október 30.
Alfonz

MŰSORAINK VIDEÓK TELJES FILMEK TELJES ADÁSOK MŰSORÚJSÁG SZÓRAKOZÁS TV2 INFÓ KARRIER TV2 AKADÉMIA


RIPOST / JÁTÉKSZABÁLY

RIPOST JÁTÉKSZABÁLYZAT
2017. április 23.


Nézze a TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1145 Budapest, Róna utca 174.; cégjegyzékszám: 01-10-049017) médiaszolgáltató médiaszolgáltatásán, a TV2-n a Ripost adásait, küldje el a szavazatát az adásban feltett napi véleménykérdésre és vegyen részt a nyereményjátékban! Szavazzanak és játsszanak velünk!

A „Ripost” című, TV2-n heti rendszerességgel sugárzott műsorban feltett, a műsor aznapi adásával kapcsolatos véleménykérdésre sms-ben, illetve a TV2 Live alkalmazáson keresztül szavazhatnak az alábbiak szerint.

A kérdések a Ripost adásaiban hallhatók és láthatók a szavazási lehetőséggel és kódokkal együtt.

R1 „igen” válaszlehetőség,
R2 „nem” válaszlehetőség.

Küldje el szavazatát a „Ripost” című TV2-n heti rendszerességgel sugárzott műsorban feltett, a műsor aznapi adásával kapcsolatos véleménykérdésre a 06-30-55-55-440-es normáldíjas számra a műsor sugárzásának végéig. A szavazás lezárása után érkező szavazatok érvénytelenek, a szavazatok díját visszatéríteni nem áll módunkban!

Szavazatát leadhatja továbbá az ingyenesen letölthető a TV2 Live alkalmazáson keresztül, ami IOS, Android és Windows Phone operációs rendszert használó telefonokról vagy tablet eszközökről érhető el. A szavazat csak akkor minősül érvényesnek, ha az a szavazási időszak alatt (a szavazás indításától annak felfüggesztéséig vagy lezárásáig) a TV2 zárt rendszerébe megérkezik. Tekintettel a különböző szolgáltatók hálózati kapacitására, a szavazat beérkezése szolgáltatóként eltérő időt vesz igénybe. A sikeres szavazást az alkalmazásban a „Köszönjük a szavazatodat!” felirat jelzi.

A nyertesek sorolása a tárgyheti sugárzást követő munkanapon délelőtt 10.00 óráig megtörténik. A Ripost című műsorhoz kapcsolódó véleményszavazásban csak a meghirdetett szavazási időszakban lehet részt venni!

Az SMS, illetve a TV2 Live alkalmazáson keresztül szavazók nyereményjátékban vesznek részt. A szavazási időszak alatt érvényes szavazatot küldők között kerülnek a nyeremények kisorsolásra. Összesen 3 nyertes kerül kisorsolásra, 1 nyertes az SMS szavazatot leadók és 2 nyertes a TV2 Live alkalmazáson keresztül szavazók közül kerül ki.

A Ripost véleményszavazásban csak a Ripost aznapi adásában feltett kérdésre lehet szavazni. A szavazási időszak vasárnap a műsorban aznapi szavazásra feltett kérdés nyilvánosságra kerülésétől az aznapi műsor első eredeti sugárzásának végéig tart. A véleményszavazás végeredménye a sorsolás után (hétfőn) 12:00 órától a következő adás kezdetéig megtekinthető a Ripost weboldalán (www.ripost.hu), a TV2 weboldalán (www.tv2.hu) a TV2text szolgáltatás 215. oldalán.

Szavazás menete SMS-el

A Ripost véleményszavazásban természetes személyek vehetnek részt, akik rendelkeznek SMS-ben történő szavazás esetén SMS küldésére, vagy híváskezdeményezésre alkalmas eszközzel; érvényes előfizetéssel. 18 éven aluliak a szavazásban törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetnek részt.

A szavazók telefonszámai bekerülnek egy adatbázisba, és adatbázisból kisorsolt telefonszám(ok) jogosultja(i) megnyeri(k) az adásban meghirdetett nyereményt.

Csak a szavazási időszak alatt lehet érvényes szavazatot beküldeni és csak érvényes szavazatot leadó szavazók kerülnek be a sorsolási adatbázisba.

Figyelem! Az SMS szavazatok akkor minősülnek érvényesnek, ha azok a szavazási időszak alatt az aggregátor társasághoz - Telekom New Media Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.; cégjegyzékszám: 01-10-046367; továbbiakban: „Telekom New Media Zrt.”) is megérkeznek. Tekintettel a különböző szolgáltatók kapacitására, a szavazatok beérkezése különböző időt vehet igénybe!

