MŰSORAINK
Valentin-nap 2011 - SMS kvízjáték: nyertesek

A JÁTÉK NYERTESEI Triumph ajándékutalvány - Szarka Gáborné, Jászberény Triumph ajándékutalvány - Vohl Károlyné, Várgesztes Triumph ajándékutalvány - Straubné Bella Zsuzsanna, Érd Douglas vásárlási utalvány - Garami Annamária, Budapest A JÁTÉK - ELŐZMÉNYEK A FEM3 nagyban ünnepli a Valentin-napot! Élj te is a nagy lehetőséggel és játssz velünk! Küldd a helyes válasz kódját SMS-ben a 06-30-30-30-300-as számra! A helyes választ beküldő játékosok között 20.000 Ft értékű Triumph vásárlási utalványokat sorsolunk ki, fődíjként pedig egy 200.000 Ft értékű vásárlási utalványt a Douglas Parfümfériák felajánlásával! Kérdés: Kinek a nevéhez fűződik Valentin-nap? TIVALENTIN 1   Szent Bálint- a szerelmesek védőszentje TIVALENTIN 2   Vénusz - a szerelem istennője A helyes választ beküldő játékosok között: 3 db 20.000 Ft értékű Triumph ajándékcsomagot, valamint egy  200.000 Ft értékű vásárlási utalványt sorsolunk ki a Douglas Parfümfériák felajánlásával! A Valentin-napi Rúzs és New York SMS kvíz játékban 2011. február 7-14. között lehet játszani (0-24 óráig)! Nyeremények sorsolásának időpontja: 2011. február 15. SMS szám: 06-30-30-30-300 Alapdíjas SMS Ügyfélszolgálat: (06-1) 265-7751 A nyertesek listáját a www.fem3.hu alrovatában olvashatja!

