MŰSORAINK
Halloween SMS kvíz játék

Hogy Halloween ne csak a borzongásról szóljon! Játsszon velünk míg éjfélt üt az óra!Küldje a helyes válasz kódját a 06-30-30-30-300-ra és nyerjen egy kétszemélyes kényeztető wellness hétvégét a Hotel Termál Visegrád felajánlásával! Minél többször küldi el a kérdésre a helyes válasz kódját, annál nagyobb eséllyel indul a nyereménysorsoláson! A Halloween SMS kvíz játék alapdíjas SMS számon üzemel! A játékban csak 2010. október 30-án lehet részt venni (0-24 óráig)! Miből szoktak lámpást faragni Halloween napján? TIFEM A   tökből TIFEM B   dinnyéből A Halloween SMS kvíz játékban csak a megjelölt napon, 2010. október 30-án lehet játszani (00:00 - 24:00 óra között)! A helyes-, és érvényes választ beküldő játékosok között a sorsoljuk ki nyereményeinket! Azon játékosok nem vesznek részt a nyereménysorsolásban, akik helytelen választ küldtek be, tehát azok a játékosok sem, akik egyazon telefonszámról helyes és helytelen választ is küldtek! SMS szám: 06-30-30-30-300 SMS díja: alapdíjas Ügyfélszolgálat: (06-1) 265-7751 A nyertesek listáját a www.fem3.hu alrovatában olvashatja!   Sorsolás időpontja: 2010.11.01., hétfő, reggel 10 óra

