AKTÍV EXTRA
Aktív Extra SMS kvízjáték

Hamarosan újabb játékkal jelentkezünk!

Küldje a kvízkérdés helyes válaszának kódját a 06-30-30-30-300-as alapdíjas telefonszámra és nyerje meg az értékes nyereményünket! Minél többször küldi el az aktuális kérdésre a helyes válasz kódját, annál nagyobb eséllyel indul a nyereménysorsoláson! Aktuális kérdésünk, amelyre  és  között várjuk a válaszokat:   TIAKTIV1  TIAKTIV2  Nyeremény, amelyet a helyes választ beküldők között sorsolunk ki: Sorsolás időpontja: SMS szám: 06-30-30-30-300 SMS díja: alapdíjas Ügyfélszolgálat: (06-1) 265-7751 Az Aktív Extra SMS kvízjáték alapdíjas SMS számon üzemel! A nyertesek listáját a fem3.hu internetes oldalon olvashatja! A kérdés- és a válaszlehetőségek elérhetőek a fem3.hu internetes oldalon. Az aktuális heti kérdés érvényessége: hétfő 00:00 órától vasárnap 24:00 óráig. Az aktuális heti Aktív Extra SMS kvíz játék kérdésére az aktuális héten hétfőtől-vasárnapig lehet részt venni, míg a Szervező másképpen nem rendelkezik! Az aktuális heti nyeremények sorsolása az aktuális heti kvíz lezárását követő hétfőn történik a fent említett időszak alatt beérkezett helyes-, és érvényes választ beküldő játékosok között. Az SMS-ben helyes-, érvényes választ beküldő játékosok részt vesznek a kvízjáték nyereménysorsolásán, és nyerhetik meg értékes nyereményeinket. A megnyerhető nyereményekről a műsorelőzetesből-, valamint a fem3.hu internetes oldalon lehet tájékozódni.

A JÁTÉK NYERTESEI: KATT IDE!

