október 28.
Simon, Szimonetta

MŰSORAINK VIDEÓK TELJES FILMEK TELJES ADÁSOK MŰSORÚJSÁG SZÓRAKOZÁS TV2 INFÓ KARRIER TV2 AKADÉMIA


MOKKA / JÁTÉK

Mokka véleményszavazás és játékHETI NYEREMÉNY
Heti nyereményünk egy 20.000 Ft értékű vásárlási utalvány, amely beváltható augusztus 21-23. között a Világmárkák éjszakáján, az M3 Outlet Polgár jóvoltából és egy My Aloe (máj aloe) ajándékcsomag, a My Aloe (máj aloe) prémium üdítőital forgalmazójától!


MOKKA1 első válaszlehetőség
MOKKA2 második válaszlehetőség
MOKKA3 harmadik válaszlehetőség

A szavazás normáldíjas SMS küldésével történik a 06-30-555-5440-es számra.
Ügyfélszolgálat: 06-1-372-4950


Mokka SMS KVÍZ JÁTÉKSZABÁLYZAT

Nézze a TV2-n a Mokka (a továbbiakban: „Mokka”) adásait, küldje el a válaszát a Mokka adásának környezetében feltett heti kvíz kérdésre és vegyen részt a nyereményjátékban!
Nézzék a műsort és játsszanak velünk!

Az SMS kvízjáték a TV2 műsorszolgáltatásában sugárzott Mokka című műsorhoz kapcsolódó nézői kvízjáték, amelyben a nézők otthonról kapcsolódhatnak be a játékba, így esélyt szerezve arra, hogy megnyerjék a műsorral kapcsolatos telefonos nézői feladványának aktuális heti nyereményét/eit.
Az SMS elküldésével a Mokka SMS kvízjáték feltételei, játékszabályzata – ideértve a megnyerhető nyereményeket, a nyertes kisorsolásának módját, a nyertessé minősítés feltételeit, a nyeremény eljuttatásának módját – megismertnek és elfogadottnak tekintendők.

Heti szavazás és nyereményjáték:

A heti nyeremény sorsolási adatbázisába azok az SMS, illetve telefonszámok kerülnek be, amelyekről tárgyhéten érvényes szavazat érkezett. A heti nyeremény tekintetében a telefonszám annyiszor kerül be az adatbázisba, ahány érvényes szavazat érkezett erről a számról. Egy telefonszámról egy játékra maximum napi 600 db SMS-t fogadunk el érvényes SMS-ként.

A szervező fenntartja a jogot a nyeremények/nyereménytárgyak megváltoztatásra, más nyeremények meghirdetésére, a nyeremények törlésére, kevesebb vagy több nyeremény meghirdetésére. A változásról a nézők a műsorsorozatban értesülhetnek.

A heti nyeremények az adásban kerülnek meghirdetésre és illusztráció formájában bemutatásra. Az adásban bemutatott nyereménykép illusztráció, és nem a képen konkrétan bemutatott nyereménytárgy kerül nyereményként átadásra.

A jelen szabályzat a www.tv2.hu, az tv2.hu/mokka és a TV2text szolgáltatás 231. oldalán kerül közzé tételre, illetve tekinthető meg.

Az SMS szavazat elküldésével a szavazó játékos részéről jelen szabályzatot megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni.
A szavazás általános feltételei:
A Mokka véleményszavazásban természetes személyek vehetnek részt, akik rendelkeznek SMS küldésére, vagy híváskezdeményezésre alkalmas eszközzel; érvényes előfizetéssel. 14 éven aluliak a szavazásban törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetnek részt.
A Mokka véleményszavazásból a műsort sugárzó szervezet, a műsort gyártó társaság és a Telekom New Média Zrt. (aggregátor) munkatársai, és azok Ptk. szerinti hozzátartozói ki vannak zárva.

Közös szabályok:

A heti nyeremény(ek) adatbázisaiból a Telekom New Média Zrt. véletlenszerűen - emberi beavatkozás nélkül - számítógéppel sorsolja ki azokat a telefonszámokat, amelynek birtokosa vagy jogosultja megnyeri a meghirdetett heti nyereményeket.

Minden meghirdetett nyereményre 1 telefonszám (és egy pótnyertes telefonszám) kerül kisorsolásra, jelentős értékű nyeremény sorsolásánál– több nyeremény meghirdetése esetén, ha a meghirdetés nem úgy történik, hogy azokat egy szerencsés szavazó nyeri meg, akkor a meghirdetett nyeremények száma szerint, több telefonszám kerül kisorsolásra.

A Mokka véleményszavazás kisorsolt nyerteseit az Telekom New Média Zrt. a nyertes telefonszám felhívásával telefonon értesíti a nyereményük tárgyáról, valamint a nyeremény átvételének feltételeiről, a sorsolást követően, legkésőbb az adást követő munkanapon.

