szeptember 27.
Adalbert

MŰSORAINK VIDEÓK TELJES FILMEK TELJES ADÁSOK MŰSORÚJSÁG SZÓRAKOZÁS TV2 INFÓ KARRIER TV2 AKADÉMIA


AKTÍV / JÁTÉK

AKTÍV VÉLEMÉNYKÉRDÉS: 2016. DECEMBER 23., PÉNTEK:

ÖN ODAFIGYEL AZ ÜNNEPEK ALATT ARRA, HOGY EGÉSZSÉGES ÉTELEKET EGYEN?

A1 IGEN - 

A2 NEM - 

NYEREMÉNY 2016.12.19. - 12. 23. között

Napi nyereményünk: 
- egy 5000 Ft értékű Eezyspiritz italízesítő csomag a Speedy Drinks felajánlásából, 
- egy 5000 Ft értékű Wiskers Cat Pub ajándékkupon a catpub.hu jóvoltából.  

Heti nyereményünk
- egy wellness pihenés a marokkói hangulatú Mesés Shiraz Hotelben a Wellness.hu jóvoltából!

Nézze a TV2-n az Aktív adásait, küldje el a szavazatát az Aktív adásában feltett napi véleménykérdésre és vegyen részt a nyereményjátékban! Szavazzanak és játsszanak velünk!

Küldje el szavazatát az „Aktív” című TV2-n sugárzott műsorban feltett, a műsor aznapi adásával kapcsolatos véleménykérdésre a 06-30-555-5440-es normáldíjas számra a műsor első sugárzásának végéig. A nyertesek sorolása a sugárzási munkanapon 15:30-kor történik. Az Aktív című műsorhoz kapcsolódó véleményszavazásban csak a meghirdetett szavazási időszakban lehet részt venni! A szavazás lezárása után érkező szavazatok érvénytelenek, a szavazatok díját visszatéríteni nem áll módunkban!

A szavazók nyereményjátékban vesznek részt. A szavazók telefonszámai bekerülnek egy adatbázisba, és adatbázisból kisorsolt telefonszám(ok) jogosultja(i) megnyeri(k) az adásban meghirdetett a napi vagy heti nyereményt.

A kérdések az Aktív adásaiban hallhatók és láthatók a szavazási lehetőséggel és kódokkal együtt.


A1 első válaszlehetőség,
A2 második válaszlehetőség


SMS szám: 06-30-55-55-440
alapdíjas szám
Információ: www.tv2.hu, és a TV2 Text 215. oldalán
Ügyfélszolgálat: 06-1-372-4950


A nyerteseket a Telekom New Média Zrt. minden alkalommal telefonon értesíti, a nyertesek listája a szerkesztőségben megtalálható.

1. Napi szavazás és nyereményjáték

A napi szavazási időszak alatt érvényes szavazatot küldők között kerülnek a napi nyeremény(ek) kisorsolásra.
Az Aktív véleményszavazásban csak az Aktív aznapi adásában feltett kérdésre lehet szavazni. A szavazási időszak hétköznap a műsorban aznapi napi szavazásra feltett kérdés nyilvánosságra kerülésétől az aznapi műsor első eredeti sugárzásának végéig tart. A véleményszavazás végeredménye a sorsolás után legkésőbb a következő munkanap 11:00 óráig megtekinthető az Aktív weboldalán a (www.aktiv.hu) és a TV2text szolgáltatás 215. oldalán.

Csak a szavazási időszak alatt lehet érvényes szavazatot beküldeni és csak érvényes szavazatot leadó szavazók telefonszámai kerülnek be a sorsolási adatbázisba.

A szavazó játékososok aznapi első eredeti adás alatt több szavazatot is küldhetnek. Az érvényesen szavazók telefonszámaiból képzett adatbázisból számítógépes – emberi közreműködés nélkül – véletlenszerű sorsolással kerül kisorsolásra az a telefonszám, amelynek jogosultja– ha egyébként a nyereményre való jogosultság egyéb feltételeinek megfelel – megnyeri az adásban meghirdetett nyereményt. Több nyeremény meghirdetése esetén, ha a meghirdetés nem úgy történik, hogy azokat egy szerencsés szavazó, illetve a kisorsolt nyertes nyeri meg, akkor a meghirdetett nyeremények száma szerint, több telefonszám kerül kisorsolásra. A szavazási időszak lezárása/vége után küldött szavazatok érvénytelennek. Érvénytelen SMS-ek még a meg nem hirdetett kóddal és/vagy másik SMS számra küldött szavazatok/SMS-ek.
Az érvénytelen SMS-ek után az SMS díja felszámításra kerül, illetve az SMS díját a szolgáltató kiszámlázza.

