február 23.
Alfréd

MŰSORAINK VIDEÓK TELJES FILMEK TELJES ADÁSOK MŰSORÚJSÁG SZÓRAKOZÁS TV2 INFÓ KARRIER TV2 AKADÉMIA
HELLO HOLLYWOOD - NÁVAI ANIKÓVAL
A Hello Hollywood nyereményjáték játékszabályzata
Februárban Návai Anikó és a Hello Hollywood valóra váltotta egy filmrajongó álmát!

KÍVÁNCSI VAGY, HOGY KI LETT A JÁTÉK NYERTESE? KATTITNS, ÉS NÉZD MEG A VIDEÓT!

ELŐZMÉNYEK:

Azok közül a nézők közül, akik játszanak és helyesen válaszolnak a február 4-i, 11-i és 18-i adásokban feltett kérdésekre az adás napján este nyolcig, egy szerencsés játékos február 28-án elrepülhet Los Angelesbe és március 4-én részt vehet az egyik legnagyobb Oscar partin, ahol akár személyesen is találkozhat sztárokkal és filmes szaktekintélyekkel. A mindhárom kérdésre helyest választ adó – az utazási feltételeknek megfelelő - 90. válaszadó lesz a nyertes. A győztest a február 25-i adásban hirdetik ki. A játékszabályért görgess lejjebb!


Részvételi szabályzat
A Hello Hollywood nyereményjáték szervezője a kArton.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 18. fszt. 2. Cégjegyzékszáma: 01-09-976842 Adószáma: 23758687-2-41, a továbbiakban, mint Szervező). A nyereményjáték lebonyolítását a Szervező végzi.

A nyereményjáték menete és a résztvevő játékosok
A nyereményjátékban kizárólag valós e-mail címmel rendelkező, 21. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy vehet részt (a továbbiakban játékos). A nyereményjátékban a nyereményjátékból kizárt személyek nem vehetnek részt. Minden e-mail cím és minden természetes személy egyszer vehet részt a nyereményjátékban. Amennyiben a nyereményjáték során kiderül, hogy valamely játékos hamis adatokkal próbál részt venni a játékban, vagy ugyanazon e-mail címmel többször küld választ, úgy a Szervező azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból.

A Szervező munkavállalói és azok közeli hozzátartozói, továbbá a nyereményjáték lebonyolításában résztvevő további megbízottak, valamint egyéb, a lebonyolításban részt vevő személyek és azok közeli hozzátartozói a nyereményjátékban nem vehetnek részt.

A nyereményjáték keretében Szervező 2018. február 4., 11. és 18. napján a TV2 médiaszolgáltatáson adásba kerülő Hello Hollywood című műsoraiban egy-egy kérdést tesz fel a játékban részt venni kívánók felé. Amennyiben a játékos a Hello Hollywood február 4., 11. és 18. napján adásba kerülő műsorainak napján 20 óráig minden itt írt napon az adott napon feltett kérdésre a helyes választ e-mailben megküldi Szervező által megadott hehotv2@gmail.com e-mail címre, úgy részt vesz a nyereményjátékban.

A nyertes kiválasztása és a nyeremény

Mivel 2018-ban az OSCAR díjátadó ünnepség 90. alkalommal kerül megrendezésre, ezért az a játékos, aki mindhárom feltett kérdésre a fenti határidőn belül helyes választ ad és a harmadik, a 2018. február 18-i adásban feltett kérdésre 90. beérkezett üzenetet küldi, a nyereményjáték győztese lesz (a továbbiakban nyertes). Amennyiben nem érkezik 90 helyes válasz, úgy aki mindhárom feltett kérdésre a fenti határidőn belül helyes választ ad és a harmadik, a 2018. február 18-i adásban feltett kérdésre 30. beérkezett üzenetet küldi, nyertes lesz. A nyertes a Hello Hollywood 2018. február 25-i adásában kerül kihirdetésre, melynek során a nyertes neve a fent írt műsorszámban elhangzik, melyhez a játékosok kifejezetten hozzájárulnak. Szervező legkésőbb 2018. február 21. napjáig felveszi a kapcsolatot a nyertessel, amelynek keretében a Szervező egyeztetést kezd a nyeremény átadásának körülményeiről a nyertes részére. Amennyiben nyertes legkésőbb 2018. február 24. napjáig nem felel meg valamely, jelen szabályzatban írt részvételi feltételnek, vagy a nyertes játékossal 2018. február 21. 23:59 percéig a kapcsolatfelvétel sikertelen, úgy a 91.-ként (illetve ha nem érkezett 90 helyes válasz, úgy 31-ként) beérkezett email küldőjét hirdetik nyertesnek, mint pótnyertest. A nyertes a nyereményt másra nem ruházhatja át, a nyeremény pénzre nem váltható. A nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó- és járulékterhek megfizetése a Szervezőt terheli.

