Párosok Videók Extra videók Produkciók Adások Cikkek Műsorvezetők Zsűri A műsorról Játékszabályzat Jegyek


Dancing with the Stars játékszabályzat


NÉZŐI SZAVAZÁSÁNAK MENETE, RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

Műsorsorozatról röviden:
A „Dancing with the Stars – Mindenki táncol” (a továbbiakban: Műsor) a TV2 csatornán látható műsorsorozat, amelyben a zsűri és a nézők élőben, a produkció alatt döntenek arról, hogy egy adott táncpár tovább jusson-e a versenyben, vagy sem. A TV2 fenntartja a műsor- és szabályváltoztatás jogát. A műsorváltozásról, a továbbjutás és a kiesés menetéről a TV2 műsorából, valamint a tv2.hu oldalról értesülhetnek a nézők és a résztvevők. A nézői szavazás, a résztvevők által történő véleménynyilvánítás, amely döntően befolyásolja a Műsor menetét, és az abban szereplő táncpárok személyét.

I. ALAPFOGALMAK:
„Dancing with the Stars” szavazás a TV2 Live alkalmazással
A szavazás a TV2 Live alkalmazáson keresztül történik, ami iOS és Android operációs rendszert használó telefonokról vagy tablet eszközökről érhető el.

A szolgáltatás lényege, hogy a résztvevők az általuk választott, a Műsorban fellépő táncpárra szavazhatnak, kiválasztva azt az táncpárt, akit a következő adásba tovább akarnak juttatni, illetve az utolsó adásban a verseny győzteseként szeretnének viszontlátni.

Minden olyan szavazó, aki legalább egy érvényes szavazatot leadott egy adásban az általa kiválasztott táncpárra és a regisztráció során megadta az email címét, az részt vesz az adott heti nyeremények kisorsolásában. A főnyereményt azok között sorsoljuk ki, akik a regisztráción túl legalább három adásban adtak le érvényes szavazatot.

A nyeremények pontos listájáról a TV2 műsorából, valamint a tv2.hu oldalról értesülhetnek a nézők és a résztvevők.

A „Dancing with the Stars” szavazás szolgáltatás szervezője a TV2 Média Csoport Zrt. (székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174.) a továbbiakban: „TV2”.

Résztvevők: A szavazást igénybevevő személyeket a későbbiekben résztvevőknek nevezzük.

A „Dancing with the Stars” szavazásban természetes személyek vehetnek részt, akik rendelkeznek az alkalmazás letöltéséhez és megfelelő működtetéséhez alkalmas eszközzel. Bárki szavazhat, aki letöltötte a
TV2 Live alkalmazást és az applikációban elfogadta az alkalmazás felhasználási feltételeit.

II. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA:
A „Dancing with the Stars” szavazás szolgáltatás célja, hogy a résztvevők szavazatukkal a számukra legszimpatikusabbnak ítélt táncpárt hozzásegítsék a Műsor versenyében a továbbjutáshoz, valamint a verseny megnyeréséhez; a zsűri által adott szavazatok és a résztvevők leadott szavazatai alapján kerül meghatározásra a továbbjutók sorrendje.

A sorrend megállapítása a zsűri szavazatai és a résztvevők által leadott szavazatszámok összesítése után alakul ki, azaz a nézői véleménynyilvánítás döntően befolyásolja a műsorsorozat menetét és az abban szereplő táncpárok személyét.

Zsűri szavazás:
A táncpárokat 4 tagból álló zsűri pontozza. Egy zsűritag 1 és 10 pont között értékelheti a táncpár produkcióját, egy produkcióra maximálisan összesen 40 pontot adhat a zsűri. Amennyiben a táncpár több produkciót is előad egy adás alatt, akkor a zsűritagok minden produkciót külön pontoznak, és ennek eredményeként alakul ki a zsűri által a táncpár adott (összesített) pontszáma a vonatkozó adásban.

Amennyiben a zsűri pontozása alapján két táncpár esetén azonos helyezés alakul ki, akkor ez a két táncpár osztozik az adott helyezésen. (Például: két táncpár is maximális pontszámot, 40 pontot kapott a zsűritől, akkor mindkét táncpár az első helyen áll a zsűri szavazás ismertetésénél, a soron következő táncpár a harmadik helyen áll a zsűri szavazásban. Többszörös holtverseny esetén ugyanezek a szabályok érvényesek.

Nézői szavazás:

A résztvevők a szavazás megnyitása után a TV2 Live applikáción keresztül szavazhatnak egy, vagy akár több táncpárra is a szavazás lezárásáig, majd ezekből versenypontok alapján alakul ki a nézői lista. Ha a résztvevő elküldte szavazatát, az a továbbiakban nem módosítható. A versenypontok az aktuális táncpárok számával egyezik meg.

