május 25.
Orbán

MŰSORAINK VIDEÓK TELJES FILMEK TELJES ADÁSOK MŰSORÚJSÁG SZÓRAKOZÁS TV2 INFÓ

MEGASZTÁR / JÁTÉKSZABÁLY

MEGASZTÁR10! SMS KVÍZ JÁTÉKSZABÁLYZAT

Műsorsorozatról röviden:

„MEGASZTÁR 10!” 6 epizódból/felvett adásból álló zenés, szórakoztató műsor, amely a „Megasztár” című műsorok győztes Megasztárjainak visszatekintése. A műsorsorozat minden epizódja egy-egy évadot idéz meg, a legmeghatározóbb pillanatokkal, a legszebb dalokkal, megfűszerezve az adott évad szereplőivel készült friss beszélgetésekkel.

A Megasztár10! adása 2014. március 15-től, hétről-hétre látható a TV2 műsorán.
Nézze a TV2-n a Megasztár10! adásait, küldje el SMS-ben az Ön által helyes válasznak vélt válasz kódját a Megasztár10! aktuális adásának környezetében feltett heti kvíz kérdésre és vegyen részt a nyereményjátékban!
A Megasztár10! SMS kvízjáték a TV2 műsorszolgáltatásában sugárzott Megasztár10! című műsorhoz – továbbiakban: Műsor - kapcsolódó nézői kvíz játék, amelyben a nézők otthonról kapcsolódhatnak be a játékba, így esélyt szerezve arra, hogy megnyerjék a műsor telefonos nézői feladványának aktuális heti nyereményét/eit. A játék normál díjas SMS játék!!!
Az SMS elküldésével a Megasztár10! SMS kvízjáték feltételei, játékszabályzata – ide értve a nyertes kisorsolásának módját, a nyertessé minősítés feltételeit, a nyeremény eljuttatásának módját – megismertnek és elfogadottnak tekintendők.

Az SMS kvízben egy kvíz kérdést kapnak a nézők. A kérdéshez két válaszlehetőség tartozik, amelyeket a kvíz játékban MEGA1 (első válaszlehetőség) és MEGA2 (második válaszlehetőség) kódok jelölnek. A játékban való részvételhez e kódok közül a helyesnek vélt válasz kódját kell elküldenie a nézőnek SMS-ben a 06-30-55-55-440-es normáldíjas számra, a műsor sugárzásának napján 24:00 óráig. A nyertesek sorsolása a sugárzást követő munkanapon 10 órakor történik.

A Megasztár10! aznapi vagy későbbi időpontban a TV2-n vagy más médiaszolgáltatásban megismételt adása alatt csak akkor van játékra lehetőség, ha az ismétlés sugárzásának időpontja a játék lezárásának időpontját megelőzi. A játék lezárása után érkező válaszok érvénytelenek, a játék lezárása után – tehát a Műsor sugárzási napjának 24:00 óra után - érkező válasz SMS-ek díját visszatéríteni nem áll módunkban! Érvénytelen az a válasz is, amely nem a meghirdetett válaszkódot tartalmazza, és az ilyen érvénytelen válasz díját sem térítjük vissza.

A helyes választ elküldők nyereményjátékban vesznek részt. Azok a telefonszámok, amelyről a fentiek szerint érvényes és helyes válasz érkezik, bekerülnek játék adatbázisába, és adatbázisból kisorsolt telefonszám(ok) jogosultja(i) megnyeri(k) a Műsor adásának környezetében sugárzott kvíz kérdéshez kapcsoltan meghirdetett heti nyereményt.

A kérdések a Megasztár10! adásának környezetében hallhatók és láthatók a válaszlehetőséggel és hozzá kapcsolt kódokkal együtt.

MEGA1 első válaszlehetőség
MEGA2 második válaszlehetőség

SMS szám: 06-30-55-55-440, normál díjas!
Normáldíjas szám ügyfélszolgálat: 06-1-371-4820
A nyerteseket a Telekom New Média Zrt. minden alkalommal telefonon értesíti, a nyertesek listája a szerkesztőségben megtalálható.

1. A Játék menete:

A Megasztár10! SMS kvízjátékban a Megasztár10! műsorának környezetében feltett kérdésre a helyesnek vélt válasz kódját kell a játékidőszak alatt elküldeni ahhoz, hogy a játékos esélyes legyen a kvíz kérdés megjelenítésénél bemutatott nyereményre, vagy nyeremények valamelyikére.

A játékidőszak a kérdés/válaszkódok/nyeremények meghirdetésétől aznap 24:00 óráig tart.
A helyes válaszok a sorsolást követő munkanapon legkésőbb 11:00 órától megtekinthetőek a Megasztár10! weboldalán a (www.tv2.hu/musoraink/megasztar) és a TV2text szolgáltatás 420. oldalán.

