AJÁNLÓ
FEM3 Café játékszabályzat

2017. május 25.
A TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1145 Budapest, Róna utca 174.; cégjegyzékszám: 01-10-049017) médiaszolgáltató a FEM3 audiovizuális médiaszolgáltatás jogosultjával, a CEE Broadcasting Co. SRL-el (a továbbiakban: „CEE Broadcasting SRL”) kötött szerződése alapján jogosult a jelen játékszabályzatban ismertetett játék szervezésére.

A „FEM3 Café” című, FEM3-n napi rendszerességgel sugárzott műsorban feltett, a műsor aznapi adásával kapcsolatos véleménykérdésre a TV2 Live alkalmazáson keresztül szavazhatnak az alábbiak szerint. Minden héten hétfőtől-péntekig a FEM3 Café adásai ideje alatt szavazhat. Kivétel munkaszüneti napokon, valamint, ha a műsorkészítők/szerkesztők másképp nem rendelkeznek.

A kérdések a FEM3 Café adásaiban hallhatók és láthatók a szavazási lehetőséggel és kódokkal együtt.

FEM3 CAFÉ1 „igen”/” első” válaszlehetőség,
FEM3 CAFÉ2 „nem”/ „második” válaszlehetőség.

Szavazatát leadhatja az ingyenesen letölthető TV2 Live alkalmazáson keresztül, ami IOS és Android operációs rendszert használó telefonokról vagy tablet eszközökről érhető el. A szavazat csak akkor minősül érvényesnek, ha az a szavazási időszak alatt (a szavazás indításától annak felfüggesztéséig vagy lezárásáig) a TV2 Média Csoport Zrt. zárt rendszerébe megérkezik. Tekintettel a különböző szolgáltatók hálózati kapacitására, a szavazat beérkezése szolgáltatóként eltérő időt vesz igénybe. A sikeres szavazást az alkalmazásban a „Köszönjük a szavazatodat!” felirat jelzi.

A napi nyertesek sorolása a napi sugárzást követő munkanapon délelőtt 10:00 óráig megtörténik, míg a heti nyertesek sorsolása 3 munkanapon belül történik meg. A FEM3 Café című műsorhoz kapcsolódó véleményszavazásban csak a meghirdetett szavazási időszakban lehet részt venni!

A szavazási időszak alatt érvényes szavazatot küldők között kerülnek a nyeremények kisorsolásra. Napi nyertesek és heti nyertesek kerülnek kisorsolásra, a TV2 Live alkalmazáson keresztül szavazók közül.

A FEM3 Café véleményszavazásban csak a FEM3 Café aznapi adásában feltett kérdésre lehet szavazni. A szavazási időszak a műsorban aznapi szavazásra feltett kérdés nyilvánosságra kerülésétől az aznapi műsor első eredeti sugárzásának végéig tart. A véleményszavazás végeredménye a sorsolás után a következő adás kezdetéig megtekinthető a FEM3 Café weboldalán (www.fem3.hu/musoraink/fem3cafe ), a FEM3 weboldalán (www.fem3.hu).

Szavazás menete

A FEM3 Café véleményszavazásban természetes személyek vehetnek részt, akik rendelkeznek az alkalmazás letöltésére alkalmas eszközzel (telefon, tablet). 18 éven aluliak a szavazásban törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetnek részt.

Minden olyan résztvevő, aki legalább egy érvényes szavazatot leadott, részt vesz a nyeremények kisorsolásában.
A heti nyeremény sorsolási adatbázisába azok a szavazók kerülnek be, akik részéről a tárgyhéten érvényes szavazat érkezett.

A TV2 LIVE applikációban megadott azonosító minden résztvevő esetében egyszer kerül be a sorsolási adatbázisba. Érvényes szavazatnak azok a beérkezett és feldolgozott szavazatok számítanak, amelyek a szavazás indítása és lezárása közötti időtartam alatt érkeztek meg a TV2 Média Csoport Zrt. által üzemeltetett technikai rendszerbe. A TV2 Média Csoport Zrt. a szavazatokból elkülönített adatbázist tárol.
A szavazásban érvényes szavazatot leadók között, a TV2 Média Csoport Zrt. számítógépes véletlenszerű algoritmus segítségével kisorsolja a napi és heti nyerteseket. A sorsoláskor ugyanennyi pótnyertes kerül kisorsolásra.


