szeptember 19.
Vilhelmina

MŰSORAINK VIDEÓK TELJES FILMEK TELJES ADÁSOK MŰSORÚJSÁG SZÓRAKOZÁS TV2 INFÓ KARRIER TV2 AKADÉMIA
A SZÉPSÉGKIRÁLYNŐ
A Szépségkirálynő 2012 döntősei

A SZÉPSÉGKIRÁLYNŐ KÖZÖNSÉGSZAVAZATÁNAK NYERTESE, A MISS INTERCONTINENTAL: BENCSIK EMERENCIA GRATULÁLUNK!

ELŐZMÉNYEK, A SZAVAZÁS MENETE: A  SZÉPSÉGKIRÁLYNŐ KÖZÖNSÉGSZAVAZÁSÁNAK MENETE ÉS  RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA 2012-ben is látványos gálaműsort rendez a Magyarország Szépe Kft, amelyet a TV2 közvetít. Az élőben közvetített showban Magyarország legszebb Szépségkirálynő-jelöltjei mutatkoznak meg. A műsor fénypontjaként közülük kerülnek ki azok a hölgyek, akik a szakmai zsűri szerint méltók arra, hogy egy évig viseljék a Miss World Hungary, a Miss Universe Hungary és a Miss Earth Hungary címeket. A felhasználók/nézők is megválaszthatják az általuk legszebbnek tartott hölgyet! Szavazzon arról, hogy ki legyen a Szépségkirálynő verseny KÖZÖNSÉGDÍJASA! A döntés az Ön kezében van!

A képekre és a nevekre kattintva elolvashatod a döntős szépségek vallomásait, láthatod szexi galériájukat.