Végeredmény pontok:
- Az eredményhirdetéshez a továbbjutók sorrendjének megállapítása a zsűri és a résztvevők által leadott szavazatszámok összesítése után alakul ki, azaz a nézői véleménynyilvánítás döntően befolyásolja a műsorsorozat menetét és az abban szereplő táncpárok továbbjutását.

- Az eredményhirdetés során kiderül, hogy mely párosok végeztek a fentiek alapján az utolsó két helyen. Erre a két párosra a 2. körös szavazásban újra lehet szavazni, azt kell eldönteni, hogy melyikük jusson tovább. A 2. körös szavazásban kizárólag a nézői szavazatok alapján dől el, hogy a két páros közül melyik folytathatja a versenyt és melyik a kieső.
A műsorsorozatot az a táncpár nyeri meg, aki az utolsó adásban/Döntőben a nézők szavazatai alapján a legtöbb versenypontot szerzi.


III. A szolgáltatás igénybevételének menete és megvalósulása

- A szavazat csak akkor minősül érvényesnek, ha az a szavazási időszak alatt (a szavazás indításától annak felfüggesztéséig vagy lezárásáig) a TV2 zárt rendszerébe megérkezik. Tekintettel a különböző szolgáltatók hálózati kapacitására, a szavazat beérkezése szolgáltatókként eltérő időt vesz igénybe. A sikeres szavazást az alkalmazásban a „Köszönjük a szavazatodat!” felirat jelzi.

- SMS küldésével, illetve a telefonhívással a szavazásban nem lehet részt venni.

- A „Dancing with the Stars” szavazás részvételi feltételeit, szabályzatát – ideértve a megnyerhető nyereményeket, a nyertes sorsolásának módját, a nyeremény kiadásával kapcsolatos feltételeket, azok eljuttatásának módját, valamint a nyertessé minősítés feltételeit - a résztvevők részéről megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni, figyelemmel arra, hogy azok tartalmának megismerése és elfogadása a mobilalkalmazás letöltésének feltétele.

IV. A résztvevő számára igény bevehető szolgáltatás menete:

- A résztvevő a szavazatküldéssel hozzájárulását adja, hogy a szervező értesítésekben tájékoztassa a résztvevőt a további szavazásokról és a műsorral, nyereményekkel vagy a támogatókkal kapcsolatos fontosabb üzenetekről. Az üzenetekben kereskedelmi információt és szöveges hirdetést is elhelyezhet a szolgáltató.

- A szavazás megindításától annak lezárásáig – a továbbiakban: szavazási időszak – egy felhasználói azonosítóval egy eszközről egy táncpárra csak egy szavazat adható le.

V. A szolgáltatás időtartama

- A „Dancing with the Stars” szavazás szolgáltatás csak az élő adás alatt, meghatározott időszakokban a táncpárok produkciója alatt vehető igénybe.

- Érvényes szavazat csak a versenyben lévő táncpárokra adható le.

- A szavazatszámlálás, illetve összesítés minden szavazásindítástól újra kezdődik.

- Az utolsó szavazási etap befejezése a műsorsorozat utolsó adásában – a szavazás lezárásig tart.

- A szavazási etapon belül a szavazási lehetőség a TV2 döntése értelmében - újabb bejelentést követően - határozatlan ideig az élő adás alatt meghosszabbítható; erről az élő adásban a műsorvezető tájékoztatja a nézőket.

- Az egyes adásokhoz tartozó szavazási etapok kommunikálása minden esetben az élő műsorban és az alkalmazásban is megtörténik; azt követően, hogy az alkalmazásban küldött üzenettel vagy a műsorvezető által az élő adásban közöltekkel a szavazást lezárta, a továbbiakban már érvényes szavazat nem küldhető.

- Érvényes szavazatnak azok a beérkezett és feldolgozott szavazatok számítanak, amelyek a szavazás indítása és lezárása közötti időtartam alatt érkeztek meg a TV2 által üzemeltetett technikai rendszerbe. Az érvényes szavazatok mennyiségéről közjegyző jelenlétében készül részletes jegyzőkönyv. A TV2 az egyes szavazási etapokról elkülönített adatbázist tárol.

- A szervezők fenntartják a jogot arra, hogy egy-egy szavazási etapon belül részeredményeket közöljenek, illetve az egyes etapokon belül részszavazásokat indítsanak és zárjanak. A szavazás indítása/lezárása, felfüggesztése, újraindítása és lezárása, részszavazás elrendelése és lezárása tekintetében az élő adásban elhangzó időpontok, illetve elhangzottak az irányadók.