Nyertesek értesítése, azonosítása, nyeremény átadása:
A szervező fenntartja a jogot a nyeremények/nyereménytárgyak megváltoztatásra, más nyeremények meghirdetésére, a nyeremények törlésére, kevesebb vagy több nyeremény meghirdetésére. A változásról a nézők a műsorsorozatban értesülhetnek.
A napi és a heti nyeremények az adásban kerülnek meghirdetésre és illusztráció formájában bemutatásra. Az adásban bemutatott nyereménykép illusztráció, és nem a képen konkrétan bemutatott nyereménytárgy kerül nyereményként átadásra.
A jelen szabályzat a www.fem3.hu , a fem3.hu/musoraink/fem3cafe.hu-n kerül közzé tételre, illetve tekinthető meg.
A nyereményjáték során az adott nyeremény felajánlója biztosítja a nyereményeket és a felajánlott és a műsorszámokban megjelenített nyeremények átadását a nyerteseknek.

A nyertesek részére a nyeremény felajánlója a TV2 Média Csoport Zrt.-től megkapott, a nyertesek TV2 Applikációhoz felhasznált, illetve közösségi fiókjában megadott azonosítójára küldött e-mail üzenet formájában értesíti a nyerteseket a nyereményük tárgyáról, valamint a nyeremény átvételének feltételeiről, a sorsolást követően, legkésőbb az adást követő munkanapon.

Amennyiben a nyertes 72 órán belül nem igazolja magát a fenti módok valamelyikén, úgy a nyeremény felajánlója a pótnyertest/pótnyerteseket értesíti. Ha a nyertes bármely okból visszautasítja a nyereményt, akkor a pótnyertesé lesz a nyeremény.
A nyeremény felajánlója a nyereményeket köteles a nyertesek azonosítóinak részére történt megküldésétől számított 30 naptári napon belül a nyerteseknek igazolható módon (pl. tértivevénnyel, futárral stb.) megküldeni vagy átadni. Az átadás/átvételt a nyereményeket felajánló a TV2 felé hitelt érdemlően igazolni köteles.

A nyeremény más nyereményre nem cserélhető és pénzre nem váltható át.

Ha a nyertes bármely okból visszautasítja a nyereményt – akár azért is, mert a nyeremény olyan, amely számára nem megfelelő vagy alkalmatlan, vagy a nyereménnyel kapcsolatos egyéb feltételeket nem tudja teljesíteni -, akkor a pótnyertesé lesz a nyeremény.

A nyertes a nyereménnyel kapcsolatban a szervezővel, a sugárzó szervezettel, a gyártóval, a nyeremény felajánlóval szemben nem reklamálhat, igényt vagy követelést nem terjeszthet elő csak annyiban, hogy ha a fentiek szerinti valamennyi a nyeremény átvételéhez jogosító feltételnek megfelelt, akkor nyeremény számára történő kiadását követelheti. A nyeremény tekintetében nincs kellékszavatossági, jótállási vállalás, hacsak ezzel ellentétben a nyereménnyel együtt ilyen jótállási vagy garancia okirat nem kerül átadásra vagy megküldésre.

A tárgynyeremény után az adó-és járulékfizetési kötelezettségnek a nyeremény felajánlója tesz eleget.

A rossz kézbesítési cím megadása a nyertes kizárólagos felelőssége, és a rosszul megadott cím miatt nem reklamálhat azért, hogy nem került a nyeremény átadásra. Amennyiben a nyertes nyeremény átvételére a megbeszélt időpontban nem jelenik meg, és új időpont egyeztetése sem történt, akkor ez kizárólag a nyertes felelőssége, és elveszti az igényét a nyereményre. Személyes átvételnél kérhető, hogy a nyertes igazolja, jogosultságát a nyeremény átvételére személyi adatainak ellenőrzésre bocsátásával. Ennek megtagadása a nyeremény kiadása iránti jogosultság elvesztését vonja maga után.
A nyeremény kézbesítése vagy átadása a sorsolást követően 90 napon belül történik, a nyeremény átadására ettől eltérően a nyertessel megállapodott későbbi időpontban is sor kerülhet.

