Időjárás-
előrejelzés


2018. december 11. kedd
Árpád, Árpádina

A PRIME ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Az adatkezelő adatai:

Neve: TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Társaság
Székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174.
Cégjegyzéket vezető bírósága: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 01-10-049017
Elérhetőség: szerk[kukac]tv2.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-113726/2017
(a továbbiakban: „Adatkezelő”)

Az adatfeldolgozó adatai:
Neve: Reach Media Kft.
Székhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 118-120.
Cégjegyzéket vezető bírósága: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 01-09-565272

Az adatkezelés megnevezése:
Az adatkezelés önkéntes, a felhasználók hozzájárulásának határozott, a jelen szabályzatban található tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával kezdeményezhető a honlapon történő regisztrációkor, a TV2 hírlevelére való feliratkozáskor illetve a TV2 által szervezett nyereményjátékokra való jelentkezéskor. Az adatkezelés csak azon adatokra terjed ki, melyeket a felhasználó a regisztrációkor, a nyereményjátékra való jelentkezéskor, avagy a regisztráció módosításakor az Adatkezelő rendelkezésére bocsát és kezelésükhöz a fentiek szerinti hozzájárulását megadja.

Az adatkezelés jogalapja:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5. § (1) bekezdésének a.) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelési szabályzat hatálya:
A jelen adatkezelési szabályzat vonatkozik az Adatkezelő valamennyi internetes tartalomszolgáltatásával kapcsolatos adatkezelésre.

A kezelt adatok köre:

1. Az oldal anonim, a felhasználó által választott becenéven kívüli egyéb adatok harmadik személyek által nem hozzáférhetőek. A felhasználó által megadott e-mail cím szintén személyes adat, azt az Adatkezelő harmadik személy tudomására nem hozza, nem továbbítja és nem is hozza nyilvánosságra. Az e-mail cím ennek megfelelően az Adatkezelő által szolgáltatott tartalmi oldalakon sehol sem jelenik meg. A kezelt adatokat az Adatkezelő nem továbbítja és a különböző adatkezeléseket nem kapcsolja össze.

2. Név, dátum, időpont e-mail cím, lakcím, mobiltelefonszám, születési idő, becenév, nem, végzettség, nyelvismeret, foglalkozás, foglalkozási szektor, beosztás, gépjárművére, érdeklődési körére, családi körülményeire, lakáskörülményeire, háztartásának felszereltségére, nyaralási szokásaira, internetszolgáltatójára, háziállatára vonatkozó adatok, közvetlen üzletszerzési célú megkereséshez adott hozzájárulás, a felhasználó részére kiküldött direkt marketing üzenetekkel kapcsolatos adatok.

3. Az Adatkezelő tartalmi oldalainak megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja – illetve egyes esetekben a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az Adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

4. Annak érdekében, hogy az Adatkezelő, illetve üzleti partnerei számára pontos, egyedi igények alapján megfogalmazott, személyre szóló ajánlatokat adhasson, esetenként ún. cookie-kat (más néven sütit) használ, melyek segítségével információkat rögzít felhasználóiról. A cookie egy rövid adatsor, melyet a webszerver küld a felhasználó böngészőjének és a merevlemezen tárolódik. A cookie-k használata segíti az Adatkezelőt, hogy a felhasználók reakciói alapján mérje az egyes kampányok sikerességét és az eredményeket felhasználva még magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtson. A felhasználó a kereső beállításaival elfogadhat minden cookie-t, jelzést kérhet a cookie érkezéséről vagy akár el is utasíthatja őket. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Az adatkezelés célja:

1. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (dokumentumok letöltésének lehetősége, hozzászólás a fórumhoz, nyereményjátékra való jelentkezés, hírlevélre történő feliratkozás)), valamint a megrendelt szolgáltatás (értesítések, hírlevél) kiküldésének lehetősége. Az adatokat az Adatkezelő, mint internetes tartalomszolgáltató felhasználhatja arra, hogy az adott honlap látogatása során a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok jelenjenek meg.

2. Az adatkezelés célja továbbá, hogy a felhasználó adatai tárolásra kerüljön, és a megadott információk alapján a felhasználó kívánságainak megfelelően üzleti ajánlatokról, akciókról kapjon tájékoztatást a megadott elérhetőségein.
A kiküldött e-mailek illetve az azokban található hivatkozások megnyitását az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó rendszere méri, és ezen adatok, valamint a regisztrációkor megadott személyes adatok alapján történik az egyes reklámküldemények címzettjeinek kiválasztása. A kiküldött reklámüzenetek az Adatkezelő és az Adatfelfeldolgozó üzletei partnereinek reklámját is tartalmazhatják.
Ennek megfelelően az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékok résztvevői elfogadják, hogy az Adatfeldolgozó mint ezen játékok lebonyolítója a résztvevők adatait direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) célokra felhasználhatja. Amennyiben a személyes adatok között a felhasználó megadja pontos postai címét, mobil hívószámát és e-mail címét, úgy hozzájárul ahhoz, hogy üzleti ajánlatokkal faxon, levélben, SMS-ben, MMS-ben, telefonhívás útján és e-mailben is megkereshető legyen.
Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó leiratkozással külön is megtilthatja.

