október 21.
Orsolya

MŰSORAINK VIDEÓK TELJES FILMEK TELJES ADÁSOK MŰSORÚJSÁG SZÓRAKOZÁS TV2 INFÓ KARRIER TV2 AKADÉMIA


A PIRAMIS / JÁTÉKSZABÁLY

A Piramis SMS KVÍZ JÁTÉKSZABÁLYZAT


Nézze a TV2-n a A Piramis (a továbbiakban: „Piramis”) adásait, küldje el a válaszát a Piramis adásának környezetében feltett napi kvíz kérdésre és vegyen részt a nyereményjátékban!

Nézzék a műsort és játsszanak velünk!

Nyeremények

Heti:

- egy My Aloe ajándékcsomag, a My Aloe prémium üdítőital forgalmazójától!
- egy wellness pihenés az Aquaworld Resort Budapest Hotel és Élményfürdőben, a Szállás.hu jóvoltából!

A 33. hét sms-kvíz kérdései

Hétfő:
Minden évadban Stohl András volt a műsorvezető?
Piramis1: Igen
Piramis2: nem

Kedd:
Mi alapján dől el, hogy ki megy be a piramis belsejébe?
Piramis1: melyik rekeszbe esik a labda
Piramis2: kit választanak a nézők

Szerda:
Hány páros jut tovább egy adásban?
Piramis1: 1
Piramis2: 2

Csütörtök:
Mi történik rossz válasz esetén?
Piramis1: összegyűjtött összeg csökken
Piramis2: kevesebb időt kapnak a következő kérdésre

Péntek:
Minden évadban Stohl András volt a műsorvezető?
Piramis1: Igen
Piramis2: nem

Az SMS kvízjáték a TV2 műsorszolgáltatásában sugárzott Piramis című műsorhoz kapcsolódó nézői kvízjáték, amelyben a nézők otthonról kapcsolódhatnak be a játékba, így esélyt szerezve arra, hogy megnyerjék a műsorral kapcsolatos telefonos nézői feladványának aktuális napi-, illetve heti nyereményét/eit.

Az SMS elküldésével a Piramis SMS kvízjáték feltételei, játékszabályzata – ideértve a megnyerhető nyereményeket, a nyertes kisorsolásának módját, a nyertessé minősítés feltételeit, a nyeremény eljuttatásának módját – megismertnek és elfogadottnak tekintendők.

Az SMS kvízben egy kvíz kérdést kapnak a nézők. A kérdéshez két válaszlehetőség tartozik, amelyeket a kvízjátékban Otthon1 (első válaszlehetőség) és Otthon2 (második válaszlehetőség) kódok jelölnek. A játékban való részvételhez ezen kódok közül a helyesnek vélt válasz kódját kell elküldenie a nézőnek SMS-ben a 06-30-55-55-440-es normáldíjas számra a műsor, illetve az adás sugárzásának napján 24:00 óráig.

A nyertesek sorolása az adás sugárzását követő munkanapon 10:00-kor történik. A Piramis aznapi vagy későbbi időpontban a TV2-n vagy más médiaszolgáltatásban megismételt adása alatt vagy utána csak akkor van játéklehetőség, ha az ismétlés sugárzásának időpontja a válaszadási, illetve az aznapi játék lezárásának időpontját – tehát a vonatkozó adás sugárzási napja 24 óráját - megelőzi. A játék lezárása után küldött SMS-ek érvénytelenek, ezek díját visszatéríteni nem áll módunkban!

Az érvényes és helyes választ tartalmazó SMS-t küldők nyereményjátékban vesznek részt. Az érvényesen helyes válaszkódot küldők telefonszámai bekerülnek egy adatbázisba, és az adatbázisból kisorsolt telefonszám(ok) jogosultja(i) megnyeri(k) az adásban meghirdetett napi vagy heti nyereményt. Piramis SMS kvízjátékban csak a meghirdetett válaszadási időszakban lehet részt venni! A kérdések a Piramis adásának környezetében hallhatók és láthatók a válaszlehetőségi kódokkal együtt.

Piramis1 első válaszlehetőség, Piramis2 második válaszlehetőség

SMS szám: 06-30-55-55-440 Normáldíjas szám

Ügyfélszolgálat: 06-1-372-4950

A nyerteseket a Telekom New Média Zrt. minden alkalommal telefonon értesíti, a nyertesek listája a szerkesztőségben megtalálható.

1. Napi nyereményjáték

A napi nyereményjátékban a játékidőszak alatt érvényes, helyes választ (válaszkódot) tartalmazó SMS-t küldők vesznek részt, az érvényes helyes választ/válaszkódot küldők telefonszámaiból képzett adatbázisból kerülnek a napi nyeremény(ek) nyertesei kisorsolásra. Egy telefonszámról egy játékra maximum napi 600 db SMS-t fogadunk el érvényes SMS-ként.