Amennyiben a hívás sikertelen, úgy a Telekom New Média Zrt. két további alkalommal újrahívja a nyertes számát. Ha az összesen három próbálkozás mindegyike sikertelen, úgy a Telekom New Média Zrt. a pótnyertest/pótnyerteseket értesíti. Ennek értelmében tehát a kisorsolt szavazó, illetve a kisorsolt telefonszám jogosultja akkor tekinthető nyertesnek és így jogosultnak a nyereményre, ha a tájékoztatás céljából történő megkeresés eredményes, a szavazó elérhető és a telefonbeszélgetés létrejön.

Ha felveszi a telefont, de azt leteszi, vagy megtagadja az alábbi folyamat, illetve adatrögzítés bármely lépését (nem adja meg személyes adatait), vagy a nyeremény eljuttatásához szükséges folyamat bármely lépését, akkor az ilyen „nyertesként” kisorsolt szavazó a nyeremény kiadása iránti igényét elveszíti, és ilyen igénnyel nem léphet fel. Ebben az esetben a sorsoláskor már kisorsolt pótnyertes/nyertesek válhatnak jogosulttá a nyereményre.

További feltételek:

A nyertesnek ismeri el a Telekom New Média Zrt. azt a résztvevőt, aki érvényes szavazatot adott le és az alábbi három információ közül legalább kettővel rendelkezik:
• ismeri az adott telefonszámot, ahonnan a szolgáltatást igénybe vette, illetve ezzel a telefonszámmal tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a Szolgáltatást és azt bemutatja;
• ismeri az előfizető vagy a kártyatulajdonos nevét, illetve ezzel a névvel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a Szolgáltatást és azt bemutatja;
• ismeri a nyertes SMS vagy hívás küldésének időpontját, illetve ezzel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást,
• a kisorsolt nyertes minden esetben az informatikai rendszerben található hívószámon (ahonnan érkezett a szavazat) hívja vissza Telekom New Média Zrt.;
A nyeremény más nyereményre nem cserélhető és pénzre nem váltható át!

Ha a nyertes bármely okból visszautasítja a nyereményt – akár azért is, mert a nyeremény olyan, amely számára nem megfelelő vagy alkalmatlan, vagy a nyereménnyel kapcsolatos egyéb feltételeket nem tudja teljesíteni -, akkor a pótnyertesé lesz a nyeremény.

A nyertes a nyereménnyel kapcsolatban a szervezővel, a sugárzó szervezettel, a gyártóval, az aggregátor társaggal, a nyeremény felajánlóval szemben nem reklamálhat, igényt vagy követelést nem terjeszthet elő csak annyiban, hogy ha a fentiek szerinti valamennyi a nyeremény átvételéhez jogosító feltételnek megfelelt, akkor nyeremény számára történő kiadását követelheti. A nyeremény tekintetében nincs kellékszavatossági, jótállási vállalás, hacsak ezzel ellentétben a nyereménnyel együtt ilyen jótállási vagy garancia okirat nem kerül átadásra vagy megküldésre.

A Telekom New Média Zrt. a nyertes személyi adatait (név, lakcím, telefonszám) rögzíti és azt 90 napig őrzi meg.

A tárgynyeremény után az adó-és járulékfizetési kötelezettségnek a sugárzó szervezet tesz eleget.

A rossz kézbesítési cím megadása a nyertes kizárólagos felelőssége, és a rosszul megadott cím miatt nem reklamálhat azért, hogy nem került a nyeremény átadásra. Amennyiben a nyertes nyeremény átvételére a megbeszélt időpontban nem jelenik meg, és új időpont egyeztetése sem történt, akkor ez kizárólag a nyertes felelőssége, és elveszti az igényét a nyereményre. Személyes átvételnél kérhető, hogy a nyertes igazolja, jogosultságát a nyeremény átvételére személyi adatainak ellenőrzésre bocsátásával. Ennek megtagadása a nyeremény kiadása iránti jogosultság elvesztését vonja maga után.

A nyeremény kézbesítése vagy átadása a sorsolást követően 90 napon belül történik, a nyeremény átadására ettől eltérően a nyertessel megállapodott későbbi időpontban is sor kerülhet.

A Mokka véleményszavazás résztvevői a szavazásban való részvétellel elfogadják – az SMS küldéssel - az alábbi oldalon található Adatvédelmi nyilatkozatot és hozzájárulnak ahhoz, hogy a sugárzó szervezet célhoz kötötten a személyes adataikat kezelje és megőrizze. A szavazó az SMS küldésével hozzájárul ahhoz, hogy a szavazatot megköszönő, illetve azt nyugtázó válaszüzenetben a műsorral kapcsolatos vagy más kereskedelmi üzeneteket is kapjon a TV2-től és a Mokka című műsor kereskedelmi partnereitől, az ezzel kapcsolatos figyelmeztetés a Mokka adása alatt a képernyőn is megjelenik, felhívva a nézők figyelmét erre a körülményre.

