2020. augusztus 14. péntek
Marcell
RISING STAR
JÁTÉKSZABÁLYZAT

'RISING STAR' MŰSOR JÁTÉKSZABÁLYZAT ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK


Kattints ide a Rising Star nyerteseinek névsoráért!

1. Műsorsorozatról röviden:

A Rising Star a TV2 csatornán látható tehetségkutató műsorsorozat, amiben zsűri és a nézők élőben, a produkció alatt döntenek arról, hogy egy énekes tovább jusson-e a versenyben vagy sem. A TV2 fenntartja a műsor és szabályváltoztatás jogát. A műsorváltozásról, a továbbjutás és a kiesés menetéről a TV2 műsorából, valamint a tv2.hu oldalról értesülhetnek a nézők és a résztvevők.

A nézői szavazás a résztvevők által történő véleménynyilvánítás, amely döntően befolyásolja a műsor menetét és az abban szereplő Előadók személyét.

I. ALAPFOGALMAK:
„Rising Star” szavazás
A Rising Star TV2 egy ingyenesen letölthető szolgáltatás, ami IOS, Android és Windows Phone operációs rendszert használó telefonokról vagy tablet eszközökről érhető el.
A szolgáltatás lényege, hogy a résztvevők az általuk választott, a Rising Star műsorsorozatban fellépő Előadóra szavazhatnak, kiválasztva azt az Előadót, akit a következő adásba tovább akarnak juttatni, illetve az utolsó adásban a verseny győzteseként szeretnének viszontlátni.
Minden olyan résztvevő, aki legalább egy érvényes szavazatot leadott, részt vesz a nyeremények kisorsolásában a jelen dokumentumban meghatározott feltételek szerint.
A „Rising Star” szavazás szolgáltatás szervezője a TV2 Média Csoport Kft. (székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174) a továbbiakban: „TV2”.
Résztvevők
A szavazást igénybevevő személyeket a későbbiekben résztvevőknek nevezzük.
A „Rising Star” szavazásban természetes személyek vehetnek részt, akik rendelkeznek az alkalmazás letöltéséhez és megfelelő működtetéséhez alkalmas eszközzel. Bárki szavazhat, de a csak 18. életévüket betöltők járulhatnak hozzá, hogy arcképük (képmásuk) megjelenjen a műsorban.

II. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA:
A „Rising Star” szavazás szolgáltatás célja, hogy a résztvevők szavazatukkal a számukra legszimpatikusabbnak ítélt Előadót hozzásegítsék a Rising Star versenyben a továbbjutáshoz, valamint a verseny megnyeréséhez; a zsűri által adott szavazatok és a résztvevők leadott szavazatai alapján kerül meghatározásra a továbbjutók sorrendje.
A sorrend megállapítása a zsűri szavazatai és a résztvevők által leadott szavazatszámok összesítése után alakul ki, azaz a nézői véleménynyilvánítás döntően befolyásolja a műsorsorozat menetét és az abban szereplő Előadók személyét.
A műsorsorozatot az az Előadó nyeri meg, akire az utolsó adásban/Fináléban a résztvevők a legtöbb szavazatot adták le.


III. A szolgáltatás igénybevételének menete és megvalósulása
- A szavazat csak akkor minősül érvényesnek, ha az a szavazási időszak alatt (a szavazás indításától annak felfüggesztéséig vagy lezárásáig) a TV2 zárt rendszerébe megérkezik. Tekintettel a különböző szolgáltatók hálózati kapacitására, a szavazat beérkezése szolgáltatókként eltérő időt vesz igénybe. A sikeres szavazást az alkalmazásban a „Köszönjük a szavazatodat!” felirat jelzi.

- A résztvevők által leadott érvényes szavazatokat, annak eredményét, a nyeremények sorsolását minden esetben közjegyző felügyeli, azok végeredményét közjegyző hitelesíti.

- SMS küldésével, illetve a telefonhívással a szavazásban nem lehet részt venni.

- A „Rising Star” szavazás részvételi feltételeit, szabályzatát – ide értve a megnyerhető nyereményeket, a nyertes sorsolásának módját, a nyeremény kiadásával kapcsolatos feltételeket, azok eljuttatásának módját, valamint a nyertessé minősítés feltételeit - a résztvevők részéről megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni, figyelemmel arra, hogy azok tartalmának megismerése és elfogadása a mobilalkalmazás letöltésének feltétele.


IV. A résztvevő számára igénybevehető szolgáltatás menete:
- A résztvevő a szavazatküldéssel hozzájárulását adja, hogy a műsor értesítésekben tájékoztassa a résztvevőt a további szavazásokról és a műsorral, nyereményekkel vagy a támogatókkal kapcsolatos fontosabb üzenetekről. Az üzenetekben kereskedelmi információt és szöveges hirdetést is elhelyezhet a szolgáltató.
- A szavazás megindításától annak lezárásáig – a továbbiakban: szavazási időszak – egy felhasználói azonosítóval egy eszközről egy Előadóra csak egy szavazat adható le.


V. A szolgáltatás időtartama
- A Rising Star szavazás szolgáltatás csak az élő adás alatt, meghatározott időszakokban az Előadók produkciója alatt vehető igénybe.
- Érvényes szavazat csak a versenyben lévő Előadókra adható le.
- A szavazatszámlálás, illetve összesítés minden szavazásindítástól újra kezdődik.
- Az utolsó szavazási etap befejezése a műsorsorozat utolsó adásában – a szavazás lezárásig tart.
- A szavazási etapon belül a szavazási lehetőség a TV2 döntése értelmében - újabb bejelentést követően - határozatlan ideig az élő adás alatt meghosszabbítható; erről az élő adásban a műsorvezető tájékoztatja a nézőket.
- Az egyes adásokhoz tartozó szavazási etapok kommunikálása minden esetben az élő műsorban és az alkalmazásban is megtörténik; azt követően, hogy az alkalmazásban küldött üzenettel vagy a műsorvezető által az élő adásban közöltekkel a szavazást lezárta, a továbbiakban már érvényes szavazat nem küldhető.
- Érvényes szavazatnak azok a beérkezett és feldolgozott szavazatok számítanak, amelyek a szavazás indítása és lezárása közötti időtartam alatt érkeztek meg a TV2 által üzemeltetett technikai rendszerbe. Az érvényes szavazatok mennyiségéről közjegyző jelenlétében készül részletes jegyzőkönyv. A TV2 az egyes szavazási etapokról elkülönített adatbázist tárol.
- A szervezők fenntartják a jogot arra, hogy egy-egy szavazási etapon belül részeredményeket közöljenek, illetve az egyes etapokon belül részszavazásokat indítsanak és zárjanak. A szavazás indítása/lezárása, felfüggesztése, újraindítása és lezárása, részszavazás elrendelése és lezárása tekintetében az élő adásban elhangzó időpontok, illetve elhangzottak az irányadók.
- Az egyes esetleges részszavazások is minden esetben véleménynyilvánítások, amelyek döntően befolyásolják a műsor menetét és az abban szereplő Előadók személyét.

 

VI. NYEREMÉNYEK, AZ EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE, NYERTES

1. A nyeremények

A Rising Star műsorsorozatban a résztvevők által érvényes szavazatot küldők között az adásban és az adás műsorelőzeteseiben ismertetett és bemutatott heti- és főnyeremények kerülnek kisorsolásra. A nyeremény bemutatása illusztráció és arra szolgál, hogy a megnyerhető nyereménytárgyat/szolgáltatást a résztvevők/potenciális résztvevők megismerhessék.
A heti nyeremények az adott élő adáshoz kapcsolt, illetve abban elindított és a következő adásban lezárt szavazási etapban érvényes szavazatot küldők, míg a főnyeremények azok között kerülnek kisorsolásra, akik a műsorsorozat alatt legalább három élő adás alatt indított szavazási etapban érvényes szavazatot – akár csak egy-egy érvényes szavazatot - küldtek.
Azok között a résztvevők között (I. ALAPFOGALMAK), akik helyes formában adták le a „Rising Star” szavazásban érvényes szavazatukat, a TV2 közjegyző jelenlétében a számítógépes véletlenszerű algoritmus segítségével kisorsolja a nyerteseket. A sorsolásokra a heti nyereményeknél az élő adások után, a főnyereményeknél a Finálé után közvetlenül kerül sor.