Piramis SMS kvízjátékban csak a Piramis műsor környezetében feltett kérdésre lehet válaszolni a kérdéssel együtt megadott válaszkódok beküldésével. A válaszadási, illetve az érvényes SMS küldési időszak a napi kérdés nyilvánosságra kerülésétől (a vonatkozó adás sugárzásától) aznap 24:00 óráig, vagyis éjfélig tart.

A helyes válaszkódok a nyereménysorsolás után, legkésőbb 11:00 órától megtekinthetőek a Piramis weboldalán (https://tv2.hu/musoraink/a_piramis) és a TV2 text szolgáltatás 485. oldalán.

A játékososok a játék (válaszadás) ideje alatt több választ, illetve válaszkódot is küldhetnek. Az ezen időszak alatt helyes válaszkódot küldők telefonszámaiból képzett adatbázisból számítógépes – emberi közreműködés nélkül – véletlenszerű sorsolással kerül kisorsolásra az a telefonszám, amelynek jogosultja – ha egyébként a nyereményre való jogosultság egyéb feltételeinek megfelel – megnyeri az adásban meghirdetett nyereményt. Több nyeremény meghirdetése esetén, ha a meghirdetés nem úgy történik, hogy azokat a fentiek szerint képzett adatbázisból kisorsolt egy nyertes nyeri meg, akkor a meghirdetett nyeremények száma szerint, több telefonszám kerül kisorsolásra. A válaszadási időszak lezárása/vége után küldött SMS-ek érvénytelenek. Érvénytelen SMS-ek még a meg nem hirdetett kóddal és/vagy másik SMS számra küldött válaszok, SMS-ek. Az érvénytelen SMS-ek után az SMS díja felszámításra kerül, illetve az SMS díját a szolgáltató kiszámlázza.

Figyelem! A válaszkódok, illetve az azt tartalmazó SMS-ek akkor minősülnek érvényesnek, ha azok a játékidőszak alatt az aggregátor társasághoz is megérkeznek. Tekintettel a különböző szolgáltatók kapacitására, az SMS-ek beérkezése különböző időt vehet igénybe!

Válaszkód megérkezését nyugtázó SMS nem kerül a játékosnak elküldésre.

2. Heti nyeremény:

A heti nyeremény sorsolási adatbázisába azok az SMS, illetve telefonszámok kerülnek be, amelyekről a tárgyhéten érvényes helyes válasz/válaszkód érkezett. A heti nyeremény tekintetében is annyiszor kerül be a telefonszám az adatbázisba, ahány érvényes helyes válaszkód érkezett erről a számról. Egy telefonszámról egy játékra maximum heti 600 db SMS-t fogadunk el érvényes SMS-ként.

A napi és a heti nyeremények az adásban kerülnek meghirdetésre és illusztráció formájában bemutatásra. Az adásban bemutatott nyereménykép illusztráció, és nem a képen konkrétan bemutatott nyereménytárgy kerül nyereményként átadásra.

A jelen szabályzat a (https://tv2.hu/musoraink/a_piramis) weboldalon és a TV2text szolgáltatás 485. oldalán kerül közzétételre, illetve tekinthető meg. A válaszkód SMS-ben történő elküldésével a játékos részéről jelen szabályzatot megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni.

A játék általános feltételei:

A Piramis SMS kvízjátékban természetes személyek vehetnek részt, akik rendelkeznek SMS küldésére alkalmas eszközzel és érvényes előfizetéssel vagy kártyás feltöltéssel. A 14 éven aluliak a játékban törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetnek részt. A Piramis SMS kvízjátékból a műsort sugárzó szervezet, a műsort gyártó társaság és a Telekom New Média Zrt. (aggregátor) munkatársai, és azoknak a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti hozzátartozói ki vannak zárva.


Közös szabályok:

Mind a napi nyeremény(ek), mind a heti nyeremény(ek) adatbázisaiból a Telekom New Média Zrt. véletlenszerűen - emberi beavatkozás nélkül - számítógéppel sorsolja ki azokat a telefonszámokat, amelynek birtokosa vagy jogosultja megnyeri a meghirdetett napi-, illetve heti nyereményeket.

Minden meghirdetett nyereményre 1 telefonszám (és egy pótnyertes telefonszám) kerül kisorsolásra, kivéve, ha a meghirdetés nem úgy történik, hogy azokat egy szerencsés játékos nyeri meg.