Ricza Nicoletta Kocsis Alexandra Rákosi Annamária
Kovács  Nikolett Görög Réka Dorottya Bencsik Emerencia
Almassalma Zita Egedi Niké Cserháti Tamara
Gombos Alíz Konkoly Ágnes Csábi Tünde
A közönségszavazásban 2012. június 4 – 9. között lehet részt venni! A többfordulós versenyben 12 hölgy kerül be a döntőbe! A versenyzőkre a felhasználók/nézők csak SMS-ben szavazhatnak 2012. június 4. 11 órától a verseny végéig: a Szépségkirálynő közönségszavazást 2012. június 9-én a műsorban zárja le a műsorvezető. A közönségdíjat az a versenyző nyeri meg, aki a legtöbb érvényes SMS szavazatot kapja. A közönség által legszebbnek választott versenyző részt vehet a Miss Intercontinental nemzetközi versenyen, valamint nyer egy egyhetes nyaralást a Murau – Hotel Relax Resort 4 csillagos szállodában két fő részére, félpanziós ellátással. A televíziós műsor előtt a felhasználók a tv2.hu/aszepsegkiralyno site-on tekinthetik meg a versenyző jelölteket és már június 4-én 11 órától küldhetnek SMS szavazatot az általuk kiválasztott hölgyre. A szavazás menete Minden versenyzőnek egyéni számkódja van, amelyet a felhasználók/nézők a 17633-as emeltdíjas számra SMS üzenetben megküldhetnek. Minden érvényes számkódot tartalmazó, a meghirdetett szavazási időszak/ok alatt beérkezett SMS 1 db szavazatot jelent a számkódot birtokló versenyző számára. Figyelem! A szavazat csak akkor minősül érvényesnek, ha azt a szavazási időszak/ok alatt küldte el a felhasználó, és az a szavazás lezárásáig az aggregátorhoz meg is érkezik. Tekintettel a különböző szolgáltatók hálózati kapacitására, a szavazat beérkezése szolgáltatókként eltérő időt vesz igénybe. A versenyzők kódjai megegyeznek az adott versenyző élő adásban látható sorszámával, ezek: NÉV    SMS kód Rica Nicoletta - 01 Kocsis Alexandra - 02 Rákosi Annamária - 03 Kovács  Nikolett - 04 Görög Réka Dorottya - 05 Bencsik Emerencia - 06 Almassalma Zita - 07 Egedi Niké - 08 Cserháti Tamara - 09 Gombos Alíz - 10 Konkoly Ágnes - 11 Csábi Tünde - 12 SMS szám: 17633 SMS díja: bruttó 330 Ft (260 Ft+ ÁFA) Ügyfélszolgálat:061-265-7751 Szavazni csak magyar telefonszámokról lehet. Az SMS szavazat emeltdíjas összege minden üzenetküldésnél számlázásra kerül. A kódszó nélküli SMS-ek, valamint a szavazás lezárását követően, és/vagy a szavazás megnyitását megelőzően küldött SMS-ek érvénytelenek, de az SMS díja ezekben az esetekben is kiszámlázásra, vagy a feltöltött egyenlegből levonásra kerül. A felhasználók/nézői szavazás emeltdíj összege a tv2.hu/aszepsegkiralyno site-on a szavazással kapcsolatos információk megjelenítésénél, illetve a műsorban a szavazási felhívás elhangzásakor vagy bemutatásakor a képernyőn is megjelenik. Az emeltdíj összege változhat, mindenkor a megjelenített, illetve a képernyőn megjelenő emeltdíj összeg az érvényes. A díjváltozásnál a játékszabályzat – automatikusan - ennek megfelelően módosul. Az SMS küldésével a szavazó részéről a szavazás feltételeit, szabályzatát – ide értve a megnyerhető nyereményeket, a nyertes sorsolásának módját, a nyeremény kiadásával kapcsolatos feltételeket, azok eljuttatásának módját, valamint a nyertessé minősítés feltételeit - a szavazók részéről megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni. A szavazó az SMS küldésével hozzájárul ahhoz, hogy a válaszüzenetben a műsorral kapcsolatos vagy más, egyéb kereskedelmi jellegű üzeneteket is kapjon. Nyertes szavazók kisorsolása, részvételi feltételek A szavazók az SMS szavazóknak meghirdetett nyereményt/eket nyerhetik meg. Az SMS-ben érvényes szavazatot küldő felhasználók/nézők bekerülnek az aktuális sorsolási adatbázisba, közülük nyereményenként 1 szavazó kerül kisorsolásra. A nyeremények a tv2.hu/aszepsegkiralyno oldalon és a műsorban kerülnek bemutatásra. A szavazási időszakok alatt több szavazat is küldhető ugyanarról a telefonszámról, ezek a szavazatok annyiszor kerülnek be a sorsolási adatbázisba, ahányszor érvényesen elküldte a szavazó. A Szépségkirálynő szavazásának nyereményei a szavazás fentiek szerinti időszaka alatt érvényes szavazatot beküldő szavazók között a szavazás lezárását követően kerülnek kisorsolásra. Ennek megfelelően azok a telefonszámok kerülnek be a sorsolási adatbázisba, amely telefonszámokról a szavazási időszak alatt érvényes szavazat érkezett, ha valamely telefonszámról több érvényes szavazat került elküldésre, akkor a fentiek szerint többször kerül be a sorsolási adatbázisba. A Szépségkirálynő szavazásában természetes személyek vehetnek részt, akik rendelkeznek SMS küldésére alkalmas eszközzel. 14 éven aluliak a szavazásban törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetnek részt. A Szépségkirálynő szavazásból a TV2 (MTM-SBS) és az Origo Zrt. (a telefonszolgáltató aggregátor) munkatársai, azok Ptk. szerinti hozzátartozói ki vannak zárva. A fent leírt módon létrejött nyeremény adatbázis(ok)ból az Origo Zrt. véletlenszerűen - emberi beavatkozás nélkül - számítógéppel sorsolja ki azokat a telefonszámokat, amelynek birtokosa vagy jogosultja megnyeri a meghirdetett nyereményeket, illetve a szavazók főnyereményét/éket. Minden meghirdetett nyereményre 1 telefonszám (és egy pótnyertes telefonszám) kerül kisorsolásra. A Szépségkirálynő szavazás kisorsolt nyerteseit az Origo Zrt. a nyertes telefonszám felhívásával telefonon értesíti a nyereményük tárgyáról, valamint a nyeremény átvételének feltételeiről, a sorsolást követő 30 (harminc) percen belül. Amennyiben a