MŰSORAINK
Kétszersült SMS kvízjáték

Játsszon velünk a FEM3-on a Kétszersült SMS kvíz játékában!

Küldje a kvízkérdés helyes válaszának kódját a 06-30-30-30-300-as alapdíjas telefonszámra és nyerje meg értékes nyereményünket/nyereményeinket! Minél többször küldi el az aktuális kérdésre a helyes válasz kódját, annál nagyobb eséllyel indul a nyereménysorsoláson! A kérdés és a válaszlehetőségek elérhetőek a fem3.hu internetes oldalon. A Kétszersült SMS kvízjáték alapdíjas SMS számon üzemel! Aktuális kérdésünk amelyre 02.27. és 03.04. között várjuk a válaszokat: Mit jelent az al dente kifejezés? TIKS1 roppanósra főzve TIKS2 puhára főzve Nyeremény, amelyet a helyes választ beküldők között sorsolunk ki: a Kétszersült kvíz játékára helyest választ beküldő játékosok között március 5-én egy 6 alkalmas nagyértékű olasz konyhai alapkurzust sorsolunk ki, a Chefparade Főzőiskola felajánlásával! Sorsolás időpontja: 2012.03.05. SMS szám: 06-30-30-30-300 SMS díja: alapdíjas Ügyfélszolgálat: (06-1) 265-7751 A nyertesek listáját a fem3.hu internetes oldalon olvashatja! Az aktuális heti SMS kvízjátékban hétfő 00:00 órától vasárnap 24:00 óráig lehet játszani! A helyes választ beküldő játékosok között sorsoljuk ki nyereményünket/nyereményeinket! Az aktuális heti kérdés érvényessége: hétfő 00:00 órától vasárnap 24:00 óráig. Az aktuális heti Kétszersült SMS kvízjáték kérdésére az aktuális héten hétfőtől-vasárnapig lehet válaszolni, amíg a Szervező másképpen nem rendelkezik! Az aktuális heti nyeremények sorsolása az aktuális heti kvíz lezárását követő hétfőn történik a fent említett időszak alatt beérkezett helyes-, és érvényes választ beküldő játékosok között. Az SMS-ben helyes, érvényes választ beküldő játékosok részt vesznek a kvízjáték  nyereménysorsolásán, és nyerhetik meg értékes nyereményeinket. A megnyerhető nyereményekről a műsorelőzetesből, valamint a fem3.hu internetes oldalon lehet tájékozódni.