A győztes az alábbi nyereményt tudhatja magáénak:

  • Repülőjegy, melyet a Hello Hollywood című produkció gyártója, a kArton.hu kft. biztosít (repülőjegy 2018. február 28. napján Los Angelesbe és 2018. március 5. napján Budapestre
  • Limuzin szerviz a Los Angelesi Repülőtérről a szállodába és a hazautazás napján a szállodából a repülőtérre
  • szállás egy 4 csillagos hollywoodi hotelben, és
  • a 2018.március 4. napján megrendezésre kerülő OSCAR viewing partyn (az Oscar-díjátadó napján a 20th Century Fox Stúdió által rendezett hivatalos Oscar-party) a Szervező által történő részvétel teljes körű megszervezése és biztosítása. (a továbbiakban együttesen nyeremény)

A nyeremény igénybevételéhez – tekintettel annak jellegére – a nyertesnek érvényes útlevéllel kell rendelkeznie, illetve az útlevél érvényességének legalább az USA-ban való tartózkodás időtartamára kell szóljon, továbbá ESTA belépési engedélyre alkalmasnak kell lennie az Amerikai Egyesült Államok területére történő belépés érdekében. A régi típusú (kék) útlevél és az ideiglenes útlevelet vízumköteles. Amennyiben a nyertes ezekkel nem rendelkezik, vagy a belépési engedély megadására nem alkalmas, arra később válik alkalmatlanná vagy azt bármely oknál fogva nem kapja meg és emiatt a nyereményét nem tudja igénybe venni, úgy azért a Szervező semmilyen felelősséggel nem tartozik. A nyertesnek a megfelelő ruházatról, a vízum/ESTA kezelési költségéről, költőpénzről magának kell gondoskodnia.

Záró rendelkezések
A nyereményjátékban való részvétellel a játékosok kifejezetten elismerik, hogy maradéktalanul ismerik és kifejezetten elfogadják a jelen Részvételi szabályzatban foglalt rendelkezéseket.

A nyereményjátékkal összefüggő egyes adatkezelési és adatfeldolgozási feladatokat, a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően Szervező látja el. Valamennyi játékban részt vevő a nyereményjátékban történő részvétellel, azaz a hehotv2@gmail.com e-mail címre elküldött emaillel kifejezetten hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdésének a.) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. Szervező a játékosok email címét, a nyertes nevét, emailcímét és telefonszámát kezeli 2018. március 10. napjáig a játék sikeres lebonyolítása céljából. Szervező a személyes adatokat a Google szerverein tárolja (Google LLC; székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok), a Google adatvédelmi irányelvéről itt tájékozódhat: https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/
A Szervező a játékosok egyidejű tájékoztatása mellett jogosult a nyereményjátékot megszüntetni, felfüggeszteni, vagy jelen Részvételi Szabályzatot kiegészíteni és/vagy módosítani. A mindenkor hatályos Részvételi Szabályzat a https://hu-hu.facebook.com/hollywoodbol/ oldalon érhető el. A Szervező jogosult a nyeremény átadásának részben vagy egészben történő megakadályozására, ha a nyereményjáték során visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos bármely módon rosszhiszeműen jár el, továbbá vis maior esetén.

Szervező kijelenti, hogy a nyereményjátékkal kapcsolatosan a Hello Hollywood című műsort sugárzó TV2 médiaszolgáltatás médiaszolgáltatóját, a TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1145 Budapest, Róna utca 174.; cégjegyzékszám: 01-10-049017) semmilyen felelősség nem terheli, a médiaszolgáltatóval szemben a nyereményjátékkal kapcsolatos semminemű igény nem támasztható.

Budapest, 2018. január 30.
kArton.hu kft.
Szervező

Korhatár: 12 év

2018. február 2. 15:15

Címkék: hello hollywood návai anikóval   játékszabályzatKÖZÖSSÉG
          


MŰSORÚJSÁG