MŰSORAINK
Edina & Joshi SMS kvízjáték

Hamarosan újabb játékkal jelentkezünk!

Küldje a kvízkérdés helyes válaszának kódját a 06-30-55-55-521-es alapdíjas telefonszámra és nyerje meg értékes nyereményünket/nyereményeinket! Minél többször küldi el az aktuális kérdésre a helyes válasz kódját, annál nagyobb eséllyel indul a nyereménysorsoláson! Aktuális kérdésünk, amelyre  és  között várjuk a válaszokat:   TIEJ1   TIEJ2   Nyeremény, amelyet a helyes választ beküldők között sorsolunk ki: Az aktuális heti SMS kvízjátékban hétfő 00:00 órától vasárnap 24:00 óráig lehet játszani! A helyes választ beküldő játékosok között sorsoljuk ki nyereményünket/nyereményeinket! Sorsolás időpontja:  SMS szám: 06-30-55-55-521 SMS díja: alapdíjas Ügyfélszolgálat: (06-1) 265-7751 Az Edina & Joshi SMS kvízjáték alapdíjas SMS számon üzemel! A nyertesek listáját a fem3.hu internetes oldalon olvashatja! A kérdés- és válaszlehetőségek elérhetőek a fem3.hu internetes oldalon.   Az aktuális heti kérdés érvényessége: hétfő 00:00 órától vasárnap 24:00 óráig. Az aktuális heti Edina & Joshi SMS kvízjáték kérdésére az aktuális héten hétfőtől-vasárnapig lehet válaszolni, amíg a Szervező másképpen nem rendelkezik! Az aktuális heti nyeremények sorsolása az aktuális heti kvíz lezárását követő hétfőn történik a fent említett időszak alatt beérkezett helyes és érvényes választ beküldő játékosok között. Az SMS-ben helyes, érvényes választ beküldő játékosok vesznek részt a kvízjáték  nyereménysorsolásán, és nyerhetik meg értékes nyereményeinket. A megnyerhető nyereményekről a műsorelőzetesből, valamint a fem3.hu internetes oldalon lehet tájékozódni.

EDINA & JOSHI SMS CSíK

Küldje el véleményét, hozzászólását SMS-ben a 17632-es számra, hogy mit gondol az adásban elhangzottakról, a témákról, a műsorban szereplő vendégekről, és azok mondanivalójáról! A beküldött SMS-eket moderálják, így csak azok az SMS-ek kerülnek a műsorban bemutatásra, amelyek semmilyen törvényt és jogszabályt nem sértenek! Az adást követő 24 órán belül a nézők által SMS-ben küldött véleményeket a fem3.hu-n a műsor oldalán olvashatják. Nincs más dolga, mint hogy SMS-ben megírja véleményét a 17632-es emeltdíjas SMS számra! SMS szám: 17632 SMS díja: bruttó 95 Ft Ügyfélszolgálat: (06-1) 265-7751 A cikkre kattintva elolvashatja az adás alatt beérkezett üzeneteket.

