, hogy a https://tv2.hu/spilertv/ videófeltöltő oldala azt a célt szolgálja, hogy a Feltöltők által feltöltött tartalmakat az TV2 Zrt. a TV2, a Kábelcsatornák, és egyéb tartalomszolgáltatása során szabadon felhasználhassa, azokat a médiaszolgáltatása, vagy internetes tartalomszolgáltatása során jogszerűen nyilvánosságra hozhassa.

A Feltöltő ezúton kijelenti és szavatolja, hogy a jelen feltöltés keretében a TV2 Zrt. rendelkezésére bocsátott tartalmat saját maga készítette, vagy, amennyiben a feltöltött tartalom egyben bármilyen módon szellemi alkotásnak minősül – valamennyi általános polgári jogi, szerzői, rokon vagy szomszédos jogi oltalom alá tartozó mű vagy egyéb szellemi alkotás –, annak vagyoni felhasználási jogosultsága megilleti, legalább olyan terjedelemben, hogy ezen jogoknak a TV2 Zrt. javára való ingyenes, de nem kizárólagos átengedésével a TV2 Zrt. jogosulttá váljon a feltöltött tartalmaknak az alább meghatározott módon való felhasználására.

A TV2 Zrt. fenntartja a jogot, hogy a saját szerkesztői elvei mentén döntsön a Feltöltők által feltöltött tartalmak nyilvánossá tételéről.

A felhasználási jogok megszerzése révén a TV2 Zrt. – a Feltöltő általi átadással automatikusan, külön jognyilatkozat nélkül – kizárólagos jogot nyer a feltöltött videó, továbbá az azokhoz kapcsolódó, annak megvalósítása körében létrejövő egyéb szellemi alkotások, illetve azok részleteinek térbeli-időbeli korlátozástól mentes, bármilyen technikával történő – ismételt sugárzást is lehetővé tevő – rögzítésére, a már ismert (és a szerződés hatálya alatt ismertté váló) módokon történő sugárzására (bármilyen digitális, kábel, pay-tv, műhold, IPTV stb. útján), bármilyen módon történő nyilvánossághoz közvetítésére, egészben, vagy részben való bármilyen nyelven történő feliratozására, bármilyen hordozón való vagy anyagi hordozótól független, példányszámtól független műpéldányonkénti kizárólagos terjesztésére, más műsorban való felhasználására, nyilvános előadására, hordozótól független (analóg vagy digitális stb., hang, kép, vagy egyéb hordozón történő) többszörözésére – ideértve annak kép-, vagy hangfelvételen történő rögzítését és számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is –, terjesztésére, nyilvánossághoz való közvetítésére, továbbközvetítésére, a már ismert felhasználási módokon történő reklám célú felhasználására, átdolgozására vagy átdolgoztatására, továbbá írott kiadvány formájában történő kiadására és forgalmazására stb. A TV2 Zrt. jogosult arra, hogy a feltöltött videót, és az egyéb szellemi alkotásokat, kapcsolódó műveket, azok elemeit stb. – a fent írt terjedelemben – egészben vagy részletekben a közönség részére vezeték útján vagy más módon úgy tegye, illetve tetesse hozzáférhetővé, hogy a közönség tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg (ideértve, de nem kizárólag az MMS, illetve 2,5G, 3 G, 4G és 5G mobiltechnológia útján történő nyilvánosságra hozatalt is, az IPTV-s sugárzást, IPTV alapú nyilvánossághoz közvetítést, TrueTone vagy Real Tone formátumban történő felhasználást). A TV2 Zrt. jogosult az Internet útján való egyedi lehívással megvalósuló felhasználásra és annak engedélyezésére is, továbbá -, ahogy ez a korábbi felsorolásban már szerepelt - a mobil-technológia segítségével történő bármilyen felhasználásra és annak engedélyezésére. A TV2 Zrt. által megszerzett felhasználás kiterjed a digitális hordozókon történő bármilyen felhasználásra, azaz a digitális felhasználásra, így a digitális sugárzásra, digitális nyilvánossághoz közvetítésre, továbbá az úgynevezett Telco vagy interaktív applikációkra is. A TV2 Zrt. által megszerzett nem kizárólagos felhasználási jog alapján a felhasználás kiterjed többek között Szjt. 16. §; 18-29. § 63-66. §-aiban; 73-74 §-aiban foglalt valamennyi felhasználásra, valamint az itt megszerzett vagyoni-felhasználási jogok részben vagy egészben történő átengedésére, átruházására. Amennyiben a felhasználási módok úgy változnak, illetve bővülnek, hogy az ismert és az engedélyezett felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel vagy jobb minőségben teszi lehetővé, abban az esetben a jelen szerződés alapján megszerzett felhasználási jog e megváltozott vagy kibővült felhasználási módokra is kiterjed.

