Videók Adások Hírek Csapatok Versenyzők Műsorvezető A műsorról JÁTÉKSZABÁLYZATNicsak, ki vagyok? - a rejtélyek színpada játékszabályzat


NÉZŐI SZAVAZÁSÁNAK MENETE, RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

1. Műsorsorozatról röviden:
A Nicsak, ki vagyok! a TV2 csatornán látható műsorsorozat (a továbbikban: Műsor), amelyben a két tippelő sztárcsapat próbálja kitalálni, hogy kiket rejtenek a maszkok. A Műsor minden epizódjában 4 új maszk mutatkozik be. A maszkos szereplők 3 körben adnak elő produkciókat, őket a hangjuk, mozgásuk alapján kell felismernie a tippelő sztárcsapatnak. Első körben 4 produkció, második körben 3 produkció, harmadik körben 2 produkció lesz látható. Minden körben egy maszkos szereplő lelepleződik.
A TV2 fenntartja a műsor- és szabályváltoztatás jogát. A műsorváltozásról, a továbbjutás és a kiesés menetéről a TV2 műsorából, valamint a tv2.hu oldalról értesülhetnek a nézők és a résztvevők.
A nézői szavazás, a résztvevők által történő véleménynyilvánítás, amely döntően befolyásolja a műsor menetét.

I. ALAPFOGALMAK:
„Nicsak, ki vagyok!” szavazás a TV2 Live alkalmazással és emelt díjas SMS-ben is történhet.
A szavazás a TV2 Live alkalmazáson keresztül történik, ami iOS és Android operációs rendszert használó telefonokról vagy tablet eszközökről érhető el, illetve emelt díjas SMS formájában is.
A szolgáltatás lényege, hogy a két tippelő sztárcsapat minden előadás után tippel, hogy ki lehet a maszk alatt. A nézőknek mindig 90 mp áll a rendelkezésükre, hogy a TV2 Live Applikációban és emelt díjas SMS- ben arra szavaznak, hogy melyik csapat tippjével értenek egyet.
Minden olyan néző, aki a TV2 LIVE Applikáción keresztüli szavazáskor legalább egy érvényes szavazatot leadott egy adásban és a regisztráció során megadta az email címét, az részt vesz az adott heti nyeremények kisorsolásában. A főnyereményt azok között sorsoljuk ki, akik a regisztráción túl legalább három adásban adtak le érvényes szavazatot a TV2 LIVE applikáción keresztüli szavazáskor.

A „Nicsak, ki vagyok!” a TV2 LIVE applikáción keresztüli szavazás szolgáltatás szervezője a TV2 Média Csoport Zrt. (székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174) a továbbiakban: „TV2”.
Résztvevők: A szavazást igénybe vevő személyeket a későbbiekben résztvevőknek nevezzük.

A „Nicsak, ki vagyok” a TV2 LIVE applikációs szavazásban természetes személyek vehetnek részt, akik rendelkeznek az alkalmazás letöltéséhez és megfelelő működtetéséhez alkalmas eszközzel. Bárki szavazhat, aki letöltötte a TV2 Live alkalmazást és az applikációban elfogadta az alkalmazás felhasználási feltételeit.

II. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA:

A „Nicsak, ki vagyok!” a TV2 LIVE applikáción keresztüli szavazás szolgáltatás célja, hogy a két tippelő sztárcsapat minden előadás után tippel, hogy ki lehet a maszk alatt. A nézőknek mindig 90 mp áll a rendelkezésükre, hogy a TV2 Live Applikációban és emelt díjas SMS- ben arra szavaznak, hogy melyik csapat tippjével értenek egyet.
Minden kör végén az a maszkos szereplő fedi fel magát, akire a legtöbb szavazat érkezett, vagyis akiről a nézők is leginkább azt gondolják, hogy azt a hírességet rejti a jelmez, akire az adott csapat tippelt.

A tippelő sztárcsapatok és a nézői szavazás:
Az első körben 8 tipp százalékos eredménye, a második körben 6 tipp százalékos eredménye, a harmadik körben pedig 4 tipp százalékos eredménye alapján az lepleződik le, akinek a legmagasabb a % értéke.
A leleplezés után annak a csapatnak jár pont, amelyik helyesen tippelt a leleplezett maszkra. A sorozat végén az a csapat győz, amelyik a legtöbb helyes tippet adta a leleplezett maszkos szereplőkre.
Az adott epizód végén az az egy maszk, amelyiket nem sikerült lelepezni, új lehetőséget kap, hogy a szuperdöntőben újra színpadra lépjen, és akkor lehet őt leleplezni
A döntő kivételével 1 adásban összesen 9 produkció, 9 nézői szavazás, 3 leleplezés kerül megrendezésre, az elmaszkírozott énekesek leleplezése a sztárcsapatok és a nézők feladata.

