App-Játékszabály


'APPRA MAGYAR' MŰSOR JÁTÉKSZABÁLYZAT
2017.11.23.

undefined

Köszönjük, hogy szavaztatok az Appra magyar! játékában! Az applikációban voksoló, regisztrált felhasználók között sorsoltunk.

Napi nyertes:

2017.12.16.
Kelemen Rita (nyereménye 1 millió forint)

2017.12.15.

Ható Laura (nyereménye 1 millió forint)

2017.12.14.
Pesti Zsuzsanna (nyereménye 1 millió forint)

2017.12.13.
Debreceni Máté
Pótnyertes: Szabó Attila (nyereménye 1 millió forint)

2017.12.12.
Vörösné Lukács Éva (nyereménye 1 millió forint)

2017.12.09.
Ladányi Henrietta (nyereménye 1 millió forint)

2017.12.08.

Gyuricsné László Andrea ((nyereménye 1 millió forint)

2017.12.07.
Bőke Éva 
Pótnyertes: Zsolnay Bernadett (nyereménye 1 millió forint)

2017.12.06.
Mag Mária (nyereménye 1 millió forint)

2017.12.05.
Dráviczki Márton (nyereménye 1 millió forint)

2017.12.02.
Dubánné Vámosi Zsuzsanna  (nyereménye 1 millió forint)

2017.12.01.
Majoros Melinda (nyereménye 1 millió forint)

2017.11.30.
Fekete Csenge
Pótnyertes: Ács Krisztián (nyereménye 1 millió forint)

2017.11.29.
Varga Timi (nyereménye 1 millió forint)

2017.11.28.
Hájas Vivien (nyereménye 1 millió forint)

2017.11.25.
Németh Horváth Mária (nyereménye 1 millió forint)

2017.11.24.
Nagy Katalin (nyereménye 1 millió forint)

2017.11.23.
Berente Hanga (nyereménye 2 millió forint)

2017.11.21.
Vasas Kristóf
Pótnyertes: Török Gábor (nyereménye 1 millió forint)

1. Műsorsorozatról röviden:
Az „Appra magyar” a TV2 csatorna saját fejlesztésű, műfajteremtő , élő interaktív showműsora (a továbbiakban: Műsor), amelyben sztárvendégek a stúdióban, a nézők a TV2 LIVE applikációján keresztül élőben, azonnali eredménnyel a Műsor ideje alatt döntenek arról, hogy a Műsorban feltett kérdésekről mit gondolnak. A TV2 fenntartja a műsor és szabályváltoztatás jogát. A műsorváltozásról, menetéről a TV2 műsorából, valamint a tv2.hu oldalról értesülhetnek a nézők és a résztvevők.
A nézők a TV2 LIVE applikáción keresztül leadott voksaikkal az élő adással egyidőben játszhatnak - amely befolyásolja a műsor menetét-, szavazhatnak – és nem utolsó sorban – nyerhetnek.

I. ALAPFOGALMAK:

„Appra magyar!” szavazás a TV2 Live alkalmazással

A műsorban elhangzó kérdésekre IOS és Android rendszerű készülékekre ingyenesen letölthető TV2 LIVE applikáción szavazhatnak.
A szolgáltatás lényege, hogy a résztvevők az általuk választott, az Appra magyar! műsorsorozatban elhangzó kérdésekre a felkínált válaszlehetőségek közül kiválasszák azt, amellyel leginkább egyetértenek.

Minden olyan résztvevő, aki regisztrált, és legalább egy érvényes szavazatot leadott egy élő adás során az általa kiválasztott bármelyik válaszlehetőségre, az részt vesz az adott napi- és heti nyeremények kisorsolásában.

A nyeremények pontos listájáról a TV2 műsorából, valamint a tv2.hu oldalról értesülhetnek a nézők.

Az „Appra magyar!” szavazás szolgáltatás szervezője a TV2 Média Csoport Zrt. (székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174) a továbbiakban: „TV2”.

Résztvevők
A szavazást igénybevevő személyeket a későbbiekben résztvevőknek nevezzük.

Az „Appra magyar!” szavazásban természetes személyek vehetnek részt, akik rendelkeznek az alkalmazás letöltéséhez és megfelelő működtetéséhez alkalmas eszközzel és a TV2 Live applikációs szabályzat rendelkezéseinek megfelelnek.


II. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA:

1. A szolgáltatás igénybevételének menete és megvalósulása
- A szavazat csak akkor minősül érvényesnek, ha az a szavazási időszak alatt (a szavazás indításától annak felfüggesztéséig vagy lezárásáig) a TV2 zárt rendszerébe megérkezik. Tekintettel a különböző szolgáltatók hálózati kapacitására, a szavazat beérkezése szolgáltatókként eltérő időt vesz igénybe. A sikeres szavazást az alkalmazásban a „Köszönjük a szavazatodat!” felirat jelzi.