A megadott azonosító minden résztvevő esetében egyszer kerül be a sorsolási adatbázisba.

 

Minden egyes nyeremény tekintetében a fentiek szerint kerül a nyertes kisorsolásra.
A szavazás eredményének meghatározása (lezárás, sorrend, arányok), illetve a nyeremények sorsolása közjegyző jelenlétében történik, amelyről jegyzőkönyv készül.
A nyeremény más nyereménytárgyra és pénzösszegre nem váltható át.

A Rising Star szavazási szolgáltatás kisorsolt nyertesét a TV2 kiértesíti nyereményük tárgyáról, illetve a nyeremény átvételének feltételeiről.
A nyertes hiteles és teljes körű azonosítását követően illetve nyertessé nyilvánítása után a TV2 vagy megbízottja juttatja el/adja át a nyereményeket. A nyeremények átadásáról televíziós felvétel készülhet.
A nyeremények után a hatályos törvények szerinti az adó- és járulékfizetési kötelezettségnek a műsorsorozat közzé tevője tesz eleget.

A TV2 fenntartja a jogot a nyeremények/nyereménytárgyak megváltoztatásra, más nyeremények meghirdetésére, a nyeremények törlésére, kevesebb vagy több nyeremény meghirdetésére. A változásról a nézők a műsorsorozatban értesülhetnek.

2. A nyertes definiálása

Nyertesnek ismeri el a TV2 azt a nyereménysorsoláson kisorsolt résztvevőt, aki érvényes szavazatot adott le és az alábbiakban felsorolt módokon egyértelműen igazolni tudja, hogy a szavazás során megadott felhasználói azonosító (Facebook, Twitter vagy Gmail felhasználónév) az övé:
• az azonosítóra küldött e-mailre vagy privát üzenetre a saját nevében válaszol
• a felhasználónév vagy fénykép alapján az azonosító minden kétséget kizárólag az adott személyhez rendelhető
• írásos nyilatkozat tesz arról, hogy az azonosítót természetes személyként ő hozta létre

3. A nyertes kiértesítése:

A „Rising Star” szavazás kisorsolt nyerteseit a TV2 a nyertes megadott azonosítójára küldött üzenet formájában értesíti a nyereményük tárgyáról, valamint a nyeremény átvételének feltételeiről, a sorsolást követően egy napon (24 órán) belül vagy az adást követő első munkanapon. A sorsoláskor négy pótnyertes kerül kisorsolásra.

Amennyiben a nyertes nem jelentkezik be a megadott azonosítóra küldött üzenet kiküldését követő 3 munkanapon belül, úgy a TV2 a pótnyertest/pótnyerteseket értesíti. Ennek értelmében tehát a kisorsolt résztvevő, illetve a kisorsolt azonosító (e-mail cím) jogosultja akkor tekinthető nyertesnek és így jogosultnak a nyereményre, ha a tájékoztatás céljából történő megkeresés eredményes, a résztvevő visszajelzett a megkeresésre.

Ha a résztvevő megtagadja az adatrögzítés bármely lépését (nem adja meg személyes adatait, vagy a nyeremény eljuttatásához szükséges folyamat bármely lépését), akkor az ilyen „nyertesként” kisorsolt résztvevő a nyeremény kiadása iránti igényét elveszíti, és ilyen igénnyel nem léphet fel. Ebben az esetben a sorsoláskor már kisorsolt pótnyertes/nyertesek válhatnak jogosulttá a nyereményre.

4. A nyeremények kifizetésének, illetve kiadásának feltétele:

A sikeres kiértesítés alkalmával beazonosított nyertes a személyes adatait az alábbiak szerint köteles megadni:
- név; anyja neve; születési hely és idő;
- személyi igazolvány szám és adóazonosító jel, nyilatkozat az adólevonásokhoz
- A beazonosított nyertes személyesen vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással erre a nyertes által feljogosított személy útján egyeztethet a nyeremény átvételéről

5. A nyereményigény érvényesítése

Ha a nyertes bármely okból visszautasítja a nyereményt – akár azért is, mert a nyeremény olyan, amely számára nem megfelelő vagy alkalmatlan, vagy a nyereménnyel kapcsolatos egyéb feltételeket nem tudja teljesíteni -, akkor a pótnyertesé lesz a nyeremény.
A nyertes a nyereménnyel kapcsolatban a szervezővel, a sugárzó szervezettel, a gyártóval, a nyeremény felajánlóval szemben igényt vagy követelést nem terjeszthet elő csak annyiban, hogy ha a fentiek szerinti valamennyi, a nyeremény átvételéhez jogosító feltételnek megfelelt, akkor a nyeremény számára történő kiadását követelheti. A nyeremény tekintetében nincs kellékszavatossági, jótállás, hacsak a nyereménnyel együtt ilyen jótállási vagy garancia okirat nem kerül átadásra vagy megküldésre.
A nyeremény kézbesítése vagy átadása a sorsolást követően, de legkésőbb 90 napon belül történik. A nyeremény átadására ettől eltérően a nyertessel megállapodott későbbi időpontban is sor kerülhet. Értelemszerűen az élő adás felvételére a belépőjegy eljuttatása vagy átvételi lehetőségének biztosítása úgy történik, hogy a nyertes a felvételen részt vehessen.

 

VII. ADATKEZELÉS

A nyertes tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, amelyet a TV2, továbbá a TV2 által meghatározott más médiaszolgáltató a műsorsorozat – akár utólagos – kommunikációval kapcsolatban bemutathat. A TV2 ilyen igénnyel a nyertes felé a nyereményadásáig, illetve nyereményátadásakor élhet. A kép-, hang- és filmfelvétel esetén a külön nyilatkozat aláírására kerül sor a rögzítés és felhasználási módok engedélyezéséről.
A nyertes engedélyezi, hogy a szavazás szervezése és eredményes lebonyolítása céljából a személyes adatait a TV2 az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően kezelje, tárolja és dolgozza fel.

A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy neve és lakhelye (csak a település) megjelenjen a http://www.tv2.hu oldalon.

A nyertes kijelenti, hogy a szavazás feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a szavazáshoz, illetve a nyeremény kiadásához kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a szavazáshoz /nyertesként való elismeréshez megadott személyes adatokat a szavazás lebonyolítása érdekében és nyertesként való elismeréséhez és az ehhez kapcsolódó panaszok, hatósági eljárások miatti szükséges mértékben nyilvántartsa, kezelje, tárolja és feldolgozza, 3. személy részére adatfeldolgozás, valamint a nyereményátadás céljából a TV2-nek és nyereményfelajánlónak továbbítsa.

A nyertes bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. Abban az esetben, ha a nyertes a nyeremény átadását követően a továbbiakban az adatai kezeléséhez mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból a TV2 székhelyén vagy az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban megadott elektronikus címen.

Az adatbázis harmadik félnek – a fentiek kivételével és céllal - nem kerül átadásra.

A TV2 adatkezelési szabályzata az alábbi internetes linken érhető el:
http://tv2.hu/adatkezelesi_szabalyzat

VIII. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A hibás vagy a szolgáltatás időtartamán kívül beérkezett szavazatokért a TV2 semmilyen felelősséget nem vállal.