III. A szolgáltatás igénybevételének menete és megvalósulása
A TV2 LIVE applikáción keresztül leadott szavazat csak akkor minősül érvényesnek, ha az a szavazási időszak alatt (a szavazás indításától annak felfüggesztéséig vagy lezárásáig) a TV2 zárt rendszerébe megérkezik. Tekintettel a különböző szolgáltatók hálózati kapacitására, a szavazat beérkezése szolgáltatókként eltérő időt vesz igénybe. A sikeres szavazást az alkalmazásban a „Köszönjük a szavazatodat!” felirat jelzi.

A szavazásban SMS küldésével is részt lehet venni. Az SMS szám: 06-91-636-136. Egy SMS- ben leadott szavazat 10 db applikációs szavazattal ér fel, az üzenet díja: 195 Ft.

- A „Nicsak, ki vagyok!” a TV2 LIVE applikáción keresztüli szavazás részvételi feltételeit, szabályzatát – ide értve a TV2 LIVE applikáción keresztül megnyerhető nyereményeket, a nyertes sorsolásának módját, a nyeremény kiadásával kapcsolatos feltételeket, azok eljuttatásának módját, valamint a nyertessé minősítés feltételeit - a résztvevők részéről megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni, figyelemmel arra, hogy azok tartalmának megismerése és elfogadása a mobilalkalmazás letöltésének feltétele.
Az emelt díjas SMS szavazók között nyereményt a TV2 nem oszt, illetve nem sorsol ki.
IV. A résztvevő számára igény bevehető szolgáltatás menete:
- A résztvevő a TV2 LIVE applikáción keresztül történő szavazatküldéssel hozzájárulását adja, hogy a szervező értesítésekben tájékoztassa a résztvevőt a további szavazásokról és a műsorral, nyereményekkel vagy a támogatókkal kapcsolatos fontosabb üzenetekről. Az üzenetekben kereskedelmi információt és szöveges hirdetést is elhelyezhet a szolgáltató.
- A TV2 LIVE applikáción keresztül történő szavazás megindításától annak lezárásáig – a továbbiakban: szavazási időszak – egy felhasználói azonosítóval egy eszközről egy Előadóra csak egy szavazat adható le.
- Emelt díjas SMS formájában a nézők bármennyi szavazatot küldhetnek, 1 db emelt díjas SMS 10 db szavazatnak minősül.

V. A szolgáltatás időtartama
- A Nicsak, ki vagyok! szavazás szolgáltatás csak az élő adás alatt, meghatározott időszakokban vehető igénybe.
- A szavazatszámlálás, illetve összesítés minden szavazásindítástól újra kezdődik.
- A szavazási etapon belül a szavazási lehetőség a TV2 döntése értelmében - újabb bejelentést követően - határozatlan ideig az élő adás alatt meghosszabbítható; erről az élő adásban a műsorvezető tájékoztatja a nézőket.
- Az egyes adásokhoz tartozó szavazási etapok kommunikálása minden esetben az élő műsorban és az alkalmazásban is megtörténik; azt követően, hogy az alkalmazásban küldött üzenettel vagy a műsorvezető által az élő adásban közöltekkel a szavazást lezárta, a továbbiakban már érvényes szavazat nem küldhető.
- Érvényes szavazatnak azok a beérkezett és feldolgozott szavazatok számítanak, amelyek a szavazás indítása és lezárása közötti időtartam alatt érkeztek meg a TV2 által üzemeltetett technikai rendszerbe. A TV2 az egyes szavazási etapokról elkülönített adatbázist tárol.
- A TV2 fenntartja a jogot arra, hogy egy-egy szavazási etapon belül részeredményeket közöljenek, illetve az egyes etapokon belül részszavazásokat indítsanak és zárjanak. A szavazás indítása/lezárása, felfüggesztése, újraindítása és lezárása, részszavazás elrendelése és lezárása tekintetében az élő adásban elhangzó időpontok, illetve elhangzottak az irányadók.
- Az esetleges részszavazások olyan véleménynyilvánítások, amelyek döntően befolyásolhatják a műsor menetét.