- SMS küldésével, email küldésével, illetve telefonhívással a szavazásban nem lehet részt venni.

- A „Appra magyar!” szavazás részvételi feltételeit, szabályzatát – ide értve a megnyerhető nyereményeket, a nyertes sorsolásának módját, a nyeremény kiadásával kapcsolatos feltételeket, azok eljuttatásának módját, valamint a nyertessé minősítés feltételeit - a résztvevők részéről megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni, figyelemmel arra, hogy azok tartalmának megismerése és elfogadása a szavazás feltétele.

2. A résztvevő számára igénybevehető szolgáltatás menete:

- A résztvevő a szavazatküldéssel hozzájárulását adja, hogy a szervező értesítésekben tájékoztassa a résztvevőt a további szavazásokról és a műsorral, nyereményekkel vagy a támogatókkal kapcsolatos fontosabb üzenetekről. Az üzenetekben kereskedelmi információt és szöveges hirdetést is elhelyezhet a TV2.

- A szavazás megindításától annak lezárásáig – a továbbiakban: szavazási időszak – egy felhasználói azonosítóval egy eszközről csak egy szavazat adható le.

3. A szolgáltatás időtartama

- Az Appra magyar! szavazás szolgáltatás csak az élő adás alatt, meghatározott időszakokban vehető igénybe.

- A szavazatszámlálás, illetve összesítés minden szavazásindításkor újra kezdődik.

- A szavazási etapon belül a szavazási lehetőség a TV2 döntése értelmében - újabb bejelentést követően - határozatlan ideig az élő adás alatt meghosszabbítható; erről az élő adásban a műsorvezető tájékoztatja a nézőket.

- Az egyes adásokhoz tartozó szavazási etapok kommunikálása minden esetben az élő műsorban és az alkalmazásban is megtörténik; azt követően, hogy az alkalmazásban küldött üzenettel vagy a műsorvezető által az élő adásban közöltekkel a szavazást lezárta, a továbbiakban már érvényes szavazat nem küldhető.

- Érvényes szavazatnak azok a beérkezett és feldolgozott szavazatok számítanak, amelyek a szavazás indítása és lezárása közötti időtartam alatt érkeztek meg a TV2 által üzemeltetett technikai rendszerbe. A TV2 az egyes szavazási etapokról elkülönített adatbázist tárol.

- A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy egy-egy szavazási etapon belül részeredményeket közöljön, illetve az egyes etapokon belül részszavazásokat indítson és zárjon. A szavazás indítása/lezárása, felfüggesztése, újraindítása részszavazás elrendelése és lezárása tekintetében az élő adásban elhangzó időpontok az irányadók.

III. NYEREMÉNYEK, AZ EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE, NYERTES

1. A nyeremények

Az Appra magyar! műsorsorozatban a résztvevők által a műsor élő adásában indított szavazáson a résztvevő által kiválasztott bármelyik válaszlehetőségre érvényes szavazatot beküldők között az adásban és az adás műsorelőzeteseiben ismertetett és bemutatott napi- és heti nyeremények kerülnek kisorsolásra. A nyeremény bemutatása illusztráció és arra szolgál, hogy azt a résztvevők/potenciális résztvevők megismerhessék.

A nyereményjátékban a TV2 dolgozói és alvállalkozói, valamint mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. Amennyiben a sorsolás eredményeként a nyereményből kizárt szavazó kerül ki nyertesként, akkor a pótnyertes lesz a sorsolás nyertese.

A napi- és heti nyeremények az adott élő adás(ok)hoz kapcsolt, illetve abban elindított és még abban az adásban lezárt szavazási etapokban érvényes szavazatot küldők között kerülnek kisorsolásra, akik regisztráltak, és legalább egy érvényes szavazatot küldtek.

Azok között a résztvevők között (I. ALAPFOGALMAK), akik helyes formában adták le a „Appra magyar!” szavazásban érvényes szavazatukat, a TV2 a számítógépes véletlenszerű algoritmus segítségével kisorsolja a nyerteseket. A sorsolásokra a napi nyereményeknél az utolsó szavazási etap lezárása után kerül sor, a heti nyereményeknél az adott heti utolsó élő adást követően kerül sor.

Napi nyeremények: a megadott e-mail és azonosító minden résztvevő esetében annyiszor kerül be a sorsolási adatbázisba, ahány érvényes szavazatot küldött be egy élő adás alatt.

Heti nyeremények: a megadott e-mail és azonosító minden résztvevő esetében annyiszor kerül be a sorsolási adatbázisba, ahány érvényes szavazatot küldött be az adott heti élő adások alatt.

A napi nyeremény a játék ideje alatt bruttó 1.000.000,- Ft (azaz bruttó egymillió forint).