A Piramis SMS kvízjáték kisorsolt nyerteseit a Telekom New Média Zrt. - a nyertesként kisorsolt telefonszám felhívásával - telefonon értesíti a nyereményük tárgyáról, valamint a nyeremény átvételének feltételeiről, a sorsolást követően, legkésőbb az adást követő munkanapon.

Amennyiben a hívás sikertelen, úgy a Telekom New Média Zrt. két további alkalommal újrahívja a nyertes számot. Ha az összesen három próbálkozás mindegyike sikertelen, úgy az Telekom New Média Zrt. a pótnyertest/pótnyerteseket értesíti. Ennek értelmében tehát a kisorsolt telefonszám jogosultja akkor tekinthető nyertesnek és így jogosultnak a nyereményre, ha a tájékoztatás céljából történő megkeresés eredményes, ha elérhető és a telefonbeszélgetés létrejön.

Ha a kisorsolt nyertes felveszi a telefont, de azt leteszi, vagy megtagadja az alábbi folyamat, illetve adatrögzítés bármely lépését (nem adja meg személyes adatait), vagy a nyeremény eljuttatásához szükséges folyamat bármely követelményét, akkor az ilyen „nyertesként” kisorsolt játékos a nyeremény kiadása iránti igényét elveszíti, és ilyen igénnyel nem léphet fel. Ebben az esetben a sorsoláskor már kisorsolt pótnyertes/nyertesek válhatnak jogosulttá a nyereményre.

További feltételek:

Nyertesnek ismeri el a Telekom New Média Zrt. azt a nyertesként kisorsolt játékost, aki az alábbi három információ közül legalább kettővel rendelkezik:

• ismeri az adott telefonszámot, ahonnan a szolgáltatást igénybe vette, illetve ezzel a telefonszámmal tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a Szolgáltatást és azt bemutatja;
• ismeri az előfizető vagy a kártyatulajdonos nevét, illetve ezzel a névvel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a Szolgáltatást és azt bemutatja;
• ismeri a nyertes SMS vagy hívás küldésének időpontját, illetve ezzel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást,
• a kisorsolt nyertest minden esetben az informatikai rendszerben található azon hívószámon hívja vissza Telekom New Média Zrt., ahonnan az érvényes és helyes válasz érkezett;

A nyeremény más nyereményre nem cserélhető és pénzre nem váltható át!

Ha a nyertes bármely okból visszautasítja a nyereményt – akár azért is, mert a nyeremény olyan, amely számára nem megfelelő vagy alkalmatlan, vagy a nyereménnyel kapcsolatos egyéb feltételeket nem tudja teljesíteni -, akkor az a pótnyertesé lesz.

A nyertes a nyereménnyel kapcsolatban a szervezővel, a sugárzó szervezettel, a gyártóval, az aggregátor társasággal, a nyeremény felajánlóval szemben nem reklamálhat, igényt vagy követelést nem terjeszthet elő, illetve csak annyiban terjeszthet elő, hogy ha a fentiek szerinti valamennyi, a nyeremény átvételére jogosító feltételnek megfelelt, akkor követelheti a nyeremény részére történő kiadását. A nyeremény tekintetében nincs kellékszavatossági, jótállási vállalás, hacsak ezzel ellentétben a nyereménnyel együtt ilyen jótállási vagy garancia okirat nem kerül átadásra vagy megküldésre.

A Telekom New Média Zrt. a nyertes személyi adatait (név, lakcím, telefonszám) rögzíti és azt 90 napig őrzi meg.

Nem a játékos felelőssége a tárgynyeremény után az adó- és járulékfizetési kötelezettség teljesítése.

Kizárólag a nyertest terheli felelősség a rossz/helytelen kézbesítési cím megadásáért, a rosszul megadott cím miatt nem reklamálhat azért, hogy nem került a nyeremény átadásra. Amennyiben a nyertes a nyeremény átvételére a megbeszélt időpontban nem jelenik meg, és új időpont egyeztetésére nem került sor, akkor a felelősség kizárólag a nyertest terheli, aki elveszti igényét a nyereményre. Személyes átvételnél kérhető, hogy a nyertes igazolja jogosultságát a nyeremény átvételére személyi adatainak ellenőrzésre bocsátásával. Ennek megtagadása a nyeremény kiadása iránti jogosultság elvesztését vonja maga után.

A nyeremény kézbesítése vagy átadása a sorsolást követő 90 napon belül történik meg, a nyeremény átadására ettől eltérően a nyertessel megállapodott korábbi, illetve későbbi időpontban is sor kerülhet.

A kvízjáték résztvevői a játékban való részvétellel elfogadják az Adatvédelmi nyilatkozatot továbbá hozzájárulnak ahhoz, hogy a sugárzó szervezet célhoz kötötten, a nyereményadás céljából a személyes adataikat kezelje és megőrizze.