VI. NYEREMÉNYEK A TV2 LIVE APPLIKÁCÓBAN SZAVAZÁS SORÁN, AZ EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE, NYERTES


1. A nyeremények
A Nicsak, ki vagyok! műsorsorozatban a résztvevők által a műsor élő adásában indított TV2 LIVE applikáción keresztüli szavazáson érvényes szavazatot küldők között az adásban és az adás műsorelőzeteseiben ismertetett és bemutatott heti és főnyeremények kerülnek kisorsolásra. A nyeremény bemutatása illusztráció és arra szolgál, hogy a megnyerhető nyereménytárgyat/szolgáltatást a résztvevők/potenciális résztvevők megismerhessék.

Az emelt díjas SMS szavazók között nyereményt a TV2 nem oszt, illetve nem sorsol ki.

A nyereményjátékban a TV2 dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A heti nyeremények az adott élő adáshoz kapcsolt, illetve abban elindított és még abban az adásban lezárt szavazási etapban érvényes szavazatot küldők között kerülnek kisorsolásra, akik legalább egy érvényes szavazatot küldtek és e-mail címüket is megadták a regisztráció során. A főnyeremény sorsolásában azok vesznek, akik a regisztráción túl legalább három adásban adtak le érvényes szavazatot.
Azok között a résztvevők között, akik helyes formában adták le a „Nicsak, ki vagyok!” szavazásban érvényes szavazatukat, számítógépes véletlenszerű algoritmus segítségével kisorsolja a nyerteseket. A sorsolásokra a heti nyereményeknél az élő adások után kerül sor, a főnyeremény sorsolására pedig a műsorsorozat végén.

A megadott e-mail és azonosító minden résztvevő esetében egyszer kerül be a sorsolási adatbázisba.
Minden egyes nyeremény tekintetében a fentiek szerint kerül a nyertes kisorsolásra, amelyről jegyzőkönyv készül.

A nyeremény más nyereménytárgyra és pénzösszegre nem váltható át.

A Nicsak, ki vagyok! a TV2 LIVE applikáción keresztüli szavazási szolgáltatás kisorsolt nyertesét a TV2 e-mailben kiértesíti nyereményük tárgyáról, illetve a nyeremény átvételének feltételeiről.

A nyertes hiteles és teljes körű azonosítását követően illetve nyertessé nyilvánítása után a TV2 vagy megbízottja juttatja el/adja át a nyereményeket. A nyeremények átadásáról televíziós felvétel készülhet.

A nyeremények után a hatályos törvények szerinti az adó- és járulékfizetési kötelezettségnek a műsorsorozat közzétevője tesz eleget.

A TV2 fenntartja a jogot a nyeremények/nyereménytárgyak megváltoztatásra, más nyeremények meghirdetésére, a nyeremények törlésére, kevesebb vagy több nyeremény meghirdetésére. A változásról a nézők a műsorsorozatban értesülhetnek.

2. A nyertes definiálása
Nyertesnek ismeri el a TV2 azt a nyereménysorsoláson kisorsolt résztvevőt, aki érvényes szavazatot adott le a TV2 LIVE applikáción keresztül és a szavazás során megadott felhasználói azonosítóhoz (Facebook, Twitter vagy Gmail felhasználónév) tartozó e-mailre vagy privát üzenetre a saját nevében válaszol.

3. A nyertes kiértesítése:
A „Nicsak, ki vagyok!” a TV2 LIVE applikáción keresztüli szavazás kisorsolt nyerteseit a TV2 a nyertes megadott azonosítójára küldött e-mail üzenet formájában értesíti a nyereményük tárgyáról, valamint a nyeremény átvételének feltételeiről, a sorsolást követően egy napon (24 órán) belül vagy az adást követő első munkanapon. A sorsoláskor négy pótnyertes kerül kisorsolásra.

Amennyiben a nyertes nem jelentkezik be a megadott azonosítóra küldött e-mail üzenet kiküldését követő 72 órán belül, úgy a TV2 a pótnyertest/pótnyerteseket értesíti. Ennek értelmében tehát a kisorsolt résztvevő, illetve a kisorsolt azonosító (e-mail cím) jogosultja akkor tekinthető nyertesnek és így jogosultnak a nyereményre, ha a tájékoztatás céljából történő megkeresés eredményes, a résztvevő visszajelzett a megkeresésre.

