július 2.
Ottó

MŰSORAINK VIDEÓK TELJES FILMEK TELJES ADÁSOK MŰSORÚJSÁG SZÓRAKOZÁS TV2 INFÓ KARRIER TV2 AKADÉMIA
A KONYHA ÖRDÖGE
A konyha ördöge - Játékszabályzat

A KONYHA ÖRDÖGE

Nyereményjáték szabályzat

A nyereményjáték a TV2-n sugárzott „A Konyha Ördöge” című műsorhoz kapcsolódó nézői kvíz játék, amelyben a nézők otthonról kapcsolódhatnak be a játékba oly módon, hogy a műsorban, vagy környezetében sugárzott kvíz játékban feltett kérdés 3 válaszlehetősége közül az általuk vélt helyes válasz kódját e-mailben elküldik, esélyt szerezve arra, hogy megnyerjék a műsor nézői feladványának aktuális heti nyereményét/eit, ill. főnyereményét.

A nyereményjátékok szervezője és lebonyolítója:

GammaWinmédia Kft. (1202 Budapest, Fiume u. 11., Cégjegyzékszám:01-09-925093) (a továbbiakban GammaWinmédia Kft).

Az e-mail cím, ahova a vélt helyes válasz elküldendő: jatek@akonyhaordoge.hu

A játékkal kapcsolatos információkat a tv2.hu/musoraink/akonyhaordoge oldalon illetve a teletext: 440. oldalán közzétesszük.

A játék időtartama

2015.február 27-től folyamatos mindaddig, amíg a műsor a TV2-n sugárzásra kerül, előreláthatólag 13 epizód, péntekenként 21:30 perces kezdéssel. A TV2 a műsorváltozás jogát fenntartja, a műsorváltozásról a nézők a TV2 műsorából, valamint egyéb olyan fórumokról, amelyeken a TV2 műsora megjelenik.
Minden adáshéten kerül sor új kvíz kérdés meghirdetésre a válaszlehetőségekkel, az adásban, illetve a műsorkörnyezetében feltett helyesnek vélt választ, illetve válaszkódot a kérdés feltevésének időpontjától a következő adás kezdőidőpontjáig– a játék időszak alatt - lehet e-mailen a fentiek szerint e-mail címre elküldeni. A rossz e-mail címre, a játék időszak után küldött, illetve érkezett válaszok – függetlenül attól, hogy a helyes vagy helytelen válaszkódot tartalmazzák – érvénytelenek. Az érvénytelen és helytelen válaszok nem vesznek részt a sorsolásban.

A játék leírása

Összhangban az előzőekkel „A KONYHA ÖRDÖGE” nyereményjátékban a nézők a TV2-n sugárzott műsorban vagy annak környezetében hetente egy kvízkérdést kapnak a műsorral kapcsolatban, továbbá a kérdéshez 3 válaszopciót, melyeket a., b. c.kódok jelölnek. A játékban való részvételhez ezen kódok közül a helyesnek vélt válasz kódját kell elküldenie a játékosnak e-mailben a jatek@akonyhaordoge.hu email-címre, a játékidőszak alatt, tehát a műsor következő epizódja sugárzásának kezdetéig.A helytelen/nem helyes választ, valamint az érvénytelen választ küldők nem kerülnek be a nyereménysorsolási adatbázisba.
A helyes és érvényes választ beküldők e-mail címei kerülnek be a heti, illetve a főnyeremény sorsolási adatbázisba. A heti nyeremény sorsolás a játékidőszak lezárulását követő munkanap történik, számítógépes módszerrel. A heti nyereményre – ha több a heti nyeremény -, akkor minden heti nyereményre egy-egy nyertes, illetve annak e-mail címe kerül kisorsolásra és egy pótnyertesé. Amennyiben úgy kerül meghirdetésre bemutatott több nyeremény, hogy azt egy nyertes nyeri meg, akkor egy nyertes e-mail cím és egy pótnyertes –email cím kerül kisorsolásra.

A főnyeremény sorsolási adatbázisába a teljes szezon alatt minimum egy alkalommal helyes választ adók e-mail címe kerül be, a főnyeremény sorsolása a szezon befejezését követő első munkanapon történik számítógépes módszerrel. Szintén egy nyertes e-mail cím és egy pótnyertes e-mai cím kerül kisorsolásra.
A heti nyeremény(ek) és a főnyeremény a TV2-n a kvíz játékban kvíz kérdéssel/válaszkódokkal együtt kerülnek illusztráció formájában bemutatásra, és nem a képen konkrétan bemutatott nyereménytárgy kerül nyereményként átadásra.

