Időjárás-
előrejelzés
2020. február 25. kedd
Géza
ÖSSZES VIDEÓ TELJES ADÁSOK EXTRÁK VIDEÓK Éden Éjjel Éden Erotika 18+ GALÉRIA JÁTÉKSZABÁLYZAT
ÉDEN HOTEL
JÁTÉKSZABÁLYZAT

ÉDEN HOTEL SMS KVÍZ JÁTÉKSZABÁLYZAT
SMS KVÍZ JÁTÉKSZABÁLYZAT


Nézze a TV2-n az „Éden Hotel” című műsor adásait, küldje el SMS-ben az Ön által helyes válasznak vélt válasz kódját az Éden Hotel aktuális adásának környezetében feltett napi/heti kvíz kérdésre és vegyen részt a nyereményjátékban!

Az „Éden Hotel SMS kvízjáték” a TV2-n sugárzott „Éden Hotel” című műsorhoz – továbbiakban: Műsor – kapcsolódó műsornaponként jelentkező nézői kvíz játék, amelyben a nézők otthonról kapcsolódhatnak be a játékba, így esélyt szerezve arra, hogy megnyerjék a kvíz játék feladványának napi-, illetve heti nyereményét/eit.

 

A 2015. 05.29-i adás kérdése:
Milyen fontos esemény történt pénteken a hotelben?

EDEN1 – beköltözik egy új játékos

EDEN2 – kiderült végre, ki nyeri meg az Éden Hotelt

Helyes válasz: kiderült végre, ki nyeri meg az Éden Hotelt

Nyeremények 2015.05.25. - 05.29. között:

Napi nyeremények:
- egy Australian Gold IT Factor flakon a Csokiszolárium Hálózat felajánlásával
- egy 5 ezer Ft értékű Knauf Insulation ajándéktermék a Knauf Insulation felajánlásával

Heti nyeremények:
- egy páros pihenés a demjéni Hotel Cascade Resort and Spaban, Barlang és Élményfürdő belépővel a NeMaradjLe.hu jóvoltából
- egy 30.000 Ft értékű nem vibrálós fényű körte led csomag a leddiszkont.hu felajánlásával
- egy páros hétvégi jegy a velencei EFOTT fesztiválra az EFOTT Kft jóvoltából
és egy belépő 4 fő részére a mogyoródi Aquaréna szezonnyitó hétvégéjére
A játék alapdíjas SMS játék!!!

Játékra csak a TV2-n sugárzott Műsorhoz kapcsolódó kvíz játékkal összefüggésben van mód. A Műsor, illetve a műsorsorozat más médiaszolgáltatásban, illetve csatornán sugárzott adásaihoz kapcsolódóan kvíz játék nem kerül sugárzásra, de a TV2-n sugárzott Műsor adás/ sugárzási napján 24:00 óráig lehetőség van a helyesnek vélt válaszkód akár többszöri elküldésére.

Az SMS elküldésével a játékos részéről az Éden Hotel SMS kvízjáték feltételei, játékszabályzata – ide értve a nyertes kisorsolásának módját, a nyertessé minősítés feltételeit, a nyeremény eljuttatásának módját – megismertnek és elfogadottnak tekintendők.

Az SMS kvízben egy kvíz kérdést kapnak a nézők. A kérdéshez két válaszlehetőség tartozik, amelyeket a kvíz játékban EDEN1 (első válaszlehetőség) és EDEN2 (második válaszlehetőség) kódok jelölnek.