Ha a résztvevő megtagadja az adatrögzítés bármely lépését (nem adja meg személyes adatait, vagy a nyeremény eljuttatásához szükséges folyamat bármely lépését), akkor az ilyen „nyertesként” kisorsolt résztvevő a nyeremény kiadása iránti igényét elveszíti, és ilyen igénnyel nem léphet fel. Ebben az esetben a sorsoláskor már kisorsolt pótnyertes/nyertesek válhatnak jogosulttá a nyereményre.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a nyereményről szóló értesítésre az internetes kapcsolat meghibásodása vagy a levelező program hibája miatt a nyertes a megadott időn belül nem tud reagálni.

4. A nyeremények kifizetésének, illetve kiadásának feltétele:
A sikeres kiértesítés alkalmával beazonosított nyertes a személyes adatait az alábbiak szerint köteles megadni:
- név; anyja neve; születési hely és idő;
- nyilatkozat az adólevonásokhoz,
- A beazonosított nyertes személyesen, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással erre feljogosított személy útján egyeztethet a nyeremény átvételéről.

A TV2 kijelenti, amennyiben a nyertes kiskorú, a nyeremény átvétele érdekében helyette és nevében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:12§-ban meghatározottak szerint törvényes képviselője jogosult a szükséges írásbeli jognyilatkozat megtételére, illetve a nyereménytárgy átvételére.

5. A nyereményigény érvényesítése
Ha a nyertes bármely okból visszautasítja a nyereményt – akár azért is, mert a nyeremény olyan, amely számára nem megfelelő vagy alkalmatlan, vagy a nyereménnyel kapcsolatos egyéb feltételeket nem tudja teljesíteni -, akkor a pótnyertesé lesz a nyeremény.

A nyertes a nyereménnyel kapcsolatban a szervezővel, a sugárzó szervezettel, a gyártóval, a nyeremény felajánlóval szemben igényt vagy követelést nem terjeszthet elő csak annyiban, hogy ha a fentiek szerinti valamennyi, a nyeremény átvételéhez jogosító feltételnek megfelelt, akkor a nyeremény számára történő kiadását követelheti. A nyeremény tekintetében nincs kellékszavatossági, jótállás, hacsak a nyereménnyel együtt ilyen jótállási vagy garancia okirat nem kerül átadásra vagy megküldésre.

A nyeremény kézbesítése vagy átadása a sorsolást követően, de legkésőbb 90 napon belül történik. A nyeremény átadására ettől eltérően a nyertessel megállapodott későbbi időpontban is sor kerülhet. Értelemszerűen az élő adás felvételére a belépőjegy eljuttatása vagy átvételi lehetőségének biztosítása úgy történik, hogy a nyertes a felvételen részt vehessen.

VII. ADATKEZELÉS
A nyertes tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, amelyet a TV2, továbbá a TV2 által meghatározott más médiaszolgáltató a műsorsorozat – akár utólagos – kommunikációval kapcsolatban bemutathat. A TV2 ilyen igénnyel a nyertes felé a nyereményadásáig, illetve nyereményátadásakor élhet. Kép-, hang- és filmfelvétel esetén külön nyilatkozat aláírására kerül sor a rögzítési és felhasználási módok engedélyezéséről.

A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a szavazás szervezése és eredményes lebonyolítása céljából a személyes adatait a TV2 az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. rendeletben, és az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően kezelje, tárolja és dolgozza fel.

A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy neve és lakhelye (csak a település) megjelenjen a //www.tv2.hu oldalon.

A nyertes kijelenti, hogy a szavazás feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a szavazáshoz, illetve a nyeremény kiadásához kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a szavazáshoz /nyertesként való elismeréshez megadott személyes adatokat a szavazás lebonyolítása érdekében és nyertesként való elismeréséhez és az ehhez kapcsolódó panaszok, hatósági eljárások miatti szükséges mértékben nyilvántartsa, kezelje, tárolja és feldolgozza, valamint a nyereményátadás céljából a TV2-nek és nyereményfelajánlónak továbbítsa.

A nyertes bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. Abban az esetben, ha a nyertes a nyeremény átadását követően a továbbiakban az adatai kezeléséhez mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból a TV2 székhelyén vagy az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban megadott elektronikus címen.

Az adatbázis harmadik félnek – a fentiek kivételével és céllal - nem kerül átadásra.

A TV2 adatkezelési szabályzata az alábbi internetes linken érhető el:
//tv2.hu/adatkezelesi_szabalyzat

VIII. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
A hibás vagy a szolgáltatás időtartamán kívül beérkezett szavazatokért a TV2 semmilyen felelősséget nem vállal.