- Az esetleges részszavazások olyan véleménynyilvánítások amelyek döntően befolyásolhatják a műsor menetét és az abban szereplő táncpárok személyét.

VI. NYEREMÉNYEK, AZ EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE, NYERTES

1. A nyeremények

A Műsorban a résztvevők által a Műsor élő adásában indított szavazáson érvényes szavazatot küldők között az adásban és az adás műsorelőzeteseiben ismertetett és bemutatott heti nyeremények kerülnek kisorsolásra. A nyeremény bemutatása illusztráció és arra szolgál, hogy a megnyerhető nyereménytárgyat/szolgáltatást a résztvevők/potenciális résztvevők megismerhessék.

A heti nyeremények az adott élő adáshoz kapcsolt, illetve abban elindított és még abban az adásban lezárt szavazási etapban érvényes szavazatot küldők között kerülnek kisorsolásra, akik legalább egy érvényes szavazatot küldtek és e-mail címüket is megadták a regisztráció során. A főnyeremény sorsolásában azok vesznek, akik a regisztráción túl legalább három adásban adtak le érvényes szavazatot.

Azok között a résztvevők között, akik helyes formában adták le a „Dancing with the Stars” szavazásban érvényes szavazatukat, számítógépes véletlenszerű algoritmus segítségével kisorsolja a nyerteseket. A sorsolásokra a heti nyereményeknél az élő adások után kerül sor, a főnyeremény sorsolására pedig a műsorsorozat végén.

A megadott e-mail és azonosító minden résztvevő esetében egyszer kerül be a sorsolási adatbázisba.
Minden egyes nyeremény tekintetében a fentiek szerint kerül a nyertes kisorsolásra, amelyről jegyzőkönyv készül.

A nyeremény más nyereménytárgyra és pénzösszegre nem váltható át.

A Dancing with the Stars szavazási szolgáltatás kisorsolt nyertesét a TV2 e-mailben kiértesíti nyereményük tárgyáról, illetve a nyeremény átvételének feltételeiről.

A nyertes hiteles és teljes körű azonosítását követően, illetve nyertessé nyilvánítása után a TV2 vagy megbízottja juttatja el/adja át a nyereményeket. A nyeremények átadásáról televíziós felvétel készülhet.

A nyeremények után a hatályos törvények szerinti az adó- és járulékfizetési kötelezettségnek a műsorsorozat közzétevője tesz eleget.

A TV2 fenntartja a jogot a nyeremények/nyereménytárgyak megváltoztatásra, más nyeremények meghirdetésére, a nyeremények törlésére, kevesebb vagy több nyeremény meghirdetésére. A változásról a nézők a műsorsorozatban értesülhetnek.

2. A nyertes definiálása

Nyertesnek ismeri el a TV2 azt a nyereménysorsoláson kisorsolt résztvevőt, aki érvényes szavazatot adott le és a szavazás során megadott felhasználói azonosítóhoz (Facebook, Twitter vagy Gmail felhasználónév) tartozó e-mailre vagy privát üzenetre a saját nevében válaszol.

3. A nyertes kiértesítése:

A „Dancing with the Stars” szavazás kisorsolt nyerteseit a TV2 a nyertes megadott azonosítójára küldött e-mail üzenet formájában értesíti a nyereményük tárgyáról, valamint a nyeremény átvételének feltételeiről, a sorsolást követően egy napon (24 órán) belül vagy az adást követő első munkanapon. A sorsoláskor négy pótnyertes kerül kisorsolásra.

Amennyiben a nyertes nem jelentkezik be a megadott azonosítóra küldött e-mail üzenet kiküldését követő 72 órán belül, úgy a TV2 a pótnyertest/pótnyerteseket értesíti. Ennek értelmében tehát a kisorsolt résztvevő, illetve a kisorsolt azonosító (e-mail cím) jogosultja akkor tekinthető nyertesnek és így jogosultnak a nyereményre, ha a tájékoztatás céljából történő megkeresés eredményes, a résztvevő visszajelzett a megkeresésre.

Ha a résztvevő megtagadja az adatrögzítés bármely lépését (nem adja meg személyes adatait, vagy a nyeremény eljuttatásához szükséges folyamat bármely lépését), akkor az ilyen „nyertesként” kisorsolt résztvevő a nyeremény kiadása iránti igényét elveszíti, és ilyen igénnyel nem léphet fel. Ebben az esetben a sorsoláskor már kisorsolt pótnyertes/nyertesek válhatnak jogosulttá a nyereményre.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a nyereményről szóló értesítésre az internetes kapcsolat meghibásodása vagy a levelező program hibája miatt a nyertes a megadott időn belül nem tud reagálni.