KÉTSZERSÜLT SMS KVÍZ JÁTÉKSZABÁLYZAT

internet cím: fem3.hu ügyfélszolgálat: mobil@origo.hu, (06-1) 265 - 7751 A Kétszersült SMS kvízjáték a FEM3 műsorszolgáltatásában sugárzott Kétszersült című műsorhoz kapcsolódó nézői kvízjáték, amelyben a nézők otthonról kapcsolódhatnak be a játékba, így esélyt szerezve arra, hogy megnyerjék a műsor telefonos nézői feladványának aktuális heti nyereményét/nyereményeit. Az SMS elküldésével a Kétszersült SMS kvízjáték feltételei, játékszabályzata – ide értve a megnyerhető nyereményeket, a nyertes kisorsolásának módját, a nyertessé minősítés feltételeit, a nyeremény eljuttatásának módját - megismertnek és elfogadottnak tekintendők. Az SMS kvízben egy kvízkérdést kapnak a nézők. A kérdéshez két válaszlehetőség tartozik, amelyeket a kvízjátékban KS1 (első válaszlehetőség) és KS2 (második válaszlehetőség) kódok, illetve TIKS1; TIKS2 (a FEM3.HU-n) jelölnek. Ezen kódok közül a helyesnek vélt válasz kódját kell elküldenie a nézőnek alapdíjas SMS-ben a 06-30-30-30-300-as számra. Az alapdíj összege az SMS-t küldő mobilszolgáltatójánál lévő díjcsomagja szerinti díj összege. A Kétszszersült műsorához kapcsolt SMS kvíz játékában magyarországi bejelentett lakhellyel rendelkező, természetes személyek vehetnek részt, akik rendelkeznek SMS küldésére alkalmas eszközzel. 14 éven aluliak törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetnek részt a kvízjátékban. A kvízjátékban való részvételből a TV2 és a FEM3 (MTM-SBS) és az Origo Zrt. (a telefonszolgáltató aggregátor) munkatársai, azok Ptk. szerinti hozzátartozói ki vannak zárva. A helyes és érvényes választ beküldő játékosok között kerül(nek) a nyeremény(ek) kisorsolásra. Nem vesznek részt a nyereménysorsoláson a helytelen (rossz) választ, valamint az érvénytelen választ beküldők. Érvénytelen válaszok azok a válaszok, amelyek az aktuális játék (kérdés) meghirdetett időtartama előtt és/vagy után érkeztek, továbbá azok a helyes válaszok is, amelyek olyan telefonszámról érkeznek, amelyről a játék időtartama alatt helytelen válasz is érkezik, ez utóbbi telefonszámok sem kerülnek be a nyereménysorsolási adatbázisba, valamint a kvízjátékra küldött kódszám nélkül küldött SMS-ek és a szavazás lezárását követően az Origo Zrt. szavazást összesítő rendszerébe beérkezett SMS-ek sem. A kvízjáték mindenkori nyereménysorsolási adatbázisába kvíz kérdésére érvényesen és helyesen válaszolók telefonszámai kerülnek leválogatásra. Ebből az adatbázisból az Origo Zrt.  (a műsor telefonos aggregátor társasága) véletlenszerűen (emberi beavatkozás nélkül) számítógéppel sorsolja ki a heti nyertes telefonszámot. A kvízjáték kisorsolt nyerteseit (a kisorsolt nyertes telefonszámok tulajdonosait/gazdáit) az Origo Zrt. a nyertes telefonszám felhívásával telefonon értesíti a nyertesként való kisorsolásáról, nyereményük tárgyáról, valamint a nyeremény átvételének feltételeiről. Az Origo Zrt. a nyereményről szóló értesítési telefonbeszélgetést rögzíti és azt 90 napig őrzi meg. A nyertes adatai (név, lakcím, telefonszám) is az itt meghatározott időpontig megőrzésre kerülnek. A tárgynyeremény után az adó- és járulékfizetési kötelezettségnek a sugárzó szervezet vagy a gyártó tesz eleget. A nyeremény készpénzre vagy egyéb nyereménytárgyra nem váltható át. A nyeremény postai úton kerül kiszállításra a nyertes által megadott címre. A rossz kézbesítési cím megadása a nyertes kizárólagos felelőssége, és a rosszul megadott cím miatt nem reklamálhat. A nyeremény kézbesítése a sorsolást követően 60 napon belül történik. Amennyiben a kisorsolt telefonos kvízjáték nyertese az értesítésnél nem adja meg személyes adatait, leteszi a telefont, illetve a sorsolást követő 1 órán belül nem elérhető, vagy nem jelentkezik vissza, vagy megtagadja a nyeremény eljuttatásához szükséges folyamat bármely lépését, akkor az ilyen nyertes a nyeremény kiadása iránti igényét elveszti, és ilyen igénnyel nem léphet fel. Ebben az esetben pótnyertes/nyertesek kerül/kerülnek kisorsolásra. Ha a nyereményt harmadik személy ajánlotta fel, akkor a felajánló cég révén is megküldhető a nyeremény. A nyeremény felajánlóval történő előzetes megbeszélés és egyeztetés mellett lehetőség van a nyeremény személyes átvételére, ha a nyeremény jellege olyan és a nyeremény felajánló ezt elfogadja. A Kétszersült SMS kvíz résztvevői a játékban való részvétellel elfogadják az alábbi oldalon található Adatvédelmi nyilatkozatot és hozzájárulnak ahhoz, hogy a sugárzó szervezet célhoz kötötten a személyes adataikat kezelje és megőrizze. A felhasználó/játékos tájékoztatást az adatainak kezeléséről az ügyfélszolgálati elérhetőségeken kérhet, és ugyanitt kérheti az adatainak az adatkezelésből történő törlését is. Adatkezelési szabályzat a www.corp.origo.hu weblapon érhető el. A nyertes automatikusan beleegyezik, hogy az előzőek szerinti személyes adataikat az Origo Zrt. rögzítse, és azokat továbbítsa a sugárzó szervezetnek és a nyereményt felajánló cég részére a nyereményátadás céljából. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy neve és lakhelye (csak a település) megjelenjen a www.fem3.hu-n. Ha a Kétszersült SMS kvízjátékban való részvételével a játékos részéről bűncselekmény elkövetése valószínűsíthető, vagy vele szemben alapos a gyanú a játékkal kapcsolatos visszaélésre – ide értve a távközlési csalást is - vagy bűncselekmény elkövetésére (függetlenül attól, hogy indult-e büntető eljárás vagy történt-e feljelentés) akkor az ilyen játékos telefonszáma, amelyről a játékos az SMS üzenetet küldi, a játékból és minden a TV2-n megjelenő további kvízből ki-, illetve letiltható. Amennyiben ilyen telefonszám kerül nyertesként kisorsolására (mert az alapos gyanúról csak a sorsolást követően történt tudomásszerzés), akkor a nyeremény kiadása megtagadható. Ezekben az esetekben büntető feljelentésre kerül sor.

Címkék: játék   műsoraink   nyeremény

2011. november 21. 13:13

 

KÖZÖSSÉG


© TV2 Zrt.    |    Impresszum    |    Adatkezelési szabályzat    |    Felhasználói szabályzat    |    Kereskedelmi információk
Powered by Neoport Core CMS