IX. Műsorváltozás és egyéb változtatási jogok
A TV2 fenntartja a jogot, hogy a műsorváltozásra, amely értelmében jogosult más napokon és rendszerességgel és akár kevesebb adásszámmal a műsorsorozatot sugározni.
A TV2 fenntartja azt a jogot is, hogy a jelen szabályzat szerinti kiesési rendszeren kívül más kiesési rendszert alkalmazzon, illetve a szervezők fenntartják a jogot a szavazási rendszer megváltoztatására.
Minden változtatásról a műsorsorozatban előzetesen értesülhetnek a résztvevők, illetve a nézők. A változtatások esetén a jelen szabályzat átdolgozásra kerül és ugyanazokon a platformokon kerül közlésre és meghirdetésre, mint a jelen szabályzat.
A változtatások a résztvevők szerzett jogait nem érinthetik.

X. A SZOLGÁLTATÁS technikai kivitelezése; SZAVATOSSÁG, GARANCIA

A szavazás önálló számítástechnikai rendszeren fut. A szolgáltatáshoz kapcsolódó szavazás előírásoknak megfelelő lebonyolítását a mindenkor hatályos törvények és jogszabályok betartásával szavatolja a TV2.
A résztvevő a szavazással kapcsolatban jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszi, elfogadja, és egyben kijelenti, hogy abban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt.
A hivatalos Szabályzat hozzáférhető a Szervező címén és valamint a műsor honlapján //tv2.hu/nicsakkivagyok valamint A TV2 Teletext szolgáltatás 483 oldalán.
A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát. Az esetleges módosításokat a Honlapon közzéteszi.

Ügyfélszolgálat, információk, elérhetőségek:
A szolgáltatással kapcsolatban a +36-1-336-55-45 -ös telefonszámon elérhető Közönségszolgálatnál lehet érdeklődni az adás ideje alatt, az emelt díjas SMS szolgáltatással kapcsolatban pedig a 06-1-372-4950 ügyfélszolgálati telefonszámon. A TV2 fenntartja magának a jogot a jelen játékszabály módosítására és kiegészítésére az adott játék megkezdése előtt, a változtatást a játék meghirdetésénél teszi közzé. Fenntartja azt a jogot is, hogy a fent rögzített időtartam alatt a játékot bármikor beszüntesse. A játékos a játékra való regisztrációjával elismeri, hogy a játék online játék leírását és a játékszabályzatát, illetve a játék szabályait megismerte, azokat magára nézve is kötelező érvényűnek elfogadta és a játékkal kapcsolatban reklamációval nem élhet.

2020. február 14. 12:11Kapcsolódó anyagok
Állati meglepetések a rejtélyek színpadán! A leleplezések lélegzetelállítóak, a produkciók pokolian szórakoztatóak! Csak a Panda titka... tovább
Pazar előadás, őrült találgatás és a döbbenet! Ezen a héten újra három hírességről rántjuk le a maszkot! Nicsak, ki vagyok? - vasárnap 18.50-kor élőben a TV2-n! tovább
Pazar előadás, őrült találgatás és a döbbenet! Ezen a héten újra három hírességről rántjuk le a maszkot! Nicsak, ki vagyok? -... tovább
Az est legnagyobb meglepetését kétség kívül Shane Tusup okozta, mikor kiderült, ő volt az Oroszlán jelmez mögött. Az amerikai edzőt Kadlecsek... tovább
Bíró Ica és Curtis mellé mindenki legnagyobb meglepetésére Shane Tusup csatlakozott, őt rejtette ugyanis az Oroszlán jelmeze.  tovább
Bíró Ica és Curtis már felfedte magát, ám egy leleplezés még hátra van: Panda Maci és az Oroszlán kiléte egyelőre titok, ám a következő... tovább
Az est következő részében az Oroszlán és az Ördög között dőlt el, ki mutatja meg a valódi arcát. Vajon melyik hírességnek kellett levennie a maszkot? tovább
Fokozódnak az izgalmak! A csapatok megtették tippjeiket és hamarosan kiderül, hogy jól gondolkodtak-e. tovább
Elérkezett az est első leleplezésének ideje, amikor is kiderült, kit rejt az ominózus jelmez! tovább
Óriási izgalmakkal indult a Nicsak, ki vagyok? - a rejtélyek színpada második élő adása. Vajon ma kiknek kell megszabadulniuk a maszkjuktól? tovább

CSAPATOK

© 2020 TV2 Zrt.    |    Impresszum    |    Adatkezelési szabályzat    |    Felhasználói szabályzat    |    Kereskedelmi információk
Powered by Neoport Core CMS