május 21.
KonstantinVideók Szereplők I. évad
Videók Szereplők I. évad

Ázsia Expressz: játssz velünk!


Nézd az Ázsia Expressz adását, válaszolj helyesen kérdésünkre, hogy eséllyel indulhass a hetente kisorsolásra kerülő 100.000 forint értékű bevásárló kuponért, amit akár a karácsonyi készülődéshez is felhasználhatsz. A fődíjat se hagyd nálunk, szállj versenybe minimum 5 helyes válasszal a kétfős wellness-üdülésért is! Gördíts a részletekért!

Tóth Gyöngyvér
Nyereménye: egy 100.000 forint értékű vásárlási utalvány
A játékszabályért görgess lejjebbTóth Hyöngyvér
Nyereménye: egy 100.000 forint értékű vásárlási utalvány
A játékszabályért görgess lejjebb szombatig várunk ezen a felületen, a helyes válaszokat a műsor kezdetétől 21.30-ig van lehetőséged elküldeni. A heti nyeremények sorsolására mindig hétfőn kerül sor.

AE_koszonjuk_720.jpg

2017.12.18-i sorsolásunk nyertesei:
Gárdonyi Dóra
Nyereménye a fődíj: 2 főre szóló 2 éjszakás (péntek-szombat) wellness hétvége 4* szállodában, félpanziós ellátással és ingyenes parkolási lehetőséggel az IBUSZ jóvoltából

A játékszabályért görgess lejjebb


Tóth Gyöngyvér
Nyereménye: egy 100.000 forint értékű vásárlási utalvány
A játékszabályért görgess lejjebb

2017.12.11-i sorsolásunk nyertese:
Iván Mihály
Nyereménye: egy 100.000 forint értékű vásárlási utalvány
A játékszabályért görgess lejjebb

2017.12.04-i sorsolásunk nyertese:
Magyar Melinda (pótnyertes)
Nyereménye: egy 100.000 forint értékű vásárlási utalvány
A játékszabályért görgess lejjebb

2017.12.04-i sorsolásunk nyertese:
Domokos Antalné
Nyereménye: egy 100.000 forint értékű vásárlási utalvány
A játékszabályért görgess lejjebb

RÉSZLETEK, A JÁTÉKSZABÁLY:

A nyereményjátékok szervezője és lebonyolítója:

TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1145 Budapest, Róna u. 174. Cégjegyzékszám: 01-10-049017) (a továbbiakban TV2)

A játék időtartama:
2017.11.28-tól 2017.12.16-ig – naponta új kérdésekkel frissülés szerint, heti sorsolásokkal.

Heti nyeremény: 100.000 forint értékű vásárlási utalvány

Fődíj:  2 főre szóló 2 éjszakás (péntek-szombat) wellness hétvége 4* szállodában, félpanziós ellátással és ingyenes parkolási lehetőséggel az IBUSZ jóvoltából
Fődíj sorsolása: 2017.12.18-án.

Részvétel:
A játékban azok vehetnek részt, akik a megadott határidőn belül a tv2.hu/azsiajatek weboldalon az helyesen válaszolnak az űrlapon megfogalmazott kérdésre.
A heti nyereménysorsolásban való részvételhez legalább egy helyes válasz szükséges az adott héten feltett napi kérdések kapcsán.
A Fődíj sorsolásában azok vehetnek részt, akik a teljes időszak alatt (2017.11.28-tól 2017.12.16-ig) legalább 5 alkalommal helyes választ küldtek.
A nyereményjátékban a TV2 dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. Amennyiben a sorsolás eredményeként a nyereményből kizárt szavazó kerül ki nyertesként, akkor a pótnyertes lesz a sorsolás nyertese.

Az egyes játékok időtartama:
A meghirdetett napi játék időtartama az Ázsia Expressz hivatalos fb-oldalán, az aktuális nyereményjátékról szóló-posztban olvasható, valamint a tv2.hu/azsiajatek oldalon. Az ott jelzett időszak alatt lehet érvényes választ küldeni, és amennyiben a válasz helyes is, akkor a felhasználó játékos részt vesz a nyereménysorsoláson.

A játék menete:
A játék keretében a felhasználók a tv2.hu/azsiajatek oldalon található űrlapon feltett kérdésre válaszolhatnak. A játékos minden kérdést csak egyszer válaszolhat meg. A játékos egy helyes válasszal csak egyszer kerül be a sorsolási adatbázisba. A játékidő előtt és után küldött válaszok nem érvényesek.

Sorsolás:
A helyes és érvényes választ adók kerülnek be a vonatkozó játék heti nyereménysorsolási adatbázisába. A nyereménysorsolási adatbázisból a nyertes sorsolását számítógép végzi. A nyertesek névsorát a csatorna hivatalos weboldalán tesszük közzé, a sorsolást követően, 24 órán belül.

A heti sorsolások időpontja:
2017.12.04.
2017.12.11.
2017.12.18.

Amennyiben a nyertes a nyereményt visszautasítja, akkor új nyertest sorsolunk ki.
Amennyiben a nyertes a sorsolást követő 24 órán belül nem jelentkezik vissza, nem reagál e-mailes megkeresésünkre, úgy elesik a nyereménytől.

A résztvevők a játék kérdésére a válasz elküldésével automatikusan elfogadják a kiírás, illetve a jelen játékszabályzat feltételeit, a játékhoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a Játékhoz megadott személyes adatokat (név és emailcím) a TV2 a játék lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje, valamint későbbi promóció céljából 5 évig nyilvántartsa.

További harmadik személyeknek – ide nem értve a TV2 megbízásából eljáró Adatfeldolgozót – a TV2 ezen információt nem adja ki. A TV2 kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályok betartásával kezeli (//tv2.hu/adatkezelesi_szabalyzat ).

A résztvevők a játék kérdésére a válasz elküldésével automatikusan elfogadják a kiírás, illetve a játékszabályzat feltételeit.

Esetleges technikai problémák:
A Szervező nem vállal felelősséget kapcsolódási, hardver, valamint más egyéb, a játék használata során felmerülő technikai problémák miatt. A Szervező nem vállal felelősséget azért sem, ha az alábbiakban felsorolt egy vagy több ok miatt a játékos kapcsolódása sikertelen, vagy az adott pillanatban technikai probléma miatt lehetetlenné válik a játék:
- Felhasználó oldali hálózati túlterhelés,
- Játékot kiszolgáló rendszer túlterheléséből adódó kapcsolódási hiba
- Előre nem látható külső behatások kapcsán
- Emberi mulasztásból, vagy elektronikus hibából adódó probléma és
- Bármilyen nem rendeltetésszerű használatból fakadó hiba esetén a TV2 fenntartja magának a jogot a jelen játékszabály módosítására és kiegészítésére az adott játék megkezdése előtt, a változtatást a játék meghirdetésénél teszi közzé. Fenntartja azt a jogot is, hogy a fent rögzített időtartam alatt a játékot bármikor beszüntesse. A játékos a játékra való regisztrációjával elismeri, hogy a játék online játék leírását és a játékszabályzatát, illetve a játék szabályait megismerte, azokat magára nézve is kötelező érvényűnek elfogadta és a játékkal kapcsolatban reklamációval nem élhet.

A TV2 fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a játék oldalain.

A Szervező bármely, a jelen játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.
TV2.hu - Adatkezelési szabályzat:
//tv2.hu/adatkezelesi_szabalyzat

Korhatár: 12 év

Címkék:

2017. november 28. 18:38