IX. Műsorváltozás és egyéb változtatási jogok

A TV2 fenntartja a jogot, hogy a műsorváltozásra, amely értelmében jogosult más napokon és rendszerességgel és akár kevesebb adásszámmal a műsorsorozatot sugározni.

A TV2 fenntartja azt a jogot is, hogy a jelen szabályzat szerinti kiesési rendszeren kívül más kiesési rendszert alkalmazzon, illetve a szervezők fenntartják a jogot a szavazási rendszer megváltoztatására.

Minden változtatásról a műsorsorozatban előzetesen értesülhetnek a résztvevők, illetve a nézők. A változtatások esetén a jelen szabályzat átdolgozásra kerül és ugyanazokon a platformokon kerül közlésre és meghirdetésre, mint a jelen szabályzat.

A változtatások a résztvevők szerzett jogait nem érinthetik.


IX. A SZOLGÁLTATÁS TECHNIKAI KIVITELEZÉSE; SZAVATOSSÁG, GARANCIA

A szavazás önálló számítástechnikai rendszeren fut. A szolgáltatáshoz kapcsolódó szavazás előírásoknak megfelelő lebonyolítását a mindenkori hatályos törvények és jogszabályok betartásával szavatolja.
A résztvevő a szavazással kapcsolatban jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszi, elfogadja, és egyben kijelenti, hogy abban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt.
A hivatalos Szabályzat hozzáférhető a Szervező címén és valamint a műsor honlapján http://tv2.hu/rising_star/jatekszabaly valamint A TV2 Teletext szolgáltatás 361 oldalán .

A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát. Az esetleges módosításokat a Honlapon közzéteszi.
Ügyfélszolgálat, információk, elérhetőségek:
A szolgáltatással kapcsolatban a +36-1-336-55-45 -as telefonszámon elérhető ügyfélszolgálatánál lehet érdeklődni az adás ideje alatt. A TV2 a beérkező kérdéseket, észrevételeket feldolgozza és az egyes hívókat minden esetben visszahívja, a beérkező észrevételekről, kérdésekről a TV2 ügyfélszolgálata egyedi sorszámmal ellátott listát vezet. A TV2 ügyfélszolgálata a hívó által megadott hívószámon hívja vissza az ügyfeleket.

1. A „RISING STAR – TV2” ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. Ezen szerződési feltételek (“Felhasználási feltételek”) fontos információt tartalmaznak a különböző digitális adathordozó eszközökön (“Eszköz(ök)”), - mint amilyen a mobiltelefon, okostelefon, tablet, és más kézi eszközök – elérhető 'Rising Star' alkalmazáshoz (“Alkalmazás”) történő hozzáféréssel, az alkalmazás használatával és letöltésével kapcsolatosan az Önt megillető jogokról, illetve az Önt terhelő kötelezettségekről és megszorításokról. Az Alkalmazás olyan digitális applikáció, amely a 'Rising Star' (“a Sorozat”) műsornak a magyarországi műsorszóró és műsorterjesztő hálózatokon (együttesen: “Hálózaton”) történő élő közvetítése során előadóművészi teljesítményt nyújtó versenyzőkre történő szavazást teszi lehetővé, illetve a szavazást kezeli és rögzíti. Továbbá az Alkalmazás a Sorozatban részt vevő versenyzőkről, dalokról és szakértőkről is információt szolgáltat, és bizonyos esetekben egyes harmadik személyek által a Sorozattal összefüggésben nyújtott és/vagy az Alkalmazással összefüggésben felhasználható applikációkhoz és/vagy weboldalakhoz (pl. közösségi oldalak, internetes kereskedelmi oldalak, a szponzorok és/vagy a partnerek weboldalai, szolgáltatók) is hozzáférést biztosít (“Harmadik személy által nyújtott Szolgáltatások”).

1.2. Ezen Felhasználási Feltételek elérésére az Alkalmazáson keresztül közvetlenül az Ön Eszközén, magyar nyelven, Magyarországon, illetve kizárólag magyar nyelven Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában és Ausztriában van mód. Kérem, hogy figyelmesen olvassa el a Felhasználási Feltételeket az Alkalmazás letöltése, telepítése, az Alkalmazáshoz történő hozzáférés és az Alkalmazás felhasználása előtt. Az Alkalmazáshoz történő hozzáféréssel vagy annak használatával elfogadja a Felhasználási Feltételeket és vállalja, hogy az az abban foglaltakat betartja. Az Alkalmazás felhasználásával elfogadja a Felhasználási Feltételeket, mely az Alkalmazás letöltésével, telepítésével, illetve az Alkalmazáshoz történő hozzáféréssel egyidejűleg lép hatályba. Amennyiben a Felhasználási Feltételekkel nem ért egyet, abban az esetben az Alkalmazás felhasználásával azonnali hatállyal fel kell hagynia, az applikációt törölnie kell az Eszközéről és az applikációt azon (alábbiakban meghatározott) Közösségi Oldal(ak) fiókjából is el kell távolítania, amelynek segítségével regisztrált.

1.3. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a Felhasználási Feltételeket előzetes értesítés nélkül bármikor módosítsuk, a módosításoknak a weboldalon történő közzétételével vagy az új szabályokat az Alkalmazás frissítésével a Felhasználási Feltételekbe történő szerkesztésével. Az Ön felelőssége az interneten közzétett információknak a rendszeres figyelemmel kísérése a változásokról időben történő értesülés érdekében. A Felhasználási Feltételek új verziói hatályba lépésének a napja a Felhasználási Feltételeket tartalmazó oldal tetején fog megjelenni. Az Alkalmazás változások közzétételét követő használata a módosított Felhasználási Feltételek elfogadását jelenti.

1.4. Ön felelős az Alkalmazásnak az Eszközön történő használatáért és az Alkalmazáshoz történő hozzáférésért, illetve, hogy az Alkalmazáshoz hozzáférő és az azt használó személyek figyelmét a Felhasználási Feltételekre felhívja.

1.5. Az Alkalmazást a TV2 Média Csoport Kft. üzemelteti és teszi elérhetővé, mely Magyarországon bejegyzett társaság (és a jelen Felhasználási Feltételekben a társaságra történő utalás a “mi”, vagy a “társaságunk” utalással történik). Tekintettel arra, hogy a társaságunk Magyarországon bejegyzett társaság, az Alkalmazás elkészítése és a tartalom hozzáférhetővé tételére a vonatkozó jogszabályok betartásával került sor. Az Alkalmazáshoz Magyarországon kívül saját kockázatára férhet hozzá, és azt a saját kockázatára használhatja. Nem szavatolunk az Alkalmazásnak Magyarországon kívül történő elérhetőségért vagy azért, hogy az Alkalmazást Magyarországon kívül lehet használni. Amennyiben az Alkalmazáshoz Magyarországon kívül kíván hozzáférni, vagy azt ott kívánja használni, azt a saját kezdeményezésére teheti meg, és az alábbi felelősséggel tartozik: (i) köteles biztosítani, hogy az adott országban legális tevékenységet folytat; és (ii) a tartózkodási helye szerint ország, állam, vagy tartomány törvényeit és rendelkezéseit betartja.

2. REGISZTRÁCIÓ ÉS AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATA

2.1 Az Alkalmazás használatához nem biztosítjuk a hozzáféréséhez szükséges Eszközt vagy más felszerelést. Az Alkalmazás használatához internet kapcsolatra és megfelelő telekommunikációs link-re van szükség. Nem áll fenn semmilyen felelősségünk az Ön részéről felmerült telefon, internetes adatforgalmi vagy más költségek tekintetében.

2.2 .1. Az Alkalmazás Facebook, Twitter, vagy Gmail (Google+) regisztrációs azonosítóval (felhasználónévvel és jelszóval) használható. Belépéshez első lépésként meg kell adnia a használni kívánt fiókhoz tartozó felhasználási nevét és a jelszavát. Jelen szabályzatban ezen azonosítókat a továbbiakban „Közösségi Média Fiókoknak” nevezzük.