EDINA & JOSHI SMS KVÍZ JÁTÉKSZABÁLYZAT

internet cím: fem3.hu Ügyfélszolgálat: mobil@origo.hu, (06-1) 265 - 7751 Az Edina & Joshi SMS kvízjáték a FEM3 műsorszolgáltatásában sugárzott Edina & Joshi című műsorhoz kapcsolódó nézői kvízjáték, amelyben a nézők otthonról kapcsolódhatnak be a játékba, így esélyt szerezve arra, hogy megnyerjék a műsor telefonos nézői feladványának aktuális heti nyereményét/eit. Az SMS elküldésével az Edina & Joshi SMS kvízjáték feltételei, játékszabályzata – ide értve a megnyerhető nyereményeket, a nyertes kisorsolásának módját, a nyertessé minősítés feltételeit, a nyeremény eljuttatásának módját - megismertnek és elfogadottnak tekintendők. Az SMS kvízben egy kvízkérdést kapnak a nézők. A kérdéshez két válaszlehetőség tartozik, amelyeket a kvízjátékban EJ1 (első válaszlehetőség) és EJ2 (második válaszlehetőség) kódok, illetve TIEJ1; TIEJ2 (a FEM3.HU-n) jelölnek. Ezen kódok közül a helyesnek vélt válasz kódját kell elküldenie a nézőnek alapdíjas SMS-ben a 06-30-55-55-521-as számra. Az alapdíj összege az SMS-t küldő mobilszolgáltatójánál lévő díjcsomagja szerinti díj összege. Az Edina & Joshi műsorához kapcsolt SMS kvíz játékában magyarországi bejelentett lakhellyel rendelkező, természetes személyek vehetnek részt, akik rendelkeznek SMS küldésére alkalmas eszközzel. 14 éven aluliak törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetnek részt a kvízjátékban. A kvízjátékban való részvételből a TV2 és a FEM3 (MTM-SBS) és az Origo Zrt. (a telefonszolgáltató aggregátor) munkatársai, azok Ptk. szerinti hozzátartozói ki vannak zárva. A helyes és érvényes választ beküldő játékosok között kerül(nek) a nyeremény(ek) kisorsolásra. Nem vesznek részt a nyereménysorsoláson a helytelen (rossz) választ, valamint az érvénytelen választ beküldők. Érvénytelen válaszok azok a válaszok, amelyek az aktuális játék (kérdés) meghirdetett időtartama előtt és/vagy után érkeztek, továbbá azok a helyes válaszok is, amelyek olyan telefonszámról érkeznek, amelyről a játék időtartama alatt helytelen válasz is érkezik, ez utóbbi telefonszámok sem kerülnek be a nyereménysorsolási adatbázisba, valamint a kvíz játékra küldött kódszám nélkül küldött SMS-ek sem.  A kvízjáték mindenkori nyereménysorsolási adatbázisába a kvízkérdésre érvényesen és helyesen válaszolók telefonszámai kerülnek leválogatásra. Ebből az adatbázisból az Origo Zrt.  (a műsor telefonos aggregátor társasága) véletlenszerűen (emberi beavatkozás nélkül) számítógéppel sorsolja ki a heti nyertes telefonszámot. A kvízjáték kisorsolt nyerteseit (a kisorsolt nyertes telefonszámok tulajdonosait/gazdáit) az Origo Zrt. a nyertes telefonszám felhívásával telefonon értesíti a nyertesként való kisorsolásáról, nyereményük tárgyáról, valamint a nyeremény átvételének feltételeiről. Az Origo Zrt. a nyereményről szóló értesítési telefonbeszélgetést rögzíti és azt 90 napig őrzi meg. A nyertes adatai (név, lakcím, telefonszám) is az itt meghatározott időpontig megőrzésre kerülnek.  A tárgynyeremény után az adó- és járulékfizetési kötelezettségnek a sugárzó szervezet vagy a gyártó tesz eleget. A nyeremény készpénzre vagy egyéb nyereménytárgyra nem váltható át. A nyeremény postai úton kerül kiszállításra a nyertes által megadott címre. A rossz kézbesítési cím megadása a nyertes kizárólagos felelőssége, és a rosszul megadott cím miatt nem reklamálhat. A nyeremény kézbesítése a sorsolást követően 60 napon belül történik. Amennyiben a kisorsolt telefonos kvízjáték nyertese az értesítésnél nem adja meg személyes adatait, leteszi a telefont, illetve a sorsolást követő 1 órán belül nem elérhető, vagy nem jelentkezik vissza, vagy megtagadja a nyeremény eljuttatásához szükséges folyamat bármely lépését, akkor az ilyen nyertes a nyeremény kiadása iránti igényét elveszti, és ilyen igénnyel nem léphet fel. Ebben az esetben pótnyertes/nyertesek kerül/kerülnek kisorsolásra. Ha a nyereményt harmadik személy ajánlotta fel, akkor a felajánló cég révén is megküldhető a nyeremény. A nyeremény felajánlóval történő előzetes megbeszélés és egyeztetés mellett lehetőség van a nyeremény személyes átvételére, ha a nyeremény jellege olyan és a nyeremény felajánló ezt elfogadja.  Az Edina & Joshi SMS kvíz résztvevői a játékban való részvétellel elfogadják az alábbi oldalon található Adatvédelmi nyilatkozatot és hozzájárulnak ahhoz, hogy a sugárzó szervezet célhoz kötötten a személyes adataikat kezelje és megőrizze. A felhasználó/játékos tájékoztatást az adatainak kezeléséről az ügyfélszolgálati elérhetőségeken kérhet, és ugyanitt kérheti az adatainak az adatkezelésből történő törlését is. Adatkezelési szabályzat a www.corp.origo.hu weblapon érhető el. A nyertes automatikusan beleegyezik, hogy az előzőek szerinti személyes adataikat az Origo Zrt. rögzítse, és azokat továbbítsa a sugárzó szervezetnek és a nyereményt felajánló cég részére a nyereményátadás céljából. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy neve és lakhelye (csak a település) megjelenjen a www.fem3.hu-n. Ha az Edina & Joshi SMS kvízjátékban való részvételével a játékos részéről bűncselekmény elkövetése valószínűsíthető, vagy vele szemben alapos a gyanú a játékkal kapcsolatos visszaélésre – ide értve a távközlési csalást is - vagy bűncselekmény elkövetésére (függetlenül attól, hogy indult-e büntető eljárás vagy történt-e feljelentés) akkor az ilyen játékos telefonszáma, amelyről a játékos az SMS üzenetet küldi, a játékból és minden a TV2-n megjelenő további kvízből ki-, illetve letiltható. Amennyiben ilyen telefonszám kerül nyertesként kisorsolására (mert az alapos gyanúról csak a sorsolást követően történt tudomásszerzés), akkor a nyeremény kiadása megtagadható. Ezekben az esetekben büntető feljelentésre kerül sor.

Címkék: bharat   gombos   műsoraink   nyer

2011. március 7. 11:11
 

KÖZÖSSÉG


© TV2 Zrt.    |    Impresszum    |    Adatkezelési szabályzat    |    Felhasználói szabályzat    |    Kereskedelmi információk
Powered by Neoport Core CMS