A játékban való részvételhez e kódok közül a helyesnek vélt válasz kódját kell elküldenie a nézőnek/játékosnak SMS-ben a 06-30-55-55-440-es alapdíjas számra a műsor aznapi adásában kapcsolatos kvíz kérdésére a sugárzás napján 24:00 óráig. A nyertesek sorsolása a sugárzást követő munkanapon 10 órakor történik. A játék lezárása után érkező válaszok érvénytelenek, a játék lezárása után – tehát a Műsor sugárzási napjának 24:00 óra után - érkező válasz SMS-ek díját visszatéríteni nem áll módunkban! Érvénytelen az a válasz is, amely nem a meghirdetett válaszkódot tartalmazza, és az ilyen érvénytelen válasz díját sem térítjük vissza.
Érvényesen helyes választ/válaszkódot küldők nyereményjátékban, illetve sorsoláson vesznek részt. Azok a telefonszámok, amelyről a fentiek szerint érvényes és helyes válasz érkezik, bekerülnek játék adatbázisába, és adatbázisból kisorsolt telefonszám(ok) jogosultja(i) megnyeri(k) a Műsor TV2-n történő adásának környezetében sugárzott kvíz kérdéshez kapcsoltan meghirdetett heti nyereményt.

Alapdíjas szám ügyfélszolgálat: 06-1-371-4820
A nyerteseket a Telekom New Média Zrt. minden alkalommal telefonon értesíti, a nyertesek listája a szerkesztőségben megtalálható.


1. A Játék menete és játékban való részvétel feltételei:

A „Éden Hotel SMS kvízjátékban” a TV2-n sugárzott adásának környezetében feltett kérdésre a helyesnek vélt válasz kódját kell a játékidőszak alatt elküldeni ahhoz, hogy a játékos esélyes legyen a kvíz kérdés megjelenítésénél bemutatott nyereményre, vagy nyeremények valamelyikére. A játékos az általa helyesnek vélt válaszkódját a játékidőszak alatt tetszőleges alkalommal elküldheti, és annyiszor kerül be a sorsolási adatbázisba a telefonszám, ahányszor helyes válaszkód érkezett a játékidőszak alatt a telefonszámról.
A játékban természetes személyek vehetnek részt, akik rendelkeznek SMS küldésére eszközzel; érvényes előfizetéssel. 14 éven aluliak a játékban törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetnek részt.
A játékidőszak a kérdés/válaszkódok/nyeremények meghirdetésétől aznap 24:00 óráig tart.
A helyes válaszok, illetve válaszkódok a sorsolást követő munkanapon legkésőbb 11:00 órától megtekinthetőek az Éden Hotel weboldalán a (http://tv2.hu/eden_hotel/) és a TV2text szolgáltatás 390. oldalán.
Csak a játékidőszak alatt lehet érvényes választ küldeni. Érvénytelen az a válasz, amely a játékidőszak lezárása után és/vagy nem a meghirdetett válaszkódot tartalmazza.
Figyelem! Azok a helyes válaszkódot tartalmazó SMS-ek minősülnek érvényesnek, amelyek a játékidőszak alatt az aggregátor társasághoz is megérkeznek. Tekintettel a különböző szolgáltatók kapacitására, a válaszok beérkezése különböző időt vehet igénybe!