2.2.1.1. A Facebook-on történő tagság ingyenes, és a Facebook-on történő regisztrációra a http://facebook.com-ra történő bejelentkezéssel és a fiók megnyitásával kapcsolatosan a képernyőn megjelenő utasítások követésével kerül sor.

2.2.1.2. A Twitter-en történő tagság ingyenes, és a Twitter-en történő regisztrációra a http://twitter.com-ra történő bejelentkezéssel és a fiók megnyitásával kapcsolatosan a képernyőn megjelenő utasítások követésével kerül sor.

2.2.1.3 A Google-ön történő tagság ingyenes, és a Google-ön történő regisztrációra a http://google.com-ra történő bejelentkezéssel és a fiók megnyitásával kapcsolatosan a képernyőn megjelenő utasítások követésével kerül sor.

2.2.2. A regisztrációt követően az Alkalmazásba ugyanazzal Közösségi Média Fiók Információ megadásával lehet bejelentkezni, amelyet a regisztrációhoz használt. Amennyiben még nem rendelkezik ilyen Közösségi Média Fiókkal, azt belépés előtt létre kell hoznia, enélkül nem tudja használni az alkalmazást.

2.3. A Közösségi Média Fiókkal történő regisztrációt követően az Alkalmazás fel fogja Önnek ajánlani, hogy hozzájáruljon az Alkalmazásba történő regisztrációhoz használt Közösségi Média Fiókhoz tartozó profilképének (“Profilkép”) a szavazási képernyőn vagy a Sorozatban és az Alkalmazásban vagy azokkal kapcsolatban máshol történő felhasználásához.

2.3.1. Ezt a hozzájárulást az Alkalmazáson keresztül adhatja meg, kizárólag abban az esetben, amennyiben Ön nagykorú, és ebben az esetben tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Profilkép tekintetében az alábbi 5.2. pontban meghatározott jogokat biztosítja a részünkre.

2.3.1.1 Az Alkalmazáson keresztüli képmás használathoz történő hozzájárulásával jelzi, hogy nagykorú, és szavatolja, hogy ez a nagykorúság a lakóhelye szerinti államszerinti nagykorúságot is jelent, függetlenül az Alkalmazás megszövegezésétől vagy az abban található megfogalmazástól, illetve iránymutatástól. Tehát Ön kijelenti és szavatolja, hogy nagykorú, és mi erre a kijelentésre támaszkodhatunk a Profilkép felhasználása tekintetében adott hozzájárulásával kapcsolatban.

2.3.1.2. A regisztrációt és a kép felhasználáshoz történő hozzájárulást követően az Alkalmazásban található és a Sorozatban használt Profilképét nem változtathatja meg, illetve nem cserélheti le. Még amennyiben a Közösségi Média Fiókjában le is cseréli a regisztrációhoz használt profilképét, abban az esetben sem változik meg a Profilképe az Alkalmazásban.

2.3.3. A regisztrációkor megtilthatja a Profilképének a Sorozatban történő felhasználását, és amennyiben ezt választja, a Profilképe nem fog szerepelni azon fényképek között, amelyeket a Sorozatban fel lehet használni.

2.4. Amennyiben Ön a Profilkép felhasználásához hozzájárul abban az esetben:

2.4.1 Ön tudomásul veszi és nyugtázza, hogy a Profilképnek a Sorozatban történő felhasználása teljesen önkéntes alapon történik, és a Profilkép Sorozatban, vagy a más egyéb módon történő felhasználása tekintetében Ön nem fog részesülni semmilyen jellegű anyagi ellenszolgáltatásban és nem válik erre jogosulttá; és

2.4.2 Ön tudomásul veszi és nyugtázza, hogy nem vagyunk kötelesek a Profilképét a Sorozatban felhasználni, és nem garantáljuk, hogy a Profilképe a Sorozatban meg fog jelenni a képernyőn. Nem kerül sor harmadik személy védjegyét (pl. baseball sapka, póló, stb.), házi kedvencet, több személyt megjelenítő vagy más, nem megfelelő részletet tartalmazó, vagy pedig nem megfelelően szerkesztett Profilkép felhasználására. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a Profilképeket kizárólag a saját diszkrecionális jogkörünkben meghozott döntés alapján vigyük képernyőre, onnan eltávolítsuk, vagy pedig a megjelenésből kizárjuk.

2.5. Amennyiben utólagosan vissza kívánja vonni a Profilkép felhasználáshoz történő hozzájárulását, ezt az alábbi címről letölthető elektronikus Fénykép Eltávolításáról szóló Kérelem kitöltésével és a szabályszerűen aláírt Fénykép Eltávolításáról szóló Kérelmet emailben szkennelve vagy postai úton a TV2 címére beküldve teheti meg: Fénykép Eltávolításáról Szóló Kérelem. Megteszünk minden jóhiszemű erőfeszítést az ésszerűség határain belül, hogy a kitöltött Fénykép Eltávolításáról szóló Kérelem megérkezését követően a Profilképnek a Sorozat szavazási rendszerében és az Alkalmazásban történő felhasználásával felhagyjunk. Ön tudomásul veszi és nyugtázza, hogy a hozzájárulás visszavonása nem visszaható hatályú, és nem vonatkozik a Profilképet (vagy ehhez kapcsolódó felhasználói tartalmat) tartalmazó azon filmfelvételre, reklámszpotra, vagy más videoklipre, amelynek a felvételére vagy előállítására a Profilkép szavazási rendszerből történő eltávolítását megelőzően került sor; az ilyen anyag továbbra is felhasználható a TV2-nek előzetesen adott felhasználási engedéllyel összhangban. Nem vagyunk kötelesek eltávolítani vagy megváltoztatni a Profilképe Sorozattal és az Alkalmazással kapcsolatos korábbi felhasználását.

2.6. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a szavazási képernyőn megjelenő, fényképeket más, harmadik személyeket ábrázoló fényképekkel helyettesítsük vagy egészítsük ki. Ezeket azon regisztrált felhasználók megjelenítésére használjuk fel, akik nem járultak hozzá a Profilképük felhasználásához vagy akiknek a Profilképét a TV2 diszkrecionális jogkörében zárt ki a felhasználásból.

2.7. Az Alkalmazásba történő bejelentkezés és a Sorozatban történő szavazás során nem használhat hamis Közösségi Média Fiókot (kokat), nem tulajdoníthatja el és nem használhatja fel más személy vagy szervezet Közösségi Média Fiókját (jait), illetve nem járulhat hozzá a nem Önt ábrázoló Profilkép felhasználásához; vagy nem léphet fel más személyként vagy szervezetként. Minden egyes versenyző előadása tekintetében a szavazati jog az Alkalmazásban regisztrált Közösségi Média Fiókonként versenyzőként egy-egy (1) szavazásra van korlátozva. Amennyiben ugyanazon Közösségi Média Fiókból több Eszközön próbál meg szavazatot leadni, csupán a Közösségi Média Fiókból a szavazati rendszerbe megérkezett első szavazatot vesszük figyelembe.