A nyertes e-mail címe A KONYHA ÖRDÖGE hivatalos Facebook oldalán tesszük közzé, a sorsolást követően, 24 órán belül.A helyes válaszok is ezen a felületen jelennek meg a sorsolást követően.
Az e-mail elküldésével „A KONYHA ÖRDÖGE” nyereményjáték feltételei, játékszabályzata – ide értve a megnyerhető nyereményeket, a nyertes kisorsolásának módját, a nyertessé minősítés feltételeit, a nyeremény eljuttatásának módját – megismertnek és elfogadottnak tekintendők.

Részvétel

A játékban korlátozás nélkül vehetnek részt természetes személyek, kivéve a műsor előállítói (GammaWinmédia Kft. munkatársai, ill. a műsor előállítójával a műsor kapcsán közvetlen szerződéses viszonyban álló alvállalkozók).

A nyeremény más nyereménytárgyra vagy készpénzre nem váltható át.

A nyertessel a kapcsolatot a játék szervezője, illetve a játék szervezőjének megbízottja veszi fel a kapcsolatot, azon az e-mail címen, amely kisorsolásra került. Amennyiben a nyertessé válásról szóló üzenet elküldésétől számított 14 napon belül a nyertes nem jelentkezik vissza, akkor elveszti a jogosultságát a nyereményre és a szervező a pótnyertest értesíti. Ha visszajelentkezik a nyertes, de visszautasítja a nyereményt, akkor szintén a pótnyertessel veszi fel a kapcsolatot a szervező.
A jelentkezést követően történik a nyeremény átadási módjának megbeszélése, annak tisztázása, hogy a szervező vagy a nyereményfelajánló miképp juttatja el a nyereményt, amely elsősorban postai úton történik. A postai úton való kiküldés esetén a nyeremény kézbesítéséért, vagy a rossz személyazonosítók miatti a nyeremény átvételének ellehetetlenülése miatt a játék szervezője (a nyereményfelajánló) nem vállal felelősséget. Ha a nyereménytárgy olyan, vagy a nyertessel a szervező úgy állapodik meg, akkor lehetséges a személyes átvétel is. Amennyiben a nyertes nyeremény átvételére a megbeszélt időpontban nem jelenik meg, és az időpont módosításában nem állapodik meg a szervezővel (nyereményfelajánlóval), akkor elveszti a jogosultságát a nyereményre. Személyes átvételnél kérhető, hogy a nyertes igazolja, jogosultságát a nyeremény átvételére személyi adatainak ellenőrzésre bocsátásával. Ennek megtagadása a nyeremény kiadása iránti jogosultság elvesztését vonja maga után.

A nyertest a tárgynyeremény után az adó-és járulékfizetési kötelezettség nem terheli.
A nyeremény kézbesítése vagy átadása a sorsolást követően 90 napon belül történik, kivéve, ha nyeremény olyan, hogy annak felhasználási lehetősége időponthoz kötött. A nyeremény átadására ettől eltérően a nyertessel megállapodott későbbi időpontban is sor kerülhet.

A résztvevők a játék feltételeinek elfogadásával egyidejűleg hozzájárulnak ahhoz, hogy a játék szervezője a játékosok személyes adatait nyilvántartásba vegye és a játék, a sorsolás lebonyolítása és dokumentálása céljából. További harmadik személyeknek a játék szervezője ezen információt nem adja ki. A GammaWinmédia Kft kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályok betartásával kezeli (http://tv2.hu/adatkezelesi-szabalyzat).

A játékos a játékra küldött e-mailjével elismeri, hogy a játék online játék leírását és a játékszabályzatát, illetve a játék szabályait megismerte, azokat magára nézve is kötelező érvényűnek elfogadta és a játékkal kapcsolatban reklamációval nem élhet.

Egyéb rendelkezések

A Szervező nem vállal felelősséget a játék használata során felmerülő technikai problémák miatt.
A GammaWinmédia Kft. fenntartja magának a jogot a jelen játékszabály módosítására és kiegészítésére az adott játék megkezdése előtt, a változtatást a játék meghirdetésénél teszi közzé.Fenntartja azt a jogot is, hogy a fent rögzített időtartam alatt a játékot bármikor beszüntesse. A már szerzett jogokat a játék felfüggesztése vagy megszűntetése nem érinti.
A nyereményjáték lebonyolítására használt alkalmazás a Facebooktól független, azzal bármilyen összefüggésbe nem hozható. A TV2-t működtető társaság a játékkal kapcsolatban kizárja a felelősségét, a játékhoz csak sugárzási felületet biztosítja. A játékkal kapcsolatos bármely kérdéssel játékos/résztvevő a játék szervezőjéhez fordulhat.

GAMMAWINMÉDIA Kft.
A KONYHA ÖRDÖGE
2015.
 

Korhatár: 12 év

2015. február 27. 21:30KÖZÖSSÉG
          


MŰSORÚJSÁG