Figyelem! A szavazatok akkor minősülnek érvényesnek, ha azok a szavazási időszak alatt az aggregátor társasághoz is megérkeznek. Tekintettel a különböző szolgáltatók kapacitására, a szavazatok beérkezése különböző időt vehet igénybe!

2. Heti nyeremény:

A heti nyeremény sorsolási adatbázisába azok az SMS, illetve telefonszámok kerülnek be, amelyekről a tárgyhéten érvényes szavazat érkezett. A heti nyeremény tekintetében a telefonszám annyiszor kerül be az adatbázisba, ahány érvényes szavazat érkezett erről a számról.
A napi és a heti nyeremények az adásban kerülnek meghirdetésre és illusztráció formájában bemutatásra. Az adásban bemutatott nyereménykép illusztráció, és nem a képen konkrétan bemutatott nyereménytárgy kerül nyereményként átadásra.
A jelen szabályzat a www.tv2.hu, az tv2.hu/aktiv és a TV2text szolgáltatás 215. oldalán kerül közzé tételre, illetve tekinthető meg.
Az SMS szavazat elküldésével a szavazó játékos részéről jelen szabályzatot megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni.


A szavazás általános feltételei:


Az Aktív véleményszavazásban természetes személyek vehetnek részt, akik rendelkeznek SMS küldésére, vagy híváskezdeményezésre alkalmas eszközzel; érvényes előfizetéssel. 14 éven aluliak a szavazásban törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetnek részt.


Közös szabályok:


Mind a napi nyeremény(ek) mind a heti nyeremény(ek) adatbázisaiból a Telekom New Média Zrt. véletlenszerűen - emberi beavatkozás nélkül - számítógéppel sorsolja ki azokat a telefonszámokat, amelynek birtokosa vagy jogosultja megnyeri a meghirdetett napi- illetve heti nyereményeket.

Minden meghirdetett nyereményre egy telefonszám (és egy pótnyertes telefonszám) kerül kisorsolásra, jelentős értékű nyeremény sorsolásánál– több nyeremény meghirdetése esetén, ha a meghirdetés nem úgy történik, hogy azokat egy szerencsés szavazó nyeri meg, akkor a meghirdetett nyeremények száma szerint, több telefonszám kerül kisorsolásra.

Az Aktív véleményszavazás kisorsolt nyerteseit az Telekom New Média Zrt. a nyertes telefonszám felhívásával telefonon értesíti a nyereményük tárgyáról, valamint a nyeremény átvételének feltételeiről, a sorsolást követően, legkésőbb az adást követő munkanapon. A telefonhívást a Telekom New Média Zrt. rögzíti.

Amennyiben a hívás sikertelen, úgy a Telekom New Média Zrt. két további alkalommal újrahívja a nyertes számát. Ha az összesen három próbálkozás mindegyike sikertelen, úgy az Telekom New Média Zrt. a pótnyertest/pótnyerteseket értesíti. Ennek értelmében tehát a kisorsolt szavazó, illetve a kisorsolt telefonszám jogosultja akkor tekinthető nyertesnek és így jogosultnak a nyereményre, ha a tájékoztatás céljából történő megkeresés eredményes, a szavazó elérhető és a telefonbeszélgetés létrejön.

Ha felveszi a telefont, de azt leteszi, vagy megtagadja az alábbi folyamat, illetve adatrögzítés bármely lépését (nem adja meg személyes adatait), vagy a nyeremény eljuttatásához szükséges folyamat bármely lépését, akkor az ilyen „nyertesként” kisorsolt szavazó a nyeremény kiadása iránti igényét elveszíti, és ilyen igénnyel nem léphet fel. Ebben az esetben a sorsoláskor már kisorsolt pótnyertes/nyertesek válhatnak jogosulttá a nyereményre.