A szavazó játékososok az adás alatt több szavazatot is küldhetnek. Az érvényesen szavazók telefonszámaiból képzett adatbázisból számítógépes – emberi közreműködés nélkül – véletlenszerű sorsolással kerül kisorsolásra a Telekom New Media Zrt. által az az 1 db telefonszám (és 1 pótnyertes telefonszám), amelynek jogosultja – ha egyébként a nyereményre való jogosultság egyéb feltételeinek megfelel – megnyeri az adásban meghirdetett nyereményt. A szavazási időszak lezárása/vége után küldött/leadott szavazatok érvénytelennek. Érvénytelen SMS-ek még a meg nem hirdetett kóddal és/vagy másik SMS számra küldött szavazatok/SMS-ek. Az érvénytelen SMS-ek után az SMS díja felszámításra kerül, illetve az SMS díját a szolgáltató kiszámlázza.

A Ripost véleményszavazás kisorsolt 1db nyertesének és 1 pótnyertesének a telefonszámát a Telekom New Média Zrt. továbbítja a nyereményjáték szervezője, a Ripost Média Szolgáltató és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12. 1. em.; cégjegyzékszám: 01-09-200457; továbbiakban: „Ripost Kft.”) részére. A Telekom New Média Zrt. a nyertes személyi adatait (név, lakcím, telefonszám) rögzíti és azt 90 napig őrzi meg.

Szavazás menete TV2 Live alkalmazáson keresztül

A Ripost véleményszavazásban természetes személyek vehetnek részt, akik rendelkeznek az alkalmazás letöltésére alkalmas eszközzel (telefon, tablet). 18 éven aluliak a szavazásban törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetnek részt.

Minden olyan résztvevő, aki legalább egy érvényes szavazatot leadott, részt vesz a nyeremények kisorsolásában. A TV2 Live alkalmazással érvényesen szavazók között 2 nyertes kerül kisorsolásra.

A megadott azonosító minden résztvevő esetében egyszer kerül be a sorsolási adatbázisba. Érvényes szavazatnak azok a beérkezett és feldolgozott szavazatok számítanak, amelyek a szavazás indítása és lezárása közötti időtartam alatt érkeztek meg a TV2 által üzemeltetett technikai rendszerbe. A TV2 a szavazatokból elkülönített adatbázist tárol.
A szavazásban érvényes szavazatot leadók között, a TV2 számítógépes véletlenszerű algoritmus segítségével kisorsolja a 2 db nyertest. A sorsoláskor 2 pótnyertes kerül kisorsolásra.
A Ripost véleményszavazás kisorsolt 2 db nyertesének és 2 pótnyertesének az azonosítóját a TV2 továbbítja Ripost Kft. részére.

Nyertesek értesítése, azonosítása, nyeremény átadása:

A nyereményjáték során a Ripost Kft. biztosítja a nyereményeket és a felajánlott és a műsorszámokban megjelenített nyeremények átadása a nyerteseknek (1 nyertes az SMS-el szavazók közül és 2 nyertes a TV2 Live alkalmazással szavazók közül) a Ripost Kft. kötelezettsége és felelőssége.

A Ripost Kft. a Telekom New Media Zrt.-től megkapott nyertes telefonszámán a nyertes telefonszám felhívásával telefonon értesíti a nyertest a nyeremény tárgyáról, valamint a nyeremény átvételének feltételeiről, a sorsolást követően, legkésőbb az adást követő munkanapon. Amennyiben a hívás sikertelen, úgy a Ripost Kft. két további alkalommal újrahívja a nyertes számát. Ha az összesen 3 próbálkozás mindegyike sikertelen, úgy a Ripost Kft. a pótnyertest értesíti. Ennek értelmében tehát a kisorsolt szavazó, illetve a kisorsolt telefonszám jogosultja akkor tekinthető nyertesnek és így jogosultnak a nyereményre, ha a tájékoztatás céljából történő megkeresés eredményes, a szavazó elérhető és a telefonbeszélgetés létrejön.

Ha felveszi a telefont, de azt leteszi, vagy megtagadja az alábbi folyamat, illetve adatrögzítés bármely lépését (nem adja meg személyes adatait), vagy a nyeremény eljuttatásához szükséges folyamat bármely lépését, akkor az ilyen „nyertesként” kisorsolt szavazó a nyeremény kiadása iránti igényét elveszíti, és ilyen igénnyel nem léphet fel. Ebben az esetben a sorsoláskor már kisorsolt pótnyertes válhat jogosulttá a nyereményre.