A TV2 Zrt. jogszerzése magában foglalja tehát a feltöltött videó hagyományos televíziós földi-, kábel-, IPTV, műholdas sugárzási jogait (közvetlenül fogható, vagy bármilyen technikájú, átviteli rendszerrel működő műsorterjesztő közbeiktatásával, továbbközvetítéssel), a szabadon (előfizetési díj nélkül) is elérhető, kódolatlan és a kódolt sugárzási jogokat. A TV2 Zrt. jogszerzése magában foglal továbbá minden egyéb sugárzást is (digitális/analóg, az eredeti sugárzó szervezettel egyidejű, késleltetett, lekérhető, fizető és nem fizető), ha a feltöltött videó sugárzása/hozzáférhetővé tétele/nyilvánossághoz közvetítése médiaszolgáltató, vagy műsorterjesztő szerkesztői felelősségével és/vagy kiválasztásával történik a végfelhasználó vevőkészülékére (így többek között a VOD, NVOD, SVOD, FVOD, TVOD, AVOD hozzáférést, archív TV, time shifting és catchup jogokat is), valamint magában foglalja a hozzáférhetővé tétel bármely formáját (pl. streaming). A vevőkészülék alatt értendő minden olyan eszköz, amely alkalmas a feltöltött videó érzékelhetővé tételére, így a televíziókészüléken kívül egyéb eszközök is, mint számítógép, mobiltelefon stb. Az egyedi lehívás és hozzáférhetővé tétel jogára a TV2 Zrt. bármely honlapon, így különösen, de nem kizárólagosan a TV2 médiacsoport csatornáinak valamennyi honlapján jogosult.

A Feltöltő ezúton kijelenti és szavatolja, hogy csak olyan, általa szerzett, készített és szerkesztett információkat, képeket, adatokat bocsát a TV2 Zrt. rendelkezésére, melyek nyilvánossághoz közvetítéséhez az érintett személyek hozzájárultak, azok személyiségi jogaikat nem sértik és amelyek a hatályos jogszabályi előírásokat betartva publikálhatóak. Feltöltő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a tartalmak jogellenes rendelkezésre bocsátásával a szerzői, szerzői vagyoni felhasználási jogok, vagy egyéb személyhez fűződő jogok jogosultjainak, valamint közvetve a TV2 Zrt-nek okozott károkért és minden más polgári jogi igényért korlátozás nélküli felelősséggel tartozik.

A Feltöltő külön is szavatol azért, hogy a rendelkezésre bocsátott tartalomkészítésével, vagy megszerzésével bűncselekményt, szabálysértést nem valósított meg, mások személyhez fűződő, vagy egyéb jogait, törvényes érdekeit nem sértette és nem is veszélyeztette; a rendelkezésre bocsátott tartalmakon felismerhető személyek nem csak a felvétel készítéséhez, de a róluk készült felvételek nyilvánosságra hozatalához is kifejezett hozzájárulásukat adták.

Feltöltő szavatol továbbá azért is, hogy a rendelkezésre bocsátott tartalom sem készítésének módját, sem tartalmát tekintve mások magán-, avagy üzleti titokhoz fűződő jogait nem sérti és nem is veszélyezteti.

Feltöltő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jogellenesen készített tartalmak rendelkezésre bocsátásával a TV2 Zrt-nek, avagy más harmadik személyeknek okozott károkért és minden más polgári jogi igényért korlátozás nélküli felelősséggel tartozik.

A TV2 Zrt. az itt megadott személyes adatokat harmadik személynek nem adja át.

A Feltöltő a https://tv2.hu/spilertv/ videófeltöltő oldalon található űrlap kitöltésével, és videójának feltöltésével és elküldésével nyilatkozik, hogy
- megismerte, elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a TV2 weboldalán elérhető Adatkezelési Szabályzatot (https://tv2.hu/adatkezelesi_szabalyzat) és vállalja, hogy betartja az abban foglaltakat;
- hozzájárul, hogy adatait a TV2 Zrt. és az OTT-One Nyrt. a Spíler Extra oldalán keresztül történő nyilvánossághoz közvetítéséhez szükséges mértékben és ideig kezelje;
- tudomásul veszi, hogy a https://tv2.hu/spilertv/ tartalmát, a felvett anyagból nyilvánosságra hozott hang- és képfelvételeket a TV2 Zrt. saját döntése alapján határozza meg;
- megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulását adja ahhoz, hogy a https://tv2.hu/spilertv/ videófeltöltő oldalán megadott személyes adatokat a TV2 Zrt. és az OTT-One Nyrt. a hatályos adatvédelmi szabályok szerint – a jelen tájékoztatóban foglalt nyilatkozatok, valamint kifejezett hozzájárulások keretei között a https://tv2.hu/spilertv/ oldalon keresztül feltöltött videót biztonságosan tárolja, adatbázisában kezelje, feldolgozza, megőrizze.

