január 22.
Vince, Artúr

MŰSORAINK VIDEÓK TELJES FILMEK TELJES ADÁSOK MŰSORÚJSÁG SZÓRAKOZÁS TV2 INFÓ KARRIER TV2 AKADÉMIA
NEKED ÉNEKELEK
Neked énekelek: Lezárult a licit Leslie Mandoki gitárjára
Lezárult a licit Leslie Mandoki gitárjára! Aki a licitálók közül a legnagyobb felajánlást tette, azé lett a relikvia. A világhírű zenész saját Leo Fender Stratocaster gitár modelljét kínálta fel a licitálóknak, amely még azért is különleges, mert a Soulmates tagjainak aláírását is láthatjuk rajta.

leslie.jpg

A LICIT LEZÁRULT.

A NEKED ÉNEKELEK C. MŰSORHOZ KAPCSOLÓDÓ AUKCIÓS SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A TV2 Média Csoport Zrt. (székhely: 1145 Budapest, Róna utca 174., cégjegyzékszám: 01-10-049017
adószám: 25771859-2-44, a továbbiakban TV2 Zrt.) Neked énekelek címmel műsort tervez indítani (a továbbiakban: Műsor). TV2 Zrt. a cégjegyzékbe bejegyzett, jogszerűen működő gazdasági társaság, amely jogosultja és üzemeltetője a „TV2” elnevezésű országos, lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásnak, továbbá a tv2.hu domain alatt működő lekérhető médiaszolgáltatásnak és aloldalainak.

Magyarország legnépszerűbb előadói és sportolói fognak össze 2020. április 19-én vasárnap este, hogy egy nagyszabású gálaműsor keretében tisztelegjenek az egészségügyi dolgozók és mindazok áldozatos munkája előtt, akik ezekben a nehéz napokban is végzik a feladataikat. Arra is felhívják a figyelmet, hogy az összefogás minden eddiginél fontosabb ebben a mostani krízishelyzetben.

A Neked énekelek című gálaműsorban otthonukból jelentkeznek be és énekelnek az előadóművészek, népszerű sportolók, továbbá olyan magyar sztárok is részt vesznek a műsorban, akik a világ számos pontjáról videóüzenetben csatlakoznak a kezdeményezéshez. A TV2 Csoport fontosnak tartja, hogy ezekben a nehéz időkben felhívja a figyelmet az összefogás jelentőségére.

A TV2 Zrt. a Műsor alatt meghirdette aukcióra, Leslie Mandoki egyik gitárját (a továbbiakban: Gitár). A Műsor alatt licitálók közül, aki a legnagyobb felajánlást teszi, azé lesz a relikvia (a továbbiakban: Aukció).

Az Aukció szervezője: TV2 Média Csoport Zrt. (székhely: 1145 Budapest, Róna utca 174., cégjegyzékszám: 01-10-049017)

Az Aukció bevételének jogosultja: Segítsünk Egymásnak Önkéntességet és adományozást koordináló akciócsoport (1357 adományvonal – minden hívás/sms 500 Ft, bankszámlaszám: 11711711-22222222-00000000)

Az Aukción részt vevő személyek: Az Aukción részt vehet minden 18. életévét betöltött, magyar vagy külföldi állampolgár természetes személy, illetve belföldi vagy külföldi illetőségű jogi személy.

Az Aukción való részvételhez természetes személyek esetén a licitáló teljes neve, születési helye, születési ideje, email címe, postai címe, telefonszáma; jogi személyek esetén a licitáló teljes neve, a törvényes képviselője teljes neve, születési helye, születési ideje, e-mail címe, postai címe, telefonszáma megadása szükséges.

Az Aukción részt vevő természetes személy, illetve jogi személy esetén annak törvényes képviselője kijelenti, hogy az általa megtett licitösszeg ellenértéke a rendelkezésére áll.

Az Aukció hirdetmény közzétételének módja: TV2 Zrt. az Aukciót a www.tv2.hu/nekedenekelek, weboldalon, illetve a Műsorban teszi közzé.

Az Aukció időtartama:
Az Aukció 2020. április 20. napján 12:00 órakor kezdődik és 2020. április 24. napján 12:00 percig tart.