Adatkezelés:

A TV2 Média Csoport Zrt. adatkezelési szabályzata a //tv2.hu/adatkezelesi_szabalyzat weblapon érhető el.

A szavazó/nyertes a szavazásban való részvételével beleegyezik, hogy a szavazással összefüggő személyes adatait a TV2 Média Csoport Zrt. kezelje, és a nyertes értesítéséhez és a nyeremény átadásához szükséges adatait a TV2 Média Csoport Zrt. továbbítsa esetleg a nyeremény felajánlója részére kizárólag a nyereményátadás/kézbesítés céljából.

A nyertes a nyereményjátékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve és lakhelye (csak a település) megjelenjen a www.fem3.hu, és a www.fem3.hu/musoraink/fem3cafe weboldalon. Ez a hozzájárulás nem jelenti azt, hogy a nyertes ezeken a platformokon feltétlenül megjelenik. Ha a szavazásában való részvételével a szavazó részéről a szavazás tisztességtelen befolyásolásának szándéka, bűncselekmény elkövetése valószínűsíthető, vagy vele szemben alapos a gyanú a szavazással kapcsolatos visszaélésre – ide értve a távközlési csalást is - vagy bűncselekmény elkövetésére (függetlenül attól, hogy indult-e büntető eljárás, vagy történt-e feljelentés), akkor az ilyen szavazó nyereményjátékból kizárásra kerül. Amennyiben ilyen szavazó azonosítója kerül nyertesként kisorsolására (mert az alapos gyanúról csak a sorsolást követően történt tudomásszerzés), akkor a nyeremény kiadása megtagadható. Ezekben az esetekben büntető feljelentésre kerül sor.

A jelen szabályzatot, a szavazás módját, a nyereményre való jogosultság feltételeit a TV2 Média Csoport Zrt. bármikor megváltoztathatja. A TV2 Média Csoport Zrt. jogosult arra is, hogy a FEM3 Café véleményszavazást bármikor felfüggessze, vagy beszüntesse. A változtatásról a nézők a műsorsorozat adásából értesülhetnek, valamint a szervező a módosított szabályzatot ugyanazokon a platformokon teszi közzé, amelyen ezt a szabályzatot.
Változtatás, felfüggesztés vagy megszüntetés esetén a szerzett jogok, tehát az ez előtt megszerzett/megnyert nyereményre, illetve annak kiadására való jogosultság nem veszik el.


A szolgáltatás (szavazás) technikai kivitelezése; szavatosság, garancia

A TV2 Live alkalmazás szolgáltatáshoz kapcsolódó szavazás előírásoknak megfelelő lebonyolítását a mindenkor hatályos törvények és jogszabályok betartásával a TV2 Média Csoport Zrt. szavatolja.

Ügyfélszolgálat, információk, elérhetőségek:
A TV2 Live alkalmazással kapcsolatban a +36-1-336-55-45-ös telefonszámon elérhető ügyfélszolgálatánál lehet érdeklődni. A TV2 Média Csoport Zrt. a beérkező kérdéseket, észrevételeket feldolgozza és az egyes hívókat minden esetben visszahívja, a beérkező észrevételekről, kérdésekről a TV2 ügyfélszolgálata egyedi sorszámmal ellátott listát vezet. A TV2 Média Csoport Zrt. ügyfélszolgálata a hívó által megadott hívószámon hívja vissza az ügyfeleket.


Címkék:

2018. május 25. 9:26

 

KÖZÖSSÉG


© TV2 Zrt.    |    Impresszum    |    Adatkezelési szabályzat    |    Felhasználói szabályzat    |    Kereskedelmi információk
Powered by Neoport Core CMS