A TV2 Zrt. az OTT-One Nyrt. mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon a jelentkező adatainak biztonságáról, az adatkezelési műveleteket úgy szervezi meg és hajtja végre, hogy az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok alkalmazása során biztosítsa a jelentkező magánszférájának védelmét. Ennek érdekében megteszik mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adatok biztonsága érdekében szükségesek.

Adattovábbítás, adatok összekapcsolása
A versenyző személyes adatai harmadik személyeknek csak a jelentkező előzetes tájékoztatásán alapuló, jelen nyilatkozat szerinti kifejezett hozzájárulása esetén, valamint az adatkezelő jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az arra jogosult hatósági megkeresések alapján továbbíthatók, illetve a különböző adatkezelések csak ebben az esetben kapcsolhatók össze, feltéve, hogy az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Az adatkezelő hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége. A jelentkező a Versenyre történő jelentkezéssel kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a TV2 Zrt. és az OTT-One Nyrt. által kezelt adatok átadásra kerülnek az adatkezelővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyeknek, a TV2 Zrt. épületeinek biztonságáért felelős személyeknek, illetve a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére. Azok a versenyzők, akik különdíjban részesülnek és budapesti lakosok, részükről az ajándékcsomag a TV2 recepcióján vehető át, melyhez a versenyző által megadott személyes adatokat a TV2 Zrt. átadja a TARGET GROUP FACILITY MANAGEMENT ZRT. (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 202., cégjegyzékszám: 01 10 048393, adószám: 25176151-2-41) részére.

Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának határozott, a jelen szabályzatban található tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával történik. Az adatkezelés csak azon adatokra terjed ki, melyeket az érintett a jelentkezésekor az adatkezelő rendelkezésére bocsát, és kezelésükhöz hozzájárulását megadja. A jelentkező köteles hiteles adatokat megadni a jelentkezés során, és ezeket aktualizálni, amennyiben bármely megadott adat tekintetében változás következik be a változást követő 2 (kettő) munkanapon belül. Abban az esetben, ha hamis vagy hiányos adatokat adott meg, a TV2 Zrt. a jelentkezést minden értesítés nélkül törölheti, illetve kizárhatja a Versenyből való részvételből.

A jelentkező által megadott adatok hiányosságáért vagy hibájáért (például: névelírás, címelírás stb.), és az ebből adódó problémákért (például: e-mail kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért) a TV2 Zrt. felelősséget nem vállal.

A TV2 Zrt-t továbbá nem terheli felelősség, ha a Feltöltő szándékos, vagy gondatlan magatartásából eredően helytelen vagy hiányos adatot, vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg.

A jelentkezőt az adatkezeléssel összefüggésben a GDPR-ban rögzített jogok illetik meg, így többek között bármikor tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését, törlését, vagy zárolását, továbbá tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Abban az esetben, ha a jelentkező a továbbiakban az adatai kezeléséhez mégsem kíván hozzájárulni, nevének és e-mailcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból a TV2 Zrt. székhelyén, illetve az adatvedelem@tv2.hu elektronikus címen.

Amennyiben a jelentkező szerint a TV2 Zrt., vagy az OTT-One Nyrt., az adatkezelési tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál ügye kivizsgálásának érdekében. A Hatóság vizsgálata ingyenes.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 1530 Budapest, Pf.:5.; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Tel.: 06 1/391-1400 Fax: 06 1/391-1410

A jelentkezőnek továbbá lehetősége van jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni.

TV2 Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy a jelen dokumentumban foglalt feltételeket akár a Verseny időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A jelen szabályzat módosításait, illetve esetleges megszüntetését megelőzően a TV2 Zrt. a https://tv2.hu/spilertv/ weboldalon tájékoztatja a Feltöltőket. A TV2 Zrt. bármely, a Versennyel kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.


2020. április 22. 9:54

Címkék:


Kapcsolódó anyagok

© 2020 TV2 Zrt.
Impresszum | Adatkezelési szabályzat | Felhasználói szabályzat | Kereskedelmi információk

Powered by Neoport Core CMS