A licit: A Gitár kikiáltási ára 50.000,- Ft és 1.000,- Ft-onként lehet emelni a licitösszeget.

A licitálás menete: a licitáló személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján licitálhat a TV2 Zrt. által üzemeltetett tv2.hu/musoraink/neked_enekelek/licit oldalon.

Az Aukciót a TV2 Zrt. 2020. április 24. napján 12:00 órakor lezárja. A TV2 Zrt. az Aukció lezárását követően a legmagasabb vételárat ajánló licitáló részére fogja a Gitárt átadni. A legmagasabb vételárat ajánló licitáló köteles a teljes vételárat legkésőbb 2020. 04. 30. napjáig a Segítsünk Egymásnak Önkéntességet és adományozást koordináló akciócsoport az adománygyűjtés céljából vezetett OTP Bank: 11711711-22222222-00000000 számú pénzforgalmi számlájára történő átutalással kiegyenlíteni. A vételár akkor minősül megfizetettnek, ha a vételár összege a Segítsünk Egymásnak Önkéntességet és adományozást koordináló akciócsoport pénzforgalmi számláján maradéktalanul jóváírásra kerül. Jelen feltételek teljesülése esetén a legmagasabb vételárat ajánló licitáló a vételár teljes kifizetésével szerez tulajdonjogot a Gitáron. A Gitárt a TV2 Zrt. postai úton juttatja el a nyertes ajánlattevőnek. Ha a nyertes ajánlattevő a vételár elutalásától elzárkózik, vagy a vételárat 2020.04.30. napjáig nem utalja el, úgy a TV2 Zrt. értesíti a második legmagasabb vételár ajánlattevőjét, hogy amennyiben az itt írt feltételeket teljesíti, és 2020. 05. 06. napjáig a Gitárért tett licit értékét elutalja, úgy a Gitár tulajdonjogát megszerzi. Amennyiben a második ajánlattevő is elzárkózik vételár elutalásától, vagy a vételárat 2020.05.06. napjáig nem utalja el, akkor az ajánlattevőket egészen addig keresi a TV2 Zrt. sorban a licitek nagyságától függően, míg a Gitár vételárát valamely ajánlattevő el nem utalja.

Vegyes rendelkezések: A TV2 Zrt., annak vezető tisztségviselői és alkalmazottai, valamint a Gitár felajánlója a tárgy hibáiért kizárják felelősségüket. A TV2 Zrt. nem oszt szét a jelen szabályzatban megjelölt tárgyon túlmenő egyéb nyereményt. A TV2 Zrt. fenntartja a jogot, hogy a Gitár átadásáról televíziós műsort készítsen. A licitálók a részvétellel automatikusan elfogadják az Aukció hivatalos szabályát. A Gitár készpénzre nem váltható.

A TV2 Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát az Aukciót akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve az Aukció esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a TV2 Zrt. közzéteszi www.tv2.hu/nekedenekelek weboldalon.

A Szervező bármely, a jelen játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.
Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

A licitekhez kapcsolódó adatkezelés: A beérkezett licitek alapján szerzett személyes adatok, információk feldolgozója és kezelője a TV2 Zrt. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő, vagyis a TV2 Zrt. fér hozzá. A TV2 Zrt. az Aukcióhoz kapcsolódóan az Aukció lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli. Az Aukción való részvételhez természetes személyek esetén a licitáló teljes neve, születési helye, születési ideje, email címe, postai címe, telefonszáma; jogi személyek esetén a licitáló teljes neve, a törvényes képviselője teljes neve, születési helye, születési ideje, e-mail címe, postai címe, telefonszáma megadása szükséges.

Az Aukción részt vevő licitálók licitjük megtételével automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a licit hivatalos szabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy - az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a licitáló a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében az aukcióban való részvétellel, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg; - a legnagyobb összeget ajánló licitáló adatait, a nevét a TV2 Zrt. nyilvánosságra hozhatja valamely műsorában, illetve a tv2.hu weboldalon.

A TV2 Zrt. Adatkezelési Szabályzatát a https://tv2.hu/adatkezelesi_szabalyzat weboldalon olvashatja.

2020. április 19. 23:49

Címkék: neked énekelek   no_adMŰSORÚJSÁG