4. A nyeremények kifizetésének, illetve kiadásának feltétele:

A sikeres kiértesítés alkalmával beazonosított nyertes a személyes adatait az alábbiak szerint köteles megadni:

- név; anyja neve; születési hely és idő;
- nyilatkozat az adólevonásokhoz,
- A beazonosított nyertes személyesen, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással erre feljogosított személy útján egyeztethet a nyeremény átvételéről.

A TV2 kijelenti, amennyiben a nyertes kiskorú, a nyeremény átvétele érdekében helyette és nevében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:12§-ban meghatározottak szerint törvényes képviselője jogosult a szükséges írásbeli jognyilatkozat megtételére, illetve a nyereménytárgy átvételére.

5. A nyereményigény érvényesítése
Ha a nyertes bármely okból visszautasítja a nyereményt – akár azért is, mert a nyeremény olyan, amely számára nem megfelelő vagy alkalmatlan, vagy a nyereménnyel kapcsolatos egyéb feltételeket nem tudja teljesíteni -, akkor a pótnyertesé lesz a nyeremény.

A nyertes a nyereménnyel kapcsolatban a szervezővel, a sugárzó szervezettel, a gyártóval, a nyeremény felajánlóval szemben igényt vagy követelést nem terjeszthet elő csak annyiban, hogy ha a fentiek szerinti valamennyi, a nyeremény átvételéhez jogosító feltételnek megfelelt, akkor a nyeremény számára történő kiadását követelheti. A nyeremény tekintetében nincs kellékszavatossági, jótállás, hacsak a nyereménnyel együtt ilyen jótállási vagy garancia okirat nem kerül átadásra vagy megküldésre.

A nyeremény kézbesítése vagy átadása a sorsolást követően, de legkésőbb 90 napon belül történik. A nyeremény átadására ettől eltérően a nyertessel megállapodott későbbi időpontban is sor kerülhet.
Értelemszerűen az élő adás felvételére a belépőjegy eljuttatása vagy átvételi lehetőségének biztosítása úgy történik, hogy a nyertes a felvételen részt vehessen.

VII. ADATKEZELÉS
A nyertes tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, amelyet a TV2, továbbá a TV2 által meghatározott más médiaszolgáltató a műsorsorozat – akár utólagos – kommunikációval kapcsolatban bemutathat. A TV2 ilyen igénnyel a nyertes felé a nyereményadásáig, illetve nyereményátadásakor élhet. Kép-, hang- és filmfelvétel esetén külön nyilatkozat aláírására kerül sor a rögzítési és felhasználási módok engedélyezéséről.

A nyertes engedélyezi, hogy a szavazás szervezése és eredményes lebonyolítása céljából a személyes adatait a TV2 a GDPR és az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően kezelje, tárolja és dolgozza fel.

A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy neve és lakhelye (csak a település) megjelenjen a //www.tv2.hu oldalon.

A nyertes kijelenti, hogy a szavazás feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a szavazáshoz, illetve a nyeremény kiadásához kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a szavazáshoz /nyertesként való elismeréshez megadott személyes adatokat a szavazás lebonyolítása érdekében és nyertesként való elismeréséhez és az ehhez kapcsolódó panaszok, hatósági eljárások miatti szükséges mértékben nyilvántartsa, kezelje, tárolja és feldolgozza, valamint a nyereményátadás céljából a TV2-nek és nyereményfelajánlónak továbbítsa.

A nyertes bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti azok helyesbítését. Abban az esetben, ha a nyertes a nyeremény átadását követően a továbbiakban az adatai kezeléséhez mégsem kíván hozzájárulni, nevének és lakcímének megadásával írásban bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen kérheti adatai törlését a nyilvántartásból a TV2 székhelyén vagy az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban megadott elektronikus címen.

Az adatbázis harmadik félnek – a fentiek kivételével és céllal - nem kerül átadásra.

A TV2 adatkezelési szabályzata az alábbi internetes linken érhető el:
//tv2.hu/adatkezelesi_szabalyzat

VIII. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
A hibás vagy a szolgáltatás időtartamán kívül beérkezett szavazatokért a TV2 semmilyen felelősséget nem vállal.

IX. Műsorváltozás és egyéb változtatási jogok

A TV2 fenntartja a jogot, hogy a műsorváltozásra, amely értelmében jogosult más napokon és rendszerességgel és akár kevesebb adásszámmal a műsorsorozatot sugározni.

