február 17.
Donát

MŰSORAINK VIDEÓK TELJES FILMEK TELJES ADÁSOK MŰSORÚJSÁG SZÓRAKOZÁS TV2 INFÓ

BEZÁR A BAZÁR! / MINDIG TV JÁTÉK

JÁTÉKSZABÁLYZAT

A nyereményjátékok szervezője és lebonyolítója:
TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1145 Budapest, Róna u. 174. Cégjegyzékszám: 01-10-049017)
(a továbbiakban TV2)

A játék időtartama:
2018. április 16-tól 2018. május 25-ig, a Bezár a Bazár c. műsor alatt (TV2).

A nyeremény:
A játékosok között hetente kisorsolunk egy 10.000,-Ft értékű Mömax vásárlási utalványt

Részvétel és a játék menete: A játékban azok vehetnek részt, akik un. HbbTV-képes smart TV készülékkel rendelkeznek, illetőleg a készülékhez kapcsolódó internet-szolgáltatást igénybe veszik, továbbá a MinDig TV ingyenes csomag használói vagy a MinDig TV Extra csomag előfizetői (a továbbiakban: Feltételek).

Akinél a Feltételek adottak, a Bezár a bazár c. műsor ideje alatt a TV2 csatornára kapcsoláskor a nézőt egy felugró szöveg vagy kép figyelmezteti a játék elérhetőségére. A távirányító piros gombjának megnyomásával osztott képernyőn jelenik meg az interaktív játékfelület.

A játékos a TV készülék távirányítójának gombjai segítségével tud játszani, a játék célja tárgyak ’kivitele’ egy virtuális helyiségből meghatározott idő alatt. A rendelkezésre álló időt egy visszaszámláló óra mutatja. Ha a játékos az összes tárgyat ki tudta vinni, akkor egy következő képernyőre lép át. Ezen a képernyőn tud regisztrálni a nyereménysorsolásra telefonszámának megadásával. Amennyiben nem sikerül időre teljesíteni a feladatot, újra játszhat.

A nyereményjátékban a TV2 dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. Amennyiben a sorsolás eredményeként a nyereményből kizárt szavazó kerül ki nyertesként, akkor a pótnyertes lesz a sorsolás nyertese.

Sorsolás:
A sorsolási adatbázisba azok a természetes személy játékosok kerülnek be, akik a felhívásban foglaltaknak eleget tesznek. 18 éven aluliak a játékban törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetnek részt, és a nyereményüket törvényes képviselőjük veheti át. A nyereménysorsolási adatbázisból a nyertes sorsolását a Szervező 3 fős sorsolási bizottsága végzi minden héten hétfőn. A nyertesek névsorát a játék lezárását követően a https://tv2.hu/musoraink/bezar_a_bazar oldalán tesszük közzé.

A nyeremény más nyereménytárgyra vagy készpénzre nem váltható át. A nyertessel a kapcsolatot a nyereményt felajánló MMXH Lakberendezési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 86-88.) veszi fel.

A rossz személyazonosítók miatt a nyeremény átvételének ellehetetlenülése miatt nem vállalunk felelősséget.

Amennyiben a nyertes a nyereményt visszautasítja, akkor új nyertest sorsolunk ki.
Amennyiben a nyertes a hétfőnkénti sorsolást követően kedd 12.00 óráig nem reagál a TV2 telefonhívására, úgy elesik a nyereménytől.


Esetleges technikai problémák:
A Szervező nem vállal felelősséget kapcsolódási, hardver, valamint más egyéb, a játék használata során felmerülő technikai problémák miatt. A Szervező nem vállal felelősséget azért sem, ha az alábbiakban felsorolt egy vagy több ok miatt a játékos kapcsolódása sikertelen, vagy az adott pillanatban technikai probléma miatt lehetetlenné válik a játék:
- Felhasználó oldali hálózati túlterhelés,
- Játékot kiszolgáló rendszer túlterheléséből adódó kapcsolódási hiba
- Előre nem látható külső behatások kapcsán
- Emberi mulasztásból, vagy elektronikus hibából adódó probléma és
- Bármilyen nem rendeltetésszerű használatból fakadó hiba esetén a TV2 fenntartja magának a jogot a jelen játékszabály módosítására és kiegészítésére az adott játék megkezdése előtt, a változtatást a játék meghirdetésénél teszi közzé. Fenntartja azt a jogot is, hogy a fent rögzített időtartam alatt a játékot bármikor beszüntesse. A játékos a játékra való regisztrációjával elismeri, hogy a játék online játék leírását és a játékszabályzatát, illetve a játék szabályait megismerte, azokat magára nézve is kötelező érvényűnek elfogadta és a játékkal kapcsolatban reklamációval nem élhet.
A Szervező nem vállal felelősséget azért sem, ha a nyereményről szóló értesítésre az internetes kapcsolat meghibásodása miatt a Nyertes a megadott időn belül nem tud reagálni.

A résztvevők a telefonszámuk önkéntes megadásával automatikusan elfogadják a kiírás, illetve a jelen játékszabályzat feltételeit, a játékhoz kapcsolódó adatkezelés célját megértették és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a Játékhoz megadott személyes adatokat (név és emailcím) a TV2 a játék lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje, valamint későbbi promóció céljából 5 évig nyilvántartsa.

A játék technikai hátterét az „ANTENNA HUNGÁRIA” Zrt. (székhely: 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33., a továbbiakban: AH) biztosítja, így adatfeldolgozóvá válik oly módon, hogy a játékosok telefonszámai az AH információs rendszereibe érkezik és tárolódik addig, amíg hetente, a játék időtartam alatt, de legfeljebb a játék befejezését követő 7 napig az AH át nem adja azokat a Szervező részére.
Az AH a személyes adatok kezelése során mint adatfeldolgozó jár el, e tevékenységét az Adatkezelő utasításainak megfelelően végezi, és személyes adatokat kizárólag a fent írt célra használhatja, azokkal kizárólag olyan műveleteket végezhet, amelyek a fentiek szerinti tevékenység ellátáshoz szükségesek.

A fentieken túl további harmadik személyeknek a TV2 ezen információt nem adja ki. A TV2 kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályok betartásával kezeli

A TV2 fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a játék oldalain. A Szervező bármely, a jelen játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.
TV2.hu - Adatkezelési szabályzat:
//tv2.hu/adatkezelesi_szabalyzat


KÖZÖSSÉG
          MŰSORÚJSÁG