Csak a játékidőszak alatt lehet érvényes választ küldeni. Érvénytelen az a válasz, amely a játékidőszak lezárása után és/vagy nem a meghirdetett válaszkódot tartalmazza.

A játékos több választ is küldhet, ennek nincs akadálya. Ha a játékos a játékidőszak alatt többször is a helyes válaszkódot küldi el, akkor annyiszor kerül be az a telefonszám a nyereménysorsolási adatbázisba ahányszor erről a telefonszámról a helyes válaszkód megérkezett.

Az érvényes és helyes választ tartalmazó telefonszámokból képzett adatbázisból számítógépes – emberi közreműködés nélkül – véletlenszerű sorsolással kerül kisorsolásra az a telefonszám, amelynek jogosultja– ha egyébként a nyereményre való jogosultság egyéb feltételeinek megfelel – megnyeri a meghirdetett nyereményt. Több nyeremény meghirdetése esetén, ha a meghirdetés nem úgy történik, hogy azokat egy szerencsés játékos, illetve a kisorsolt nyertes nyeri meg, akkor a meghirdetett nyeremények száma szerint, több telefonszám kerül kisorsolásra.

Figyelem! A helyes válaszkódot tartalmazó SMS-ek minősülnek érvényesnek, ha azok a játékidőszak alatt az aggregátor társasághoz is megérkeznek. Tekintettel a különböző szolgáltatók kapacitására, a válaszok beérkezése különböző időt vehet igénybe!

2. Nyeremények:

A megnyerhető nyeremények – összhangban az előzőekkel – a kvíz kérdés, a kérdésekhez tartozó kódok meghirdetésekor kerülnek bemutatásra. Egy vagy több nyeremény is meghirdethető, a meghirdetéstől függően a több nyereményt egy nyertes vagy több nyertes nyeri meg, az utóbbi az általános.
A nyereménykép illusztráció, és a nyertes nem a képen konkrétan bemutatott nyereménytárgyat nyeri meg.

A jelen szabályzat a www.tv2.hu/musoraink/megasztar és a TV2text szolgáltatás 420. oldalán kerül közzé tételre, illetve tekinthető meg.

A válasz SMS elküldésével a játékos részéről jelen szabályzatot megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni.

A játék általános feltételei:

A Megasztár10! SMS kvízjátékban természetes személyek vehetnek részt, akik rendelkeznek SMS küldésére eszközzel; érvényes előfizetéssel. 14 éven aluliak a játékban törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetnek részt.

A nyeremény(ek) adatbázisaiból a Telekom New Média Zrt. véletlenszerűen - emberi beavatkozás nélkül - számítógéppel sorsolja ki azokat a telefonszámokat, amelynek birtokosa vagy jogosultja megnyeri a meghirdetett a nyereményeket.

Minden meghirdetett nyereményre 1 telefonszám (és egy pótnyertes telefonszám) kerül kisorsolásra, ennek megfelelően több nyeremény meghirdetése esetén - ha a meghirdetés nem úgy történik, hogy azokat egy szerencsés játékos nyeri meg a meghirdetett nyereményeket -, akkor a meghirdetett nyeremények száma szerint, több telefonszám kerül kisorsolásra.

A Megasztár10! SMS kvízjáték kisorsolt nyerteseit a Telekom New Média Zrt. a nyertes telefonszám felhívásával telefonon értesíti a nyereményük tárgyáról, valamint a nyeremény átvételének feltételeiről, a sorsolást követően, legkésőbb a Műsoradást követő munkanapon.

Amennyiben a hívás sikertelen, úgy a Telekom New Média Zrt. két további alkalommal újrahívja a nyertesként kisorsolt telefonszámot. Ha az összesen három próbálkozás mindegyike sikertelen, úgy az Telekom New Média Zrt. a kisorsolt pótnyertes telefonszámot hívja. Ennek értelmében tehát a kisorsolt játékos, illetve a kisorsolt telefonszám jogosultja akkor tekinthető nyertesnek és így jogosultnak a nyereményre, ha a tájékoztatás céljából történő megkeresés eredményes, a játékos a kisorsolt telefonszámon elérhető és a telefonbeszélgetés létrejön.

Ha a játékos felveszi a telefont, de azt leteszi, vagy megtagadja az alábbi folyamat, illetve adatrögzítés bármely lépését (nem adja meg személyes adatait), vagy a nyeremény eljuttatásához szükséges folyamat bármely lépését, akkor az ilyen „nyertesként” kisorsolt játékos a nyeremény kiadása iránti igényét elveszíti, és ilyen igénnyel nem léphet fel. Ebben az esetben a sorsoláskor már kisorsolt pótnyertes/nyertesek válhatnak jogosulttá a nyereményre.