HALLOWEEN SMS KVÍZ JÁTÉKSZABÁLYZAT

VIDEÓ: KATTINTSON IDE! internet cím: fem3.hu Ügyfélszolgálat: info@origo.hu, (06-1) 265 - 7751 A Halloween SMS kvíz játék reklámfilmben-, a fem3.hu oldalon meghirdetetett kvíz játék. A reklámfilmben, illetve a fem3.hu honlapon feltett kvíz kérdésre két válaszlehetőség közül lehet választani, amelyeket a FEM A; FEM B (reklámfilben), illetve TIFEM A; TIFEM B (FEM3.HU-n) kódok jelölnek. Ezen kódok közül a helyesnek vélt válasz kódját kell elküldeni SMS-ben a 06-30-30-30-300-as alapdíjas számra. Az SMS elküldésével a Halloween SMS kvíz játék feltételei, játékszabályzata – ide értve a megnyerhető nyereményeket, a nyertes kisorsolásának módját, a nyertessé minősítés feltételeit, a nyeremény eljuttatásának módját - megismertnek és elfogadottnak tekintendők. Az alapdíj összege az SMS-t küldő mobilszolgáltatójánál lévő díjcsomagja szerinti díj összege. A Halloween SMS kvíz játékában magyarországi bejelentett lakhellyel rendelkező, természetes személyek vehetnek részt, akik rendelkeznek SMS küldésére alkalmas eszközzel. 14 éven aluliak törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetnek részt a kvízjátékban. A játékban való részvételből a FEM3 műsorszolgáltatójának és weblapjának üzemeltetőjének, a TV2-nek (ahol a játék szintén meghirdetésre kerül) és az Origo Zrt. (a telefonszolgáltató aggregátor) munkatársai, azok Ptk. szerinti hozzátartozói ki vannak zárva. Érvénytelen a 2010. október 30. előtt vagy után-, valamint a kódszám nélkül-, vagy hibásan küldött SMS a kvíz játékra. Ezek díja tekintetében sincs visszafizetési kötelezettség. Értelemszerűen az érvénytelen SMS-t küldők a nyereménysorsolásban sem vesznek részt. Azon játékosok nem vesznek részt a nyereménysorsolásban, akik helytelen választ küldtek be, tehát azok a játékosok sem, akik egyazon telefonszámról helyes és helytelen választ is elküldték! A Halloween SMS kvíz játék mindenkori nyereménysorsolási adatbázisába a kvíz kérdésére érvényesen és helyesen válaszolók telefonszámai kerülnek leválogatásra (akik egyazon telefonszámról helyes és helytelen választ is elküldték nem vesznek részt a nyereménysorsolásban). Ebből az adatbázisból az Origo Zrt. (a játék telefonos aggregátor társasága) véletlenszerűen (emberi beavatkozás nélkül) számítógéppel sorsolja ki a két személyes kényeztető wellness hétvégét a Hotel Termál Visegrád felajánlásával. A nyereménysorsolási adatbázisba annyiszor kerül be a helyesen válaszoló telefonszáma, ahányszor elküldte az érvényes-, és helyes választ. A Halloween SMS kvíz játék kisorsolt nyerteseit az Origo Zrt. a nyertes telefonszám felhívásával telefonon értesíti a nyertesként való kisorsolásáról, nyereményük tárgyáról, valamint a nyeremény átvételének feltételeiről. Az Origo Zrt. a nyereményről szóló értesítési telefonbeszélgetést rögzíti és azt 90 napig őrzi meg. A nyertes adatai (név, lakcím, telefonszám) is az itt meghatározott időpontig megőrzésre kerülnek.  A tárgynyeremény után az adó-és járulékfizetési kötelezettségnek a sugárzó szervezet vagy a nyereményt felajánló tesz eleget. A nyeremény készpénzre vagy egyéb nyereménytárgyra nem váltható át. A nyeremény postai úton kerül kiszállításra a nyertes által megadott címre. A rossz kézbesítési cím megadása a nyertes kizárólagos felelőssége, és a rosszul megadott cím miatt nem reklamálhat. A nyeremény kézbesítése a sorsolást követően 60 napon belül történik. Amennyiben a kisorsolt telefonos kvíz játék nyertese az értesítésnél nem adja meg személyes adatait, leteszi a telefont, illetve a sorsolást követő 1 órán belül nem elérhető, vagy nem jelentkezik vissza, vagy megtagadja a nyeremény eljuttatásához szükséges folyamat bármely lépését, akkor az ilyen nyertes a nyeremény kiadása iránti igényét elveszti, és ilyen igénnyel nem léphet fel. Ebben az esetben pótnyertes/nyertesek kerül/kerülnek kisorsolásra. Ha a nyereményt harmadik személy ajánlotta fel, akkor a felajánló cég révén is megküldhető a nyeremény. A nyeremény felajánlóval történő előzetes megbeszélés és egyeztetés mellett lehetőség van a nyeremény személyes átvételére, ha a nyeremény jellege olyan és a nyeremény felajánló ezt elfogadja.  A lezárt kvízjáték véglegesnek tekintendő. A Halloween SMS kvíz résztvevői a játékban való részvétellel elfogadják az alábbi oldalon található Adatvédelmi nyilatkozatot és hozzájárulnak ahhoz, hogy a sugárzó szervezet célhoz kötötten a személyes adataikat kezelje és megőrizze. A felhasználó/játékos tájékoztatást az adatainak kezeléséről az ügyfélszolgálati elérhetőségeken kérhet, és ugyanitt kérheti az adatainak az adatkezelésből történő törlését is. Adatkezelési szabályzat a corp.origo.hu weblapon érhető el. A nyertes automatikusan beleegyezik, hogy az előzőek szerinti személyes adataikat az Origo Zrt. rögzítse, és azokat továbbítsa a sugárzó szervezetnek és a nyereményt felajánló cég részére a nyereményátadás céljából. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy neve és lakhelye (csak a település) megjelenjen a fem3.hu internetes oldalon. Ha a Halloween SMS kvíz játékban való részvételével a játékos részéről bűncselekmény elkövetése valószínűsíthető, vagy vele szemben alapos a gyanú a játékkal kapcsolatos visszaélésre – ide értve a távközlési csalást is - vagy bűncselekmény elkövetésére (függetlenül attól, hogy indult-e büntető eljárás vagy történt-e feljelentés) akkor az ilyen játékos telefonszáma, amelyről a játékos az SMS üzenetet küldi, a játékból és minden a FEM3-on és TV2-n megjelenő további kvízből ki-, illetve letiltható. Amennyiben ilyen telefonszám kerül nyertesként kisorsolására (mert az alapos gyanúról csak a sorsolást követően történt tudomásszerzés), akkor a nyeremény kiadása megtagadható. Ezekben az esetekben büntető feljelentésre kerül sor.

Címkék: kvízjáték   műsoraink   nyer   nyeremény

2010. október 29. 13:13

 

KÖZÖSSÉG© TV2 Zrt.    |    Impresszum    |    Adatkezelési szabályzat    |    Felhasználói szabályzat    |    Kereskedelmi információk
Powered by Neoport Core CMS