február 22.
Gerzson

MŰSORAINK VIDEÓK TELJES FILMEK TELJES ADÁSOK MŰSORÚJSÁG SZÓRAKOZÁS TV2 INFÓ

BEZÁR A BAZÁR! / JÁTÉKSZABÁLY

Nézd a Bezár a bazár! című vetélkedőt, és nyerj hajóutat!

undefined

A játékba kerüléshez két dolgot várunk tőled:

1. Nézd figyelmesen a TV2 csatornáján 2018. április 9-15. között a Bezár a bazár! vetélkedőt, mert a képernyőn a vetélkedő epizódjai alatt egy-egy kód fog többször felbukkanni, ezt a megjelenő kódot kell majd feltölteni a játék felületén, a www.tv2.hu/bezarabazar oldalon.

A kódokat 2018. április 15. 23:59-ig lehet feltölteni a játék felületén.

Nyeremény
Azok között, akik helyesen töltenek fel 2018. április 9-15. között a képernyőn látható aktuális kódok közül kettőt, egy maximum 2 fő részére szóló hajóutat sorsolunk ki. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség a nyereményt felajánló partnert terheli. A nyeremény részleteiről itt tájékozódhat. A kikötői illetéket és a helyszínen fizetendő kötelező borravalót – ellentétben a csatolt linken megtalálható leírásban foglaltakkal - a nyereményt felajánló partner állja, míg az extra alkoholfogyasztás és a biztosítás a nyertes költsége.

                                                         A Bezár a bazár! nyereményjáték nyertese: 
                                                                     
        Hermány-Boros Nikolett
                                          A nyertest a TV2 a kód feltöltésekor megadott email-címén értesíti.

Részletek, a játékszabály:

A nyereményjátékok szervezője és lebonyolítója:

TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1145 Budapest, Róna u. 174. Cégjegyzékszám: 01-10-049017) (a továbbiakban TV2)

A játék időtartama: 2018. április 9-15.

A kódok feltöltésének határideje: 2018. április 15. 23:59

Részvétel, a játék menete:

A játékban azok vehetnek részt, akik a megadott határidőn belül a tv2.hu/bezarabazar weboldalra a képernyőn látott négy kódból kettőt helyesen töltenek fel.

A nyereményjátékban a TV2 dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. Amennyiben a sorsolás eredményeként a nyereményből kizárt szavazó kerül ki nyertesként, akkor a pótnyertes lesz a sorsolás nyertese.

Sorsolás:

A nyereménysorsolási adatbázisból a nyertes sorsolását számítógép végzi. A nyertes nevét a műsor hivatalos weboldalán (tv2.hu/bezarabazar) tesszük közzé, a sorsolást követően, 24 órán belül.

Amennyiben a nyertes a nyereményt visszautasítja, akkor új nyertest sorsolunk ki.

A nyertest a TV2 a kód feltöltésekor megadott email-címén értesíti. Amennyiben a nyertes a sorsolást követő 24 órán belül nem jelentkezik vissza, nem reagál e-mailes megkeresésünkre, úgy elesik a nyereménytől.

A résztvevők a kódok feltöltésével automatikusan elfogadják a kiírás, illetve a jelen játékszabályzat feltételeit, a játékhoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a Játékhoz megadott személyes adatokat (név és emailcím) a TV2 a játék lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje, valamint későbbi promóció céljából 5 évig nyilvántartsa.

További harmadik személyeknek a TV2 ezen adatokat nem adja ki. A TV2 kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályok betartásával kezeli. (//tv2.hu/adatkezelesi_szabalyzat ).

Esetleges technikai problémák:
A Szervező nem vállal felelősséget kapcsolódási, hardver, valamint más egyéb, a játék használata során felmerülő technikai problémák miatt. A Szervező nem vállal felelősséget azért sem, ha az alábbiakban felsorolt egy vagy több ok miatt a játékos kapcsolódása sikertelen, vagy az adott pillanatban technikai probléma miatt lehetetlenné válik a játék:

- Felhasználó oldali hálózati túlterhelés,

- Játékot kiszolgáló rendszer túlterheléséből adódó kapcsolódási hiba

- Előre nem látható külső behatások kapcsán

- Emberi mulasztásból, vagy elektronikus hibából adódó probléma és

- Bármilyen nem rendeltetésszerű használatból fakadó hiba esetén a TV2 fenntartja magának a jogot a jelen játékszabály módosítására és kiegészítésére az adott játék megkezdése előtt, a változtatást a játék meghirdetésénél teszi közzé. Fenntartja azt a jogot is, hogy a fent rögzített időtartam alatt a játékot bármikor beszüntesse. A játékos a játékra való regisztrációjával elismeri, hogy a játék online játék leírását és a játékszabályzatát, illetve a játék szabályait megismerte, azokat magára nézve is kötelező érvényűnek elfogadta és a játékkal kapcsolatban reklamációval nem élhet.

A Szervező nem vállal felelősséget azért sem, ha a nyereményről szóló értesítésre az internetes kapcsolat meghibásodása vagy a levelezőprogram hibája miatt a Nyertes a megadott időn belül nem tud reagálni.

A TV2 fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a
Szervező közzéteszi a játék oldalain.

A Szervező bármely, a jelen játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

TV2.hu - Adatkezelési szabályzat: //tv2.hu/adatkezelesi_szabalyzat


KÖZÖSSÉG
          MŰSORÚJSÁG