március 26.
Emánuel

MŰSORAINK VIDEÓK TELJES FILMEK TELJES ADÁSOK MŰSORÚJSÁG SZÓRAKOZÁS TV2 INFÓ

MISS UNIVERSE HUNGARY / JÁTÉKSZABÁLY

A MISS UNIVERSE HUNGARY 2016
nyereményjátékkal egybekötött szavazó programjának
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

A nyertes neve: Ferdi Juliska
Nyereménye: Egy gyémántgyűrű a Caprice Dorottya Diamond Palace üzemeltetője, a Dorottya Diamond Palace Kft. felajánlásával

A szavazás és a nyereményjáték fő adatai:
A szavazást a Beauty Enterprises Hungary Kft. (székhely: 1051 Budapest, Vigadó utca 2.; cégjegyzékszám: 01-09-183617; a továbbiakban: „Megbízó”) megbízásából, a TV2 Média Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1145 Budapest, Róna utca 174.; cégjegyzékszám: 01-09-183200; továbbiakban: „Szervező”) bonyolítja le az erre fejlesztett TV2 Live applikáción keresztül, melynek elérése a http://www.tv2.hu/tv2live oldalon keresztül történik.

A szavazás időtartama:
Szavazni 2016. november 20-án 18:50 órai kezdettel a TV2 csatornán sugárzott Miss Universe Hungary 2016 című élő műsorban jelzett időponttól a műsorban a szavazás lezárását jelző időpontig lehetséges.

A szavazás menete:
1. Az applikáció használatához, böngészéséhez, a rajta bemutatott tartalmakhoz való hozzáféréshez előzetes regisztrációra van szükség: Facebook-, Twitter-, Google-, vagy Microsoft-fiókkal történik az azonosítás.
2. Az élő műsorban 16 versenyző három körben mutatkozik be a műsor alatt.
3. A 16 királynő-jelöltből 5 továbbjutót, majd a nyertest a műsorban szereplő zsűri választja ki az erre a célra kialakított online felületű pontozó rendszer segítségével.
4. A műsor során a három bemutatkozó kör alatt a 16 kiválasztott királynő jelöltből a TV nézők TV2 Live applikáción keresztül leadott szavazatai alapján kerül kihirdetésre a Miss Universe Hungary közönségszavazás nyertese.
5. Az applikáció felületén adhatók le a voksok, minden bemutatkozó kör alatt 1 alkalommal, körönként 1 versenyzőre.
6. Szavazni az erre meghirdetett időtartam alatt (a műsor alatt három alkalommal) a versenyzők képére kattintva lehet.
7. A három szavazási alkalom alatt egyazon versenyzőre, vagy akár más-más versenyzőre is, de alkalmanként egy szavazat adható, a TV műsorban elhangzó időkeret alatt.
8. Az e-mail címeket kizárólag a szavazásban résztvevők közti sorsolás céljára tároljuk, a nyertes értesítésének céljára.
9. A szavazók között: 1 db gyémántgyűrű kerül kisorsolásra a Caprice Dorottya Diamond Palace üzemeltetője, a Dorottya Diamond Palace Kft. (székhely: 1051 Budapest, Dorottya utca 6.; cégjegyzékszám: 01-09-993563, továbbiakban: „Felajánló”) felajánlásával.


Vis major esete:

A Szervező a szükséges számítástechnikai hátteret a lehető legnagyobb körültekintéssel állítja össze. A Megbízó által átadott várható felhasználószám alapján felkészül a feltételezhető terhelésre, legjobb tudása szerint, és tartalék megoldásokkal is mindent elkövet annak érdekében, hogy a szavazási folyamat zavartalanul működhessen.
Tekintve, hogy internet alapú megoldás kerül megvalósításra, a technológia adta keretek miatt, a szavazási szolgáltatás minősége függ egyéb, a Szervező hatáskörén és ráhatási képességén kívül eső körülményektől. A szavazási szolgáltatás minőségét befolyásolhatja a helyi internet szolgáltató vagy a szerverek hostingját végző internet szolgáltató átmeneti működési zavara, részleges vagy teljes túlterhelődése, vagy az országos internet infrastruktúrában esetlegesen keletkező pillanatnyi, vagy huzamosabb ideig fennálló szolgáltatás kimaradás, vagy Internet szolgáltató (ISP) közi előre nem látható műszaki probléma.
A Szervező továbbá minden rendelkezésére álló, és a projekt által biztosított anyagi keret tekintetében racionálisan elvárható informatikai védelmi rendszert is alkalmaz hacker, és rosszindulatú túlterheléses támadások kivédésének érdekében. Ezen intézkedések redukálják az esélyét egy esetleges összeomlás bekövetkeztének, de 100%-ban ez nem zárható ki.
Egy esetlegesen bekövetkező technikai meghibásodás esetén, melynek során meghiúsul a nézők által történő szavazás, a közönségdíjas kiválasztása a Szervező székházában tartózkodó kontrollcsoport feladata.
Az ilyen esetekben kártérítési igény nem nyújtható be sem Megbízóval, sem Szervezővel szemben.

A nyereményjátékkal kiegészített szavazáson való részvétel feltételei:
A szavazásban és egyben nyereményjátékban kizárólag az a személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:
a) magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, devizabelföldi, magyar állampolgár, és természetes személy (korlátozottan cselekvőképes vagy kiskorú nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek),
b) A szavazás során regisztrált/ letöltötte a TV2 Live applikációt és érvényes szavazatot adott le;
c) A Játékos:
– a szavazással kifejezetten elfogadja a nyereményjáték jelen részvételi feltételeit;
– tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a résztvevő az adatokat nem - vagy hiányosan, hibásan tölti ki, illetőleg ha azokon valótlan adatokat ad meg, a résztvevő jelentkezése érvénytelen;
– tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szervező és a Megbízó nem felelős a résztvevő által hiányosan, tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott semmilyen kárért, és az ebből eredő igényért;
– elfogadja valamint kifejezetten és visszavonhatatlanul - önként - hozzájárul, hogy a Szervező korlátozás nélkül nyilvánosságra hozza – nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként való közzététellel - a nyertes résztvevő személyes adatai közül a résztvevő nevét;
– tudomásul veszi, hogy a nyereményjátékban való részvétel, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatás a résztvevő részéről önkéntes.

A nyeremény:
A Miss Universe Hungary 2016 döntőjének szavazásában érvényesen résztvevők között, tehát akik a TV2 Live applikáción keresztül szavaztak, és egyebekben megfelelnek a részvételi feltételeknek, a szavazást követően 1 db gyémántgyűrűt sorsolunk ki a Caprice Dorottya Diamond Palace üzemeltetője, a Dorottya Diamond Palace Kft. felajánlásával.

Egyéb rendelkezések:
a) Szervező a meghatározottakon túl a Miss Universe Hungary 2016 döntője kapcsán más nyereményt nem sorsol, illetve a szavazásban resztvevő személyek részére a jelen Szabályzatban vállaltakon túl egyéb kötelezettséggel nem tartozik;
b) Szavazás megszervezésében és lebonyolításában – a nyeremény felajánlásán és a nyeremény után a hatályos törvények szerinti az adó- és járulékfizetési kötelezettségnek megfizetésén kívül - a Caprice Dorottya Diamond Palace üzemeltetője, a Dorottya Diamond Palace Kft. semmilyen formában és módon nem vesz részt, és azzal kapcsolatban semmilyen költséget sem visel, illetve felelősséget sem vállal;
c) a nyeremény más nyereménytárgyra és pénzösszegre nem váltható át, kereskedelmi forgalomba nem hozható, és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.

A Szervező kizárja felelősségét bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a szavazásban való részvétel során, a szavazás esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a szavazás során bekövetkezett hibákból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A nyeremények után a hatályos törvények szerinti az adó- és járulékfizetési kötelezettségnek megfizetése a nyeremény Felajánlóját terheli.