További feltételek:

A nyertesnek ismeri el a Telekom New Média Zrt. azt a résztvevőt, aki érvényes szavazatot adott le és az alábbi három információ közül legalább kettővel rendelkezik:
- ismeri az adott telefonszámot, ahonnan a szolgáltatást igénybe vette, illetve ezzel a telefonszámmal tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a Szolgáltatást és azt bemutatja;
- ismeri az előfizető vagy a kártyatulajdonos nevét, illetve ezzel a névvel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a Szolgáltatást és azt bemutatja;
- ismeri a nyertes SMS vagy hívás küldésének időpontját, illetve ezzel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást,
- a kisorsolt nyertes minden esetben az informatikai rendszerben található hívószámon (ahonnan érkezett a szavazat) hívja vissza Telekom New Média Zrt.;

A nyeremény más nyereményre nem cserélhető és pénzre nem váltható át!

Ha a nyertes bármely okból visszautasítja a nyereményt – akár azért is, mert a nyeremény olyan, amely számára nem megfelelő vagy alkalmatlan, vagy a nyereménnyel kapcsolatos egyéb feltételeket nem tudja teljesíteni -, akkor a pótnyertesé lesz a nyeremény.

A nyertes a nyereménnyel kapcsolatban a szervezővel, a sugárzó szervezettel, a gyártóval, az aggregátor társaggal, a nyeremény felajánlóval szemben nem reklamálhat, igényt vagy követelést nem terjeszthet elő csak annyiban, hogy ha a fentiek szerinti valamennyi a nyeremény átvételéhez jogosító feltételnek megfelelt, akkor nyeremény számára történő kiadását követelheti. A nyeremény tekintetében nincs kellékszavatossági, jótállási vállalás, hacsak ezzel ellentétben a nyereménnyel együtt ilyen jótállási vagy garancia okirat nem kerül átadásra vagy megküldésre.

A Telekom New Média Zrt. a nyertes személyi adatait (név, lakcím, telefonszám) rögzíti és azt 90 napig őrzi meg.
A tárgynyeremény után az adó-és járulékfizetési kötelezettségnek a sugárzó szervezet tesz eleget.

A rossz kézbesítési cím megadása a nyertes kizárólagos felelőssége, és a rosszul megadott cím miatt nem reklamálhat azért, hogy nem került a nyeremény átadásra. Amennyiben a nyertes nyeremény átvételére a megbeszélt időpontban nem jelenik meg, és új időpont egyeztetése sem történt, akkor ez kizárólag a nyertes felelőssége, és elveszti az igényét a nyereményre. Személyes átvételnél kérhető, hogy a nyertes igazolja, jogosultságát a nyeremény átvételére személyi adatainak ellenőrzésre bocsátásával. Ennek megtagadása a nyeremény kiadása iránti jogosultság elvesztését vonja maga után.

A nyeremény kézbesítése vagy átadása a sorsolást követően 90 napon belül történik, a nyeremény átadására ettől eltérően a nyertessel megállapodott későbbi időpontban is sor kerülhet.

Az Aktív véleményszavazás résztvevői a szavazásban való részvétellel elfogadják – az SMS küldéssel - az alábbi oldalon található Adatvédelmi nyilatkozatot és hozzájárulnak ahhoz, hogy a sugárzó szervezet célhoz kötötten a személyes adataikat kezelje és megőrizze. A szavazó az SMS küldésével hozzájárul ahhoz, hogy a szavazatot megköszönő, illetve azt nyugtázó válaszüzenetben a műsorral kapcsolatos vagy más kereskedelmi üzeneteket is kapjon a TV2-től és az Aktív című műsor kereskedelmi partnereitől, az ezzel kapcsolatos figyelmeztetés az Aktív adása alatt a képernyőn is megjelenik, felhívva a nézők figyelmét erre a körülményre.

A felhasználó/szavazó tájékoztatást az adatainak kezeléséről az ügyfélszolgálati elérhetőségeken kérhet, és ugyanitt kérheti az adatainak az adatkezelésből történő törlését is.

Adatkezelési szabályzat:


http://www.telekomnewmedia.hu/doc/adatvedelmi_tajekoztato.pdf weblapon érhető el.