További feltételek:

A nyertesnek akkor ismerhető el a játékos, ha az alábbi három információ közül legalább kettővel rendelkezik:

• ismeri az adott telefonszámot, ahonnan a szolgáltatást igénybe vette, illetve ezzel a telefonszámmal tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a Szolgáltatást (játékot) és azt bemutatja
• ismeri az előfizető vagy a kártyatulajdonos nevét, illetve ezzel a névvel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a Szolgáltatást és azt bemutatja
• ismeri a nyertes SMS vagy hívás küldésének időpontját, illetve ezzel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást

A kisorsolt nyertes minden esetben az informatikai rendszerben található hívószámon (ahonnan érkezett a szavazat) hívja vissza Telekom New Média Zrt.;

A nyeremény más nyereményre nem cserélhető és pénzre nem váltható át!

Ha a nyertes bármely okból visszautasítja a nyereményt – akár azért is, mert a nyeremény olyan, amely számára nem megfelelő vagy alkalmatlan, vagy a nyereménnyel kapcsolatos egyéb feltételeket nem tudja teljesíteni -, akkor a pótnyertesé lesz a nyeremény.

A nyertes a nyereménnyel kapcsolatban a szervezővel, a sugárzó szervezettel, a gyártóval, az aggregátor társaggal, a nyeremény felajánlóval szemben nem reklamálhat, igényt vagy követelést nem terjeszthet elő csak annyiban, hogy ha a fentiek szerinti valamennyi a nyeremény átvételéhez jogosító feltételnek megfelelt, akkor nyeremény számára történő kiadását követelheti.

A nyeremény tekintetében kellékszavatossági igénnyel a nyeremény felajánlóval szemben lehet fordulni, a szervező, a sugárzó szervezet, a gyártó társaság és a Telekom New Media Zrt. ezzel kapcsolatban a kizárja a felelősségét. A nyereménnyel kapcsolatban jótállási vállalás akkor van, ha nyereménnyel együtt ilyen jótállási vagy garancia okirat a nyereménnyel együtt átadásra vagy megküldésre kerül.

A Telekom New Média Zrt. a nyertes személyi adatait (név, lakcím, telefonszám) rögzíti és azt 90 napig őrzi meg.

A tárgynyeremény után az adó-és járulékfizetési kötelezettségnek a sugárzó szervezet tesz eleget.

A rossz kézbesítési cím megadása a nyertes kizárólagos felelőssége, és a rosszul megadott cím miatt nem reklamálhat azért, hogy nem került a nyeremény átadásra. Amennyiben a nyertes nyeremény átvételére a megbeszélt időpontban nem jelenik meg, és új időpont egyeztetése sem történt, akkor ez kizárólag a nyertes felelőssége, és elveszti az igényét a nyereményre. Személyes átvételnél kérhető, hogy a nyertes igazolja, jogosultságát a nyeremény átvételére személyi adatainak ellenőrzésre bocsátásával. Ennek megtagadása a nyeremény kiadása iránti jogosultság elvesztését vonja maga után.

A nyeremény kézbesítése vagy átadása a sorsolást követően 90 napon belül történik, a nyeremény átadására ettől eltérően a nyertessel megállapodott későbbi időpontban is sor kerülhet. Amennyiben a nyeremény olyan, amely felhasználási lehetősége időponthoz kötött, akkor a nyeremény olyan időpontban kerül átadásra, amely biztosítja, hogy azt a nyertes felhasználhassa.

A Megasztár10! SMS kvízjáték játékosai a játékban való részvétellel elfogadják – az SMS küldéssel - az alábbi oldalon található Adatvédelmi nyilatkozatot és hozzájárulnak ahhoz, hogy a sugárzó szervezet célhoz kötötten a személyes adataikat kezelje és megőrizze. A játékos az SMS küldésével hozzájárul ahhoz, hogy a megköszönő, illetve azt nyugtázó válaszüzenetben a műsorral kapcsolatos vagy más kereskedelmi üzeneteket is kapjon a TV2-től és a Megasztár10! című műsor kereskedelmi partnereitől, az ezzel kapcsolatos figyelmeztetés az kvíz kérdések nyilvánosságra kerülésekor a képernyőn is megjelenik, felhívva a nézők figyelmét erre a körülményre.

A felhasználó/játékos tájékoztatást az adatainak kezeléséről az ügyfélszolgálati elérhetőségeken kérhet, és ugyanitt kérheti az adatainak az adatkezelésből történő törlését is.