A Megbízó a nyeremény tekintetében szavatosságot és jótállást nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között érvényesítheti. A Megbízó kizárólag a nyeremény átadására vállal kötelezettséget.

A szavazók között kisorsolt nyeremény közzététele:
A szavazók között közjegyző jelenlétében sorsoljuk ki a Felajánló által biztosított nyereményt.
A nyereményre 5 szavazót sorsolunk ki, akik közül 4 szavazó tartaléknyertesnek minősül. A kisorsolt szavazókat a Megbízó a kisorsolás sorrendjében, a regisztráció során megadott e-mail címükre küldött e-mailben értesíti. Amennyiben a nyertes az értesítésre 3 munkanapon belül nem válaszol, a Megbízó ismételt e-mailes értesítést küld. Amennyiben a nyertes az ismételt értesítésre 3 munkanapon belül továbbra sem válaszol, elesik a nyereménytől. Az első tartalék nyertes értesítésére ebben az esetben kerül sor. Az első tartalék nyertes az általa megadott e-mail címen kerül kiértesítésre. Amennyiben az első tartalék nyertes az értesítésre 3 munkanapon belül nem válaszol, elesik a nyereménytől, és a következő tartalék nyertes kerül értesítésre. Amennyiben a következő tartalék nyertes az értesítésre 3 munkanapon belül nem válaszol, elesik a nyereménytől.
Minden játékban résztvevő tudomásul veszi és elfogadja az e-mailen történő tájékoztatás adta technikai korlátokat és az esetlegesen az e-mail, mint kommunikációs forma használatából fakadó hiányosságokat. Ilyen például az esetlegesen Spam mappába kerülő, vagy a nyertes e-mail fiókját tároló és fogadó mail server hibájából vagy a postafiók telítettsége miatt meg nem érkező vagy késedelmesen érkező értesítő e-mail, melyről adott esetben nem, vagy csak késve szerez tudomást a nyertes. A szavazásban résztvevők a jelentkezési határidő lejárta után nem érvényesíthetik követeléseiket, még tájékoztató e-mail birtokában, annak bemutatásával sem, a jelentkezési határidő elmulasztása jogvesztő. A Megbízó dokumentáltan küldi ki az értesítő e-maileket, felelősségét kizárja arra az esetre, ha az értesítő e-mail nem, vagy csak késve érkezik meg a címzetthez, tekintve, hogy a sikeres és időben történő kézbesítés feltétele nem egyoldalúan a küldő fél kompetenciája.
Ezen értesítési folyamat végén a nyertesek a http://www.missuniversehungary.hu/ weboldalon,a https://www.facebook.com/missuniversehungary2015
és a www.tv2.hu/missuniversehungary weboldalon kerül közzétételre a megadott név alapján, listázva.

A nyeremény átvétele:
Érvényes személyazonosító igazolvánnyal és lakcímkártyával, és nyereményről szóló értesítő e-mail másolatával / nyomtatott formájával lehetséges.

A nyeremény más nyereménytárgyra és pénzösszegre nem váltható át, kereskedelmi forgalomba nem hozható, és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.

Amennyiben a nyertest cselekvőképességét kizáró gondokság alá helyezték, illetőleg cselekvőképességében korlátozott, vagy kiskorú, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a gondnokával, törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A nyertes szavazó nyereményét a nyeremény tényéről küldött értesítő e-mailben rögzített helyen, és időben, azonosítását követően, személyesen veheti át.

A nyertes szavazó köteles együttműködni a Megbízóval, annak érdekében, hogy a nyeremény átadására a nyeremény tényéről küldött levélben foglalt helyen, és időben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Megbízó és a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Megbízó, a nyeremény átvételének lehetőségét a megküldött értesítő e-mail szerint egy időpontban tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem módosítható, így annak elmulasztása a nyertes Játékosra nézve jogvesztő.

A nyeremény átvételéhez szükséges utazás költségei a nyertes Játékost terhelik.

A nyereményhez tartozó a hatályos törvények szerinti az adó- és járulékfizetési kötelezettség megfizetése a nyeremény Felajánlójának a kötelezettsége, az nem terheli a nyertest.