A nyertes automatikusan beleegyezik, hogy az előzőek szerinti személyes adataikat az Telekom New Média Zrt. rögzítse, és azokat továbbítsa a sugárzó szervezet részére kizárólag a nyereményátadás/kézbesítés céljából.

A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy neve és lakhelye (csak a település) megjelenjen a www.tv2.hu, az tv2.hu/aktiv és a TV2text szolgáltatás 215. oldalán. Ez a hozzájárulás nem jelenti azt, hogy a nyertes ezeken a platformokon feltétlenül megjelenik, az Aktív véleményszavazás nyerteseinek listája a műsor szerkesztőségénél található, ők őrzik.

Ha a Műsorsorozat nézői szavazásában való részvételével a szavazó részéről a szavazás tisztességtelen befolyásolásának szándéka, bűncselekmény elkövetése valószínűsíthető, vagy vele szemben alapos a gyanú a szavazással kapcsolatos visszaélésre – ide értve a távközlési csalást is - vagy bűncselekmény elkövetésére (függetlenül attól, hogy indult-e büntető eljárás,vagy történt-e feljelentés), akkor az ilyen szavazó telefonszáma, amelyről a szavazást indítja, ebből a szavazásból és minden a TV2-n vagy további telefonos alkalmazásból letiltható, illetve letiltásra kerül. Amennyiben ilyen telefonszám kerül nyertesként kisorsolására (mert az alapos gyanúról csak a sorsolást követően történt tudomásszerzés), akkor a nyeremény kiadása megtagadható. Ezekben az esetekben büntető feljelentésre kerül sor.

A jelen szabályzatot, a szavazás módját, a nyereményre való jogosultság feltételeit a szervező bármikor megváltoztathatja. A változtatásról a nézők a műsorsorozat adásából értesülhetnek, valamint a szervező a módosított szabályzatot ugyanazokon a platformokon teszi közzé, amelyen ezt a szabályzatot.

A szervező jogosult arra is, hogy az Aktív véleményszavazást bármikor felfüggessze vagy beszüntesse, a szavazás módját megváltoztassa, a játékban csak napi vagy csak heti nyereményeket sorsoljon. A változtatásról a nézők az TV2 műsoraiból, felhívásaiból és a TV2 internetes oldaláról értesülhetnek.

Felfüggesztés vagy megszüntetés esetén a szerzett jogok, tehát az ez előtt megszerzett/megnyert nyereményre, illetve annak kiadására való jogosultság nem veszik el.

A SZOLGÁLTATÁS (szavazás) technikai kivitelezése; SZAVATOSSÁG, GARANCIA

A szavazás önálló számítástechnikai rendszeren fut. A rendszer a mobil szolgáltatóktól bérelt vonalakon bonyolítja a be-, és kimenő SMS forgalmakat. Telekom New Média Zrt. az SMS-ek feldolgozását, a válasz SMS-ek tartalmát saját hardware, és software rendszerén belül kezeli. A szolgáltatáshoz kapcsolódó szavazás előírásoknak megfelelő lebonyolítását a Telekom New Média Zrt. a mindenkori hatályos törvények és jogszabályok betartásával szavatolja.

A 06-30-555-5440-es számra küldendő SMS díja a Telenor és Vodafone előfizetőknek alapdíjas (azaz a felhasználó tarifacsomagja szerinti T-Mobile hálózatába küldött SMS díját fizeti), a T-Mobile ügyfeleknek fíx díjas, mely bruttó 40 Ft./SMS. Bővebb információ:
http://www.t-mobile.hu/static/DocumentStore/lakossagi/tarifak/elofizeteses/dijszab.pdf


Ügyfélszolgálat, információk, elérhetőségek:
A szolgáltatással kapcsolatban a Telekom New Média Zrt. 06 (1) 371-4820-as telefonszámon elérhető ügyfélszolgálatánál lehet érdeklődni 0-24 óra között. A Telekom New Média Zrt. a beérkező kérdéseket, észrevételeket feldolgozza és az egyes hívókat minden esetben visszahívja, a beérkező észrevételekről, kérdésekről a Telekom New Média Zrt. ügyfélszolgálata egyedi sorszámmal ellátott listát vezet. Telekom New Média Zrt. ügyfélszolgálata a hívó által megadott hívószámon hívja vissza az ügyfeleket.
 


KÖZÖSSÉG
          


MŰSORÚJSÁG