2.8. Az Alkalmazást nem használhatja (i) arra, hogy bármely joghatóság szerinti jogszabálysértést kövessen el; (ii) jogtalan, tisztességtelen módon, vagy bűncselekmény elkövetéséhez; (iii) obszcén, illetlen, pornográf, vulgáris, profán, rasszista, szexista, diszkriminatív, bántó, lekicsinylő, ártalmas, zaklató, fenyegetőző, zavarba ejtő, rosszindulatú, sértegető, gyűlöletkeltő, fenyegetőző, rágalmazó, hamis, vagy politizáló módon; (iv) szerzői jogot vagy más szellemi alkotások jogát sértő módon (beleértve azonban nem korlátozva a szerzői jogokra, védjegyre és sugárzási jogokra) vagy adatvédelmi vagy más jogokat sértő módon; (v) oly módon, amely ellentétes a Sorozat szabályaival, a jelen Felhasználási Feltételekkel, az Adatvédelmi Szabályunkkal, vagy az Alkalmazással kapcsolatban kikötött más szabállyal illetve követelménnyel; vagy (vii) oly módon amellyel Ön vírust, vagy kéretlen emailt, vagy bármilyen károkozásra alkalmas számítógépes módszert, szoftvert eszt vagy más olyan számítógépes eljárást közvetít, illetve használ amelynek a célja a rendszerrel, az adatokkal és a személyes információval történő kártékony interferencia, ezeknek az adatoknak a titkos módon történő kifigyelése vagy adatlopás.

2.9. Ön vállalja, hogy (i) az Alkalmazás bármely részéhez; (ii) bármely olyan eszközhöz, szerverhez vagy hálózathoz, amelyen az Alkalmazás megtalálható; (iii) az Alkalmazás szolgáltatásához használt bármely szoftverhez; (iv) harmadik fél tulajdonában álló, és általa használt szerverhez, hálózathoz, vagy szoftverhez; és/vagy (v) a Sorozattal kapcsolatban használt szavazati rendszerhez, szoftverhez és eszközhöz engedély nélkül nem fér hozzá, azokba nem avatkozik bele, azokban kárt nem okoz és a működésüket nem zavarja meg. Ön vállalja, hogy az Alkalmazást nem használja arra, hogy: (x) a szavazási rendszerbe beleavatkozzon, azt manipulálja, vagy olyan tevékenységet folytasson, amely a szavazási rendszer, a szavazási folyamat és/vagy a Sorozat szabályainak az egységét és működését megzavarja; (y) vagy a Sorozat gyártásába, sugárzásába, bemutatásába beleavatkozzon, azt megzavarja; és/vagy (z) a Hálózat Sorozattal kapcsolatos eljárásába, szabályaiba, a Sorozattal szemben támasztott követelményeibe, a Hálózat által támasztott követelményekbe, beleavatkozzon, azokat manipulálja vagy megzavarja.

Ön vállalja, hogy a jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten megengedett eseteken kívül nem reprodukálja, nem többszörözi, nem másolja le, nem értékesíti újra az Alkalmazást vagy annak bármely részét, vagy az Alkalmazásból származó anyagot, továbbá sem a saját vagy mások weboldalára vagy mobil alkalmazására nem szerkeszti be az Alkalmazást vagy annak bármely részét. Kereskedelmi célból kizárólag csak a tőlünk, vagy a felhasználási jogosultaktól kapott engedély birtokában használhatja fel az Alkalmazásban lévő anyagokat.

2.11. Vállalja, hogy az Alkalmazáshoz bizonyos időközönként elkészített használati utasítást mindenkor betartja; mindamellett kizárjuk a felelősségünket minden olyan kár tekintetében, amely az Alkalmazással tekintetében az Ön által részünkre adott hibás információ, utasítás, szöveg vagy ezekkel kapcsolatos mulasztás eredménye vagy amely az Ön felé irányuló intézkedéseink eredményeképpen következett be.

3. HARMADIK SZEMÉLY ÁLTALI SZOLGÁLTATÁSOK

3.1 Az Alkalmazás lehetővé teheti az Ön számára, hogy olyan Harmadik Személy Szolgáltatását vegye igénybe és/vagy Harmadik Személy Szolgáltatására linkeljen, amely nem áll a tulajdonunkban vagy az ellenőrzésünk alatt. Az Alkalmazással összefüggő Harmadik Személy Szolgáltatást képező tartalmakra, termékekre és szolgáltatásokra (beleértve azonban nem korlátozva a Közösségi Média Fiókokkal kapcsolatos weboldalakat, más közösségi oldalakat, online kereskedelmi oldalakat, vagy a partnerek oldalait), az adott Harmadik Személy Szolgáltatás(ok)ra vonatkozó szerződési feltétek, felhasználási feltételek, és adatvédelmi szabályok érvényesek. Sem kifejezett, sem hallgatólagos módon nem szavatolunk a linkelt Harmadik Személy Szolgáltatással kapcsolatos információ, funkció és/vagy az így nyújtott szolgáltatás tekintetében, és nem támogatunk illetve nem ajánlunk semmilyen olyan Harmadik Személy Szolgáltatást, amihez az Alkalmazás linket biztosít.

3.2 Nem felelünk az Alkalmazáson keresztül linkelhető Harmadik Személy Szolgáltatással kapcsolatos tartalom, információ, alkalmazás, szolgáltatás, reklám, link, adatvédelmi szabályok, és/vagy kereskedelmi gyakorlat tekintetében, ezeket nem felügyeljük. Az Alkalmazás felhasználásával Ön tudomásul veszi, hogy az Ön által használt Harmadik Személy Szolgáltatásért nem felelünk. A Harmadik Személy Szolgáltatással kapcsolatban felmerült aggodalmat, vagy panaszt a Harmadik Személy Szolgáltatás üzemeltetője részére kell eljuttatni. Kizárunk mindenfajta felelősséget minden olyan kár tekintetében, amely a (i) az Ön és Harmadik Személy Szolgáltatás közötti jogviszonyból fakad (ii) az Alkalmazásba belinkelt Harmadik Személy Szolgáltatásból fakad; vagy pedig (iii) a Harmadik Személy Szolgáltatás nem megfelelő működése miatt keletkezik.

4. FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYEK ÉS JOGOSULTSÁGOK

4.1. Azzal, hogy a Facebook, Twitter, vagy Gmail/Google+ azonosítón keresztül az Alkalmazásba beregisztrál, tudomásul veszi és engedélyezi a számunkra, hogy bizonyos felhasználói információkhoz, és azon Közösségi Média Fiók(ok)-kal összefüggő egyéb adatokhoz hozzáférjünk, amelynek a segítségével regisztrált (“Felhasználói Tartalom”). Továbbá engedélyt ad arra, hogy a Felhasználói Tartalmat az Alkalmazás részére továbbítsuk, lemásoljuk, és abba belefoglaljuk. Ön egész világra szóló, ingyenes, nem kizárólagos jogot biztosít a számunkra abban a tekintetben, hogy a Felhasználói Tartalmat és minden olyan egyéb, az Alkalmazás, vagy Harmadik Fél Szolgáltatás használata és működtetése során az Ön felhasználása céljából és azzal összefüggésben közreadott információt vagy anyagot felhasználjunk, lemásoljunk, megváltoztassunk, lefordítsunk, reprodukáljunk, közzétegyünk és közvetítsünk. A felhasználási engedélyre az Alkalmazás egyes elemeinek a működéséhez van szükségünk. A jelen felhasználási engedélyt az Alkalmazás azon Közösségi Média Fiók(jaiból) történő törléssel vonhatja vissza, amellyel regisztrált; mindazonáltal, ha és amennyiben el is távolítja az Alkalmazást a Közösségi Média Fiók(jaiból), ez nem érinti és nem szünteti meg az alábbi 4.2. pontban engedélyezett jogokat.