A nyertes közszereplése
A nyertes tudomásul veszi és visszavonhatatlanul, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a nyeremény átadásáról és így róla kép-, hang-, és filmfelvétel készülhessen, amelyet a Szervező jogosult részben, vagy egészben időbeli, területi, és módbeli korlátozás nélkül – külön díj megfizetése nélkül – felhasználni. A felhasználás magában foglalja különösen, de nem kizárólag a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként való jogát, illetve bármely reklám-promóciójához való felhasználást is.

Adatkezelés
A nyertes engedélyezi, hogy a szavazás szervezése és eredményes lebonyolítása céljából a személyes adatait a Szervező az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”) foglaltaknak megfelelően kezelje, tárolja és dolgozza fel.
A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy neve megjelenjen a http://www.missuniversehungary.hu/ és a http://www.tv2.hu/missuniversehungary web oldalon és a https://www.facebook.com/missuniversehungary2015
Facebook oldalon.
A nyertes kijelenti, hogy a szavazás feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a szavazáshoz, illetve a nyeremény kiadásához kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a szavazáshoz /nyertesként való elismeréshez megadott személyes adatokat a szavazás lebonyolítása érdekében és nyertesként való elismeréséhez és az ehhez kapcsolódó panaszok, hatósági eljárások miatti szükséges mértékben nyilvántartsa, kezelje, tárolja és feldolgozza, 3. személy részére adatfeldolgozás, valamint a nyereményátadás céljából a Megbízónak és a nyeremény Felajánlójának továbbítsa.
A nyertes bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. Abban az esetben, ha a nyertes a nyeremény átadását követően a továbbiakban az adatai kezeléséhez mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból, valamint kérheti azok zárolását a Szervező székhelyén vagy az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban megadott elektronikus címen. A nyertes az Infotv-ben biztosított feltételek fennállása esetén tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, illetve jogai megsértése esetén, az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
Az adatbázis harmadik félnek – a fentiek kivételével és céllal - nem kerül átadásra.
A Szervező adatkezelési szabályzata az alábbi internetes linken érhető el:
http://tv2.hu/adatkezelesi_szabalyzat


Kizárások

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Megbízó és a Szervező, valamint a Felajánló tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, munkavállalói, megbízottai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, továbbá mindazok, akik részt vettek a szavazás és a nyeremény játék lebonyolításában és szervezésében. A Megbízónak és a Szervezőnek nem áll módjában a kizárt résztvevőket ellenőrizni, ezért a kizárással kapcsolatos felelősség és minden ezzel járó következmény minden esetben a résztvevőket terheli.

Vegyes rendelkezések
A Szervező fenntartja a jogot a műsorváltozásra. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzat feltételeit, vagy magát a szavazást és a nyereményjátékot módosítsa. A Szervező jogosult a szavazó felületet és a nyereményjátékot bármikor visszavonni. A Szervező a hatályos szabályzatot, illetve a játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat, vagy annak visszavonását a www.tv2.hu/missuniversehungary weboldalon teszi nyilvánossá. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért sem Szervező, sem Megbízó, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.
Ezt a szavazást a Facebook, Google Plus, Twitter, és Microsoft semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat az adatkezelő TV2 Média Csoport Kft. kezeli, azt semelyik közösségi média platform semmilyen formában nem kapja meg.

Ügyfélszolgálat, információk, elérhetőségek:
A TV2 Live szolgáltatással kapcsolatban a +36-1-336-55-45-ös telefonszámon elérhető ügyfélszolgálatánál lehet érdeklődni az adás ideje alatt. A Szervező a beérkező kérdéseket, észrevételeket feldolgozza és az egyes hívókat minden esetben visszahívja, a beérkező észrevételekről, kérdésekről a Szervező ügyfélszolgálata egyedi sorszámmal ellátott listát vezet. A Szervező ügyfélszolgálata a hívó által megadott hívószámon hívja vissza az ügyfeleket.

KÖZÖSSÉG
          MŰSORÚJSÁG