hívás sikertelen, úgy az adást követő napon újra próbálja, két alkalommal. Ha az összesen három próbálkozás mindegyike sikertelen, úgy az Origo Zrt. a pótnyertest/pótnyerteseket értesíti. Ennek értelmében tehát a kisorsolt szavazó, illetve a kisorsolt telefonszám jogosultja akkor tekinthető nyertesnek és így jogosultnak a nyereményre, ha a tájékoztatás céljából történő megkeresés eredményes, a szavazó elérhető és a telefonbeszélgetés létrejön. Ha felveszi a telefont, de azt leteszi, vagy megtagadja az adatrögzítés bármely lépését (nem adja meg személyes adatait), vagy a nyeremény eljuttatásához szükséges folyamat bármely lépését, akkor az ilyen „nyertesként” kisorsolt szavazó a nyeremény kiadása iránti igényét elveszíti, és ilyen igénnyel nem léphet fel. Ebben az esetben a sorsoláskor már kisorsolt pótnyertes/nyertesek válhatnak jogosulttá a nyereményre. A személyi adatok illetve a nyeremény kézbesítési címének egyeztetése az adásokon kívül történik. A nyeremény más nyereményre nem cserélhető és pénzre nem váltható fel. Ha a nyertes bármely okból visszautasítja a nyereményt – akár azért is, mert a nyeremény olyan, amely számára nem megfelelő vagy alkalmatlan, vagy a nyereménnyel kapcsolatos egyéb feltételeket nem tudja teljesíteni -, akkor a pótnyertesé lesz a nyeremény. A nyertes a nyereménnyel kapcsolatban nem reklamálhat, igényt vagy követelést nem terjeszthet elő csak annyiban, hogy ha a fentiek szerinti valamennyi a nyeremény átvételéhez jogosító feltételnek megfelelt, akkor nyeremény számára történő kiadását követelheti. Az Origo Zrt. a nyereményről szóló értesítési telefonbeszélgetést, és így a nyertes személyi adatait (név, lakcím, telefonszám) rögzíti és azt 90 napig őrzi meg. Nézői nyeremények és nyertesek: 1.    Smuck ékszer 100.000 Ft Zeades óra - Rita Nikoletta, Mosonmagyaróvár 2.    Royal Clinics 100.000 Ft szépészeti kezelés - Ványainé Berencsy Mariann, Miskolc 3.    Gorenje gyümölcscentrifuga - Kapus György, Kalocsa A tárgynyeremény után az adó-és járulékfizetési kötelezettség nem a nyertest terheli. A nyeremények/nyereménytárgyak változhatnak, más, a fent fel nem sorolt nyeremények is meghirdetésére kerülhetnek, illetve a fenti nyeremények törölhetők, kevesebb vagy több nyeremény meghirdetésére. A műsorban bemutatott nyeremények tekinthetők a véglegesen meghirdetett nyereményeknek, amelyek már nem változtathatók. A nyertesek listáját a tv2.hu/aszepsegkiralyno internetes oldalon olvashatja! A rossz kézbesítési cím megadása a nyertes kizárólagos felelőssége, és a rosszul megadott cím miatt nem reklamálhat azért, hogy nem került a nyeremény átadásra. A nyeremény kézbesítése vagy átadása a sorsolást követően 60 napon belül történik. A Szépségkirálynő szavazás résztvevői a szavazásban való részvétellel elfogadják – az SMS küldéssel - az alábbi oldalon található Adatvédelmi nyilatkozatot és hozzájárulnak ahhoz, hogy a sugárzó szervezet célhoz kötötten a személyes adataikat kezelje és megőrizze. A felhasználó/szavazó tájékoztatást az adatainak kezeléséről az ügyfélszolgálati elérhetőségeken kérhet, és ugyanitt kérheti az adatainak az adatkezelésből történő törlését is. Adatkezelési szabályzat http://corp.origo.hu/adatvedelmi_szabalyzat.html weblapon érhető el. A nyertes automatikusan beleegyezik, hogy az előzőek szerinti személyes adataikat az Origo Zrt. rögzítse, és azokat továbbítsa a sugárzó szervezetnek. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy neve és lakhelye (csak a település) megjelenjen a www.tv2.hu-n. Ha Szépségkirálynő szavazás meghirdetett szavazásban való részvételével a szavazó részéről bűncselekmény elkövetése valószínűsíthető, vagy vele szemben alapos a gyanú a játékkal kapcsolatos visszaélésre – ide értve a távközlési csalást is - vagy bűncselekmény elkövetésére (függetlenül attól, hogy indult-e büntető eljárás vagy történt-e feljelentés) akkor az ilyen szavazó telefonszáma, amelyről a szavazást indítja, a Szépségkirálynő szavazásból, és minden a TV2-n megjelenő további telefonos alkalmazásból letiltható. Amennyiben ilyen telefonszám kerül nyertesként kisorsolására (mert az alapos gyanúról csak a sorsolást követően történt tudomásszerzés), akkor a nyeremény kiadása megtagadható. Ezekben az esetekben büntető feljelentésre kerül sor. A jelen szabályzatot, a szavazás módját, a nyereményre való jogosultság feltételeit a bármikor megváltoztatható. A változtatásról a felhasználók/nézőfelhasználó/felhasználó/nézők a szavazást meghirdető site-ról, a Szépségkirálynő című műsor adásából értesülhetnek oly módon, hogy a  módosításra figyelmeztető jelzés mellett mindazokon a platformokon, amelyeken a szavazás meghirdetésre került, illetve a jelen szabályzat megjelent,  valamint a műsorban a  módosított szabályzat közzé tételre, illetve elmondásra kerül. A szavazás bármikor felfüggeszthető, vagy beszüntetethető. Erről a körülményről a felhasználók/nézők arról a site-ról, ahol a szavazás meghirdetésre kerül, illetve a Szépségkirálynő című műsorból vagy a TV2 egyéb műsoraiból értesülhetnek, valamint az erről való tájékoztatás ugyanazon a platformokon is megjelenik, ahol a jelen szabályzat. Felfüggesztés vagy megszüntetés esetén a szerzett jogok, tehát az ez előtt megszerzett/megnyert nyereményre, illetve annak kiadására való jogosultság nem veszik el.

Korhatár: korhatárra tekintet nélkül

2012. június 4. 11:11

Címkék: a_szépségkirálynő
hirdetés
KÖZÖSSÉG
          MŰSORÚJSÁG