SMS-el szavazó nyertes esetén nyertesnek ismeri el a Ripost Kft. azt a résztvevőt, aki érvényes szavazatot adott le és az alábbi három információ közül legalább kettővel rendelkezik:
- ismeri az adott telefonszámot, ahonnan a szolgáltatást igénybe vette, illetve ezzel a telefonszámmal tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást és azt bemutatja;
- ismeri az előfizető vagy a kártyatulajdonos nevét, illetve ezzel a névvel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást és azt bemutatja;
- ismeri a nyertes SMS vagy hívás küldésének időpontját, illetve ezzel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást.

A TV2 Live alkalmazáson szavazó nyertesek esetén a Ripost Kft. a TV2-től megkapott, a nyertesek megadott azonosítójára küldött e-mail üzenet formájában értesíti a nyerteseket a nyereményük tárgyáról, valamint a nyeremény átvételének feltételeiről, a sorsolást követően, legkésőbb az adást követő munkanapon.

Nyertesnek ismeri el a Ripost Kft. azt a nyereménysorsoláson kisorsolt résztvevőt, aki érvényes szavazatot adott le és az értesítés megküldésétől számított 72 órán belül, az alábbiakban felsorolt módokon egyértelműen igazolni tudja, hogy a szavazás során megadott felhasználói azonosító az övé:
- az azonosítóra küldött e-mailre vagy privát üzenetre a saját nevében válaszol;
- a felhasználónév vagy fénykép alapján az azonosító minden kétséget kizárólag az adott személyhez rendelhető;
- írásos nyilatkozat tesz arról, hogy az azonosítót természetes személyként ő hozta létre.
Amennyiben a nyertes 72 órán belül nem igazolja magát a fenti módok valamelyikén, úgy a Ripost Kft. a pótnyertest/pótnyerteseket értesíti. Ha a nyertes bármely okból visszautasítja a nyereményt, akkor a pótnyertesé lesz a nyeremény.
A Ripost Kft. a nyereményeket köteles a nyertes telefonszámának és nyertesek azonosítóinak részére történt megküldésétől számított 30 naptári napon belül a nyerteseknek igazolható módon (pl. tértivevénnyel, futárral stb.) megküldeni vagy átadni. Az átadás/átvételt a nyereményeket felajánló Ripost Kft. a TV2 felé hitelt érdemlően igazolni köteles.

A nyeremény más nyereményre nem cserélhető és pénzre nem váltható át!

A nyertes a nyereménnyel kapcsolatban a szervezővel, a sugárzó szervezettel, a gyártóval, az aggregátor társasággal, a nyeremény felajánlóval szemben nem reklamálhat, igényt vagy követelést nem terjeszthet elő csak annyiban, hogy ha a fentiek szerinti valamennyi a nyeremény átvételéhez jogosító feltételnek megfelelt, akkor nyeremény számára történő kiadását követelheti.

A nyeremény tekintetében nincs kellékszavatossági, jótállási vállalás, hacsak ezzel ellentétben a nyereménnyel együtt ilyen jótállási vagy garancia okirat nem kerül átadásra vagy megküldésre.

A tárgynyeremény után az adó-és járulékfizetési kötelezettségnek a nyeremény felajánlója, azaz a Ripost Kft. tesz eleget.

A rossz kézbesítési cím megadása a nyertes kizárólagos felelőssége, és a rosszul megadott cím miatt nem reklamálhat azért, hogy nem került a nyeremény átadásra. Amennyiben a nyertes nyeremény átvételére a megbeszélt időpontban nem jelenik meg, és új időpont egyeztetése sem történt, akkor ez kizárólag a nyertes felelőssége, és elveszti az igényét a nyereményre. Személyes átvételnél kérhető, hogy a nyertes igazolja, jogosultságát a nyeremény átvételére személyi adatainak ellenőrzésre bocsátásával. Ennek megtagadása a nyeremény kiadása iránti jogosultság elvesztését vonja maga után.

Adatkezelés:

A Telekom New Media Zrt. adatkezelési tájékoztatója a http://www.telekomnewmedia.hu/doc/adatvedelmi_tajekoztato.pdf weblapon érhető el.

A TV2 adatkezelési szabályzata a http://tv2.hu/adatkezelesi_szabalyzat weblapon érhető el.

A szavazó/nyertes a szavazásban való részvételével automatikusan beleegyezik, hogy a szavazással összefüggő személyes adatait a Telekom New Média Zrt. és a TV2 kezelje, és a nyertes értesítéséhez és a nyeremény átadásához szükséges adatait a Telekom New Média Zrt. és a TV2 továbbítsa a Ripost Kft., azaz a nyeremény felajánlója részére kizárólag a nyereményátadás/kézbesítés céljából.