2017. 11. 23. napján a napi nyeremény bruttó 2.000.000,- Ft (azaz bruttó kétmillió forint).

Minden egyes nyeremény tekintetében a fentiek szerint kerül a nyertes kisorsolásra.

A nyeremény más nyereménytárgyra nem váltható át.

Az Appra magyar! szavazási szolgáltatás kisorsolt nyertesét a TV2 e-mailben kiértesíti nyereményük tárgyáról, illetve a nyeremény átvételének feltételeiről.
A nyertes az azonosítását követően illetve nyertessé nyilvánítása után a TV2 vagy megbízottja juttatja el/adja át a nyereményeket.

A résztvevő a szavazatának elküldésével elküldésével tudomásul veszi, hogy esetleges nyertesként történő kiválasztása esetén a nyeremények átadásáról kép, hang/filmfelvétel készülhet, amelyet a TV2, vagy a TV2 által meghatározott más médiaszolgáltató korlátozás nélkül bemutathat. Az adás időpontjáról felek közvetlenül állapodnak meg. Résztvevő egyben feltétlen hozzájárulását is adja ezen felvételek rögzítéséhez, azok egészének és részleteinek felhasználásához, valamint TV2 vagy általa meghatározott személy által bármely, így különösen reklám és egyéb promóciós célú felhasználásához, bármely technikával történő nyilvánossághoz közvetítéséhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez idő-, tér- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás, vagy bármely egyéb ellenszolgáltatás nélkül. A nyertesnek a promóciós szereplésekre a játék lezárását követően 90 napig rendelkezésre kell állnia.

A nyeremények után a hatályos törvények szerinti az adó- és járulékfizetési kötelezettségnek a Szervező tesz eleget.

A TV2 fenntartja a jogot a nyeremények/nyereménytárgyak megváltoztatásra, más nyeremények meghirdetésére, a nyeremények törlésére, kevesebb vagy több nyeremény meghirdetésére. A változásról a nézők a Műsorban értesülhetnek.

2. A nyertes definiálása
Nyertesnek ismeri el a TV2 azt a nyereménysorsoláson kisorsolt résztvevőt, aki érvényes szavazatot adott le és Közösségi Fiókjához tartozó emailcímre küldött emailre a 3. pontban írt határidőig válaszol.

3. A nyertes kiértesítése:

A „Appra magyar!” szavazás kisorsolt nyerteseit a TV2 a nyertes megadott azonosítójára küldött e-mail üzenet formájában értesíti a nyereményük tárgyáról, valamint a nyeremény átvételének feltételeiről, a sorsolást követően egy napon (24 órán) belül, vagy az adást követő első munkanapon. A sorsoláskor egy pótnyertes kerül kisorsolásra.
Amennyiben a nyertes nem jelentkezik be a megadott azonosítóra küldött e-mail üzenet kiküldését követő napon 10 óráig, úgy a TV2 a pótnyertest értesíti. Ebben az esetben a pótnyertesnek az e-mail üzenet kiküldésének napján 20 óráig kell visszajeleznie. Ennek értelmében tehát a kisorsolt résztvevő, illetve a kisorsolt azonosító (e-mail cím) jogosultja akkor tekinthető nyertesnek és így jogosultnak a nyereményre, ha a tájékoztatás céljából történő megkeresés eredményes, a résztvevő visszajelzett a megkeresésre.

Ha a résztvevő megtagadja az adatrögzítés bármely lépését (nem adja meg személyes adatait, vagy a nyeremény eljuttatásához szükséges folyamat bármely lépését), akkor az ilyen „nyertesként” kisorsolt résztvevő a nyeremény kiadása iránti igényét elveszíti, és ilyen igénnyel a későbbiekben sem léphet fel. Ebben az esetben a sorsoláskor már kisorsolt pótnyertes/nyertesek válhatnak jogosulttá a nyereményre.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a nyereményről szóló értesítésre az internetes kapcsolat meghibásodása vagy a levelező program hibája miatt a nyertes a megadott időn belül nem tud reagálni.

4. A nyeremények kifizetésének, illetve kiadásának feltétele:

A sikeres kiértesítés alkalmával beazonosított nyertes a személyes adatait az alábbiak szerint köteles megadni:

- név; anyja neve; születési hely és idő;
- nyilatkozat az adólevonásokhoz,
- A beazonosított nyertes személyesen, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással erre feljogosított személy útján egyeztethet a nyeremény átvételéről.

- Amennyiben a nyertes nem magyar állampolgár, úgy tudomásul veszi, hogy pénznyereményét a TV2 akkor tudja kifizetni, ha rendelkezik magyar adóazonosító jellel.

A TV2 kijelenti, amennyiben a nyertes kiskorú, a nyeremény átvétele érdekében helyette és nevében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:12§-ban meghatározottak szerint törvényes képviselője jogosult a szükséges írásbeli jognyilatkozat megtételére, illetve a nyereménytárgy átvételére.