3. Az Adatkezelő tartalmi oldalainak megtekintése során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és részletes, kimerítő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik azokra az esetekre, ha jogszabály az Adatkezelő számára kötelezettségként írja elő az adattovábbítást.

Az adatkezelés időtartama:

1. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, a nem visszaigazolt regisztrációk tekintetében 7 nap, az inaktív felhasználók tekintetében az utolsó aktivitást (pl. levelek megnyitása, megkeresésekre történő reagálás) követő 5 év. Adatkezelő a felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon az adatkezelő a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.

2. A felhasználó döntése alapján a profilban megadott adatok esetében, amíg a felhasználó döntése alapján azokat a profiljában megjeleníti, illetve személyre szabott reklámok esetében, amíg az Adatkezelő, mint tartalomszolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él. A szolgáltató a felhasználási feltételekben meghatározott feltételek esetén átmenetileg korlátozhatja a felhasználó működését az Adatkezelő adott tartalmi oldalán. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.

Az érintett jogai, eljárási szabályok:

1. Az Adatfeldolgozó a számára tudatosan átadott személyes adatokat csakis arra a célra használja fel, amire azt tulajdonosa a rendelkezésére bocsátotta.

2. Az Adatkezelő a személyes adatokat saját szerverén, kizárólag digitális formában tárolja. A kezelt adatokhoz az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó munkatársai közül is csak a kezelt adatokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésében résztvevő munkatársak közül az erre feljogosítottak férhetnek hozzá. Az adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő mindenkor magas fokú, az Info tv. 7. § (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő, hatékony védelmi rendszert alkalmaz és gondoskodik annak rendszeres frissítéséről, bővítéséről. Mindent megtesz továbbá, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy megakadályozza (i) a jogosulatlan adatbevitelt; (ii) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatát; (iii) hogy biztosítsa annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják; (iv) hogy biztosítsa annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitt be az automatikus adatfeldolgozó rendszerbe; a rendszer üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát; és (vi) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

3. Mind az Adatkezelő, mind az Adatfeldolgozó a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Mind az Adatkezelő, mind az Adatfeldolgozó az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Mind az Adatkezelő, mind az Adatfeldolgozó a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Mind az Adatkezelő, mind az Adatfeldolgozó a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Mind az Adatkezelő, mind az Adatfeldolgozó az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
Mind az Adatkezelő, mind az Adatfeldolgozó informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen.
A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4. Az érintettet megilletik az Info tv. 14. § a.), b.) és c.) pontjában meghatározott jogok a tájékoztatás kérésére, adatainak helyesbítésére és adatainak törlésére és zárolására vonatkozóan.
Az érintett felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon.

Tájékoztatáshoz való jog:
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga:
Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Tiltakozás joga:
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, Adatfeldolgozó vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az Adatfeldolgozó a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

5. Az Adatkezelő az Info tv. 17. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve a kezelt adatot törli, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett – a fent leírtak szerint (Info tv. 14. § c) pont) – kéri;
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.
Törlés helyett az adat zárolására kerül sor, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

6. Az Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.
Amennyiben az érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az Adatfeldolgozó részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Video és kép feltöltésre vonatkozó szabályok:
Az érintett felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) tudomásul veszi, hogy a TV2.hu nézői video-feltöltő oldala azt a célt szolgálja, hogy a felhasználók által feltöltött tartalmakat az TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Társaság (székhelye: 1145 Budapest, Róna utca 174., cégjegyzékszáma: 01-10-043174 – a továbbiakban: „TV2”) televíziós műsorszolgáltatása és egyéb tartalomszolgáltatása során szabadon felhasználhassa, azokat a TV2 a televíziós műsorszolgáltatása, avagy internetes tartalomszolgáltatása során jogszerűen nyilvánosságra hozhassa.
A Felhasználó ezúton kijelenti és szavatolja, hogy a jelen feltöltés keretében a TV2 rendelkezésére bocsátott tartalmat saját maga készítette, avagy amennyiben a feltöltött tartalom egyben bármilyen módon szellemi alkotásnak minősül – valamennyi általános polgári jogi, szerzői, rokon vagy szomszédos jogi oltalom alá tartozó mű vagy egyéb szellemi alkotás – annak vagyoni felhasználási jogosultsága megilleti, legalább olyan terjedelemben, hogy ezen jogoknak a TV2 javára való ingyenes, de nem kizárólagos átengedésével a TV2 jogosulttá váljon a feltöltött tartalmaknak az alább meghatározott módon való felhasználására.

A TV2 fenntartja a jogot, hogy a saját szerkesztői elvei mentén döntsön a látogatók által feltöltött tartalmak nyilvánossá tételéről.