4.2. A Profilkép felhasználásához az Alkalmazáson keresztül történő hozzájárulásával ezennel visszavonhatatlan, nem-kizárólagos felhasználási engedélyt ad a részünkre és a jogutódaink, engedményeseink és a felhasználási engedélyeseink (beleértve, azonban nem korlátozva a Hálózatra) részére abban a tekintetben, hogy függetlenül a harmadik személy felhasználási engedélyétől, a Profilképét (beleértve az Ön abban megjelenő képmását) és az ahhoz kapcsolódó Felhasználói Tartalmat, vagy annak egyes elemeit, a Sorozat és az Alkalmazás gyártásával, annak bemutatással, közvetítésével, hasznosításával, reklámozásával, promóciójával és az azzal összefüggő marketing tevékenység során bármilyen módon, térbeli és időbeli korlátozás nélkül, bármilyen jelenleg ismert, és a későbbiekben ismertté váló médiumban, - beleértve azonban nem korlátozva magában az Alkalmazásban vagy annak bármely részében, a Sorozat saját Közösségi Média Fiók(jai)-ban, és a Sorozat ismételt sugárzása során - felhasználja, más tartalomba belefoglalja.

4.2.1 Az Alkalmazás Közösségi Média Fiók(jaiból) történő eltávolítása, illetve az Alkalmazás Eszközről történő törlése nem érinti és nem szünteti meg a jogunkat arra, hogy Profilképét és az ahhoz kapcsolódó Felhasználói Tartalmat a Sorozattal és az Alkalmazással összefüggésben felhasználjuk.

4.3. A Profilkép felhasználásához adott felhasználási engedélyével szavatolja, hogy (i) rendelkezik a Profilképpel kapcsolatos jogokkal (beleértve az ahhoz kapcsolódó szerzői jogokat); (ii) rendelkezik a jogokkal ahhoz, hogy a Profilkép felhasználását a fentiekben meghatározottak szerint engedélyezze, és ehhez harmadik személy hozzájárulására nincs szükség; (iii) a Profilkép általunk történő (esetleges) felhasználása harmadik személy vagy szervezet jogát nem sérti. Továbbá kifejezetten lemond minden olyan követeléséről, amely a Profilkép vagy az ahhoz kapcsolódó Felhasználói Tartalom felhasználása során a méltányosan elvárható adatvédelmi szabályokkal és titoktartással összefüggésben keletkezik, és méltányos jóvátétel illetve kártérítés iránti igényéről is, beleértve azonban nem korlátozva az ellenünk, vagy bármely felhasználási engedélyesünk, megbízottunk, kapcsolt vállalkozásunk, jogutódunk és engedményesünk ellen irányuló ideiglenes intézkedés iránti kérelmet is.

4.4. A Közösségi Média Fiók felhasználási feltételeivel összhangban, Ön fenntartja a Profilkép és a Felhasználói Tartalom feletti tulajdonjogát.

4.5. Korlátozott, visszavonásig érvényes, át nem ruházható (al-licencbe adásra való jogosultság nélküli), nem kizárólagos jogosultságot biztosítunk az Ön számára az Alkalmazásnak kizárólag a Sorozatban történő részvétel és szavazás céljából történő felhasználására. Ön vállalja, hogy az Alkalmazás vagy más Harmadik Személy Szolgáltatás forráskódjához nem próbál hozzáférni a program szétbontásával, részekre szedésével és visszafejtéssel, vagy más módon. Ön nem jogosult arra, hogy az Alkalmazást vagy Harmadik Személy Szolgáltatását vagy annak részletét lemásolja, vagy kereskedelmi módon felhasználja, azt bérbe vagy haszonkölcsönbe adja, kikölcsönözze, eladja, megjelentesse, vagy ezekre felhasználási engedélyt adjon, azokat al-licencbe adja, terjessze, azok tulajdonjogát átruházza vagy az Alkalmazás bármely részének a tulajdonjogát harmadik személy részére átruházza.

4.6. Az általunk az Alkalmazás részeként szolgáltatott összes tartalom - beleértve azonban nem korlátozva a fényképfelvételekre, a dalszövegekre, a művészekkel és/vagy a versenyzőkkel kapcsolatos információkra, letöltésekre - feletti szerzői jogok, védjegyjogok vagy más tulajdonosi jogok bennünket vagy a felhasználási jogosultakat, felhasználási engedélyeseket, partnereket és szponzorokat (“Harmadik Személy Tartalom”) illetnek meg. A Harmadik Személy tulajdonában álló Tartalom feletti összes jogosultság, jogcím bennünket vagy a felhasználási jogosultakat, felhasználási engedélyeseket, partnereket és szponzorokat illeti meg. Az Ön részére nem-kizárólagos, korlátozott és visszavonásig érvényes felhasználási jogot biztosítunk arra, hogy a Harmadik Személy tulajdonában álló Tartalmat kizárólagosan az Alkalmazásban és kizárólag annak a személyes használatával kapcsolatban megjelenítse. A Harmadik Személy Tartalom részben vagy egészben történő másolásához, módosításához, lefordításához, többszörözéséhez, terjesztéséhez, sugározhoz, előadásához, megjelenítéséhez, értékesítéséhez, haszonkölcsönbe vagy al-licencbe történő adásához a kifejezett hozzájárulásunkra van szükség.

4.7. Ön vállalja, hogy az Alkalmazás és/vagy Harmadik Személy Szolgáltatás, vagy Harmadik Személy Tartalom bármely részéhez kapcsolódó szerzői jogi, védjegyjogi vagy más tulajdonosi jogokkal összefüggő figyelmeztetést nem változtatja meg, nem törli, nem teszi elolvashatatlanná, vagy más módon nem távolítja el.

5. AZ ELÉRHETŐSÉGGEL KAPCSOLATOS KORLÁTOZÁSOK, BIZTONSÁG, ÉS PONTOSSÁG

5.1. Kizárjuk a felelősséget arra az esetre, amikor az Alkalmazás bármilyen időpontban vagy időszakban nem elérhető. Nem szavatoljuk, hogy Ön az Alkalmazáshoz zavartalanul, időben és hiba nélkül fog hozzáférni. Az internet, a telefon, a vezetéknélküli technológia, illetve a számítógépes szoftver és hardware technológia természeténél fogva ez nem garantálható. Továbbá, esetlegesen javítási, és karbantartási munkálatokat kell elvégeznünk, vagy új funkciókat kell bevezetnünk.

5.2. Az Alkalmazáshoz történő hozzáférés előzetes értesítés nélkül időlegesen vagy véglegesen felfüggeszthető vagy visszavonható, mind az Ön, mind pedig az összes felhasználó tekintetében. Jogunk van továbbá arra, hogy bármely okból az Alkalmazás használatának az idejét és a módját korlátozzuk. Amennyiben az Ön felhasználását korlátozzuk, abban az esetben nincs joga arra, hogy más néven vagy más felhasználóként vagy más Eszközön az Alkalmazás használatát megkísérelje.

5.3. Nem vállalunk szavatosságot arra, hogy az Alkalmazás az Ön által esetlegesen használt összes hardware-rel vagy szoftverrel kompatibilis. Nem felelünk az Alkalmazás letöltése, telepítése, az ahhoz történő hozzáférés, és az Alkalmazás használata során, illetve Alkalmazásból letöltött anyag miatt az eszközökben (beleértve azonban nem korlátozva az Ön Eszközét), a szoftverben, az adatokban vagy más tulajdonban esetlegesen beállott károkért, illetve a vírusok és más kód tekintetében. Harmadik fél tevékenységéért nem vállalunk felelősséget.

5.4. Jogosultak vagyunk arra, hogy előzetes értesítés nélkül az Alkalmazást, és az abban foglaltakat módosítsuk vagy frissítsük. Szükség esetén jogunk van arra, hogy az Alkalmazáshoz való hozzáférést határozatlan időtartamra felfüggesszük vagy megszüntessük.

5.5 Sem kifejezetten, sem pedig hallgatólagosan nem szavatoljuk, hogy az Alkalmazáson található anyagok teljesek, pontosak és frissek, és a jogszabályok által megengedett mértékben kizárjuk a felelősséget az Alkalmazásban található hibás információkért és anyagokért és/vagy az Alkalmazás üzemeltetése és a használata során előforduló hibákért vagy mulasztásokért.