A TV2 fenntartja azt a jogot is, hogy a jelen szabályzat szerinti kiesési rendszeren kívül más kiesési rendszert alkalmazzon, illetve a szervezők fenntartják a jogot a szavazási rendszer megváltoztatására.
Minden változtatásról a műsorsorozatban előzetesen értesülhetnek a résztvevők, illetve a nézők. A változtatások esetén a jelen szabályzat átdolgozásra kerül és ugyanazokon a platformokon kerül közlésre és meghirdetésre, mint a jelen szabályzat.

A változtatások a résztvevők szerzett jogait nem érinthetik.

X. A SZOLGÁLTATÁS technikai kivitelezése; SZAVATOSSÁG, GARANCIA


A szavazás önálló számítástechnikai rendszeren fut. A szolgáltatáshoz kapcsolódó szavazás előírásoknak megfelelő lebonyolítását a mindenkor hatályos törvények és jogszabályok betartásával szavatolja a TV2.

A résztvevő a szavazással kapcsolatban jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszi, elfogadja, és egyben kijelenti, hogy abban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt.

A hivatalos Szabályzat hozzáférhető a Szervező címén és valamint a műsor honlapján //tv2.hu/dancing valamint A TV2 Teletext szolgáltatás 483 oldalán .
A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát. Az esetleges módosításokat a Honlapon közzéteszi.

Ügyfélszolgálat, információk, elérhetőségek:

A szolgáltatással kapcsolatban a +36-1-336-55-45 -ös telefonszámon elérhető ügyfélszolgálatánál lehet érdeklődni az adás ideje alatt. A TV2 a beérkező kérdéseket, észrevételeket feldolgozza és az egyes hívókat minden esetben visszahívja, a beérkező észrevételekről, kérdésekről a TV2 ügyfélszolgálata egyedi sorszámmal ellátott listát vezet. A TV2 ügyfélszolgálata a hívó által megadott hívószámon hívja vissza az ügyfeleket.

A TV2 fenntartja magának a jogot a jelen játékszabály módosítására és kiegészítésére az adott játék megkezdése előtt, a változtatást a játék meghirdetésénél teszi közzé. Fenntartja azt a jogot is, hogy a fent rögzített időtartam alatt a játékot bármikor beszüntesse. A játékos a játékra való regisztrációjával elismeri, hogy a játék online játék leírását és a játékszabályzatát, illetve a játék szabályait megismerte, azokat magára nézve is kötelező érvényűnek elfogadta és a játékkal kapcsolatban reklamációval nem élhet.

2020. október 10. 19:33

Címkék: dancing with the stars
Kapcsolódó anyagok
Az utolsó részben Ábel Anita és Kajdi Csaba felfedték a Nicsak, ki vagyok? sztárcsapatainak tagjait, aztán pedig következett az eredményhirdetés. tovább
Istenes László és Emilio között dőlt el az, hogy ki távozzon a harmadik adásból. Hogy végül ki búcsúzott, az a videóból kiderül! tovább
˝Visszajönni már tényleg nem fogok˝- Emilio nagyon élvezte, hogy kaptak még egy lehetőséget, számára ez dupla karácsonyt jelentett. tovább
A harmadik élő showban Gabriela Spanic és Andrei Mangra, Horváth Tamás és Sipos Viktória, valamint Gelencsér Tímea és Hegyes Bertalan is parkettre léptek. tovább
A következő részben Emilio és Tóth Orsi, valamint Pásztor Anna és Köcse György mutatták be produkciójukat! tovább
A folytatásban Istenes László és Váradi Martina, Győrfi Dániel és Stana Alexandra, valamint Détár Enikő és Baranya Dávid léptek a parkettre. tovább
Lélegzetelállító nyitánnyal kezdődött a Dancing with the Stars harmadik élő showja, majd kezdetét vette a verseny! tovább
Emilio és partnere már nem érzett csalódottságot utolsó táncuk során, helyette inkább egy jó hangulatú búcsútáncot jártak. tovább
A biztos továbbjutók neveinek felsorolásakor nagy meglepetések érték a Dancing with the Stars nézőit! tovább
A párosok átestek holtpontjaikon, és minden eddiginél fantasztikusabb produkciókkal kápráztatták el a zsűrit és a közönséget a harmadik adásban is. tovább


© TV2 Zrt.    |    Impresszum    |    Adatkezelési szabályzat    |    Felhasználói szabályzat    |    Kereskedelmi információk
Powered by Neoport Core CMS