A Felhasználó a feltöltött tartalmakat az alább meghatározott terjedelemben kifejezetten ingyenesen, vagyoni ellenszolgáltatás nélkül bocsátja a TV2 rendelkezésére. A Felhasználó a tartalmak rendelkezésre bocsátásával egyben felhasználási jogot enged a TV2-nek, melynek keretében a TV2 jogosulttá válik a feltöltött tartalom bármilyen jellegű, térbeli és időbeli korlát nélküli ismételt felhasználására, mely felhasználás kiterjed többek között a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI törvény (a továbbiakban: „Szjt.”) 18-29. §-aiban foglalt és a feltöltött tartalom által megjelenített szellemi alkotással kapcsolatba hozható valamennyi felhasználásra, ide értve többek között, de nem kizárólagosan a többszörözés – ezen belül a mű kép vagy hangfelvételen történő rögzítését és számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is -, valamit a mű bármilyen formában történő kiadásának, megjelenítésének, vagy nyilvánosságra hozatalának jogát is.

A Felhasználó által átengedett felhasználási jogok gyakorlása során a TV2 jogot nyer többek között a tartalom, mint szellemi alkotás – időbeli és térbeli korlátozástól független – egészben vagy részletekben való bármilyen már ismert – földi, kábel, pay-tv, műhold, stb. – sugárzására, ismétlésére, bármilyen technikával történő (ismételt sugárzást is lehetővé tevő) rögzítésére, feliratozására, kereskedelmi értékesítésre, bármilyen hordozón való példányszámtól független műpéldányonkénti terjesztésére, televízió műsorban való felhasználására, korlátlan jellegű többszörözésére (ide értve a feltöltött tartalom kép- vagy hangfelvételen történő rögzítését és számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is), nyilvánossághoz való közvetítésére, továbbközvetítésére, továbbá átdolgozására stb.
A TV2 a tartalom rendelkezésére bocsátásával jogosultságot szerez arra is, hogy a tárgybeli szellemi alkotásokat, azok elemeit, stb. egészben vagy részletekben a közönség részére vezeték útján vagy más módon úgy tegye, illetve tetesse hozzáférhetővé, amely alapján a közönség tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választják meg, jogosult az Internet útján való egyedi lehívással megvalósuló felhasználásra és annak engedélyezésére is.
Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a tartalmak jogellenes rendelkezésre bocsátásával a szerzői, szerzői vagyoni felhasználási jogok, vagy egyéb személyhez fűződő jogok jogosultjainak, valamint közvetve a TV2-nek okozott károkért és minden más polgári jogi igényért korlátozás nélküli felelősséggel tartozik.

Nyilatkozat személyhez fűződő jogokról:

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a TV2.hu nézői video-feltöltő oldala azt a célt szolgálja, hogy a felhasználók által feltöltött tartalmakat az TV2 Média Csoport Zártkörűen Mükődő Társaság (székhelye: 1145 Budapest, Róna utca 174., cégjegyzékszáma: 01-10-043174 – a továbbiakban: „TV2”) televíziós műsorszolgáltatása és egyéb tartalomszolgáltatása során szabadon felhasználhassa, azokat a TV2 a televíziós műsorszolgáltatása, avagy internetes tartalomszolgáltatása során jogszerűen nyilvánosságra hozhassa.
A Felhasználó ezúton kijelenti és szavatolja, hogy csak olyan, általa szerzett, készített és szerkesztett információkat, képeket, adatokat bocsát a TV2 rendelkezésére, melyek nyilvánossághoz közvetítéséhez az érintett személyek hozzájárultak, azok személyiségi jogaikat nem sértik és amelyek a hatályos jogszabályi előírásokat betartva publikálhatóak.
Külön is szavatol azért, hogy a rendelkezésre bocsátott tartalom készítésével, vagy megszerzésével bűncselekményt, szabálysértést nem valósított meg, mások személyhez fűződő, vagy egyéb jogait, törvényes érdekeit nem sértette és nem is veszélyeztette; a rendelkezésre bocsátott tartalmakon felismerhető személyek nem csak a felvétel készítéséhez, de a róluk készült felvételek nyilvánosságra hozatalához is kifejezett hozzájárulásukat adták.
Felhasználó szavatol továbbá azért is, hogy a rendelkezésre bocsátott tartalom sem készítésének módját, sem tartalmát tekintve mások magán-, avagy üzleti titokhoz fűződő jogait nem sérti és nem is veszélyezteti.
Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a jogellenesen készített tartalmak rendelkezésre bocsátásával a TV2-nek, avagy más harmadik személyeknek okozott károkért és minden más polgári jogi igényért korlátozás nélküli felelősséggel tartozik.












© 2018 TV2 Zrt.
Impresszum | Adatkezelési szabályzat | Felhasználói szabályzat | Kereskedelmi információk

Powered by Neoport Core CMS