Az érvényes és helyes választ tartalmazó telefonszámokból képzett adatbázisból számítógépes – emberi közreműködés nélkül – véletlenszerű sorsolással kerül kisorsolásra az a telefonszám, amelynek jogosultja– ha egyébként a nyereményre való jogosultság egyéb feltételeinek megfelel – megnyeri a meghirdetett nyereményt. Több nyeremény meghirdetése esetén, ha a meghirdetés nem úgy történik, hogy azokat egy szerencsés játékos, illetve a kisorsolt nyertes nyeri meg, akkor a meghirdetett nyeremények száma szerint, több telefonszám kerül kisorsolásra.
Minden meghirdetett nyereményre (ha nem, mint együttes nyeremények kerülnek meghirdetésre, illetve ennek alapján kisorsolásra) egy telefonszám és egy pótnyertes telefonszám kerül kisorsolásra, ennek megfelelően több nyeremény meghirdetése esetén, akkor a meghirdetett nyeremények száma szerint, több telefonszám kerül kisorsolásra.
Az Éden Hotel SMS kvízjáték kisorsolt nyerteseit a Telekom New Média Zrt. a nyertes telefonszám felhívásával telefonon értesíti a nyereményük tárgyáról, valamint a nyeremény átvételének feltételeiről, a sorsolást követően, legkésőbb a Műsoradást követő munkanapon.
Amennyiben a hívás sikertelen, úgy a Telekom New Média Zrt. két további alkalommal újrahívja a nyertesként kisorsolt telefonszámot. Ha az összesen három próbálkozás mindegyike sikertelen, úgy a Telekom New Média Zrt. a kisorsolt pótnyertes telefonszámot hívja. Ennek értelmében tehát a kisorsolt játékos, illetve a kisorsolt telefonszám jogosultja akkor tekinthető nyertesnek és így jogosultnak a nyereményre, ha a tájékoztatás céljából történő megkeresés eredményes, a játékos a kisorsolt telefonszámon elérhető és a telefonbeszélgetés létrejön és az alábbiak is teljesülnek.
Ha a játékos felveszi a telefont, de azt leteszi, vagy megtagadja az alábbi folyamat, illetve adatrögzítés bármely lépését (nem adja meg személyes adatait), vagy a nyeremény eljuttatásához szükséges folyamat bármely lépését, akkor az ilyen „nyertesként” kisorsolt játékos a nyeremény kiadása iránti igényét elveszíti, és ilyen igénnyel nem léphet fel. Ebben az esetben a sorsoláskor már kisorsolt pótnyertes/nyertesek válhatnak jogosulttá a nyereményre.
A kisorsolt nyertest minden esetben az informatikai rendszerben található hívószámon (ahonnan érkezett a szavazat) hívja vissza Telekom New Média Zrt.;
További feltételek a nyertesként való elismeréshez:
A nyertesnek akkor ismerhető el a játékos, ha az alábbi három információ közül legalább kettővel rendelkezik:
• ismeri az adott telefonszámot, ahonnan a szolgáltatást igénybe vette, illetve ezzel a telefonszámmal tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a Szolgáltatást (játékot) és annak igazolását bemutatja;
• ismeri az előfizető vagy a kártyatulajdonos nevét, illetve ezzel a névvel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a Szolgáltatást és az igazoláshoz szükséges kért dokumentumot bemutatja;
• ismeri a nyertes SMS vagy hívás küldésének időpontját, illetve ezzel tudja igazolni, hogy ő vette igénybe a szolgáltatást;