5. A nyereményigény érvényesítése

Ha a nyertes bármely okból visszautasítja a nyereményt – akár azért is, mert a nyeremény olyan, amely számára nem megfelelő vagy alkalmatlan, vagy a nyereménnyel kapcsolatos egyéb feltételeket nem tudja teljesíteni -, akkor a pótnyertesé lesz a nyeremény.

A nyertes a nyereménnyel kapcsolatban a szervezővel, a gyártóval, a nyeremény felajánlóval szemben igényt vagy követelést nem terjeszthet elő, csak annyiban, hogy ha a fentiek szerinti valamennyi, a nyeremény átvételéhez jogosító feltételnek megfelelt, akkor a nyeremény számára történő kiadását követelheti.
A nyeremény kézbesítése vagy átadása a sorsolást követően, de legkésőbb 90 napon belül történik. A nyeremény átadására ettől eltérően a nyertessel megállapodott későbbi időpontban is sor kerülhet.

IV. ADATKEZELÉS

A nyertes engedélyezi, hogy a szavazás szervezése és eredményes lebonyolítása céljából a személyes adatait a TV2 az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően kezelje, tárolja a hatályos adójogi szabályoknak megfeleően és feldolgozza.
A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy neve és lakhelye (csak a település) megjelenjen a http://www.tv2.hu oldalon.

A nyertes kijelenti, hogy a szavazás feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a szavazáshoz, illetve a nyeremény kiadásához kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a szavazáshoz /nyertesként való elismeréshez megadott személyes adatokat a szavazás lebonyolítása érdekében és nyertesként való elismeréséhez és az ehhez kapcsolódó panaszok, hatósági eljárások miatti szükséges mértékben nyilvántartsa, kezelje, tárolja és feldolgozza, az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. (székhely: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 64-66., cégjegyékszám: 01-09-299581) részére adatfeldolgozás, a nyereményátadás céljából a TV2-nek és nyereményfelajánlónak továbbítsa, továbbá az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16., nyilvántartási szám: 01-02-0003269) részére kizárólag anonim módon, statisztikai célokra.

A nyertes bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. Abban az esetben, ha a nyertes a nyeremény átadását követően a továbbiakban az adatai kezeléséhez mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból a TV2 székhelyén vagy az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban megadott elektronikus címen.

Az adatbázis harmadik félnek – a fentiek kivételével és céllal - nem kerül átadásra.

A TV2 adatkezelési szabályzata az alábbi internetes linken érhető el:
http://tv2.hu/adatkezelesi_szabalyzat

V. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A hibás vagy a szolgáltatás időtartamán kívül beérkezett szavazatokat a TV2 nem tudja figyelembe venni.

VI. Műsorváltozás és egyéb változtatási jogok

A TV2 fenntartja a jogot, hogy a műsorváltozásra, amely értelmében jogosult más napokon és rendszerességgel és akár kevesebb adásszámmal a műsorsorozatot sugározni.
Minden változtatásról a műsorsorozatban előzetesen értesülhetnek a résztvevők, illetve a nézők. A változtatások esetén a jelen szabályzat átdolgozásra kerül és ugyanazokon a platformokon kerül közlésre és meghirdetésre, mint a jelen szabályzat.

A változtatások a résztvevők szerzett jogait nem érinthetik.

VII. A SZOLGÁLTATÁS technikai kivitelezése; SZAVATOSSÁG, GARANCIA

A szavazás önálló számítástechnikai rendszeren fut. A szolgáltatáshoz kapcsolódó szavazás előírásoknak megfelelő lebonyolítását a mindenkor hatályos törvények és jogszabályok betartásával szavatolja a TV2.

A résztvevő a szavazással kapcsolatban jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszi, elfogadja, és egyben kijelenti, hogy abban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt.

A TV2 fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a szavazást annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a szavazás esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a TV2 közzéteszi a Műsor oldalain. A résztvevő felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A TV2 bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.

Ügyfélszolgálat, információk, elérhetőségek:

A szolgáltatással kapcsolatban a +36-1-336-55-45 -ös telefonszámon elérhető ügyfélszolgálatánál lehet érdeklődni az adás ideje alatt. A TV2 a beérkező kérdéseket, észrevételeket feldolgozza és az egyes hívókat minden esetben visszahívja, a beérkező észrevételekről, kérdésekről a TV2 ügyfélszolgálata egyedi sorszámmal ellátott listát vezet. A TV2 ügyfélszolgálata a hívó által megadott hívószámon hívja vissza az ügyfeleket.© 2019 TV2 Zrt.    |    Impresszum    |    Adatkezelési szabályzat    |    Felhasználói szabályzat    |    Kereskedelmi információk