AKTIV EXTRA SMS KVÍZ JÁTÉKSZABÁLYZAT

Internet cím: fem3.hu Ügyfélszolgálat: mobil@origo.hu, (06-1) 265 - 7751 Az Aktív Extra SMS kvíz játék a FEM3 műsorszolgáltatásában sugárzott Aktív Extra című műsorhoz kapcsolódó nézői kvíz játék, amelyben a nézők otthonról kapcsolódhatnak be a játékba, így esélyt szerezve arra, hogy megnyerjék a műsor telefonos nézői feladványának aktuális heti nyereményét/eit. Az SMS elküldésével az Aktív Extra SMS kvíz játék feltételei, játékszabályzata – ide értve a megnyerhető nyereményeket, a nyertes kisorsolásának módját, a nyertessé minősítés feltételeit, a nyeremény eljuttatásának módját - megismertnek és elfogadottnak tekintendők. Az SMS kvízben egy kvíz kérdést kapnak a nézők. A kérdéshez két válaszlehetőség tartozik, amelyeket a kvíz játékban AKTIV1 (első válaszlehetőség) és AKTIV2 (második válaszlehetőség) kódok, illetve TIAKTIV1; TIAKTIV2 (a FEM3.HU-n) jelölnek. Ezen kódok közül a helyesnek vélt válasz kódját kell elküldenie a nézőnek alapdíjas SMS-ben a 06-30-30-30-300-as számra. Az alapdíj összege az SMS-t küldő mobilszolgáltatójánál lévő díjcsomagja szerinti díj összege. Az Aktiv Extra műsorához kapcsolt SMS kvíz játékában magyarországi bejelentett lakhellyel rendelkező, természetes személyek vehetnek részt, akik rendelkeznek SMS küldésére alkalmas eszközzel. 14 éven aluliak törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetnek részt a kvízjátékban. A kvízjátékban való részvételből a TV2 és a FEM3 (MTM-SBS) és az M Factory (a telefonszolgáltató aggregátor) munkatársai, azok Ptk. szerinti hozzátartozói ki vannak zárva. A helyes és érvényes választ beküldő játékosok között kerül(nek) a nyeremény(ek) kisorsolásra. Nem vesznek részt a nyereménysorsoláson a helytelen (rossz) választ, valamint az érvénytelen választ beküldők. Érvénytelen válaszok azok a válaszok, amelyek az aktuális játék (kérdés) meghirdetett időtartama előtt és/vagy után érkeztek, továbbá azok a helyes válaszok is, amelyek olyan telefonszámról érkeznek, amelyről a játék időtartama alatt helytelen válasz is érkezik, ez utóbbi telefonszámok sem kerülnek be a nyereménysorsolási adatbázisba, valamint a kvíz játékra küldött kódszám nélkül-, küldött SMS-ek sem. A kvízjáték mindenkori nyereménysorsolási adatbázisába kvíz kérdésére érvényesen és helyesen válaszolók telefonszámai kerülnek leválogatásra. Ebből az adatbázisból az M Factory Kommunikációs Szolgáltató Zrt. (a műsor telefonos aggregátor társasága) véletlenszerűen (emberi beavatkozás nélkül) számítógéppel sorsolja ki a heti nyertes telefonszámot. A kvízjáték kisorsolt nyerteseit (a kisorsolt nyertes telefonszámok tulajdonosait/gazdáit) az M Factory Kommunikációs Szolgáltató Zrt. a nyertes telefonszám felhívásával telefonon értesíti a nyertesként való kisorsolásáról, nyereményük tárgyáról, valamint a nyeremény átvételének feltételeiről. Az M-Factory Zrt. a nyereményről szóló értesítési telefonbeszélgetést rögzíti és azt 90 napig őrzi meg. A nyertes adatai (név, lakcím, telefonszám) is az itt meghatározott időpontig megőrzésre kerülnek. A tárgynyeremény után az adó-és járulékfizetési kötelezettségnek a sugárzó szervezet vagy a gyártó tesz eleget. A nyeremény készpénzre vagy egyéb nyereménytárgyra nem váltható át. A nyeremény postai úton kerül kiszállításra a nyertes által megadott címre. A rossz kézbesítési cím megadása a nyertes kizárólagos felelőssége, és a rosszul megadott cím miatt nem reklamálhat. A nyeremény kézbesítése a sorsolást követően 60 napon belül történik. Amennyiben a kisorsolt telefonos kvíz játék nyertese az értesítésnél nem adja meg személyes adatait, leteszi a telefont, illetve a sorsolást követő 1 órán belül nem elérhető, vagy nem jelentkezik vissza, vagy megtagadja a nyeremény eljuttatásához szükséges folyamat bármely lépését, akkor az ilyen nyertes a nyeremény kiadása iránti igényét elveszti, és ilyen igénnyel nem léphet fel. Ebben az esetben pótnyertes/nyertesek kerül/kerülnek kisorsolásra. Ha a nyereményt harmadik személy ajánlotta fel, akkor a felajánló cég révén is megküldhető a nyeremény. A nyeremény felajánlóval történő előzetes megbeszélés és egyeztetés mellett lehetőség van a nyeremény személyes átvételére, ha a nyeremény jellege olyan és a nyeremény felajánló ezt elfogadja. Az Aktív Extra SMS kvíz résztvevői a játékban való részvétellel elfogadják az alábbi oldalon található Adatvédelmi nyilatkozatot és hozzájárulnak ahhoz, hogy a sugárzó szervezet célhoz kötötten a személyes adataikat kezelje és megőrizze. A felhasználó/játékos tájékoztatást az adatainak kezeléséről az ügyfélszolgálati elérhetőségeken kérhet, és ugyanitt kérheti az adatainak az adatkezelésből történő törlését is. Adatkezelési szabályzat a www.corp.origo.hu weblapon érhető el. A nyertes automatikusan beleegyezik, hogy az előzőek szerinti személyes adataikat az M Factory Kommunikációs Szolgáltató Zrt. rögzítse, és azokat továbbítsa a sugárzó szervezetnek és a nyereményt felajánló cég részére a nyereményátadás céljából. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy neve és lakhelye (csak a település) megjelenjen a www.fem3.hu-n. Ha az Aktív Extra SMS kvíz játékban való részvételével a játékos részéről bűncselekmény elkövetése valószínűsíthető, vagy vele szemben alapos a gyanú a játékkal kapcsolatos visszaélésre – ide értve a távközlési csalást is - vagy bűncselekmény elkövetésére (függetlenül attól, hogy indult-e büntető eljárás vagy történt-e feljelentés) akkor az ilyen játékos telefonszáma, amelyről a játékos az SMS üzenetet küldi, a játékból és minden a TV2-n megjelenő további kvízből ki-, illetve letiltható. Amennyiben ilyen telefonszám kerül nyertesként kisorsolására (mert az alapos gyanúról csak a sorsolást követően történt tudomásszerzés), akkor a nyeremény kiadása megtagadható. Ezekben az esetekben büntető feljelentésre kerül sor.


Címkék: fem3   játék   kvíz   kvízjáték   nyer

2010. szeptember 6. 17:17

 

KÖZÖSSÉG© TV2 Zrt.    |    Impresszum    |    Adatkezelési szabályzat    |    Felhasználói szabályzat    |    Kereskedelmi információk
Powered by Neoport Core CMS