A felhasználó/szavazó tájékoztatást az adatainak kezeléséről az ügyfélszolgálati elérhetőségeken kérhet, és ugyanitt kérheti az adatainak az adatkezelésből történő törlését is.
Adatkezelési szabályzat:
http://www.telekomnewmedia.hu/doc/adatvedelmi_tajekoztato.pdf weblapon érhető el.
https://tv2.hu/adatkezelesi_szabalyzat
A nyertes automatikusan beleegyezik, hogy az előzőek szerinti személyes adataikat az Telekom New Média Zrt. rögzítse, és azokat továbbítsa a sugárzó szervezet részére kizárólag a nyereményátadás/kézbesítés céljából.

A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy neve és lakhelye (csak a település) megjelenjen a www.tv2.hu, az tv2.hu/mokka és a TV2text szolgáltatás 231. oldalán. Ez a hozzájárulás nem jelenti azt, hogy a nyertes ezeken a platformokon feltétlenül megjelenik, a Mokka véleményszavazás nyerteseinek listája a műsor szerkesztőségénél található, ők őrzik.

Ha a Műsor nézői szavazásában való részvételével a szavazó részéről a szavazás tisztességtelen befolyásolásának szándéka, bűncselekmény elkövetése valószínűsíthető, vagy vele szemben alapos a gyanú a szavazással kapcsolatos visszaélésre – ide értve a távközlési csalást is - vagy bűncselekmény elkövetésére (függetlenül attól, hogy indult-e büntető eljárás,vagy történt-e feljelentés), akkor az ilyen szavazó telefonszáma, amelyről a szavazást indítja, ebből a szavazásból és minden a TV2-n vagy további telefonos alkalmazásból letiltható, illetve letiltásra kerül. Amennyiben ilyen telefonszám kerül nyertesként kisorsolására (mert az alapos gyanúról csak a sorsolást követően történt tudomásszerzés), akkor a nyeremény kiadása megtagadható. Ezekben az esetekben büntető feljelentésre kerül sor.

A jelen szabályzatot, a szavazás módját, a nyereményre való jogosultság feltételeit a szervező bármikor megváltoztathatja. A változtatásról a nézők a műsorsorozat adásából értesülhetnek, valamint a szervező a módosított szabályzatot ugyanazokon a platformokon teszi közzé, amelyen ezt a szabályzatot.

A szervező jogosult arra is, hogy a Mokka véleményszavazást bármikor felfüggessze vagy beszüntesse, a szavazás módját megváltoztassa, a játékban vagy csak heti nyereményeket sorsoljon. A változtatásról a nézők az TV2 műsoraiból, felhívásaiból és a TV2 internetes oldaláról értesülhetnek.
Felfüggesztés vagy megszüntetés esetén a szerzett jogok, tehát az ez előtt megszerzett/megnyert nyereményre, illetve annak kiadására való jogosultság nem veszik el.

A SZOLGÁLTATÁS (szavazás) technikai kivitelezése; SZAVATOSSÁG, GARANCIA

A szavazás önálló számítástechnikai rendszeren fut. A rendszer a mobil szolgáltatóktól bérelt vonalakon bonyolítja a be-, és kimenő SMS forgalmakat. Telekom New Média Zrt. az SMS-ek feldolgozását, a válasz SMS-ek tartalmát saját hardware, és software rendszerén belül kezeli. A szolgáltatáshoz kapcsolódó szavazás előírásoknak megfelelő lebonyolítását a Telekom New Média Zrt. a mindenkori hatályos törvények és jogszabályok betartásával szavatolja.

A 06-30-555-5440-es számra küldendő SMS díja a Telenor és Vodafone előfizetőknek alapdíjas (azaz a felhasználó tarifacsomagja szerinti T-Mobile hálózatába küldött SMS díját fizeti), a T-Mobile ügyfeleknek fíx díjas, mely bruttó 40 Ft./SMS. Bővebb információ:
http://www.t-mobile.hu/static/DocumentStore/lakossagi/tarifak/elofizeteses/dijszab.pdf

Ügyfélszolgálat, információk, elérhetőségek:
A szolgáltatással kapcsolatban a Telekom New Média Zrt. 06-1-372-4950-as telefonszámon elérhető ügyfélszolgálatánál lehet érdeklődni 0-24 óra között. A Telekom New Média Zrt. a beérkező kérdéseket, észrevételeket feldolgozza és az egyes hívókat minden esetben visszahívja, a beérkező észrevételekről, kérdésekről a Telekom New Média Zrt. ügyfélszolgálata egyedi sorszámmal ellátott listát vezet. Telekom New Média Zrt. ügyfélszolgálata a hívó által megadott hívószámon hívja vissza az ügyfeleket.KÖZÖSSÉG
          


MŰSORÚJSÁG