2. Nyeremények:

A megnyerhető nyeremények – összhangban az előzőekkel – a kvíz kérdés, a kérdésekhez tartozó kódok meghirdetésekor kerülnek bemutatásra. Egy vagy több nyeremény is meghirdethető, a meghirdetéstől függően a több nyereményt egy nyertes vagy több nyertes nyeri meg, az utóbbi az általános.
A nyereménykép illusztráció, és a nyertes nem a képen, illetve az adásban konkrétan bemutatott nyereménytárgyat nyeri meg.
A nyeremény más nyereményre nem cserélhető és pénzre nem váltható át!
Ha a nyertes bármely okból visszautasítja a nyereményt – akár azért is, mert a nyeremény olyan, amely számára nem megfelelő vagy alkalmatlan, vagy a nyereménnyel kapcsolatos egyéb feltételeket nem tudja teljesíteni -, akkor a pótnyertesként kisorsolt személyé lesz a nyeremény.
A nyertes a nyereménnyel kapcsolatban a szervezővel, a sugárzó szervezettel, a gyártóval, az aggregátor társaggal, a nyeremény felajánlóval (ez utóbbinál a kellékszavatosságon kívül) szemben nem reklamálhat, igényt vagy követelést nem terjeszthet elő csak annyiban, hogy ha a fentiek szerinti valamennyi a nyeremény átvételéhez jogosító feltételnek megfelelt, akkor nyeremény számára történő kiadását követelheti.
A nyeremény tekintetében kellékszavatossági igénnyel a nyeremény felajánlóval szemben lehet fordulni, a szervező, a sugárzó szervezet, a gyártó társaság és a Telekom New Media Zrt. ezzel kapcsolatban a kizárja a felelősségét. A nyereménnyel kapcsolatban jótállási vállalás akkor van, ha nyereménnyel együtt ilyen jótállási vagy garancia okirat a nyereménnyel együtt átadásra vagy megküldésre kerül.
A Telekom New Média Zrt. a nyertes személyi adatait (név, lakcím, telefonszám) rögzíti és azt 90 napig őrzi meg.
A tárgynyeremény után az adó-és járulékfizetési kötelezettségnek a sugárzó szervezet tesz eleget.
Ha a nyeremény (illetve az arról szóló utalvány vagy egyéb dokumentum) átadása kézbesítéssel történik, akkor rossz kézbesítési cím megadása a nyertes kizárólagos felelőssége, illetve a rosszul megadott cím miatt nem reklamálhat azért, hogy nem került a nyeremény átadásra. Amennyiben a nyeremény átadása személyesen történik a nyertessel történő előzetes egyeztetés alapján és a nyertes a nyeremény átvételére a megbeszélt időpontban nem jelenik meg, és új időpont egyeztetése sem történt, akkor ez kizárólag a nyertes felelőssége, és elveszti az igényét a nyereményre. Személyes átvételnél kérhető, hogy a nyertes igazolja, jogosultságát a nyeremény átvételére személyi adatainak ellenőrzésre bocsátásával. Ennek megtagadása a nyeremény kiadása iránti jogosultság elvesztését vonja maga után.
A nyeremény kézbesítése vagy átadása a sorsolást követően 60 napon belül történik, a nyeremény átadására ettől eltérően a nyertessel megállapodott későbbi időpontban is sor kerülhet. Amennyiben a nyeremény olyan, amely felhasználási lehetősége időponthoz kötött, akkor a nyeremény olyan időpontban kerül átadásra, amely biztosítja, hogy azt a nyertes felhasználhassa.
A „Éden Hotel SMS kvízjáték” játékosai a játékban való részvétellel elfogadják – az általuk önkéntes SMS küldéssel - az alábbi oldalon található Adatvédelmi nyilatkozatot és hozzájárulnak ahhoz, hogy a Telekom New Media Zrt. és a sugárzó szervezet célhoz kötötten – a játék szervezése, ezen belül is a nyereménysorsolás, nyeremény kiadása és a nyereményjáték szabályszerű bonyolításának igazolhatóságára - a személyes adataikat kezelje, megőrizze és a sugárzó szervezetnek és a nyereményfelajánlónak a nyeremény kiadása céljából továbbítsa.
A játékos az SMS küldésével hozzájárul ahhoz, hogy a megköszönő, illetve azt nyugtázó válaszüzenetben a műsorral kapcsolatos vagy más kereskedelmi üzeneteket is kapjon a TV2-től és a Műsor kereskedelmi partnereitől, az ezzel kapcsolatos figyelmeztetés az kvíz kérdések nyilvánosságra kerülésekor a képernyőn is megjelenik, felhívva a nézők figyelmét erre a körülményre.
A játékos tájékoztatást az adatainak kezeléséről az ügyfélszolgálati elérhetőségeken kérhet, és ugyanitt kérheti az adatainak az adatkezelésből történő törlését is.


Adatkezelési szabályzat:

http://www.telekomnewmedia.hu/doc/adatvedelmi_tajekoztato.pdf weblapon érhető el.
A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy neve és lakhelye (csak a település) megjelenjen az Éden Hotel, weboldalán a (http://tv2.hu/eden_hotel/) és a TV2text szolgáltatás 390. oldalán. Ez a hozzájárulás nem jelenti azt, hogy a nyertes ezeken a platformokon feltétlenül megjelenik, az Éden Hotel SMS kvízjáték nyerteseinek listája a szerkesztőségnél található, ők őrzik.
Ha a Műsor SMS kvízjátékban való részvételével a játékos részéről a játék tisztességtelen befolyásolásának szándéka, bűncselekmény elkövetése valószínűsíthető, vagy vele szemben alapos a gyanú a játékkal kapcsolatos visszaélésre – ide értve a távközlési csalást is - vagy bűncselekmény elkövetésére (függetlenül attól, hogy indult-e büntető eljárás,vagy történt-e feljelentés), akkor az ilyen játékos telefonszáma, amelyről a SMS-t küldi ebből a játékból és minden a TV2-n, a TV2 Média Csoporthoz tartozó médiaszolgáltatásokban meghirdetetett telefonos alkalmazásból letiltásra kerül. Amennyiben ilyen telefonszám kerül nyertesként kisorsolására (mert az alapos gyanúról csak a sorsolást követően történt tudomásszerzés), akkor a nyeremény kiadása megtagadható. Ezekben az esetekben büntető feljelentésre kerül sor.
A jelen szabályzatot, a kvíz játék menetét, az abban való részvétel feltételeit, a nyereményre való jogosultság feltételei bármikor megváltoztathatóak. A változtatásról a nézők/játékosok a Műsorból vagy kvíz kérdés meghirdetésekor értesülhetnek, valamint a módosított szabályzat ugyanazokon a platformokon válik elérhetővé, mint a jelen szabályzat. A módosítás azonban nem érintheti a már szerzett jogokat, és nem lehet visszamenő hatályú.
Az Éden Hotel SMS kvízjáték bármikor felfüggeszthető vagy megszüntethető (akkor is, ha az Éden Hotel műsor sugárzása nem szűnik meg akár a TV2-n, akár a TV2 Média Csoporthoz tartozó médiaszolgáltatásokban). Felfüggesztés vagy megszüntetés esetén a szerzett jogok, tehát az ez előtt megszerzett/megnyert nyereményre, illetve annak kiadására való jogosultság nem veszik el.
A jelen szabályzat a http://tv2.hu/eden_hotel/ és a TV2text szolgáltatás 390. oldalán kerül közzé tételre, illetve tekinthető meg.
A válasz SMS elküldésével a játékos részéről jelen szabályzatot megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni.
A SZOLGÁLTATÁS technikai kivitelezése; SZAVATOSSÁG, GARANCIA
A játék önálló számítástechnikai rendszeren fut. A rendszer a mobil szolgáltatóktól bérelt vonalakon bonyolítja a be-, és kimenő SMS forgalmakat. Telekom New Média Zrt. az SMS-ek feldolgozását, a válasz SMS-ek tartalmát saját hardware, és software rendszerén belül kezeli. A szolgáltatáshoz kapcsolódó játék előírásoknak megfelelő lebonyolítását a Telekom New Média Zrt. a mindenkori hatályos törvények és jogszabályok betartásával szavatolja.
A 06-30-55-55-440-es számra küldendő SMS díja a Telenor és Vodafone előfizetőknek alapdíjas (azaz a felhasználó tarifacsomagja szerinti T-Mobile hálózatába küldött SMS díját fizeti), http://www.t-mobile.hu/static/DocumentStore/lakossagi/tarifak/elofizeteses/dijszab.pdf
Ügyfélszolgálat, információk, elérhetőségek:
A szolgáltatással kapcsolatban a Telekom New Média Zrt. 06-1-371-4820-as telefonszámon elérhető ügyfélszolgálatánál lehet érdeklődni 0-24 óra között. A Telekom New Média Zrt. a beérkező kérdéseket, észrevételeket feldolgozza és az egyes hívókat minden esetben visszahívja, a beérkező észrevételekről, kérdésekről a Telekom New Média Zrt. ügyfélszolgálata egyedi sorszámmal ellátott listát vezet. Telekom New Média Zrt. ügyfélszolgálata a hívó által megadott hívószámon hívja vissza az ügyfeleket.

SZAVAZZ!

Mit kezdenél a 10 millió forintos nyereménnyel?

Lakást vennék

Tovább tanulnék

Segítenék a családomnak

Utazásra, kocsira költeném

KÖVESS MINKET!


© TV2 Zrt.    |    Impresszum    |    Adatkezelési szabályzat    |    Felhasználói szabályzat    |    Kereskedelmi információk
Powered by Neoport Core CMS