VALENTIN-NAP 2011 - SMS KVÍZ JÁTÉKSZABÁLYZAT

Internet cím: www.fem3.hu Ügyfélszolgálat: mobil@origo.hu, (06-1) 265 – 7751 Adatvédelmi szabályzat: corp.origo.hu/tv2 A Valentin-napi SMS kvíz játék a Valentin napi SMS kvíz reklámfilmben, a TV2-n és a FEM3-on reklámidőben és a fem3.hu honlapon meghirdetetett kvízjáték. A reklámfilmben, illetve a honlapon feltett kvízkérdésre két válaszlehetőség közül lehet választani, amelyeket a VALENTIN 1 és VALENTIN 2 (reklámfilben), illetve az interneten TIVALENTIN 1 és TIVALENTIN 2 (FEM3.HU-n) kódok jelölnek. Ezen kódok közül a helyesnek vélt válasz kódját kell elküldeni alapdíjas SMS-ben a 06-30-30-30-300-as SMS számra. A Valentin-napi SMS kvíz játék kérdésére az SMS küldésével a játékos részéről a Valentin-napi SMS kvíz játék feltételei, játékszabályzata – ide értve a megnyerhető nyereményeket, a nyertes kisorsolásának módját, a nyertessé minősítés feltételeit, a nyeremény eljuttatásának módját - megismertnek és elfogadottnak tekintendők. A Valentin-napi SMS kvíz játékban magyarországi bejelentett lakhellyel rendelkező, természetes személyek vehetnek részt, akik rendelkeznek SMS küldésére alkalmas eszközzel. Nem nagykorúak (15 éven aluliak) törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetnek részt a játékban. A játékban való részvételből a FEM3 műsorszolgáltatójának és weblapjának üzemeltetőjének, a TV2-nek (ahol a játék szintén meghirdetésre kerül) és az Origo Zrt. (a telefonszolgáltató aggregátor) munkatársai, azok Ptk. szerinti hozzátartozói ki vannak zárva. Érvénytelen a 2011. február 7-e előtt, valamint 2011. február 14. (éjfél) után küldött, valamint a kódszám nélkül-, vagy hibásan küldött SMS a kvíz játékra. Ezek díja tekintetében sincs visszafizetési kötelezettség. Értelemszerűen az érvénytelen SMS-t küldők a nyereménysorsolásban sem vesznek részt. A Valentin-napi SMS kvíz játék nyereménysorsolási adatbázisába a kvíz kérdésére helyesen válaszolók telefonszámai kerülnek leválogatásra. Ebből az adatbázisból az Origo Zrt. (a játék telefonos aggregátor társasága) véletlenszerűen (emberi beavatkozás nélkül) számítógéppel sorsolja ki a 4 nyertes telefonszámát, oly módon, hogy az első 3 kisorsolt nyertes telefonszám használója, illetve tulajdonosa a Triumph ajándékutalványok egyikét, míg a negyedikként kisorsolt nyertes telefonszám használója/tulajdonosa a 200.000 Ft értékű Douglas vásárlási utalványt nyeri meg. Minden helyes válasz, illetve az ahhoz tartozó telefonszám a sorsolási adatbázisba leválasztásra kerül. A Valentin-napi SMS kvíz játék kisorsolt nyerteseit az Origo Zrt. a nyertes telefonszám felhívásával telefonon értesíti a nyertesként való kisorsolásáról, nyereményük tárgyáról, valamint a nyeremény átvételének feltételeiről. Az Origo Zrt. a nyereményről szóló értesítési telefonbeszélgetést rögzíti és azt 90 napig őrzi meg. A nyertesek adatai (név, lakcím, telefonszám) is az itt meghatározott időpontig megőrzésre kerülnek. A tárgynyeremény után az adó-és járulékfizetési kötelezettségnek (ha van ilyen kötelezettség) a Szervező tesz eleget. A megnyert tárgynyeremény készpénzre vagy egyéb nyereménytárgyra nem váltható át. A nyeremény postai úton kerül kiszállításra a nyertes által megadott címre. A rossz kézbesítési cím megadása a nyertes felelőssége. A postai kézbesítésért a Szervező, a játék aggregátor társasága és nyeremény felajánlók a felelősségüket kizárják. A nyeremények kézbesítése a sorsolást követően 60 napon belül történik. Amennyiben a kisorsolt telefonos kvízjáték nyertese az értesítésnél nem adja meg személyes adatait, leteszi a telefont, illetve a sorsolást követő 1 órán belül nem elérhető, vagy nem jelentkezik vissza, vagy megtagadja a nyeremény eljuttatásához szükséges folyamat bármely lépését, a nyeremény nem kerül megküldésre, és az ilyen nyertes a nyeremény kiadása iránti igényét elveszti, és ilyen igénnyel nem léphet fel. Ebben az esetben pótnyertes/nyertesek kerül/kerülnek kisorsolásra. A Szervező jogosult arra, hogy abban az esetben, ha a tárgynyereményt harmadik személy ajánlotta fel, akkor a tárgynyereményt a felajánló cég révén adja át/küldjék meg a nyerteseknek. A nyeremény felajánlóval történő előzetes megbeszélés és egyeztetés mellett lehetőség van a nyeremény személyes átvételére, ha a nyeremény jellege olyan és a nyeremény felajánló ezt elfogadja. A lezárt kvízjáték véglegesnek tekintendő. Az SMS kvíz résztvevői és nyertesei a játékban való részvétellel a Szervező Adatvédelmi nyilatkozatát elfogadják és hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező célhoz kötötten a személyes adataikat kezelje és megőrizze. A felhasználó/játékos tájékoztatást az adatainak kezeléséről az ügyfélszolgálati elérhetőségeken kérhet, és ugyanitt kérheti az adatainak az adatkezelésből történő törlését is. Adatkezelési szabályzat a corp.origo.hu/tv2 weblapon érhető el. A kvízjáték a fentiek szerint meghirdetett játék időtartama előtt megszüntethető, ebben az esetben a nyeremények a megszűntetés előtt helyes választ elküldők között kerül kisorsolásra. A nyertes automatikusan beleegyezik, hogy az előzőek szerinti személyes adataikat az Origo Zrt. rögzítse, és azokat továbbítsa a Szervező és a nyereményt felajánló cég részére (ha van ilyen) a nyereményátadás céljából. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy neve és lakhelye (csak a település) megjelenjen a www.fem3.hu oldalán. A Szervező és/vagy az Origo Zrt. fenntartják a jogot arra, hogyha tudomásukra jut, vagy észlelik, hogy a játékos játékban való részvételével bűncselekmény – távközlési csalás - elkövetése valószínűsíthető, vagy vele szemben alapos a gyanú a játékkal kapcsolatos visszaélés vagy bűncselekmény elkövetésére (függetlenül attól, hogy indult-e büntető eljárás vagy történt-e feljelentés) akkor az(oka)t a telefonszámo(ka)t, amely(ek)ről a játékos az SMS üzenetet küldi, a játékból és minden további kvízből ki-, illetve letiltsa. Amennyiben ilyen telefonszám kerül nyertesként kisorsolására (mert az alapos gyanúról csak a sorsolást követően szerzett tudomást a Szervező vagy az Origo), akkor a Szervező jogosult a nyeremény kiadását megtagadni. A Szervezők és az Orgio az ilyen ügyek tudomására jutása vagy észlelése esetén büntető feljelentést tesz.

Címkék: műsoraink

2011. február 7. 12:12
 

KÖZÖSSÉG


© TV2 Zrt.    |    Impresszum    |    Adatkezelési szabályzat    |    Felhasználói szabályzat    |    Kereskedelmi információk
Powered by Neoport Core CMS