július 22.
Magdolna

MŰSORAINK VIDEÓK TELJES FILMEK TELJES ADÁSOK MŰSORÚJSÁG SZÓRAKOZÁS TV2 INFÓ KARRIER TV2 AKADÉMIA
KORHATÁROS SZERELEM
Nyerj Korhatáros szerelem relikviákat!
 Visszautasíthatatlan lehetőség! Most megnyerheted a sorozat relikviáit! Számtalan szuper tárggyal készültünk Nektek! Játssz Velünk hétről hétre! RAJONGÓKNAK KÖTELEZŐ! 

korhataros2_nyeremenyjatek.jpg

A nyereményjátékok szervezője és lebonyolítója:


TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1145 Budapest, Róna u. 174. Cégjegyzékszám: 01-10-049017) (a továbbiakban TV2)


A játék időtartama:
2018.10.12 -től az utolsó epizód vetítése utáni 6. napig. 
Részvétel és a játék menete:
A játékban azok vehetnek részt, akik a játék időtartama alatt eleget tesznek a felhívásban foglaltaknak.
A Korhatáros szerelem 2. évadának minden epizódjához kapcsolódóan a Szervező feltesz egy kérdést.

A helyes választ a korhatarosjatek@tv2.hu emailcímre kell elküldeni az epizódot követő hét csütörtök 12.00 óráig. 


A nyereményjátékban a TV2 dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. Amennyiben a sorsolás eredményeként a nyereményből kizárt szavazó kerül ki nyertesként, akkor a pótnyertes lesz a sorsolás nyertese.
Sorsolás:
A sorsolási adatbázisba azok a természetes személy játékosok kerülnek be, akik a felhívásban foglaltaknak eleget tesznek. 18 éven aluliak a játékban törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetnek részt. A nyereménysorsolási adatbázisból a nyertes sorsolását számítógép végzi. A nyertesek névsorát a játék lezárását követően a csatorna hivatalos weboldalán tesszük közzé. A sorsolásra a Korhatáros szerelem 2. évada adott epizódjának első sugárzását követő csütörtökön 14 órakor kerül sor.


A rossz személyazonosítók miatt a nyeremény átvételének ellehetetlenülése miatt nem vállalunk felelősséget.
A TV2 a nyeremény átvételről e-mailben tájékoztatja a nyertest.
Amennyiben a nyertes a nyereményt visszautasítja, akkor új nyertest sorsolunk ki.
Amennyiben a nyertes a nyereményről szóló értesítést követő 24 órán belül nem válaszol a TV2 megkeresésére, úgy elesik a nyereménytől és a kisorsolt pótnyertes válik jogosulttá a nyereményre.
A résztvevők az oldal használatával egyidejűleg hozzájárulnak ahhoz, hogy a TV2 a játékosok személyes adatait nyilvántartásba vegye és a játék, illetve a sorsolás lebonyolítása és dokumentálása céljából, valamint későbbi promóció céljából 5 évig nyilvántartsa.
További harmadik személyeknek a TV2 ezen információkat, illetve személyes adatokat nem adja ki. A TV2 kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályok betartásával kezeli (//tv2.hu/adatkezelesi_szabalyzat ).
A résztvevők a játék kérdésére a válasz elküldésével automatikusan elfogadják a kiírás, illetve a játékszabályzat feltételeit, a játékhoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a Játékhoz megadott személyes adatokat a Szervező a játék lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje.
A nyeremény:

A kérdésekre helyesen válaszolók között a Szervező kisorsol 1-1 darab a sorozattal kapcsolatos relikviát.
A nyeremény más nyereménytárgyra vagy készpénzre nem váltható át. A nyertessel a kapcsolatot a TV2 veszi fel.


Esetleges technikai problémák:
A Szervező nem vállal felelősséget kapcsolódási, hardver, valamint más egyéb, a játék használata során felmerülő technikai problémák miatt. A Szervező nem vállal felelősséget azért sem, ha az alábbiakban felsorolt egy vagy több ok miatt a játékos kapcsolódása sikertelen, vagy az adott pillanatban technikai probléma miatt lehetetlenné válik a játék:
- Felhasználó oldali hálózati túlterhelés,
- Játékot kiszolgáló rendszer túlterheléséből adódó kapcsolódási hiba
- Előre nem látható külső behatások kapcsán
- Emberi mulasztásból, vagy elektronikus hibából adódó probléma és
- Bármilyen nem rendeltetésszerű használatból fakadó hiba esetén a TV2 fenntartja magának a jogot a jelen játékszabály módosítására és kiegészítésére az adott játék megkezdése előtt, a változtatást a játék meghirdetésénél teszi közzé. Fenntartja azt a jogot is, hogy a fent rögzített időtartam alatt a játékot bármikor beszüntesse.

A játékos a játékra való regisztrációjával elismeri, hogy a játék online játék leírását és a játékszabályzatát, illetve a játék szabályait megismerte, azokat magára nézve is kötelező érvényűnek elfogadta és a játékkal kapcsolatban reklamációval nem élhet.
A Szervező nem vállal felelősséget azért sem, ha a nyereményről szóló értesítésre az internetes kapcsolat meghibásodása vagy a levelező program hibája miatt a Nyertes a megadott időn belül nem tud reagálni.

Nyerteseink:

1. hét: Kadenszky Szabina

2. hét: Mecseki Mónika Judit

3.hét: Csillag Réka

4.hét: Murvai Mariann

5.hét: Kőrősi Miklós

6. hét: Ványi Anna Vivien

7.hét: Kakócz Ádám

8. hét: Závodi Krisztina

9.hét: Fekete Flóra

A TV2 fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a játék oldalain. A Szervező bármely, a jelen játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.
TV2.hu - Adatkezelési szabályzat:
//tv2.hu/adatkezelesi_szabalyzat

Korhatár: 16 év

2018. október 12. 23:20

Címkék: korhatáros szerelem   nyereményjáték
hirdetés
KÖZÖSSÉG
          MŰSORÚJSÁG