5.6. Az alkalmazást kizárólag a saját kockázatára használhatja, az alkalmazást 'megtekintett állapotban', és 'ahogyan elérhető' alapon szolgáltatjuk. A jogszabályban megengedett mértékben, kifejezetten kizárunk minden olyan kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságot és jogorvoslat iránti igényt, beleértve, azonban nem korlátozva a termék eladhatóságára, használhatóságára és jogtisztaságára. Nem szavatoljuk, hogy (i) az alkalmazás az elvárásainak megfelelő (ii) az alkalmazás szolgáltatása zavarmentes, biztonságos és hibátlan lesz, illetve arra időben fog sor kerülni, (iii) a szoftverhibát el fogjuk hárítani és/ vagy (iv) az általunk szolgáltatott alkalmazás megfelelő minőségű, hibátlan és vírusmentes vagy folytonos lesz vagy használható. A jelen pontokban kifejezetten nem vállalt szavatosságon kívül, semmilyen, akár szóban elhangzott vagy írásban, vagy az alkalmazáson keresztül adott értesítés vagy információ szavatossági igényt nem alapoz meg.

5.7. Kizárjuk a felelősségünket, A TV2 Média Csoport Kft., illetve annak anyavállalata, leányvállalata, kapcsolt vállalkozása, vagy annak munkavállalója, képviselője, tisztségviselője, igazgatója, részvényese, tagja, képviselője, ügynöke, jogutódja, engedményese és felhasználási engedélyese (együttesen: “Mentesített Felek”) sem felel az alábbiak tekintetében: (i) pénzveszteség, elmaradt megtakarítás vagy haszon; (ii) goodwill (a cég eszmei értéke) sérelme; (iii) jóhírnév sérelme; (iv) biztatási kár; (v) adatvesztés, vagy adatban bekövetkezett kár, adatrombolás; (vi) más anyagi kár, vagy (vii) minden olyan akár szerződésen, vagy szerződésen kívüli károkozáson alapuló közvetlen, vagy közvetett módon bekövetkezett, előre nem látott kár, rendkívüli kár, a kár tényleges összegét meghaladó vagy büntető kártérítés, költségek, kiadások vagy elmaradt haszon, amely az alábbiakkal összefüggésben keletkezik (A) az Alkalmazáson található anyag vagy információ (B) az Alkalmazás használata, vagy hogy az Alkalmazás nem használható vagy az Alkalmazással történő szavazás vagy (C ) a Sorozat élő közvetítése és az Alkalmazáson található információ és/vagy prompt közötti késedelem, működési hiba, elcsúszás és/vagy kapcsolati hiba, függetlenül attól, hogy az ilyen kár méltányosan előrelátható okból következett-e be, vagy hogy erről bennünket előzetesen tájékoztattak-e. A felelősségünket a jellemző és előrelátható (szerződéses, szerződésen kívüli károkozásból, gondatlanságból, hamis kijelentésből, és kártérítésből fakadó, vagy más módon felmerült) károkért történő kártérítésre korlátozzuk és annak az összegét egy dollárban ($ 1) maximáljuk.

5.8. Egyes joghatóságok (országok, tartományok, államok) tiltják a felelősség korlátozását, a szavatosságvállalás vagy a közvetlen és a közvetett kárfelelősség kizárását. Ilyen esetekben Önre teljes mértékben nem vonatkozik a fentiekben megjelölt jogérvényesítés kizárása, továbbá a felelősség korlátozása és kizárása.

5.9. A Mentesített Feleket az Ön által vállalt kötelezettség megszegéséből fakadó követeléssel, keresettel, és peres eljárással összefüggésben felmerült kár, kötelezettség, hátrány, költség, vagy kiadás (beleértve a jogi képviselő méltányos díját és költségét is) megfizetésével kapcsolatban semmilyen kötelezettség nem terheli és nem is terhelheti. . Erre irányuló igény esetén Ön köteles a 6.9 pont alapján fennálló kártérítési kötelezettséggel összefüggésben a részünkről vagy pedig a Mentesített Felek részéről felmerült tényleges költségeket megtéríteni, amennyiben az ilyen kiadások előtt megkíséreljük az Ön hozzájárulását ehhez megszerezni, mely hozzájárulás indokolatlanul nem tagadható meg, vagy nem adható késedelmesen, illetve nem köthető feltételekhez. Kijelentjük, hogy kötelesek vagyunk Önt az ilyen jellegű igényekről késedelem nélkül értesíteni, és az ilyen irányú igénye esetén, Ön jogosult arra, hogy a védelem ura legyen. Fenntartjuk azonban a jogot a védelemben az Ön költségén és az Ön irányítása alatt történő részvételre.

5.10. A jelen Felhasználási Feltételekben a jogszabály által megengedett eseteket kivéve (i) nem szerepelhet olyan kikötés, amely a saját vagy harmadik személy halált vagy testi sértést okozó gondatlan magatartásáért való felelősségét kizárja vagy korlátozza, és/vagy (ii) amely a jogszabály által megengedett eseteket kivéve, az Önt megillető vásárlói jogokra kihatással van.

6. ALKALMAZÁS OPERÁTOROK/ PLATFORMOK

6.1 Az Alkalmazás független minden olyan platformtól, amelyen megtalálható. Az Alkalmazás nem része, vagy tagja annak a platformnak, platform operátornak, eszköznek, és/vagy operációs rendszernek – beleértve azonban nem korlátozva az Apple-re, a Google-re és a Microsoft-ra (“Operátor”-ok) -, amelyen keresztül jelenleg elérhető vagy a jövőben elérhetővé válik, illetve ezek az Alkalmazást nem szponzorálják, vagy támogatják.

6.1.1 Az Alkalmazás az Apple Inc. (“Apple”) tulajdonában álló és az általa működtetett 'Apple App Store' áruházból az iOS operációs rendszert használó Eszközökre (“Apple Alkalmazás”) tölthető le.

6.1.2. Az Alkalmazás a Google Inc. (“Google”) tulajdonában álló és az általa működtetett 'Google Play Store' áruházból Android operációs rendszert használó Eszközökre (“ Android Alkalmazás”) tölthető le.

6.1.3. Az Alkalmazás a Microsoft Corporation (“Microsoft”) tulajdonában álló és az általa működtetett 'Windows Market Place' áruházból a Windows Mobil operációs rendszert használó Eszközökre (“ Windows Alkalmazás”) tölthető le.

6.2. A szerződő felek elismerik és nyugtatják, hogy a jelen Felhasználási Feltételek tekintetében a megállapodás kizárólag közöttük köttetett, és nem az Operátorokkal, és erre való tekintettel a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott mértékben, kizárólag a szerződő felek, nem pedig az Operátorok felelnek az Alkalmazásért és annak a tartalmáért.

6.3. Az előzőekkel nem ellentétesen, az Alkalmazás letöltése, telepítése, az ahhoz való hozzáférés, vagy az Alkalmazás használatára az adott Operátor által meghatározott szerződési feltételek is érvényesek. Továbbá, az Alkalmazás felhasználása során Önnek be kell tartania a harmadik személyek által meghatározott szerződési feltételeket is (pl. Önnek gondoskodnia kell arról, hogy az Alkalmazás felhasználása nem sérti a mobil szolgáltatóval kötött megállapodását vagy más vezetéknélküli adatszolgáltatásra vonatkozó szerződést).