A felhasználó/játékos tájékoztatást az adatainak kezeléséről az ügyfélszolgálati elérhetőségeken kérhet, és ugyanitt kérheti az adatainak az adatkezelésből történő törlését is.

Adatkezelési szabályzat az alábbi weblapon érhető el:

http://www.telekomnewmedia.hu/doc/adatvedelmi_tajekoztato.pdf

A nyertes automatikusan beleegyezik, hogy az előzőek szerinti személyes adatait az Telekom New Média Zrt. rögzítse, és azokat továbbítsa a sugárzó szervezet részére kizárólag a nyereményátadás/kézbesítés céljából.

A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy neve és lakhelye (csak a település) megjelenjen a Piramis weboldalán (https://tv2.hu/musoraink/a_piramis) és a TV2text szolgáltatás 485. oldalán. Ez a hozzájárulás nem jelenti azt, hogy a nyertes ezeken a platformokon feltétlenül megjelenik. A Piramis SMS kvízjáték nyerteseinek listája a szerkesztőségnél található, ők őrzik.

Ha a Piramis SMS kvízjátékban való részvételével a játékos részéről a játék tisztességtelen befolyásolásának szándéka, bűncselekmény elkövetése valószínűsíthető, vagy vele szemben alapos a gyanú a játékkal kapcsolatos visszaélésre – ideértve a távközlési csalást is -, vagy bűncselekmény elkövetésére (függetlenül attól, hogy indult-e büntető eljárás, vagy történt-e feljelentés), akkor az ilyen részvevő/játékos telefonszáma, amelyről az SMS-t indítja, ebből a játékból és minden TV2 vagy további telefonos alkalmazásból letiltható, illetve letiltásra kerül. Amennyiben ilyen telefonszám kerül nyertesként kisorsolására (mert az alapos gyanúról csak a sorsolást követően történt tudomásszerzés), akkor a nyeremény kiadása megtagadható. Ezekben az esetekben büntető feljelentésre kerül sor.

A jelen szabályzatot, a játék szabályait, a nyereményre való jogosultság feltételeit a szervező bármikor megváltoztathatja. A változtatásról a nézők az adásból értesülhetnek, valamint a szervező a módosított szabályzatot ugyanazokon a platformokon teszi közzé, amelyen ezt a szabályzatot.

A szervező jogosult arra is, hogy a Piramis SMS kvízjátékot bármikor felfüggessze vagy beszüntesse, a játék módját megváltoztassa, a játékban csak napi vagy csak heti nyereményeket sorsoljon. A változtatásról a nézők/játékosok a műsor adásaiból és a TV2, illetve a műsor internetes oldaláról értesülhetnek.

Felfüggesztés vagy megszüntetés esetén a szerzett jogok, tehát az ez előtt megszerzett/megnyert nyereményre, illetve annak kiadására való jogosultság nem veszik el.

A SZOLGÁLTATÁS technikai kivitelezése; SZAVATOSSÁG, GARANCIA

A kvízjáték önálló számítástechnikai rendszeren fut. A rendszer a mobil szolgáltatóktól bérelt vonalakon bonyolítja a be-, és kimenő SMS forgalmat. A Telekom New Média Zrt. az SMS-ek feldolgozását, a válasz SMS-ek tartalmát saját hardware és software rendszerén belül kezeli. A szolgáltatáshoz kapcsolódó játék előírásoknak megfelelő lebonyolítását a Telekom New Média Zrt. a mindenkori hatályos törvények és más jogszabályok betartásával szavatolja.

A 06-30-555-5440-es számra küldendő SMS díja a Telenor és Vodafone előfizetőknek alapdíjas (azaz a felhasználó a tarifacsomagja szerinti T-Mobile hálózatába küldött SMS díját fizeti),
a T-Mobile ügyfeleknek fix díjas, mely bruttó 40 Ft/SMS. Bővebb információ: http://www.t-mobile.hu/static/DocumentStore/lakossagi/tarifak/elofizeteses/dijszab.pdf

Ügyfélszolgálat, információk, elérhetőségek:

A szolgáltatással kapcsolatban a Telekom New Média Zrt. 06-1-372-4950-as telefonszámon elérhető ügyfélszolgálatánál lehet érdeklődni 0-24 óra között. A Telekom New Média Zrt. a beérkező kérdéseket, észrevételeket feldolgozza és az egyes hívókat minden esetben visszahívja. A beérkező észrevételekről, kérdésekről a Telekom New Média Zrt. ügyfélszolgálata egyedi sorszámmal ellátott listát vezet. A Telekom New Média Zrt. ügyfélszolgálata a hívó által megadott hívószámon hívja vissza az ügyfeleket.


KÖZÖSSÉG
          


MŰSORÚJSÁG