A nyertes a nyereményjátékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve és lakhelye (csak a település) megjelenjen a www.ripost.hu, www.tv2.hu, és a TV2text szolgáltatás 215. oldalán. Ez a hozzájárulás nem jelenti azt, hogy a nyertes ezeken a platformokon feltétlenül megjelenik, a Ripost véleményszavazás nyerteseinek listája a Ripost Kft. szerkesztőségénél található, ők őrzik.

Ha a szavazásában való részvételével a szavazó részéről a szavazás tisztességtelen befolyásolásának szándéka, bűncselekmény elkövetése valószínűsíthető, vagy vele szemben alapos a gyanú a szavazással kapcsolatos visszaélésre – ide értve a távközlési csalást is - vagy bűncselekmény elkövetésére (függetlenül attól, hogy indult-e büntető eljárás,vagy történt-e feljelentés), akkor az ilyen szavazó nyereményjátékból kizárásra kerül. Amennyiben ilyen szavazó telefonszáma/ TV2 Live alkalmazás esetén azonosítója kerül nyertesként kisorsolására (mert az alapos gyanúról csak a sorsolást követően történt tudomásszerzés), akkor a nyeremény kiadása megtagadható. Ezekben az esetekben büntető feljelentésre kerül sor.

A jelen szabályzatot, a szavazás módját, a nyereményre való jogosultság feltételeit a Ripost Kft. bármikor megváltoztathatja. A Ripost Kft. jogosult arra is, hogy a Ripost véleményszavazást bármikor felfüggessze, vagy beszüntesse. A változtatásról a nézők a műsorsorozat adásából értesülhetnek, valamint a szervező a módosított szabályzatot ugyanazokon a platformokon teszi közzé, amelyen ezt a szabályzatot.

Változtatás, felfüggesztés vagy megszüntetés esetén a szerzett jogok, tehát az ez előtt megszerzett/megnyert nyereményre, illetve annak kiadására való jogosultság nem veszik el.

A szolgáltatás (szavazás) technikai kivitelezése; szavatosság, garancia

Az SMS útján történő szavazás önálló számítástechnikai rendszeren fut. A rendszer a mobil szolgáltatóktól bérelt vonalakon bonyolítja a be-, és kimenő SMS forgalmakat. Telekom New Média Zrt. az SMS-ek feldolgozását, a válasz SMS-ek tartalmát saját hardware, és software rendszerén belül kezeli. A szolgáltatáshoz kapcsolódó szavazás előírásoknak megfelelő lebonyolítását a Telekom New Média Zrt. a mindenkori hatályos törvények és jogszabályok betartásával szavatolja.

A 06-30-55-55-440-es számra küldendő SMS díja a Telenor és Vodafone előfizetőknek alapdíjas (azaz a felhasználó tarifacsomagja szerinti T-Mobile hálózatába küldött SMS díját fizeti), a T-Mobile ügyfeleknek fíx díjas, mely bruttó 40 Ft./SMS. Bővebb információ:
http://www.t-mobile.hu/static/DocumentStore/lakossagi/tarifak/elofizeteses/dijszab.pdf

A TV2 Live alkalmazás szolgáltatáshoz kapcsolódó szavazás előírásoknak megfelelő lebonyolítását a mindenkor hatályos törvények és jogszabályok betartásával a TV2 szavatolja.

Ügyfélszolgálat, információk, elérhetőségek:

A szolgáltatással kapcsolatban a Telekom New Média Zrt. 06-1-372-4950-es telefonszámon elérhető ügyfélszolgálatánál lehet érdeklődni 0-24 óra között. A Telekom New Média Zrt. a beérkező kérdéseket, észrevételeket feldolgozza és az egyes hívókat minden esetben visszahívja, a beérkező észrevételekről, kérdésekről a Telekom New Média Zrt. ügyfélszolgálata egyedi sorszámmal ellátott listát vezet. Telekom New Média Zrt. ügyfélszolgálata a hívó által megadott hívószámon hívja vissza az ügyfeleket.

A TV2 Live alkalmazással kapcsolatban a +36-1-336-55-45-ös telefonszámon elérhető ügyfélszolgálatánál lehet érdeklődni. A TV2 a beérkező kérdéseket, észrevételeket feldolgozza és az egyes hívókat minden esetben visszahívja, a beérkező észrevételekről, kérdésekről a TV2 ügyfélszolgálata egyedi sorszámmal ellátott listát vezet. A TV2 ügyfélszolgálata a hívó által megadott hívószámon hívja vissza az ügyfeleket.


KÖZÖSSÉG
          


MŰSORÚJSÁG