Adatkezelési szabályzat:
http://www.telekomnewmedia.hu/doc/adatvedelmi_tajekoztato.pdf weblapon érhető el.

A nyertes automatikusan beleegyezik, hogy az előzőek szerinti személyes adataikat az Telekom New Média Zrt. rögzítse, és azokat továbbítsa a sugárzó szervezet részére kizárólag a nyereményátadás/kézbesítés céljából.

A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy neve és lakhelye (csak a település) megjelenjen a Megasztár10! weboldalán a (www.tv2.hu/musoraink/megasztar) és a TV2text szolgáltatás 420. oldalán. Ez a hozzájárulás nem jelenti azt, hogy a nyertes ezeken a platformokon feltétlenül megjelenik, a Megasztár10! SMS kvízjáték nyerteseinek listája a szerkesztőségnél található, ők őrzik.

Ha a Megasztár10! SMS kvízjátékban való részvételével a játékos részéről a játék tisztességtelen befolyásolásának szándéka, bűncselekmény elkövetése valószínűsíthető, vagy vele szemben alapos a gyanú a játékkal kapcsolatos visszaélésre – ide értve a távközlési csalást is - vagy bűncselekmény elkövetésére (függetlenül attól, hogy indult-e büntető eljárás,vagy történt-e feljelentés), akkor az ilyen játékos telefonszáma, amelyről a SMS küldi ebből a játékból és minden a TV2-n vagy további telefonos alkalmazásból letiltható, illetve letiltásra kerül. Amennyiben ilyen telefonszám kerül nyertesként kisorsolására (mert az alapos gyanúról csak a sorsolást követően történt tudomásszerzés), akkor a nyeremény kiadása megtagadható. Ezekben az esetekben büntető feljelentésre kerül sor.

A jelen szabályzatot, a játék menetét, a nyereményre való jogosultság feltételei bármikor megváltoztathatóak. A változtatásról a nézők a Műsorból vagy kvíz kérdés meghirdetésekor értesülhetnek, valamint a módosított szabályzatot ugyanazokon a platformokon elérhetők, mint a jelen szabályzat. A módosítás azonban nem érintheti a már szerzett jogokat, és nem lehet visszamenő hatályú.

A Megasztár10! SMS kvízjáték bármikor felfüggeszthető vagy beszüntethető, a játékban való részvétel feltételei megváltoztathatók. A változtatásról a nézők a Műsorból, a kérdés feltételekor, a Műsor website-ról és a TV2 internetes oldaláról értesülhetnek.

Felfüggesztés vagy megszüntetés esetén a szerzett jogok, tehát az ez előtt megszerzett/megnyert nyereményre, illetve annak kiadására való jogosultság nem veszik el.

A SZOLGÁLTATÁS technikai kivitelezése; SZAVATOSSÁG, GARANCIA

A játék önálló számítástechnikai rendszeren fut. A rendszer a mobil szolgáltatóktól bérelt vonalakon bonyolítja a be-, és kimenő SMS forgalmakat. Telekom New Média Zrt. az SMS-ek feldolgozását, a válasz SMS-ek tartalmát saját hardware, és software rendszerén belül kezeli. A szolgáltatáshoz kapcsolódó játék előírásoknak megfelelő lebonyolítását a Telekom New Média Zrt. a mindenkori hatályos törvények és jogszabályok betartásával szavatolja.

A 06-30-55-55-440-es számra küldendő SMS díja a Telenor és Vodafone előfizetőknek alapdíjas (azaz a felhasználó tarifacsomagja szerinti T-Mobile hálózatába küldött SMS díját fizeti), a T-Mobile ügyfeleknek fix díjas, mely bruttó 40 Ft./SMS. Bővebb információ:
http://www.t-mobile.hu/static/DocumentStore/lakossagi/tarifak/elofizeteses/dijszab.pdf

Ügyfélszolgálat, információk, elérhetőségek:

A szolgáltatással kapcsolatban a Telekom New Média Zrt. 06-1-371-4820-as telefonszámon elérhető ügyfélszolgálatánál lehet érdeklődni 0-24 óra között. A Telekom New Média Zrt. a beérkező kérdéseket, észrevételeket feldolgozza és az egyes hívókat minden esetben visszahívja, a beérkező észrevételekről, kérdésekről a Telekom New Média Zrt. ügyfélszolgálata egyedi sorszámmal ellátott listát vezet. Telekom New Média Zrt. ügyfélszolgálata a hívó által megadott hívószámon hívja vissza az ügyfeleket.
 

KÖZÖSSÉG
          MŰSORÚJSÁG