6.4. Amennyiben az Apple Alkalmazást töltötte le, telepítette és használja, ezzel az alábbiakat vállalja:
6.4.1. Az Apple Alkalmazás csak az Apple iOS operációs rendszert használó, saját tulajdonú és saját használatú Eszközön férhető hozzá és használható;
6.4.2. Az Apple nem köteles az Apple Alkalmazás tekintetében támogatást nyújtani vagy karbantartást végezni;
6.4.3. Annak ellenére, hogy a jelen Felhasználási Feltételek tekintetében a szerződéskötésére közöttünk került sor (az Apple nem szerződő fél), az Apple, mint a Felhasználási Feltételek harmadik fél kedvezményezettje, jogosult a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak Önnel szemben történő érvényesítésére;

6.4.4. A jelen Felhasználási Feltételekben szereplő kifejezett kikötés hiányában, az Apple Alkalmazás birtoklásával és használatával kapcsolatos követelések tekintetében az egymással szemben álló felek a szerződő felek ( nem pedig Ön, vagy más személy és az Apple);

6.4.5. Amennyiben harmadik személy állítása szerint, az Apple Alkalmazás (a jelen szerződési feltételek szerinti) birtoklása vagy használata szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogot sért, az Apple ezért nem felel és nem válik kötelezetté az ilyen követelés tekintetében; és

6.4.6. Amennyiben az Ön által letöltött Apple Alkalmazás nem felel meg a rá vonatkozó garanciális követelményeknek, abban az esetben lehetőség van az Apple értesítésére, amely vissza fogja Önnek téríteni az Apple Alkalmazás teljes vételárát. Ezzel a kikötéssel és a szavatosság jogszabályi korlátainak a figyelembe vételével, az Apple nem ad más garanciát, vagy nem vállal más feltételt az Apple Alkalmazással kapcsolatban és nem felel az Apple Alkalmazással vagy annak a használatával kapcsolatban felmerült bármilyen természetű követelés, kár, költség vagy kiadás tekintetében, vagy amely abból fakad, hogy Ön az Alkalmazás tartalmában bízott.

6.5. Amennyiben az Android Alkalmazást töltötte le, telepítette és használja, ezzel az alábbiakat vállalja:

6.5.1. Az Android Alkalmazás csak az Android operációs rendszert használó, saját tulajdonú és saját használatú Eszközön férhető hozzá és használható. A Google nem köteles az Android Alkalmazás tekintetében támogatást nyújtani vagy karbantartást végezni;

6.5.2. Annak ellenére, hogy a jelen Felhasználási Feltételek tekintetében a szerződéskötésére közöttünk került sor (a Google nem szerződő fél), a Google, mint a Felhasználási Feltételek harmadik fél kedvezményezettje, jogosult a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak Önnel szemben történő érvényesítésére;

6.5.3. A jelen Felhasználási Feltételekben szereplő kifejezett kikötés hiányában a Google Alkalmazás birtoklásával és használatával kapcsolatos követelések tekintetében az egymással szembenálló felek a szerződő felek ( nem pedig Ön, vagy más személy és az Google);
6.5.4. Amennyiben harmadik személy állítása szerint, a Google Alkalmazás (a jelen szerződési feltételek szerinti) birtoklása vagy használata szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogot sért, a Google nem felel és nem válik kötelezetté az ilyen követelés tekintetében.

6.6. Amennyiben a Windows Alkalmazást töltötte le, telepítette és használja, ezzel az alábbiakat vállalja:

6.6.1. Mi, és nem a Microsoft felel a jelen Felhasználási Feltételek szerinti hibás teljesítésért vagy pedig azért, hogy a Windows Alkalmazással kapcsolatos igényét, vagy harmadik személy részéről érkező igényt érvényesítse; és

6.6.2. A Microsoft nem köteles a Windows Alkalmazás tekintetében támogatást nyújtani vagy karbantartást végezni;

6.6.3. Továbbá, a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározottakkal nem ellentétes módon, a Windows Alkalmazást Ön maximum öt (5), a Windows Live Személyazonosságával rendelkező Eszközre telepíthei fel. Míg az Alkalmazásra egynél (1) több Eszközzel is ugyanabban az időben bejelentkezhet ugyanannak a bejelentkezési információnak a használatával; csupán egy Eszközön tud a szavazáshoz bejelentkezni és szavazni az Alkalmazás által megadott időben.

6.7. Az Alkalmazással kapcsolatos, jogszabály által előírt karbantartási és támogatási szolgáltatások nyújtása kizárólag a mi felelősségünk. A szerződő felek együttesen kijelentik, hogy az Operátor nem köteles az Alkalmazással kapcsolatosan karbantartási és támogatási szolgáltatásokat nyújtani. Amennyiben az Alkalmazással kapcsolatosan karbantartási vagy támogatási kérdése van, kérjük, hogy ne az Operátorral, hanem velünk vegye fel a kapcsolatot a jelen Felhasználási Feltételek végén megadott kapcsolattartási információ segítségével.

7. JOGHATÓSÁG
A jelen Játékszabályzat és Felhasználási Feltételek alkalmazása során, illetve a Rising Star szavazással kapcsolatos bármilyen jogvita elbírálására a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal, akik eljárásuk során a vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezéseket kötelesek alkalmazni.

8. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

8.1. A Felhasználási Feltételekben kifejezetten meghatározott eseteket kivéve, jelen Felhasználási Feltételeknek nem célja, hogy a szerződő feleken kívüli személyek részére jogokat biztosítson. Jogosultak vagyunk arra, hogy az Ön előzetes hozzájárulása nélkül a jelen, a Felhasználási Feltételek szerinti jogokat és kötelezettségeket más részére engedményezzük. Ön nem jogosult arra, hogy a jelen szerződő felek közötti szerződést más személy részére engedményezze, vagy átruházza.

8.2. Amennyiben jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezése jogszabályba ütköző, semmis vagy bármely okból nem kényszeríthető ki, az a rendelkezés törlésre kerül. A törölt rendelkezés nem befolyásolja a Felhasználási Feltételek egyéb rendelkezéseinek az érvényességét és a kikényszeríthetőségét.

8.3. Kizárjuk a felelősséget a vis major következtében az Alkalmazáshoz való hozzáférés tekintetében beálló hibáért, annak a szüneteléséért, és/vagy a hozzáférés megszűnésért, beleértve azonban nem korlátozva a sztrájkra, a sztrájkolók üzemből történő kizárására, vagy más munkahelyi jogvitára, nukleáris balesetre vagy vis major-ra, háborúra vagy terrorizmusra, felkelésre, zavargásokra, szándékos rongálásra, jogszabály, kormányrendelet, irányelv, betartásásából fakadó hibára, balesetre, a stúdió, az üzem, a felszerelés, a műhold vagy a gépi felszerelés összeomlására, a technikai hibákra, tűzvészre, árvízre, viharra, a beszállítók hibás teljesítésére, vagy minden más a rajtunk kívül álló okra, tevékenységre, eseményre, mulasztásra vagy balesetre.

8.4. A Felhasználási Feltételek, az Adatvédelmi Szabályzatunk, és más egyéb szabályzatunk, illetve a jelen megállapodás rendelkezései tekinthetők a közöttünk lévő teljes megállapodásnak az Alkalmazás tekintetében és ez hatálytalanít minden más előzetes, vagy jelen megállapodással egyidejű, írott és szóban elhangzott megállapodást, kijelentést, és szavatosság vállalást.

8.5. A jelen Felhasználási Feltételekkel és/vagy az Alkalmazással kapcsolatos visszajelzéseket, megjegyzéseket és technikai segítségnyújtás iránti kéréseket és más egyéb kommunikációt ezen a címen juttathatja el hozzánk: kozonsegszolgalat@tv2.hu
 

   
SZAVAZZ!

Szerinted miben rejlik a MasterChef VIP versenyzőinek sikere?

a tökéletes ízekben

a látványos tálalásban

az egyéni stílusban

mindennek egyszerre kell megfelelni

KÖZÖSSÉG
FACEBOOK


© TV2 Zrt.    |    Impresszum    |    Adatkezelési szabályzat    |    Felhasználói szabályzat    |    Kereskedelmi információk
Powered by Neoport Core CMS